ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 11.02.2007, 22:51
مديرعامل ايران خودرو: تحريم اثر دارد

ايلنا؛ منوچهر منطقی مديرعامل ايران خودرو گفت؛ طراحی صحيح ميان ايران خودرو و قطعه سازان می تواند اثرات تحريم را کاهش دهد. مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو، با بيان اين مطلب گفت؛ هم اکنون قبل از اين که تحريم به صورت رسمی از سوی کشور های غربی عليه ايران صورت گيرد، هزينه های تامين مالی از منابع خارجی گران تر شده، به نحوی که به دليل کارکرد ايران خودرو با دلار، تمامی اجناس با ۱۵ درصد افزايش خريداری می شود.

وی افزود؛ ايران خودرو با بسياری از مراکز تحقيقاتی خارج از کشور قراردادهايی را برای انجام کار های تحقيقاتی صورت داده که متاسفانه به دليل شرايط سياسی برگشت خورده شده ؛ البته تعداد آنها زياد نيست ؛ ولی از نظر کسر دانش و تعاملات با مجموعه های های تک دنيا با محدوديت مواجه شده ايم.دکتر منطقی ادامه داد؛ مشاهده می شود که کشور های غربی، بانک های ايرانی را از رده خارج کرده اند. بنابراين، در صورت وجود منابع مالی، اگر بانکی وجود نداشته باشد، ايران نمی تواند تبادل مالی با دنيا انجام دهد, پس تحريم اثر دارد.

وی تصريح کرد؛ در هر صورت تحريم به صورت غيررسمی حادث شده ؛ ولی ايران خودرو دارای سايت های خارجی و امکاناتی است که می تواند از آن درآمدهايی داشته باشد ؛ ولی اگر طراحی ميان ايران خودرو و قطعه سازان صورت گيرد, تا حد زيادی می توان اثرات منفی را کاهش داد، تا روند رو به رشد حاکم بر گروه صنعتی ايران خودرو کمتر تحت تاثير قرار گيرد.