ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 23.11.2009, 19:27
صدور حکم سنگین برای احمد زیدآبادی

دبیرکل ادوار تحکیم وحدت صبح امروز با انتقال به دادگاه حکم خود را دریافت کرد.

صفحه "آزادی احمد زیدآبادی" در سایت فیس بوک با انتشار این خبر اعلام کرد که دادگاه مبلغ قرار وثیقه این روزنامه نگار را نیز تشدید کرده و از ۲۵۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تغییر داده است. خانواده زیدآبادی در تلاش برای تامین وثیقه جدید هستند.

وکلای زیدآبادی ضمن اعتراض به حکم صادره برای این فعال سیاسی مطبوعاتی امیدوار هستند که با تامین وثیقه جدید، حداقل به طور موقت زیدآبادی از زندان آزاد شود.