ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 23.03.2009, 20:12
استقبال اتحاد جمهوریخواهان از پیام نوروزی اوباما

اتحاد جمهوریخواهان ایران: از پیام اوباما استقبال می کنیم

پیام نوروزی آقای باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحدۀ آمریکا آغازی مناسب برای عادی سازی روابط بین دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکاست. در این پیام بر خواست دولت جدید آمریکا برای « برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل» با کشور ایران و دولت جمهوری اسلامی تاکید شده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران بر مشکلات فراراه عادی سازی مناسبات بین دو کشور آگاه است، اما شرط حل همۀ این مشکلات را که در طول سالیان طولانی قطع رابطۀ میان دو کشور بر هم انباشته شده اند، قبل از هر چیز آمادگی دو طرف برای آغاز مذاکرات سازنده و معطوف به منافع متقابل دو کشور می داند.

پاسخ آیت الله خامنه ای به پیام آقای اوباما، در حالی که بیانگر نوعی انتظار و درخواست عمل به این سیاست از سوی دولت آمریکا است، اما می تواند در اساس به مثابۀ ادامۀ استدلال های تاکنونی جمهوری اسلامی برای پرهیز از مذاکره با دولت آمریکا تلقی شود. این سخنان به هیچ وجه پاسخی مناسب به درخواست صریح مذاکره مستقیم برای حل مشکلات پرشمار بین دو کشور نیست.

اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام نوروزی آقای اوباما را گامی مهم در جهت زدودن تنش های موجود بین دولت های ایران و آمریکا و در جهت حل دیپلماتیک اختلافات و اعادۀ مناسبات رسمی بین دو کشور می داند و از رهبران جمهوری اسلامی مصرانه می خواهد که به جای شعار پردازی و تکرار ترجیع بند سی سال گذشته در مورد نیات پنهان ایالات متحده آمریکا، پاسخی صریح و روشن به درخواست رئیس جمهور این کشور داده، آمادگی خود را برای بازگشودن روابط دیپلماتیک و گفتگوی رو در رو و شفاف با ایالات متحده رسما اعلام نمایند.

منافع ملی ما ایجاب می کنند که کشور ما روابطی دوستانه با همۀ کشور های عضو سازمان ملل برقرار نماید، به مناسبات خصمانه با ایالات متحده پایان دهد و بدینگونه، با برخورداری از موقعیت شایسته و جایگاه واقعی خود در خانوادۀ ملت های جهان، در استیفای حقوق ملی خویش با موانعی مضاعف مواجه نباشد.

ما به نوبۀ خود از پیام نوروزی آقای اوباما و درخواست حل دیپلماتیک مشکلات موجود در ارتباط بین دو کشور استقبال می کنیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۳ فروردین ۱۳۸۸
۲۳ مارس ۲۰۰۹