ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 09.04.2008, 6:28
بیانیه‌ی كانون نویسندگان به‌مناسبت درگذشت آدمیت

بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران
به مناسبت درگذشت زنده‌یاد فریدون آدمیت

فریدون آدمیت، عضو دیرین كانون نویسندگان ایران، تاریخ‌نگار برجسته و پدیدآورنده‌ی امیركبیر و ایران، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، آشفتگی در فكر تاریخی، اندیشه‌های میرزا آقاخان كرمانی و بسیاری آثار ارزنده دیگر، در دهم فروردین‌ماه امسال درگذشت.
آدمیت از سلاله‌ی تاریخ‌دانان شجاع و آگاهی چون احمد كسروی بود و در معرفی چهره‌های سركوفته و دگراندیشی چون آخوندزاده و آقاخان كرمانی و... كوشش فراوان به كار برد. در روزگاری كه گزمگان فرهنگی جز جعل و قلب و تحریف تاریخ معاصر ما وظیفه‌یی برای خود نمی‌‌شناسند، نوشته‌های او حكم نسیمی تازه داشت كه بر هوای خفه‌ی تاریخ‌نگاری ایران وزیدن گرفت. یادش گرامی باد.

كانون نویسندگان ایران
۲۰ فروردین ۱۳۸۷بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران
درباره‌ی نامه‌ی اتحاديه‌ی‌ ناشران و كتاب‌فروشان


به تازگی اتحاديه‌ی ناشران و كتاب‌فروشان در اعتراض به سانسور و آشفتگی‌‌های حساب‌شده‌ی دستگاه‌های نظارت بر نشر آثار فرهنگي، نامه‌ی اعتراض‌آميزی خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر كرده است. گرچه كانون نويسندگان ايران متوليان اين وزارت‌خانه را كه خود از عاملان اصلی سانسور و حذف فرهنگی به شمار می‌روند به هيچ رو مخاطب دادخواهی براي آزادی انديشه و بيان نمی‌‌داند، از اعتراض اتحاديه‌ ناشران و كتاب‌فروشان پشتيبانی می‌‌كند.
ما پديدآورندگان آثار فرهنگی، در پی کوشش‌های پيگيرانه‌ی چهل‌ساله‌ی اخير، هم‌چنان خواهان لغو هر گونه سانسور در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سياسی هستيم و بر ضرورت آزادی انديشه و بيان، بی هيچ حصر و استثنا، تاكيد می‌‌كنيم.

كانون نويسندگان ايران
۲۰ فروردين ۱۳۸۷