ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 12.11.2007, 8:44
گردهمایی اعتراض به بازداشت عماد باقی

به نام خدا

در حالی كه تهديدات جدی بين‌المللی و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی داخلی هر ‌روز بيش از گذشته هويت ملی، دينی، وحدت و منافع ملی جامعه ايران را در شرايطی خطير قرار داده، بازداشت و به زندان فرستادن فعالان سياسی، اجتماعی، دانشجويی و حقوق بشر، خصوصاً روزنامه‌نگار مسلمان و نوانديش جناب آقای عمادالدين باقی جز تشديد بحران‌ها و خاموش شدن كور سوی اميد نسبت به اصلاح امور ثمری نخواهد داشت.

بی‌شك پاداش تلاش‌های وی و ديگر مصلحان اجتماعی در پيشگاه ملت ايران محفوظ و مستدام خواهد بود. بر اين اساس در اعتراض به بازداشت آقای باقی و درخواست آزادی عاجل ايشان امضا‌ كنندگان اين بيانيه روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۶ از ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران (بلوار كشاورز- خيابان شهيد كبكانيان- كوچه هفتم- پلاك ۸۷) گردهم می‌آيند تا صدای علاقه‌مندان به ايران آزاد، توسعه يافته و مستقل را به‌گوش همگان برسانند.

هاشم آغاجری- بابك احمدی- مهدی امينی‌زاده- حسين انصاری‌راد- محمد بسته‌نگار- سيمين‌بهبهانی - حبيب‌الله پيمان- مصطفی تاج‌زاده - عبدالرضا تاجيك - غلامعباس توسلّی - محمّد توسلّی - سعيد حجاريان - محمد‌علی دادخواه - اميرخسرو دليرثانی - خشايار ديهيمی- حسين رفيعی - فريبرز رييس‌دانا - رضا رئيس‌طوسی - كوروش زعيم - پرويز (الف) زندی‌نيا- عزت‌الله سحابی- عيسی سحرخيز- عبدالفتاح سلطانی- حسين شاه‌حسينی- سوسن شريعتی – محمد شريف - رضا شريفی- احمد صدرحاج‌سيد‌جوادی- هاشم صباغيان- كيوان صميمی- اعظام طالقانی - شيرين عبادی- عباس عبدی- عليرضا علوی‌تبار - سيدمحمود عليزاده‌طباطبايی - فريده غيرت - حاتم قادری - محمد قوچانی - نظام‌الدين قهاری- محسن كديور- فاطمه كمالی‌احمدسرايی - الهه كولايی - مهدی محموديان - سعيد مدنی - مرضيه مرتاضی‌لنگرودی - علی‌اكبر معين‌فر- محمد ملكی- احمد منتظری- سعيد منتظری- علی‌اكبر موسوی‌خوئينی- عبدالله مؤمنی- محمد هاشمی- ابرهيم يزدی- حسن يوسفی‌اشكوری.