ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 24.01.2007, 19:52
خليل‌زاد: مدارك دخالت ايران در عراق را ارائه می‌كنيم

بی‌بی‌سی‌: سفير آمريكا در عراق اعلام كرد كه دولت ايالات متحده طی چند روز آينده اسنادی ارائه خواهد داد كه ثابت می‌كند پنج ايرانی كه طی حمله سربازان آمريكايی به دفتر نمايندگی ايران در شهر اربيل عراق بازداشت شدند افسران ارشد نيروی قدس سپاه پاسداران ايرانند كه در قاچاق اسلحه برای شورشيان عراقی دست داشته‌اند.
اين در حالی است كه دولت ايران افراد بازداشت شده را ديپلمات می‌د‌اند و طی شكايتنامه‌ای به سازمان ملل متحد، آمريكا را متهم كرده كه با حمله به دفتر نمايندگی‌اش در اربيل و بازداشت اين افراد، موازين بين المللی در زمينه حقوق كنسولی و ديپلماتيك را نقض كرده است.
زلمی خليلزاد، سفير آمريكا در عراق در جمع گروهی از خبرنگاران رسانه‌های غربی در بغداد ديدگاههای خود و دولت ايالات متحده را در مورد نقش ايران در عراق تشريح كرد.
وی از خواست ايران برای تبديل شدن به قدرت برتر خاورميانه سخن گفت و در اين راه، عراق را رقيب تاريخی ايران توصيف كرد و گفته كه ايران خواهان آن است كه عراق ضعيف بماند و نتواند به موقعيتی برتر در منطقه به دست بيابد و به همين دليل در امور داخلی عراق دخالت می‌كند.
زلمی خليل‌زاد تصريح كرده كه گروه‌های شيعه‌ای كه در زمان مبارزه با حكومت صدام حسين در عراق روابطی نزديك با ايران برقرار كرده بودند اكنون بر عراق تسلط دارند.
او به طور اخص به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، به رهبری سيد عبدالعزيز حكيم اشاره كرده كه بيش از بيست سال پيش به ابتكار ايران به عنوان ائتلافی از گروههای مخالف حكومت صدام حسين تشكيل شد.
به گفته آقای خليلزاد رابطه ای كه ايران با گروههای شيعه عراقی برقرار كرد اكنون بايد "تصحيح" شود و منطبق با تغيير و تحولاتی گردد كه در عراق پديد آمده است.
سفير افغان تبار آمريكا در عراق خاطر نشان ساخت كه دولت ايالات متحده پس از روی كارآمدن حكومت تازه در عراق، برقراری رابطه نزديك ميان ايران و عراق را پذيرفته بوده و اميدوار بوده كه دو كشور رابطه ای متعارف با يكديگر برقرار كنند، اما ايران به دنبال راه انداختن شبكه ای از عمال و مأموران خود برای نفوذ در عراق افتاده است.
وی تأكيد كرد كه آمريكا در مقابل به دنبال آن است كه اطمينان حاصل كرند كه ايران دچار خطای محاسباتی نشود و بفهمد كه كشورهايی كه منافعی در منطقه دارند، از منافع حود محافظت خواهند كرد و به دولتی كه با آنان در خصومت باشد اجازه نخواهند داد قدرت برتر منطقه باشد.
زلمی خليلزاد و ديگر مقامات آمريكايی در حالی ايران را به دخالت در عراق متهم می كنند كه ايران نقش خود را در اين كشور كاملاً مثبت می داند و می گويد كه مقامات عراقی از ايران خواسته اند برای برقراری ثبات و آرامش در عراق به آنان كمك كند.