ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 01.12.2007, 7:58
اطلاعیه انجمن قلم در تبعید بمناسبت درگذشت ژاله اصفهانی

ژاله اصفهانی، کهنسال‌ترین عضو انجمن قلم ایران در تبعید، در بیست و نهم نوامبر در لندن درگذشت. او بیش از شصت سال از عمر هشتاد وشش ساله اش در تبعید به سر برد و آثار ارجمندی برجای نهاد.
ژاله اصفهانی، رسالۀ فوق لیسانس را در مورد « سیمای شیرین در داستان خسرو وشیرین نظامی» نوشت و تزدکترای او در رشته ادبیات « پیرامون زندگی و آثار ملک الشعرای بهار » است.
انجمن قلم ایران درنظرداشت در مجمع عمومی آینده ، بنا بر سنت خجستۀ پن بین الملل ، به پاس بیش ازشصت سال فعالیت ادبی و فرهنگی و مبارزه پیکیرش به خاطر آزادی بیان و قلم، عنوان پرزیدنت افتخاری انجمن رانثارش کند. دریغا که دیده ازجهان فروبست .

یاد و یادگارهایش گرامی باد.
انجمن قلم ایران در تبعید
سی ویکم نوامبر2007


آثار منظوم ژاله اصفهانی :
1ـ گل های خود رو ، تهران 1324
2ـ زنده رود ، مسکو، 1344
3ـ زنده رود ، چاپ دوم، تهران 1358
4ـ کشتی کبود، تاجیکستان، 1357
5ـ نقش جهان ، مسکو، 1359
6ـ اگر هزارقلم داشتم ، تهران، 1360
7ـ البرز بی شکست ، لندن ، 1362
8ـ البرز بی شکست ، چاپ دوم، واشینگتن،1365
9ـ ای باد شرطه ، لندن ، 1365
10ـ هر گل بویی دارد: ترجمۀ اشعارخارجی به قارسی، لندن 1365
11ـ خروش خاموشی، سوئد، 1371
12ـ سرود جنگل، لندن، 1372
13ـ ترنم پرواز، لندن، 1375
14ـ موج در موج ، تهران، 1376

سایر آثار او:
ـ نیما یوشیج، پدر شعر نو.
ـ عارف قزوینی: شعر و موسیقی مبارزش.
ـ ترجمۀ چند نمایشنامه از زبان آذری.
ـ آثار تحقیقی و تطبیقی در باره شعر معاصر ایران، افغانستان و تاجیکستان.
ـ سایه های سال، خاطرات .