ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 22.11.2006, 13:03
جمعيت كشور ۷۰ميليون نفر است

ايرنا: "محمد مدد"رييس مركز آمار ايران گفت: برآوردهای مقدماتی از نتايج ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسكن نشان می‌دهد كه جمعيت كل كشور ۷۰ ميليون و ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر است.
مدد روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های خبری نتايج مقدماتی ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسكن را از ۳۰ استان و ۳۳۶شهرستان را بر شمرد و گفت: در اين سرشماری ۱۷ميليون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانوار سرشماری شده‌اند.
رييس ستاد ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسكن افزود: پرجمعيت‌ترين استان كشور در اين سرشماری، تهران با ۱۳ميليون و ۳۲۸ هزار و ۱۱نفر جمعيت بود كه ۱۹درصد جمعيت كل كشور را در خود جای داده است.
وی سپس كم جمعيت‌ترين استان كشور را ايلام ذكر كرد كه با ۵۴۳ هزار و ۷۲۹ نفر، هشت دهم درصد جمعيت كشور در آن ساكن هستند.
مدد در ادامه جمعيت زنان كشور را ۳۴ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۷۲۰ نفر و جمعيت مردان را ۳۵ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۴۲ نفر عنوان كرد وگفت: از مجموع جمعيت كشور ۱/۴۹ درصد را زنان و ۹/۵۰ را مردان تشكيل می‌دهند.
رييس مركز آمار ايران تاكيد كرد، نسبت جمعيت شهری ٤/٦٨ درصد و نسبت جمعيت روستايی ٥/٣١ درصد و نسبت جمعيت غيرساكن يك دهم درصد بود.
بعد خانوار چهار نفر و نسبت جمعيت غايب كه به سووالات سرشماری پاسخ نداده‌اند، پنج صدم درصد بود.
وی همچنين تراكم جمعيت (نفر در كيلومتر مربع) را ٤٣ نفر عنوان كرد و گفت:در مجموع ٩٥/٩٩ درصد از مردم كشور با ششمين سرشماری عمومی‌نفوس و مسكن همكاری كرده‌اند كه اين رقم در نوع خود در دنيا بی‌نظير است.
رييس ستاد ششمين سرشماری در عين حال كار سرشماری را تمام شده، ندانست و افزود : از اين پس، كار استخراج داده‌های سرشماری شروع می‌شود. هم اكنون ٤٢ تحليلگر آماری آموزش يك هفته‌ای خود را آغاز كرده‌اند و قرار است پس از آن به استانهای كشور اعزام شوند و ۲هزار تحليلگر ديگر را آموزش دهند.
وی اظهار داشت: ۲هزار تحليلگر آماری حداكثر تا ارديبهشت سال ۱۳۸۶ اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها را استخراج، ويرايش موضوعی ، كدگذاری و كنترل رايانه‌ای می‌كنند و در نتيجه‌اطلاعات جامعی از وضعيت تحصيلات،بهداشت، اشتغال، معيشت، نوع مسكن و زيربنای مسكن، وضعيت اقليمی محل سكونت و ميزان دسترسی به آموزش ، بدست خواهد آمد.
رييس مركز آمار ايران در همين حال گفت : برای ارزيابی از دقت سرشماری، ۵۰هزار خانوار به صورت نمونه‌گيری خوشه‌ای در سراسر كشور به كمك۵۰۰ آمارگير حرفه‌ای بازشماری می‌شوند.
مدد درباره هزينه‌های اين سرشماری گفت: پيش بينی می‌كنيم در حد بودجه‌ای كه برای اين كار در نظر گرفته شده ، يعنی ۳۷۰ ميليارد ريال هزينه كنيم.
ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسكن از ششم تا ۲۶ آبان ماه ۸۵ در سراسر كشور اجرا شد.