ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 13.05.2010, 14:26
«نه‌ به اعدام»: دعوت به تظاهرات در کلن

«... نمی‌توانم تصور کنم در سرزمین "صمد"، "خانعلی" و "عزتی" معلم باشیم و همراه ارس جاودانه نگردیم. نمی‌توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟...» (از نامه‌های فرزاد کمانگر)

برای محکوم کردن اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی در گرد هم آیی روز شنبه‌ به‌ هم می‌پیوندیم.

این موج تازه‌ اعدام زندانیان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران تنها به‌ کردستان ختم نخواهد شد. به کار انداختن ماشین اعدام سرآغازدور دیگری برای ایجاد رعب و وحشت میباشد. این بار داس قلع و قمع آشکار خون آشامان رژیم جمهوری اسلامی فرزندان کرد را به کام مرگ کشانده‌ ومی خواهد تمام ایران را فرا گیرد. سکوت جایز نیست!

"هر دار که در کردستان به پا می دارند تا نازنین تنی تجربه کند رقص مرگ را، آغازیست برای برپایی دار در دیگر نقاط میهن."

به‌ منظور جلو گیری از اعدام های بعدی درایران در تظاهرات روز شنبه‌ شرکت کنیم.

شنبه 15 ماه می ساعت سه و نیم بعد از ظهر
Ebertplatz Köln
محل تجمع میدان ابرت پلاتز

1- جمعیت کردهای مقیم کلن
2- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران
3- کمیته همبستگی با اعتراضات مردم ایران- آخن
4- اتحاد برای ایران ( کلن – بن)
5- پشتیبانان دمکراسی و حقوق بشر اسن
6- مادران صلح - دورتموند
7- ایران آزاد- کانون دفاع از حقوق بشر،آزادی و دمکراسی( بوخوم ، دورتموند)
8- گروه همبستگی با مادران عزادار ایران- کلن
9- کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن (کلن،اسن،دورتموند،دوسلدورف،بوخوم)
10- جمعیت پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران ـ کلن
11- جوانان و دانشجویان موج سبز ـ کلن
12- تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران
13- جوانان مستقل
14- اتحاد برای ایران (دوسلدورف)
15- پشتیبانان جنبش سبز - مونستر
16- انجمن پویا – کلن
17- چپ دمکرات آذربایجان (هئیت تحریریه سایت آذربایجان)
18- جوانان،دانشجویان و فعالان سیاسی مستقل ایرانی ( اویسپا)
19- خانه همبستگی مهر
و با پشتیبانی
کانون ره آورد آخن
انجمن زنان کلن