ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 05.11.2006, 10:32
صدام حسين به مرگ محكوم شد

دادگاه عالی عراق امروز سرانجام اولين حكم خود را در رابطه با صدام صادر كرد كه به موجب اين حكم صدام در پرونده‌ی الدجيل گناهكار شناخته شده و به "مرگ" با چوبه دار محكوم شده است.
محاكمه‌ی صدام در حالی در تاريخ ‌٢٧/٠٧/٨٤ آغاز شد كه وی در تاريخ ‌‌١١/ ‌‌٤/ ‌‌٨٣ در اولين جلسه‌ی دادگاه قضايی عراق حاضر شد و تفهيم اتهام گرديد.
نزديك به ‌‌٥٠٠ اتهام عليه صدام مطرح شده است اما مقامات دادگاه تصميم گرفتند تنها در ‌‌١٢ مورد صدام را محاكمه كنند كه در اين ميان اشاره به حمله به ايران نشده است.
دادگاه موارد كلی اتهامی صدام را اينگونه برشمرد: آزار و شكنجه‌ی زندانيان، مصادر اموال، تجاوز به نواميس مردم، جرايم انسانی و غير اخلاقی، محروم كردن مردم از حقوق قانونی‌شان، دستگيری و ترور نخبگان علمی و دينی، جنايات مربوط به حلبچه و كشتار عشيره بارزانی، جنگ عليه ايران، سركوبی قيام شيعيان و كردها در سال ‌١٩٩١، از بين بردن زير بنای اقتصادی عراق، ربودن ثروت‌های ملی، فساد اخلاقی، مالی و اداری.
اولين پرونده‌ی رسيدگی به جنايات صدام، كه امروز (يكشنبه) حكم نهايی آن صادر شد، پرونده‌ی الدجيل بود.
قتل عام الدجيل در سال ‌١٩٨٢ اتفاق افتاد و طی آن ‌١٤٨ نفر از اهالی اين شهر به دستور صدام كشته شدند.
دجيل شهری است در ‌‌٥٠ مايلی شمال بغداد كه به عنوان يكی از مراكز فعاليت اپوزيسيون در زمان قدرت صدام مطرح بود. مصاحبه با شاهدان عينی قتل‌عام ‌١٤٨ نفر از ساكنان اين شهر از زمان سقوط صدام به اين سو از جمله مصاحبه مه ‌‌٢٠٠٣ بوسيله آسوشيتدپرس زوايای اين جنايت را بيشتر مشخص كرده است. در سال ‌‌١٩٨٢ اين شهر به عنوان يكی از مراكز مهم فعاليت حزب شيعی الدعوه بود كه با جنگ صدام عليه ايران مخالفت جدی می‌كرد. زمانی كه صدام و همراهان او در ‌‌٨ ژوييه ‌‌١٩٨٢ برای شركت در اجلاسی وارد دجيل شدند، مردان مسلح حزب الدعوه به روی صدام و همراهان وی آتش گشودند به طوری كه درگيری بين آنها ساعت‌ها طول كشيد.
در نهايت اين هلی‌كوپترهای نظامی و تانك‌های ارتش عراق بودند كه توانستند صدام و همراهان او را از خطر مرگ برهانند.
پس از اين واقعه پليس مخفی عراق خانواده‌های اين شهر را يكجا جمع كردند، درختان ميوه، باغات و خانه‌ها را تخريب كردند و حدود ‌‌١٥٠ نفر از اهالی شهر از جمله نوجوانان را پس از يك محاكمه صوری اعدام كردند.
در پرونده‌ی الدجيل علاوه بر صدام، طه ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهور عراق، عواد حمد بندر، قاضی دادگاهی كه برای برخی قربانيان در حكومت حزب بعث حكم مرگ داده بود، برزان ابراهيم التكريتی، برادر ناتنی صدام و چهار متهم ديگر به نام‌های عبدالله الرويد، مزهر عبدالله، علی دايح و محمد عزاوی كه در كشتار مردم الدجيل با رژيم صدام همكاری كردند، متهمان اصلی بودند.
دادگاه‌های صدام كه تاكنون در آنها پرونده‌ی الدجيل و الانفال بررسی شده است، با فراز و نشيب‌های بسيار و تغييرات گوناگونی همراه بوده است. اولين قاضی دادگاه "رزگار محمد امين" از كردهای عراق بود كه پس از چند جلسه به دليل آنچه دخالت دولت در كارش و مسائل شخصی ناميد، استعفا كرد. با استعفای وی قاضی رئوف رشيد عبدالرحمن انتخاب شد كه وی نيز از اهالی حلبچه عراق بود. رسيدگی به پرونده‌ی الدجيل ‌٤٠ جلسه طول كشيد.
در اين جلسات خليل الدليمی، رياست تيم دفاعی را برعهده داشت و در تيم دفاعی رمزی كلارك، دادستان آمريكا در دهه‌ی‌١٩٦٠ و گروهی حدودا ‌٢٠ نفره از وكلاى عرب و غير عربى حضور داشتند. هم‌چنين چند تن از وكيلان مدافع تيم دفاعی در جريان برگزاری جلسات ترور شدند.
جعفر الموسوی نيز دادستانی دادگاه صدام را برعهده داشت.

اصلی‌ترين جنايات صدام به قرار زير است:
* ‌‌١٦ ژوئيه ‌‌١٩٧٩، زمان كوتاهی پس از به قدرت رسيدن، ‌‌١٥ تن از سران حزب بعث به اتهام جاسوسی عليه وی توسط جوخه‌ی مرگ اعدام شدند؛
* ‌‌٢٢ سپتامبر ‌‌١٩٨٠، تهاجم نيروهای عراقی به ايران و آغاز جنگ هشت ساله عليه ايران كه بيش از يك ميليون كشته برجای گذاشت. حمله‌ی شيميايی به ايران و كشتن بيش از هزار تن در سال ‌‌١٩٨٣، اقدام عليه قبيله‌ی كرد بارزانی به بهانه‌ی كمك به ايران و كشتن ‌‌٨٠٠٠ كرد و ايجاد گور دسته جمعی؛
* ‌‌٨٨-١٩٨٦، حمله‌ای با عنوان انفال كه شامل حملات شيميايی عليه كردها و كشتن بيش از ‌‌١٨٠ هزار تن شد؛
* ‌‌٢٨ مارس ‌‌١٩٨٨، حمله‌ی شيميايی به شهر كردنشين حلبچه و كشتن بيش از ‌‌٥٠٠٠ تن و ‌‌٢ اوت ‌‌١٩٩٠، دستور حمله به كويت، شليك موشك‌های اسكاد به عربستان سعودی، شكنجه و اعدام صدها كويتی و آتش زدن چاه‌های نفت كويت؛
* ‌‌١٩٩١، كشته شدن بيش از ‌‌٦٠ هزار تن در سركوب شيعيان در جنوب عراق و كردها در شمال عراق در آستانه‌ی جنگ خليج فارس؛
* ‌‌٢٠ فوريه ‌‌١٩٩٦، قتل دو دامادش پس از بازگشت از اردن.


حكم مرگ دو تن ديگر از نزديكان صدام
علاوه بر صدام، برزان ابراهيم حسن برادر ناتنی صدام رئيس جمهور مخلوع عراق و "عواد البندر" رييس دادگاه سابق عراق نيز به اعدام با چوبه دار محكوم شدند.
به گزارش روز يكشنبه شبكه تلويزيونی العربيه، برزان پس از قرائت حكم تبسم كرد.


"طه ياسين رمضان" به حبس ابد محكوم شد
"طه ياسين رمضان" معاون نخست وزير زمان صدام رئيس جمهور مخلوع عراق به حبس ابد محكوم شد.
قاضی دادگاه همچنين "عبد الله الرويد" را به ۱۵سال حبس محكوم كرد و "علی دايح" و "مزهر عبد الله" نيز به سبب اعمال شكنجه هر كدام به ۷سال حبس محكوم شدند.
قاضی رئوف رشيد همچنين رمزی كلارك وكيل آمريكايی عضو هيات وكلای مدافع صدام را از جلسه دادگاه اخراج كرد.
در پی اخراج كلارك سه تن ديگر از وكلای مدافع متهمان نيز از جلسه دادگاه خارج شدند.
به گزارش روز يكشنبه شبكه تلويزيونی العربيه، رويه اين جلسه بدين ترتيب است كه قاضی رئوف رشيد عبد الرحمان ضمن احضار جداگانه متهمان به دادگاه، حكم هر يك از آنان را قرائت می‌كند.


آخرين رجزخوانی‌های ديكتاتور
ديكتاتور سابق عراق در شرايطی كه زمان چندانی به صدور حكم وی باقی نمانده بود و در اغلب محافل سياسی باور عمومی بر اين بود كه حكم صادره عليه وی جز مجازات اعدام نخواهد بود، مدعی بود كه با افتخار و سربلندی اين حكم را پذيرفته و آماده مرگ در راه ملتش است!

وكلای مدافع صدام می‌گويند كه وی اهميتی به صدور حكم احتمالی اعدام عليه خود نداده و گفته بود كه بدون هيچ‌‏گونه ترسی به استقبال مرگ خواهد رفت. به گفته اين افراد ديكتاتور ٦٩ ساله عراقی بر اين باور بود كه آمريكايی‌ها به زودی با خواری و خفت كشورش را ترك خواهند كرد. صدام در اين مورد حتی به ويتنام اشاره كرده و گفته است: همان سرشكستگی و شكست خفت بار ويتنام در انتظار آمريكايی‌هاست.

به گفته وكلای رئيس‌‏جمهور مخلوع عراق، وی از روحيه عالی برخوردار بود و ساعاتی قبل از اعلام حكم احتمالی اعدام عليه خود به اتهام ارتكاب جنايت عليه بشريت، بيش از سه ساعت در باره خشونت در عراق و افزايش تلفات آمريكايی‌‏ها با وكلای خود گفت‌‏وگو كرده است.

وكلای صدام می‌گويند وی در اين مدت هيچ توجهی به حكم احتمالی خود نداشته و ترجيح داده است به گفت‌و‌گو در مورد تلفات نيروهای آمريكايی بپردازد.

خليل الدليمی، رئيس تيم وكلای مدافع صدام می‌گويد:او به هيچ وجه نگران حكم نيست و در واقع دادگاه را مسخره می‌داند.

به گفته دليمی صدام در مورد صدور حكم اعدام عليه خود تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده است كه «من با عزت و بدون ترس و با اميد سربلندی كشور و امت عربی می‌ميرم ولی اشغالگران آمريكايی با خواری و شكست عراق را ترك خواهند كرد.

ديكتاتور سابق عراق در ادامه به اشغالگران هشدار داده است كه بايد در آينده انتظار دريايی از خون را داشته باشند و با چنان فاجعه‌ای روبرو شوند كه ويتنام در مقايسه با آن شبيه يك شوخی باشد.

«عصام غزاوی» يكی ديگر از وكلای صدام كه روز گذشته با وی ديدار كرده است نيز می‌گويد:صدام با خندهد می‌گفت كه آمريكايی‌ها بهای سنگينی به خاطر اشغال عراق خواهند پرداخت در حالی كه در ابتدا فكر می‌‏كردند برای گردش و تفريح وارد اين سرزمين می‌شوند. آنها شكست سختی خواهند خورد.

صدام و هفت تن ديگر از معاونانو سران ارشد رژيم بعث به اتهام ارتكاب جنايت عليه بشريت و كشتار ١٤٨ تن از ساكنان شيعه روستای الدجيل در سال ١٩٨٢، پس از سوءقصد نافرجام به جان صدام متهم شده‌اند. اين پرونده تنها يكی از موارد اتهامات متعدد عليه صدام است كه انتظار می‌رود به صدور حكم اعدام برای وی منجر شود. اظهارات روزهای اخير مقامات عراقی باعث شده است تا صدور چنين حكمی قطعی به نظر برسد.

دولت عراق هم اكنون در اكثر شهرهای بزرگ از جمله بغداد مقررات منع آمد و شد برقرار كرده و حتی از مردم خواسته است تا در صورت صدور حكم اعدام برای صدام از شادمانی در خيابان‌ها و هر نوع اقدامی كه بتواند آنها را در معرض تهديد حملات تروريستی قرار دهد، خودداری كنند.


منابع خبر: ايسنا، آفتاب، ايرنا