دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Monday 20 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

منافع ملی تعليق غنی‌سازی را ايجاب می‌كند

جبهه ملی ايران: با توجه به شرايط بشدت بحرانی منطقه كه برآنند آنرا با مسئله غنی سازی اورانيوم پيوند دهند و ضربه‌های ويرانگری به كشور وارد سازند، منافع ملی تعليق غنی‌سازی را ايجاب می‌كند.

iran-emrooz.net | Fri, 25.08.2006, 6:53

سرانجام جنگ خونين و ويرانگر لبنان با اعلان آتش بس به پايان خود رسيد و در عمل با استقرار ارتش لبنان و نيروهای حافظ صلح زير فرماندهی ايتاليا در روزها و هفته های آينده در جنوب رودخانه ليتانی، اسراييل و آمريكا به خواست عمده خود برای عقب راندن نيروهای حزب الله از جنوب لبنان دست يافتند. يك روز بعد از اعلان آتش بس، رييس جمهور امريكا در يك سخنرانی صريح و بی پرده، ايران را به عنوان تجهيز كننده و تحريك كننده اصلی حزب الله و عامل همه ويرانگری ها در لبنان معرفی كرد.

او باصراحت گفت: "رژيم ايران حمايت مالی سلاح و آموزش را برای حزب الله فراهم ميكند ... ايران بروشنی اعلام كرده است كه نابودی اسراييل را خواستار است. فقط می توان تصور كرد اين درگيری چه اندازه خطرناكتر می شد اگر ايران آن سلاح هسته ای را كه دنبالش است در اختيار می داشت. وظيفه نه تنها امريكا و بلكه جهان اين است كه مستمرا" به ايرانی ها الزاماتشان را مبنی بر عدم توسعه برنامه تسليحات هسته ای و عدم تقويت تروريسم و ارتقای آن تكرار كنند."

افزون بر آن، مهمترين رسانه های عرب زبان مطرح در دنيا، چون: شرق الاوسط، الاهرام، الجمهوری (ارگان دولت مصر)، الايام (به اعتباری ارگان دولت خودمختار فلسطين)، الوطن (چاپ عربستان)، عرب تايمز (چاپ كويت) و ... همه و همه نيز يك صدا لبه تيز تيغ حمله را متوجه ايران ساختند و اعلام داشتند كه تهران و دمشق حزب الله و حماس را برای بازی در صحنه معادلات سياسی به بازی گرفتند. «عبدالرحيم علی» مدير مركز عربی مطالعات اسلام و دموكراسی در الاهرام نوشت: همزمانی اقدامات حزب الله با ارجاع مجدد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، اثبات كننده دست داشتن ايران در اين بحران است. ايران در پرونده هسته ای خود از لبنان، فلسطين و عراق به عنوان برگهای برنده خود استفاده می كند. ارگان دولت مصر با وجود سفرهای پی در پی مقامهای سياسی ايران به مصر برای جلب نظر آن كشور، اين چنين در برابر ايران موضع می گيرد: "حزب الله و حماس عاملان ايران اند. ايران و امريكا نبردی را با يكديگر آغاز كرده اند كه بازيگران آن اعراب هستند. هيچ يك از طرفين نمی خواهند در اين بحران دستان خود را آلوده كنند. بنابراين، ترجيح می دهند اعراب را قربانی نبرد منافع خود كنند."

رسانه ها اعلام داشتند كه دولت تركيه در تمام مدت نبرد تسهيلات لازم را برای فرستادن موشكهای هوشمند امريكا به اسراييل در اختيار آن دولت قرار داد. موضع گيريهای تند انگلستان و در آغاز نبرد فرانسه را نيز بخاطر داريم. از سوی ديگر، می دانيم كه پس از چندماه گفتگوهای تنگاتنگ و باج دهی به روسيه و چين، سرانجام هر دوی آنها در كنار سه دولت امريكا، انگلستان و فرانسه قرار گرفتند و همگام با آلمان قطعنامه شورای امنيت را عليه ايران صادر كردند. حاكمان جمهوری اسلامی كه برای پاسخگويی به «بسته» پيشنهادی سياست وقت كشی را در پيش گرفتند، هيچگاه تصور آنرا نداشتند كه قدرتهای جهانی صاحب حق وتو در اجماعی همه جانبه با تصويب قطعنامه آنها را در بن بست قرار دهند. ولی واقعيت اينست كه تا نهم شهريور زمان كوتاهی در پيش است و با توجه به سخنان برقدرت نشستگان جمهوری اسلامی دور به نظر می رسد كه شورای امنيت بجز تعليق غنی سازی هيچ پاسخ ديگری را از آنها بپذيرد.

موضع گيرهايی كه در بالا بدان اشاره رفت اين نگرانی شديد را در جامعه پديدار ساخته كه قطعنامه بعدی شورای امنيت لحن بسيار تندتری د اشته باشد و در آن، افزون بر تحريم های احتمالی اقتصادی، زمينه سازی هايی برای برخوردهای بازدارنده نظامی يكجانبه امريكا در نظر گرفته شود. اگر بر اين باور باشيم كه امريكا در شرايط موجود خاورميانه پذيرای خدشه وارد گشتن بر سياست برتری طلبانه «هژمونيكش» نخواهد بود، می توان استنباط كرد كه موضع گيری های شديد بوش، در فردای پس از اعلان آتش بس، عليه ايران را به عنوان يك تهديد گذرا نبايد تلقی كرد وبا توجه به اظهار نظر«سيمور هرش» درباره جنگ لبنان به عنوان يك «رزمايش آزمونی» به منظور هدف قرار دادن شماری از مراكز حساس ايران، بايد بشدت نگران برخوردی ويرانگر بود كه می تواند حتا بدون حضور نيروی زمينی همه چيز را درهم بكوبد. پديده دردناكی كه بنظر می رسد، برای بخشی از حاكميت به عنوان فرصت برای تثبيت و ادامه حكومتشان تلقی بگردد و آنرا نعمت بشمارند.

جبهه ملی ايران به همه ملت ايران هشدار می دهد كه خطر را دست كم نگيرند و اجاز ندهند تا جماعتی قدرت طلب اين سرزمين را به آتش بكشند. ما بر اين باوريم كه با توجه به حساسيت شديد منطقه و موضع گيريهای همه جانبه كشورهای منطقه و قدرتهای فراسوی آن در برابر حاكمان ايران، وقت آن رسيده است تا با تشكيل «كنگره نجات ملی» با شركت نيروهای مورد اعتماد ملت، شرايطی فراهم آيد تا بتوان از راه سازمان ملل، گامهای بلند و موثری برای تفاهم وتعامل با كشورهای منطقه و قدرتهای جهانی برداشته شود. باشد كه جوٌ بشدت بحرانی موجود دگرگون گشته يكپارچگی و استقلال كشور از هرگونه خطری مصون بماند و ميهنمان به ويرانی كشيده نشود.

جبهه ملی ايران
تهران- ١ شهريور ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.