ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 30.12.2007, 13:50
همدردی جبهه ملی ایران با ملت پاکستان

ابراز همدردی جبهه ملی ایران به ملت پاکستان با حضور در سفارت آن کشور در تهران

در روز نهم دی ماه گروهی از سران جبهه ملی ایران با حضور استاد ادیب برومند ، مهندس عباس امیرانتظام ، دکتر داوود هرمیداس باوند ، دکتر علی رشیدی ، آقای عیسی خان حاتمی ، مهندس مجید ضیایی ، مهندس حسین عزت زاده ، مهندس حمید رضا خادم و سرکار خانم مونا عزت‌زاده در سفارت پاکستان و اهدای سبد گل ضمن ابراز همدردی با ملت پاکستان و گرامی داشت یاد خانم بی نظیر بوتو این اقدام تروریستی را شدیدا محکوم نمودند. در پایان اعضا جبهه ملی ایران با امضا دفتر یادبود مراتب تاثر عمیق خود را نسبت به فقدان رهبر بزرگ و ارزشمند حزب مردم پاکستان و نماد همبستگی ایران و پاکستان را اعلام نمودند .

متن پیام:
به این وسیله مراتب همدردی جبهه ملی ایران را از فاجعه بسیار اسف انگیز ترور خانم بی نظیر بوتو را که از سیاست مداران شاخص و آزادیخواه خاور زمین و نماد همبستگی ایران و پاکستان بودند اظهار میداریم و امیدواریم روح این شهید جاوید قرین غفران و آمرزش الهی باشد.