شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - Saturday 25 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

خبرگزاری ملی لبنان، پيشتاز در اطلاع‌رسانی

در ميان صدها رسانه ديداری، شنيداری و نوشتاری لبنان، خبرگزاری ملی اين كشور يكی از مهم‌ترين و پيشتازترين رسانه در عرصه اطلاع رسانی بشمار می‌رود. اين رسانه بار ديگر و در جنگ ۳۳‬روزه اسراييل عليه لبنان نقش رسانه‌ای خود را به دقت ايفا كرد و رخدادهای اين جنگ و پيامدهای آن را بدون سانسور يا خودسانسوری به آگاهی مخاطبانش رساند.

iran-emrooz.net | Tue, 29.08.2006, 19:53

ايرنا: در ميان صدها رسانه ديداری، شنيداری و نوشتاری لبنان، خبرگزاری ملی اين كشور يكی از مهم‌ترين و پيشتازترين رسانه در عرصه اطلاع رسانی بشمار می‌رود.
اين رسانه بار ديگر و در جنگ ۳۳‬روزه اسراييل عليه لبنان نقش رسانه‌ای خود را به دقت ايفا كرد و رخدادهای اين جنگ و پيامدهای آن را بدون سانسور يا خودسانسوری به آگاهی مخاطبانش رساند.
خبرگزاری ملی لبنان، موسسه رسمی و وابسته به وزارت اطلاع رسانی اين كشور است و محل فعاليت آن، يك طبقه از ساختمان وزارت اطلاع رسانی در خيابان "الحمرا" در غرب بيروت كه شامل اتاق مدير عامل، اتاق خبر، اتاق شنود، تحريريه، اتاق سردبيران و همه اين اتاق‌ها به شبكه كامپيوتری مجهز و متصل هستند.
اخبار خبرگزاری ملی لبنان به صورت رايگان از طريق سايت اينترنتی منتشر می‌شود و اشتراك وجود ندارد.
اعضای اين خبرگزاری دارای قرارداد كار هستند كه تابع نظام بخش عمومی دولتی است و خبرگزاری حق اخراج كاركنان را جز با تصميم هيات وزيران و پس از توافق با طايفه‌ای كه فرد جزء آن است، ندارد.
كاركنان خبرگزاری تابع نظام بيمه تامين اجتماعی و پزشكی و همچنين عضو شركت تعاونی كاركنان دولت هستند و حق عائله‌مندی، ثبت نام مدرسه و اياب و ذهاب دريافت می‌كنند.
حقوق پايه كاركنان خبرگزاری ملی لبنان بين ۵۰۰‬ هزار ليره لبنان (هر يك دلار هزار و ‪ ۵۰۰‬ليره) تا سه ميليون ليره است و حق بيمه، عائله مندی، مدرسه و اياب و ذهاب نيز به آن افزوده می‌شود.
حقوق پايه مدير عامل خبرگزاری ملی لبنان دو ميليون و ۵۰۰‬ هزار ليره لبنان است.
چهار شيفت (نوبت) كاری در اين خبرگزاری وجود دارد كه از ۵‬بامداد تا يك پس از نيمه شب ادامه دارد و متوسط هر شيفت كاری حدود پنج ساعت است.
خبرگزاری اقدام به فعاليت‌های پژوهشی و نظرسنجی از خوانندگان نمی‌كند و اين كار را موسسه‌های خصوصی اطلاع رسانی انجام می‌دهند.
خبرنگار خبرگزاری ملی لبنان مسوول پيامدهای انتشار خبر نيست زيرا خبر به بخش تحريريه ارسال می‌شود و رييس خبرگزاری مسوول انتشار خبرهای ويژه است.
دوره‌های آموزش ضمن خدمت در همان ساعات اداری در خبرگزاری انجام می‌شود، گاهی اوقات كاركنان را برای آموزش به خارج از لبنان از جمله كويت، مصر و امارات متحده عربی اعزام می‌كنند.
استخدام كاركنان در خبرگزاری تابع نظام طايفه‌ای است و پست‌ها نيز بر اساس طايفه‌های مختلف توزيع می‌شود، سابقه كار كاركنان نيز در پست تعيين شده به طايفه آنان مد نظر قرار می‌گيرد و هيچ شخصی از طايفه‌ای، نمی‌تواند پست مربوط به طايفه ديگر را بگيرد.
خبرها از سوی خبرنگار به رييس بخش خبرنگاران و سپس به سردبير ارسال و سپس به دو بخش اينترنت و چاپ فرستاده می‌شود.
خبرگزاری ملی لبنان دفتر يا خبرنگار در خارج از اين كشور ندارد زيرا تنها به اخبار لبنان می‌پردازد اما خبرنگاران را همراه با رييس جمهوری، نخست وزير و رييس مجلس نمايندگان برای پوشش خبری به خارج از كشور اعزام می‌كند.
اين خبرگزاری روزانه حدود ۳۰۰‬ خبر منتشر می‌كند و بخش ويژه بايگانی عكس نيز دارد.
خبرگزاری ملی لبنان يكصد خبرنگار در خارج از دفتر مركزی دارد كه در مناطق مختلف و موسسات رسمی اين كشور پراكنده‌اند و شمار كاركنان خبری اين خبرگزاری حدود ۳۰۰‬ نفر است.
مجموع كاركنان خبرگزاری حدود ۴۵۰‬ نفر است كه از طريق كميته استخدام، گزينش و مشغول كار شده‌اند.
خبرگزاری ملی لبنان دارای تنوع خبری است و اخبار سياسی، فرهنگی، نظامی اقتصادی، امنيتی و ورزشی را پيگيری و منتشر می‌كند و هر بخش زير نظر يك سردبير اداره می‌شود و اولويت، با اخبار سياسی است و اين بخش، ۳۰‬كارمند دارد.
اخبار خبرگزاری ملی لبنان به زبان‌های عربی، انگليسی و فرانسوی منتشر می‌شود، از نظر رده‌بندی جهانی خبرگزاری‌ها، اين خبرگزاری ممكن است رتبه متوسط بگيرد زيرا بين‌المللی نيست اما از نظر رسانه‌ها، مهم‌ترين منبع اطلاع رسانی اين كشور بشمار می‌رود.
خبرگزاری، اقدام به انتشار تحليل سياسی می‌كند، دارای نشريه خبری است كه آن را در دو نوبت ظهر و عصر منتشر و در برخی موارد اضطراری نسخه سوم را نيز توزيع می‌كند.
بودجه خبرگزاری ملی لبنان از سوی وزارت اطلاع‌رسانی تعيين می‌شود، مشترك هيچ رسانه ديگری نيست، تنها به خبرنگاران خود متكی است، اقدام به خريد اخبار نمی‌كند و خبرهای خود را نيز بطور رايگان در اختيار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
نمودار سازمانی خبرگزاری ملی لبنان به ترتيب عبارت است از: وزير اطلاع رسانی، مديركل وزارت، مدير عامل خبرگزاری، سردبير و خبرنگاران.
در زمان حاصر "آندره قصاص" كه يك مسيحی روشنفكر است مسووليت اداره اين خبرگزاری را بر عهده دارد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.