ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 01.08.2008, 7:24
معلم کرد در آستانه اعدام بدنبال دادگاه غیرعادلانه

(۱۰ مرداد ۱۳۸۷): کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران امروز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، موارد متعدد نقض فاحش قوانین و استانداردهای حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کرد که به اعدام محکوم شده است را برشمرد و خواهان لغو فوری این حکم و بازنگری عادلانه در این پرونده "برای تضمین اعمال عدالت" و "دفاع از آبرو و حیثیت قوه قضائیه" شد.

کمپین بین المللی کمانگر را که در اسفند ماه ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده است یک زندانی عقیدتی بشمار می آورد. حکم اعدام وی توسط دیوانعالی کشوربه تائید رسیده و خطر اجرای آن در هر آن ممکن است.

در این نامه، کمپین بین المللی به تشریح جزئیات پرونده وی پرداخت: بازداشت بدون تماس با دنیای خارج، عدم دسترسی به وکیل چه قبل از تشکیل دادگاه و چه در حین آن و پس از آن، عدم ارائه هیچگونه مدرک برای اثبات جرم اعلام شده علیه وی (عضویت در سازمان پ.ک.ک. که بر علیه دولت ترکیه مبارزه مسلحانه می‌کند) و شکنجه شدن وی در طی دوران بازداشت.

دادگاه کمانگر تنها هفت دقیقه طول کشید و در طی آن ایشان و وکیلشان اجازه دفاع از ایشان را نداشتند. بنابر اظهارات وکیل ایشان، آقای خلیل بهرامیان، هیچ مدرک یا مستنداتی در اثبات جرم ایشان در دادگاه ه ارائه نشد و اجازه صحبت با موکل خود را نداشت.

بنابر متن این نامه: " نتیجه نهائی این دادرسی و دادگاه از قبل تصمیم گرفته شده و اجرای دادگاه فقط به این منظور بوده است که صدور این حکم در ظاهر روند قانونی راطی کرده است... روند بازپرسی و محاکمه ایشان متاسفانه نمایانگر انگیزه های سیاسی دادستانی بر علیه ایشان میباشد که همراه با قصور و ناتوانی دادگاه برای تصمیم گیری مستقل پیرامون بیگناهی و یا مجرمیت ایشان بوده است."

متن کامل این نامه در لینک زیر موجود است:
http://www.iranhumanrights.org/farsi/kamangar31july2008.html