ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 31.12.2008, 19:12
عزم حكومت برای برگزاری غیرشفاف و ناسالم انتخابات

«كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در جلسه‌ی چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۷ خود، با انتشار بیانیه‌ای، پلمپ غیرقانونی دفتر «كانون مدافعان حقوق بشر» و برخورد امنیتی با این نهاد مردمی را محكوم كرده، این اقدام محدودیت‌زا را مغایر با لوازم و پیش‌نیازهای انتخاباتی آزاد و سالم، ارزیابی نمود.

متن بیانیه‌ی مزبور به شرح زیر است:
به‌نام خدا
«كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» اخلال در روند فعالیت‌های «كانون مدافعان حقوق بشر» و پلمپ دفتر این سازمان مردم‌نهاد (NGO) را به‌مثابه‌ی شاهدی جدید از افزایش محدودیت‌ها در ایران، و گواهی دیگر از اعمال فشار فزاینده بر فعالیت نهادهای ناظر و مستقل در جامعه مدنی -آن هم در آستانه‌ی انتخابات مهم ریاست جمهوری دهم - ارزیابی می‌كند.

آزادی و امنیت نهادهای فعال در عرصه عمومی - به‌وپژه سازمان‌های مردم‌نهاد ناظر بر برگزاری سالم و آزادانه‌ی انتخابات -، از جمله مقدمات ضروری و لوازم و پیش‌نیازهای مهم در روند برگزاری هر انتخاباتی، محسوب می‌شود. از این زاویه، برخورد امنیتی با «كانون مدافعان حقوق بشر»، فعالیت یكی از مهم‌ترین و موثرترین نهادهای مدنی ناظر بر امر انتخابات را در ایران، دچار آسیب‌های جدی می‌كند، و اقدامی به شدت قابل تامل است.
«كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» خواستار پایان بخشیدن هرچه سریع‌تر نهادهای مسئول، به مواجهه‌ی تاسف‌بار اخیر با «كانون مدافعان حقوق بشر»، و فك پلمپ دفتر این سازمان مردم‌نهاد است. تداوم روند موجود و ایجاد اختلال در فعالیت‌های كانون، به معنای عزم حكومت در برگزاری غیرشفاف و ناسالم انتخابات آتی، خواهد بود.

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۷