ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 14.04.2010, 9:51
شبی به یاد منصورخاکسار

و قاب بومی‌ام را شکستم
مگر در کرانه‌ای بزرگ
افزون شوم
(منصور خاکسار)


شبی به یاد منصورخاکسار
شاعر و نویسنده‌ی آزادیخواه

نمایش اسلاید، شعر خوانی، موسیقی، فیلم، سخنرانی، نمایش خوانی
زمان: یکشنبه 18 آوریل 2010 - ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر
مکان: UCLA- Dodd Hall Room 147

با حضور:
نسیم خاکسار، مهک خاکسار، شیده خاکسار؛

علی آشوری، یاشار احد صارمی، سودابه اشرفی، شایان افشار، الهه امانی، محمود بهروزیان، بیژن بیجاری، مریم بیجاری، صفدر تقی زاده، ملیحه تیره گل، شیرین دخت دقیقیان، ناصر رحمانی نژاد، حمیدرضا رحیمی، نظام رکنی، مجید روشنگر، فضل الله روحانی، فریبا صدیقیم، علیرضا طبیب زاده، عزیز عطائی، علی کیافر، پویا قبادپور، شیدا محمدی، آزاد نفیسی، مجید نفیسی، کورش یزدانی