يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - Sunday 26 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ايران قطعنامه را رد می‌كند و تعليق را نمی‌پذيرد

لاريجانی: من قطعنامه را فاقد بار حقوقی می‌دانم و لذا ما اين قطعنامه را رد می‌كنيم و تعليق را نمی‌پذيريم، چرا كه ما تخلفی نكرديم كه غنی‌سازی را متوقف كنيم... ما به بسته پيشنهادی به نگاه مثبت نگاه می‌كرديم اما با قطعنامه شورای امنيت، نگاه به اين بسته پيشنهاد عوض شد.

iran-emrooz.net | Sun, 06.08.2006, 8:33

ايرنا: دبير شورای عالی امنيت ملی گفت كه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای ايران با بسته پيشنهادی ١+٥ در تناقض است.
علی لاريجانی روز يكشنبه در مصاحبه مطبوعاتی باخبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به‌سوالی درخصوص قطعنامه شورای امنيت و تاثير آن در پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا، افزود: شورای امنيت با صدور قطعنامه قبل از پاسخ ايران به بسته پيشنهادی، مسيری را انتخاب كرد كه با بسته پيشنهادی در تناقض بود.
لاريجانی افزود: ما به بسته پيشنهادی به نگاه مثبت نگاه می‌كرديم و اعلام كرديم كه ابهاماتی در اين بسته وجود دارد كه بايد با بررسی در زمان منطقی و برطرف شدن ابهامات، پاسخ لازم به اين پيشنهاد ارائه شود، اما با قطعنامه شورای امنيت، نگاه به اين بسته پيشنهاد عوض شد.
دبير شورای عالی امنيت ملی ادامه داد: دربند اول بسته پيشنهادی حقوق ايران در برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح آميز به رسميت شناخته شده است اما در بندی از قطعنامه شورای امنيت از ايران خواسته شده‌كه به‌كليه فعاليت‌های هسته‌ای‌اش خاتمه دهد، اين دو موضوع در كنار يكديگر، يك گزاره منطقی نيست.

رفتار پارادوكسيكال

لاريجانی با تاكيد بر اينكه اين آنها بودند كه با صدور قطعنامه به بسته پيشنهادی جفا كردند، خاطرنشان كرد: آنها بايد روشن كنند كه چرا رفتار پارادوكسيكال داشتند و بايد به اين بی‌اعتمادی كه در نزد ما نسبت به رفتار آنها ايجاد شده پاسخ دهند.
مسئول پرودنده هسته‌ای تاكيد كرد: هيچ گياه خوبی در شوره‌زار رشد نمی‌كند و بايد بستر مناسب را برای آن فراهم كنند و آنها با كاری كه كردند ما را از هدف اصلی برای رسيدن به تفاهم دور كردند.
خبرنگاری از دبير شورای عالی امنيت ملی پرسيد زنجيره دوم سانتريفيوژها چه زمانی شروع بكار خواهند كرد؟، لاريجانی در پاسخ گفت: فناوری هسته‌ای در ايران صلح آميز است و ما نظارتهای آژانس را قبول داريم و كليه فعاليتهای خود را با نظارت آژانس انجام می‌دهيم.
لاريجانی افزود: ماعضو ان.پی.تی هستم و نظارتهای آژانس را مطابق پادمان رعايت می‌كنيم و تا آنجا كه اقتضا كند فناوری هسته‌ای خود را در همه زمينه ها از جمله زنجيره سانتروفيوژها توسعه می‌دهيم.
وی در عين حال تاكيد كرد: آماده مذاكره عادلانه هستيم، اما مذاكره تحت فشار را كه فكر می‌كنند با چماق می‌توانند به آن مجبور كنند، قبول نداريم.
دبير شورای عالی امنيت ملی تاكيد كرد: آنها اگر بدنبال حل و فصل مسئله هستند بايد در مذاكره عادلانه آن را دنبال كنند و خودشان مسير مذاكره را تخريب نكنند.

ما هميشه آماده مذاكره بوديم

لاريجانی در پاسخ به سوال خبرنگار الجزيره در خصوص تصميم ايران در قبال قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنيت گفت: من قطعنامه را فاقد بار حقوقی می‌دانم و لذا ما اين قطعنامه را رد می‌كنيم و تعليق را نمی‌پذيريم، چرا كه ما تخلفی نكرديم كه غنی‌سازی را متوقف كنيم.
وی افزود: ما هميشه آماده مذاكره بوديم و اعلام كرديم كه اگر كسی ابهاماتی دارد، از طريق مذاكرات می‌تواند آن را حل كند و اين سياست را ما هميشه ادامه می‌دهيم.
لاريجانی اظهار داشت: رفتار دوگانه كشورهای غربی در برخورد با برنامه هسته‌ای ايران باعث شد كه با دست خودشان بسته پيشنهادی را دچار مشكل كنند، يعنی از يكطرف اين بسته را ارائه داده‌اند و از سوی ديگری قطعنامه صادر كردند، آنها با اين كار مسير حل اين مسئله را تغيير دادند.
دبير شورای امنيت ملی گفت: من نمی‌گوييم مجالی نيست، اما آنها بايد بفهمند كه با زبان زور نمی‌توان با ايران صحبت كرد، رويكرد آنها بايد عوض شود تا اين بسته پيشنهادی به حيات خود ادامه دهد.

لبنان و پرونده هسته‌ای ايران

خبرنگاری از تاثير تجاوز اسرائيل به لبنان بر پرونده هسته‌ای ايران سوال كرد، وی در پاسخ گفت: تاثير تجاوز اسرائيل و لبنان و عملكرد شورای امنيت در خصوص اين تجاوز موجب روشنگری بيشتر در مورد پيشينه اين نهاد بين‌المللی می‌شود.
لاريجانی باتاكيد بر اينكه استفاده ابزاری از شورای امنيت موجب بی اعتباری اين شورا شده است، گفت: عملكرد شورای امنيت در سالهای گذشته نشان داده كه اين شورا به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبديل شده است.
وی گفت: نشانه‌های فراوانی وجود دارد كه از شورای امنيت استفاده ابزاری می‌شود.
دبير شورای عالی امنيت ملی افزود: ‪ ۵۰سال قبل كه بحث ملی شدن نفت در ايران مطرح بود ، شورای امنيت با صدور قطعنامه‌ای ملی شدن نفت در ايران را به عنوان تهديد قلمداد كرد، اما در جنگ عراق عليه ايران هيچ قطعنامه‌ای صادر نكرد.
لاريجانی ادامه داد: امروز نيز در تجاوز رژيم صهيونيستی به لبنان موضع شورای امنيت به همين شكل است و بعد از گذشت ٢٤ روز از تجاوز اسرائيل به لبنان هنوز هيچ قطعنامه‌ای از سوی اين شورا صادر نشده و حتی با آتش بس نيز مخالفت شده است.
وی با اشاره به اينكه همه می‌دانند كه جنگ لبنان از قبل طراحی شده بود و اسارت دو سرباز بهانه‌ای بيش نيست، گفت: امروز هم كه شورای امنيت سازمان ملل بدنبال صدور قطعنامه برای اين تجاوز است، بخاطر مشكلاتی است كه برای آنها ايجاد شده است.
دبير شورای عالی امنيت ملی همچنين بااشاره به سالروزبمباران شيميايی هيروشيما و سكوت سازمان ملل در اين رابطه، گفت: موضوع لبنان بار ديگر پيشينه اين نهاد بين‌المللی را برای ما روشن‌تر كرد و ناباوری به رفتار شورای امنيت را افزايش داد.

"تقابل" بجای "مذاكره"

دبير شورای عالی امنيت ملی كشور با اشاره به تصويب قطعنامه شورای امنيت عليه ايران، تصريح كرد: حقوق ايرانيان در زمينه فناوری اتمی را مطابق "ان.پی.تی" دنبال خواهيم كرد، و اين گونه رفتارها برای محروم سازی ايرانيان، تاثيری در اراده ما نخواهد داشت.
"علی لاريجانی" افزود: اگر رفتار ديگری از خود نشان دهند،حتما در سياستهای خود در زمينه اتمی تجديدی نظر خواهيم كرد.
وی در پاسخ به اين پرسش كه "در بيانيه شورای امنيت ملی كشور اعلام شده بود اگر قطعنامه‌ای در شورای امنيت عليه ايران صادر شود و "تقابل" بجای "مذاكره" با سياستهای هسته‌ای ايران پيش گرفته شود، در سياستهای هسته‌ای تجديد نظر می‌شود، توضيح بيشتری بدهيد"، گفت: همانطور كه اطلاع داريد بحث پرونده هسته‌ای ايران چند ماه پيش در شورای امنيت مطرح بود و اين قطعنامه كه اكنون صادر كردند، آن زمان مطرح بود.
لاريجانی افزود: آمريكاييها و برخی كشورهای اروپايی گفتند كه ابتكار جديدی به خرج داده‌ايم، نمی‌خواهيم قطعنامه صادر كنيم و می‌خواهيم از مسير ديپلماتيك و با گفتگو با ايران، مساله را حل كنيم كه اين تصميم معقولی بود.
دبير شورای عالی امنيت ملی افزود: بعد از مدتی كه با هم چانه‌زنی كردند، بسته پيشنهادی تهيه كردند و به ايران فرستادند كه ما اين بسته را مورد مطالعه قرار داديم،اما قبل از اين كه نتيجه مطالعات ما بررسی شود، در وسط كار، همان قطعنامه را تصويب كردند.
وی پرسيد: آيا به نظر شما اين يك امر تناقض گونه‌ای نيست كه ابتدا چنين تصميمی گرفته بودند كه از طريق ديگری مساله را حل كنند و بعد همان كاری كه نمی‌خواستند انجام دهند، را انجام دادند؟
لاريجانی گفت: اين نشان می‌دهد كه نيت آنها در ارايه بسته و بحث مذاكرات زير سوال است و قصد و غرض آنها از ارايه بسته چيز ديگری است.
دبير شورای عالی امنيت ملی تاكيد كرد: آنها بايد بدانند كه اين گونه قطعنامه‌ها هيچگونه تاثيری در اراده ما نخواهد داشت و اگر به دنبال محروم سازی ايران از فناوری اتمی هستند، اشتباه می‌كنند.
وی با اشاره به اين كه در سال گذشته نيز يك بار ديگر اين اتفاق افتاد، گفت: آنها قصد داشتند پرونده ايران را به شورای امنيت ببرند و ما به آنها گفتيم كه اگر اين كار را انجام دهيد، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دارد كه اگر پرونده به شورای امنيت برود، اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی محدود خواهد شد و همين هم شد. "چه بهره‌ای از اين كار بردند؟ چون تصور می‌كردند با اين كار می‌توانند بر اراده ما تاثير گذارند"

بسته پيشنهادی اروپا دارای ابهام‌های زيادی است

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی گفت: بسته پيشنهادی اروپا به جمهوری اسلامی ايران دارای ابهام‌های زيادی است.
وی افزود: در ابتدای اين بسته آمده است كه ما حقوق ايران را برای استفاده از انرژی صلح آميز هسته‌ای مطابق ماده ۲ ان‌.پی.تی قبول داريم.
وی با بيان اين كه ان پی تی دارای مواد روشنی است ، تصريح كرد: چرا بر اساس ماده ۲و چرا بر اساس ماده ۴ ان.پی.تی نباشد.
دبير شورای عالی امنيت ملی ايران گفت: آيا وقتی می‌گوييد ما حقوق ايران را بر اساس ان پی تی برای دستيابی به انرژی هسته‌ای قبول داريم ، اين امر شامل دو معنی يكی نيروگاه و ديگری چرخه سوخت است.
لاريجانی با بيان اين كه در خصوص نيروگاه مناقشه‌ای وجود ندارد ، افزود: موضوع بيشتر بر روی چرخه سوخت است و چرا اروپاييها اين امر را در بسته پيشنهادی خود ذكر نكرده‌اند.
وی با اشاره به اينكه اگر اروپاييها چرخه سوخت را قبول دارند ، پس چرا می گوييد كه آن را به حالت تعليق درآوريد ، چرا كه جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با چرخه سوخت هسته‌ای در مرحله تحقيقات است.
اين مقام شورای عالی امنيت ملی با بيان اين كه محمد البرادعی مديركل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعلام كرده است كه فعاليت‌های صلح آميز هسته ای ايران هيچ تهديدی برای صلح و امنيت جهانی نيست ، تاكيد كرد: با اين وجود چرا شما از تعليق سخن می‌گوييد و اين موارد نشان می‌دهد كه در بسته پيشنهادی اروپا تناقض‌های زيادی وجود دارد.
لاريجانی با اشاره به اين كه ما بر روی مذاكرات عادلانه تاكيد داريم و چنين مذاكراتی نبايد تحت فشار باشد و يا اين كه پيش شرطهايی كه صورت مساله را پاك می‌كند ، نبايد وجود داشته باشد، تاكيد كرد: جمهوری اسلامی ايران بيش از اين درخواست نداشته است.
دبير شورای عالی امنيت ملی تصريح كرد: ما اعلام كرده‌ايم كه شما از ابزارهای قدرت خود در خصوص مذاكرات كه می‌تواند آن را از مسير عقلانی خارج كند استفاده نكنيد و ثانيا پيش شرطهايی نگذاريد تا مذاكرات بی خاصيت شود.
لاريجانی در خصوص زمان اعلام پاسخ ايران به بسته پيشنهادی افزود: همانطور كه رييس جمهوری اسلامی ايران اعلام كرده است زمان ارايه پاسخ ۲۲ اوت است و اگر مشكل اروپا سر زمان اعلام پاسخ است ما اين امر را قبلا به اطلاع خاوير سولانا مسوول كميته سياست خارجی اتحاديه اروپا گفته بوديم.
وی افزود: ما همچنين اعلام كرده‌ايم كه اگر بررسی‌های ما با توجه به تناقض‌های پيش گفته ، زودتر نيز به نتيجه برسد، ما پاسخ خود را زودتر ارايه خواهيم كرد.

ما دوستانمان را با يك تجربه نمی‌آزماييم

دبير شورای امنيت ملی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رای كشورهای چين و روسيه و همچنين قطر به قطعنامه پيشنهادی كشورهای غربی در شورای امنيت، گفت: همه كشورها از جمله چين و روسيه بر اساس منافع خود تصميم می‌گيرند و البته ما هم دوستانمان را با يك تجربه نمی‌آزماييم.
لاريجانی افزود: تصوير ساده از معادلات بين‌المللی هم كمكی به حل و فصل مسائل نمی‌كند و ما هم نمی‌توانيم برای كشورهای ديگر دستورالعمل بدهيم.
وی تاكيد كرد: البته اين گونه مواضع بيش از آنكه به ما ضربه بزند ، به نقش آفرينی آنها در حل و فصل مسائل جهانی تاثير می‌گذارد.
لاريجانی اظهار داشت:ارتباط و منافع ما با ديگر كشورها يك امر مستمر و دراز مدت است و ما يك مسير طراحی شده و استراتژيك در تعامل با كشورها داريم.
خبرنگاری هم در خصوص محتوای بسته پيشنهادی از لاريجانی سوال كرد ،وی پاسخ داد:ما از ابتدا گفتيم كه اين بسته ابهاماتی دارد و نكات مثبت و منفی آن را مطرح كرديم و گفتيم كه كميته‌های جداگانه در حال بررسی بخشهای مختلف اين بسته هستند واعلام كرديم كه اين بسته بصورت بالقوه زمينه باروری و بحث را دارد و نقطه خوبی برای آغاز مذاكرات است.
لاريجانی افزود: اما رفتار آنها در صدور قطعنامه به نگاه مثبت ما و فرصتی كه وجود داشت، لطمه زد.
دبير شورای عالی امنيت ملی اظهار داشت: ما از ابتدا به سولانا گفتيم كه كه در زمان منطقی اين بسته پيشنهادی بايد بررسی شود و به آنها گفتيم كه ابهامات بايد رفع شود و سپس وارد مذاكرات شويم،اما هنوز اين مرحله ميانی يعنی بررسی بسته پيشنهادی نگذشته بود كه آنها عجله كردند و قطعنامه را صادر كردند و آنها بودند كه اين فرصت را از بين بردند نه ما.

فناوری هسته‌ای صلح آميز را گسترش می‌دهيم

دبير شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به اين سوال كه ايران تحت چه شرايطی خواسته اروپا در رابطه به تعليق را خواهد پذيرفت، گفت: تعليق را نخواهيم پذيرفت و ما براساس منافع خود گام بر می‌داريم.
لاريجانی افزود: ما عضو ان.پی.تی هستيم و با نظارت آژانس كليه فعاليت های خود را انجام می‌دهيم و اينگونه قطعنامه‌ها هيچ تاثيری در تصميم ما نخواهد داشت و ما فناوری هسته‌ای صلح آميز خود را در كشور گسترش خواهيم داد.
دبير شورای عالی امنيت ملی خاطرنشان كرد: ما نمی‌توانيم مطابق ميل ديگران ايران را اداره كنيم و مذاكرات نيز بايد پارادايم‌های معقول داشته باشد.
لاريجانی افزود: بايد مشخص شود كه تعليق مورد خواسته آنها چه مراحلی دارد، ما چنين شرطهايی را نمی‌پذيريم، مذاكرات را قبول داريم و آماده آن هستيم به شرطی كه عادلانه باشد و اين پيش شرطها را مخل مذاكرات سازنده می‌دانيم.
دبير شورای عالی امنيت ملی تاكيد كرد:اين قطعنامه هيچ تاثيری در اراده ما در پرونده هسته‌ای نخواهد داشت، ما تخلفی نكرده‌ايم كه تغيير مسير دهيم و هيچ دولتی حق ندارد ايران را از ادامه مسير محروم كند.
لاريجانی با تاكيد براينكه آنها بايد پاسخ دهند كه چرا رفتار دوگانه داشته‌اند، گفت: مذاكرات در خلاء رخ نمی‌دهد و بايد برای آن بسترسازی كرد.
وی ادامه داد: مدتها در گفت و گو با آقای سولانا برای اين بسترسازی تلاش كرديم و برای انجام مذاكرات سازنده تلاش كرديم، نمی‌شود كه به يكباره فرمان را تغيير جهت دهند و از مسير اصلی منحرف شوند.
لاريجانی درپاسخ به سوالی درخصوص ارائه پيشنهاد جديد به ايران، گفت:
قبل از اينكه كسی پيشنهاد جديدی بدهد، بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا تعهد خود را زير پا گذاشتند.
دبير شورای عالی امنيت ملی تاكيد كرد: ابتدا بايد اعتمادسازی شود تا بتوانيم بنايی دوباره بسازيم.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.