پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸ - Thursday 27 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

درباره علت و پيامدهای كشته‌شدن اكبر بوگتی

«با كشته شدن اكبر بوگتی، در منطقه تحولات جدی بوجود خواهد آمد، چراكه او تنها خان بزرگ منطقه محسوب می‌شد و در طول تاريخ، اجدادش برای حكومت‌های مركزی دردسرساز بودند.»

iran-emrooz.net | Mon, 28.08.2006, 15:54

ايرنا / محمودشريف همدانی

بمباران مقر اصلی سردار معترض "نواب اكبرخان بوگتی" رهبر حزب جمهوری وطن و كشته شدن وی به همراه چند نفر از بستگان نزديكش توسط نيروهای نظامی در ايالت بلوچستان پاكستان، اين سووال را تقويت می‌كند كه آيااين يك توافق است يا يك تعارض بين قدرت‌های غربی در پاكستان؟
انگليسی‌ها كه از سال‌های دور در منطقه شبه‌قاره هند حضوری پررنگ و در برخی مواقع پنهان دارند، در ميان تعدادی از سرداران بلوچ از جمله‌اكبرخان بوگتی از جايگاه و خاستگاه ويژه‌ای برخوردارند.
با اين وجود، بيشترين فعاليت اكبر بوگتی به دليل قدمت حضور اجدادش در منطقه و رياست برقبيله خود،جنبه سياسی داشت و گفته می‌شود كه تامين‌كننده منابع مالی قبيله اكبر بوگتی انگليسی‌ها هستند.
بدين ترتيب می‌توان گفت كه انگليسی‌ها حمايت‌كننده واقعی و پررنگ پشت پرده اكبر بوگتی و قبيله او هستند.
نكته قابل توجه اينكه "محمد علی درانی" وزير اطلاعات و تبليغات دولت فدرال پاكستان نخستين فردی بود كه شنبه‌شب از طريق تلويزيون خصوصی "جيو" كشته شدن اين فرد را اعلام كرد.
وی در اين گفت و گو كشته شدن بوگتی و همراهانش را در نتيجه انجام بزرگترين عمليات نظامی عليه او و نيروهای تحت امرش در مناطق "كوهلو" و "مری" عنوان كرد.
بسياری از كارشناسان سياسی مقيم اسلام‌آباد بر اين نكته تاكيد دارند كه بر اساس يك رويه معمول، انجام عمليات‌های نظامی و بيان دستاوردهای آن توسط ژنرال "شوكت سلطان" سخنگوی ارتش پاكستان بيان می‌شود ولی تاكنون وی هيچگونه اظهارنظری در اين زمينه انجام نداده است.
اين سكوت، تقويت‌كننده انديشه‌ای است كه كشته شدن بوگتی،تقابل دو انديشه استكبار پير يا كهنه كار انگليس با يكه‌تازی آمريكای‌ها در پاكستان است.
از سوی ديگر هم مرزبودن اين ايالت با جمهوری اسلامی ايران و افغانستان، وجود ذخاير نفت، گاز،معادن زيرزمينی، موجب شده تا آمريكاييها با استقرار و ايجاد پايگاه‌های نظامی خود در منطقه "دالبندين" ، "جك آباد" و "پسنی" برای عمليات و پشتيبانی نيروهای نظامی خود در افغانستان و ديگر فعاليت های جاسوسی سود ببرند.
همراهی برخی از سرداران بلوچ در اين منطقه از سياست‌های واشنگتن‌به نظر می‌رسد كه كشتن اكبر بوگتی در راستای تامين منافع مشترك آمريكا و پاكستان و تعارض جدی با سياست‌های كهنه انگليس باشد.
يا به جهات ديگری می‌توان عنوان كرد كه كشتن بوگتی توافق پنهانی است كه می‌توان آن را نانوشته هم دانست.
نكته ديگر كه قابل ملاحظه است، تردد سفير آمريكا در اسلام‌آباد و ملاقات های پياپی وی با سرداران و برخی از رهبران قبايل در ايالت بلوچستان است كه در راستای تامين منافع واشنگتن و افزايش و توان پايگاه‌های نظامی اين كشور در جوار با ايران صورت می‌گيرد.
در همين راستا پيشتر عنوان شده‌بود كه آمريكايی‌ها تصميم دارندبا همكاری پاكستان پايگاه مشتركی را در منطقه مرز "رباط " ايجاد كنند.
می‌توان گفت، با كشته شدن اكبر بوگتی در منطقه تحولات جدی بوجود خواهد آمد، چراكه او تنها خان بزرگ منطقه محسوب می‌شد و در طول تاريخ اجدادش برای حكومت‌های مركزی دردسرساز بودند و هميشه با سه خواسته، رهبری بلوچستان در مقابل دولت فدرال خودمختاری و سهم خواهی در حكومت مركزی به مخالفت می‌پرداختند.
از جمله خواسته‌های وی در اين اواخر سهم‌خواهی بيشتر گاز استخراجی از منطقه بود حتی بطور رسمی اعلام كرد، برای اجرای طرح انتقال گاز ايران به پاكستان و هند از مسير ايالت بلوچستان بايد سهم قبايل تعيين و نماينده آنها برای مذاكرات حضور داشته باشد.
همچنين گفته می‌شود تشكيلات مخفی مسلح "ارتش آزاديبخش بلوچستان" كه در تاسيسات دولتی ، اقتصادی ، نظامی، راه‌آهن ، معابر، بازار و ادارت بمب گذاری يا حملات مسلحانه داشت، تحت رهبری و انديشه‌های او هستند.
از سوی ديگر دولت فدرال برای مقابله با اكبرخان بوگتی از چندی پيش تلاش كرد تا برخی از رهبران مناطق قبايلی در ايالت بلوچستان را به شكل‌های گوناگون همراه خود كند كه در اين زمينه نيز موفق شد و شرايطی را برای اكبر بوكتی فراهم كرد كه وی اين اواخر منزوی و در كوه‌ها و غارها مخفی شده بود.
نبايد انتظار داشت كه با كشته‌شدن اكبر بوگتی شرايط به سرعت در اين ايالت دگرگون شود، چون هنوز زيرساخت‌های اجتماعی ، فرهنگی ، فكری و آموزشی در قبايل بلوچستان اصلاح نشده است و زمان زيادی نياز دارد تا به جامعه شهری و اجتماعی متناسب با روز تبديل شوند.
از سوی ديگر سايه نيروهای نظامی و ارتش در بلوچستان سنگين شده است و با خريد و كنترل برخی از سرداران و سران قبايل تقريبا نظارت و هدايت دولت افزايش يافته است.
شايد بتوان گفت كه در شرايط بوجود آمده و با نبود اكبر بوكتی حاكميت دولت افزايش و خواسته‌های دولت در اين منطقه تحقق خواهد يافت.
دولت فدرال پاكستان از سال گذشته بارها اعلام كرده كه تعدادی از سرداران و رهبران بلوچ در اين ايالت مانع توسعه و پيشرفت برای عموم مردم هستند.
بايد گفت كه حمله چند راكت در سال گذشته به ژنرال "پرويز مشرف" رييس جمهوری پاكستان هنگام بازديد از منطقه نظامی "كوهلو" در اين ايالت عزم وی و ديگر مقام‌های ارشد كشور برای مقابله جدی با اين گونه حوادث و اداره كنندگان آن تقويت شد.
ژنرال مشرف رييس جمهوری پاكستان بارها اعلام كرده است كه با سردارانی كه مخالف توسعه و پيشرفت ايالت بلوچستان باشند ، به مقابله می‌پردازد.
وی در يكی از سخنرانی‌هايش با صراحت اعلام كرد به سردارانی كه از بيرون كشور حمايت مالی و فكری می‌شوند، باج نخواهيم داد و وی آنان را خرابكار معرفی نمود.
اين احتمال وجود دارد كه با توجه به برقراری امنيت در ايالت بلوچستان و خواست مقامهای ارشد اين كشور در رابطه با بندر "گوادر" و سرمايه گذاريهای كلان در جنوب اين ايالت ، تمامی سركشان معترض نيز سركوب شوند.
شايد بتوان به اين نكته اشاره كرد كه اخيرا فرماندهان عالی رتبه اين ايالت در ديدار با سردار "جواد حامد" فرمانده انتظامی استان سيستان و بلوچستان اعلام كردند ، " عبدالمالك ريگی " كه در سال گذشته و جاری دست به حركت‌های تروريستی زده است، يا نابود خواهند كرد يا دستگير و تحويل ايران خواهند داد.
بلوچستان كه وسيع‌ترين و غنی‌ترين ايالت پاكستان است درعين حال فقيرترين و توسعه نيافته‌ترين در ميان چهار ايالت اين كشور به شمار می‌آيد.
اين ايالت با جمهوری اسلامی ايران ۹۰۰‬كيلومتر مرز مشترك دارد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.