ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 05.09.2007, 19:19
فن‌آوری آلمان در نيروگاه هسته‌ای بوشهر

ايسنا: اشپيگل در گزارشی نوشت: به رغم ممنوعيت صادرات، فن‌آوری آلمان وارد يک نيروگاه برق هسته‌يی ايران شد.

در ادامه اين گزارش آمده است: دادستان‌ها در حال بررسی اين پرونده هستند. وزارت امور خارجه نيز نسبت به خدشه وارد شدن به اعتبار آلمان نگران است.

ديميتری اس، يکی از تجار روسی است که دارای مهارت انجام سريع يک معامله است. وی که شهروند روسيه و اهل ازبکستان است به تازگی در مسکو معامله‌ی مهمی را در زمينه‌ی واردات گوشت از برزيل منعقد کرد. او در آخرين معامله‌اش دستگاه پخش سی. دی (سی. دی پلير) و تلويزيون مورد نياز نيمی از جمعيت سيبری را با واردات از برلين تامين کرد.

با اين حال معاملات وی هميشه بی دردسر نبوده است و معامله‌ای که شامل تجهيزات صنعتی می‌باشد توجه دادستان‌ها و بازپرسان گمرک را متوجه ديميتری کرده است که بيش از از يک دهه در آلمان مشغول تجارت است.

در ادامه‌ی اين مطلب آمده است: ترمزهای الکترو مغناطيسی، شبکه‌ی اتصال، المنت‌های الاستيک و سيم‌های خاص که اين تاجر ۴۶ ساله از آلمان بين سال‌های ۲۰۰۱ و۲۰۰۴ خريده است به نيروگاه هسته‌يی بوشهر در ايران را پيدا کرده است.

پرونده‌ی ديميتری از آن زمان به بعد، پرونده‌ای فراتر از يک پرونده‌ای عادی تبديل شده است و در واقع به مسايل بسيار حساس سياسی بين المللی مرتبط است.

کارشناسان اشاعه که در دفتر فراتک والتراشتاين ماير، وزير امور خارجه‌ی آلمان کار می‌کنند علاقه‌ی شديدی به تحقيقات دادستان‌ها در وسترام در نزديکی برلين نشان داده‌اند.

آنها معتقدند که می‌توانند اثبات کنند ديميتری و شرکت منحل شده "فرو هاندلز گ. ام. ب. هاش" در دستيابی به مواد غيرقانونی آلمان به نمايندگی از شرکت روسی اتم استروی اکسپورت دست داشته است.

يک بازپرس گفت: به نظر می رسد که شرکت هسته‌يی پوتين به عمد قانون آلمان را نقض کرده است.

بر اساس اين گزارش، مدارک برای توجيه بازپرسی در خصوص شاخه‌های اجرايی اتم استروی اکسپروت تاکنون کافی نبوده است و دادستان‌های آلمان در بازجويی از دو عضو مهم که شامل دو کارمند شرکت فرو ونيز ديميتری مشکل دارند نيز آنها ديگر در آلمان نيستند.

به ادعای اين گزارش دست کم شش شرکت مظنون به تامين قطعاتی به ارزش شش ميليون دلار برای شرکت فرو هستند که در نهايت در نيروگاه هسته‌يی بوشهر به کار گرفته شده است.

اتم استروی اکسپورت در حال ساخت نيروگاه برق هسته‌يی ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر در ايران است.