ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 13.10.2006, 10:43
آمریکا در دبی “دفتر امور ایران” دائر کرد

بی‌بی‌سی‌: دفتری كه وزارت خارجه آمريكا برای زير نظر داشتن امور ايران در اميرنشين دوبی تأسيس كرده است كار خود را رسماً آغاز كرد.
پس از ۲۷ سال كه از قطع رابطه ديپلماتيك ايران و آمريكا می‌گذرد، اين نخستين بار است كه آمريكا دفتری ويژه ايران در منطقه خاورميانه راه اندازی می كند.
اين دفتر در كنسولگری آمريكا در شهر دوبی در امارات متحده عربی قرار داد، اين شهر زيستگاه صدها هزار ايرانی است كه نقش عمده ای در اقتصاد امارات ايفا می كنند.
رياست اين دفتر را جيليان برنز به عهده دارد كه از ديپلماتهای متخصص در زمينه ايران در وزارت خارجه آمريكا به شمار می رود.
دفتر دوبی در واقع بخشی از دفتر ويژه ای است كه به منظور ترويج دموكراسی در ايران در وزارت امورخارجه آمريكا تشكيل شده است.
تأسيس اين دفتر نخستين بار در اوائل ماه مارس (اسفند) گذشته و پس از آن مطرح شد كه كاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريكا از تخصيص بودجه‌ای ۷۵ ميليون دلاری برای پيشبرد دموكراسی در ايران خبر داد.
آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه آمريكا در آن زمان اعلام كرد كه اين دفتر بر نحوه هزينه كردن بودجه ۷۵ ميليون دلاری نظارت خواهد داشت و شعبه هايی در دوبی، استانبول، باكو، فرانكفورت و لندن خواهد داشت.
آقای ارلی از قصد وزارت خارجه آمريكا بر تربيت كادری از كارمندان سرويس خارجی خبر داد كه بتوانند فارسی صحبت كنند و درك صحيحی از ايران و منطقه ای كه ايران در آنجا نفوذ دارد داشته باشند.