ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 18.08.2008, 22:27
افزایش فشارها بر عمادالدین باقی

نگرانی‌‌ها درباره سلامت و وضعیت عمادالدین باقی به اوج خود رسیده است. در حالی كه تنها سه روز به دادگاه رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، باقی مانده است، عمادالدین باقی از دو هفته پیش تاكنون در زندان ۲۰۹ به سر می‌برد و با وجود قرار گرفتن پرونده‌اش در مرحله دادرسی در این زندان از او بازجویی می‌شود. این درحالی است كه قاضی صلواتی قاضی رسیدگی كننده این پرونده ، مجوز بازجویی در چنین مرحله ای را (كه خلاف قانون است) صادر نكرده است.

در انتقال باقی به بند ۲۰۹ مسوولان بند از چشم بند و دست بند استفاده كرده اند كه طبق قانون حقوق شهروندی غیر قانونی محسوب می‌شود.عمادالدین باقی از دو هفته پیش تاكنون از بند عمومی 350 به بند 209 منتقل شده و در زندان دربسته تنها با یك متهم دیگر قرار دارد كه در آن تنها یك پتو وجود دارد . این سلول فاقد دستشویی است و باقی برای هر بار استفاده از دستشویی باید از چشم بند استفاده كند كه چون استفاده از چشم بند برخلاف قوانین مصوب مجلس و قوه قضائیه و تایید شده توسط شورای نگهبان است، از این كار خودداری می‌كند و به همین دلیل در مدت چهار روز اول از دستشویی زندان استفاده نكرده است و با تشخیص پزشكان بهداری زندان كلیه و مثانه اش دچار اختلال شده است.

از سوی دیگر باقی برای به حداقل رساندن استفاده از دستشویی و تن دادن به چشم بند در این مدت تنها دوبار از غذای زندان را استفاده كرده است كه همین امر موجب ضعف شدید وی شده است. با وجود این باقی ادعای اعلام اعتصاب غذا از سوی بازجویان را رد كرده است و خواستار انتقال خود از این سلول به زندان عمومی یا دست كم زندانی دارای حداقل امكانات زیست شده است. عمادالدین باقی در این مدت در همان یك جلسه بازجویی كه تاكنون از وی صورت گرفته دچار حمله شده است و اعلام كرده كه به لحاظ تنفسی نمی‌تواند ادامه دهد و درخواست وی برای اعزام به بهداری بی پاسخ ماند اما هنگامی كه دچار بیهوشی می‌شود پیكر رنجور وی كشان كشان روی زمین به سلول منتقل می‌شود و بعد ازظهر آن روز پس از گذشت سه ساعت به بهداری زندان منتقل می‌شود. پزشكان بهداری بند ۲۰۹ وضعیت باقی را نگران كننده و خطرناك اعلام كردند و گفتند فارغ از اینكه متهم كیست مراتب نگرانی خود را از سلامت جسمی باقی به اطلاع مسوولان زندان خواهند رساند. پزشكان گفته اند با توجه به سوابق بیماری باقی هر حمله ای كه به وی دست می‌دهد بخشی از سلول‌‌های مغز از دست می‌رود و این وضع باقی را بغرنج می‌كند.

بازجویی از باقی در شرایطی كه پرونده وی در مرحله دادرسی قرار دارد غیر قانونی است و به همین علت وی اعلام كرده است اگر اعزام وی به دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانیان با نقض آیین نامه‌‌ها و قوانین زندان از طریق پوشیدن لباس زندان، زدن دست بند و چشم بند باشد در دادگاه حضور نخواهد یافت و از حق سكوت خود استفاده خواهد كرد.