ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.11.2008, 8:49
پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به باراک اوباما


پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به باراک اوباما
رئیس جمهور منتخب آمریکا


رئیس جمهور منتخب گرامی، باراک اوباما
با احساس مسرتی عمیق این پیروزی چشمگیر و تاریخی را به شما تبریک می گوئیم. برای ما، و هم چنین برای بی‌شماری از مردمان در اکناف جهان، انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شاهدی است برتوانمندی نظام دموکراتیک حکومتی در امریکا و تائیدی است بر عمق احترامی که مردم امریکا برای اصول بنیادین حقوق بشر قائل‌اند.

ما مشتاقانه مبارزات انتخاباتی شما را دنبال کرده و نطق ماندگار شما پس از پیروزی را با دقت گوش داده‌ایم؛ نطقی که نه تنها حاوی نقطه نظرهای شما برای رفاه و آسایش مردم امریکا، بلکه حاوی آرمان شما برای صلح و همزیستی میان ملت ها نیز بود. مسلما پیام "تغییر" شما در دل میلیون ها نفری که در آرزوی دوران جدیدی برای رسیدن به صلح و ثبات در جهان هستند، طنین خواهد افکند.

ما، به ویژه از تصمیم شما برای مذاکره در جهت ترغیب جمهوری اسلامی ایران به پذیرش کوشش‌های بین‌المللی برای یافتن راه های پایان دادن به تنش سالدار میان حکومت غیر دموکراتیک ایران و غرب، استقبال می کنیم.
در عین حال مایلیم تاکید کنیم که در پیگیری این هدف، تلاش مسالمت آمیز و گسترده مردم ایران برای به دست آوردن حقوق و آزادی های بنیادین خود را در مد نظر داشته باشید.

با احترام
از طرف هيئت سياسی ـ اجرايی اتحاد جمهوريخواهان ايران
مسئول روابط بين المللی
۹ نوامبر ۲۰۰۸ – ۱۹ آبان ۱۳۸۷