سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

رفتار نامناسب با موسوی خوئينی

انجمن دفاع از حقوق زندانيان: درگذشت پدر موسوی خوئينی فرصتی برای پايان دادن به بازداشت موقت طولانی وی بود اما رفتاری كه از آغاز تاكنون صورت گرفته، اين شبهه را پديد آورده است كه گويا هدف اصلی، تحت فشار قرار دادن متهم به منظورهای ديگری بوده است.

iran-emrooz.net | Tue, 22.08.2006, 15:00

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره
رفتار نامناسب با موسوی خوئينی

تاكنون ٧٠ روز از بازداشت مهندس سيد علی اكبر موسوی خوئينی، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گذرد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حد توان فعاليت‌هايی را انجام داده و به اقدامات حقوقی اكتفا ورزيده و تاكنون بيانيه‌ای هم در اين مورد صادر نكرده‌است، اما بازداشت وی برای سومين ماه متوالی تمديد شده است بدون اينكه اجازه حضور وكيل در بازجويی‌های وی داده شود.

طولانی شدن بدون دليل و فاقد توجيه قانونی، شبهات متعددی را درباره بازداشت وی برانگيخته است. آنچه به اين شبهات دامن می‌زند رفتاری است كه در پی درگذشت پدر وی از سوی مقامات مربوطه بروز كرده است. مرحوم حجت الا سلام والمسلمين سيد آقا موسوی خوئينی نتوانست تألمات ناشی از حبس فرزندش را تاب‌ آورد و در روز٢٧/٥/١٣٨٥ چشم از جهان فرو بست. پيگيری‌های فراوانی از سوی اين انجمن و برخی شخصيت‌های معتبر به منظور تبديل قرارطولانی بازداشت موقت آقای سيد علی اكبر موسوی جهت شركت در مراسم تشييع و تدفين و سوگواری‌های پدر وی صورت گرفت اما با كمال ناباوری اجازه حضور وی در تشييع و تدفين داده نشد و تنها در ساعات محدودی همراه با مامور به مجلس ترحيم اعزام گرديد كه اين گونه حضور موجب مضاعف گرديدن اندوه و تألمات خانواده و بستگان شد. اين رفتار برخلاف قانون و اخلاق و عواطف انسانی است زيرا طبق ماده ٢١٣ آئين نامه سازمان زندان‌ها در موارد ازدواج و فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماری حاد كه به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلی كه اعزام محكوم به مرخصی را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره٢ ماده ١٢٥ به مدت يك هفته به مرخصی اعزام می‌شود. و در تبصره٢ آمده است: در صورت نياز به اعطای مرخصی مجدد موضوع اين ماده اعطای مرخصی بلامانع است.

ماده مذكور درباره فردی است كه مجرميت او محرز ومحكوم گرديده است در حالی كه آقای موسوی خوئينی نه يك محكوم كه در بازداشت موقت است و هنوز هيچ جرمی ثابت نشده است. از سوی ديگر اتهام او نياز به تحقيقات طولانی نداشته و حسب اطلاع، تنها چند ساعت از ايام بازداشت طولانی او صرف بازپرسی شده و برخلاف ماده ١٢٤قانون آيين‌دادرسی كيفری كه ايجاب می‌كند مدارك اتهام بايد پيش از احضار متهم تدارك شود و در اسرع وقت تفهيم اتهام صورت گيرد متهم در سومين ماه بازداشت كه فاقد وجاهت حقوقی است بسر می‌برد. درگذشت پدر موسوی خوئينی فرصتی برای پايان دادن به بازداشت موقت طولانی وی بود اما رفتاری كه از آغاز تاكنون صورت گرفته اين شبهه را پديد آورده است كه گويا هدف اصلی، تحت فشار قرار دادن متهم به منظور های ديگری بوده است. بدينوسيله هشدار می‌دهيم كه بروز شيوه‌هايی از اين قبيل و عدم جلوگيری از آن توسط نمايندگان مجلس و مقامات قضايی و ساير مراجع و مقامات مسئول می‌تواند منجر به تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتی در ارتباط با منتقدين گردد. بار ديگر يادآور می‌شود: هرگونه كوشش برای اخذ اقرار و وادار كردن متهمان به مصاحبه و يا نوشتن مقاله و برخورد با گذشته فكری خويش در دوران بازجويی بدون حضور وكيل، مخالف قوانين و مقررات حقوق شهروندی و كنوانسيون‌ها ی بين‌المللی ای است كه ايران امضا كرده، لذا اعتباراين قبيل اقارير و نوشته ها با مشكل جدی روبرو است.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن انتقاد به رفتار نامناسب صورت گرفته با آقای موسوی خوئينی در جريان رحلت پدر وی، خواستار تبديل هر چه سريعترقرار بازداشت او و رعايت موازين حقوقی و مصالح ملی است.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.