پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 23 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»

گزارشی از گردهم‌آيی‌های ايرانيان در سوئد، آلمان ، اتريش و شمال كاليفرنيا در اعتراض به مرگ مشكوك اكبر محمدی در زندان و برای ‌آزادی همه‌ی زندانيان سياسی.

iran-emrooz.net | Mon, 07.08.2006, 7:48

گردهم‌آيی شمال کالیفرنیا

بیاد اکبر محمدی
پبیش از دویست نفر از ایرانیان ساکن شمال کالیفرنیا ، در روز جمعه چهارم ماه اگست در مراسم شمع افروزی بیاد اکبر محمدی، که در شهر پالو آلتو بر پا شده بود شرکت کردند.
شرکت کنندگان با شمع‌های افروخته و پلاکاردهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و تصاویری از زندانیان آزادی اندیشه و بیان ، در صفوف منظم در میدان میچرخیدند و اعلامیه هائی با تصویر اکبر محمدی و شرح حال و مبارزات و مرگ نابهنگام و مشکوک اکبر محمدی به زبان انگلیسی در بین رهگذران پخش گردید. بعضی از شرکت کنندکان همانطور که خواست اکبر محمدی بود لباس های سفید بتن داشتند و یا شاخه گل میخک بدست گرفته بودند. در ساعت ٣٠/٨ دقیقه شرکت کنندگان در میان میدان گرد امدند و یکی از اعضا جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا ، پس از یکدقیقه سکوت ، خلاصه‌ای از زندگانی اکبر محمدی را بیان داشت و به لزوم همبستگی در دفاع از حقوق انسانی زندانیان سیاسی در ایران و ضرورت اتحاد همه طرفداران آزدی و حقوق بشر و اهمیت آزادی بیان و اندیشه سخنانی ایراد کرد. سخنگوی دوم ، نامه پدر و مادر اکبر محمدی را که در باره آثار کبودی و زخم در پیکر اکبر و شرح چگونگی تحویل پیکر اکبر بود را خواند ، و سخنگوی سوم در باره کتاب تازه منشر شده زنده یاد اکبر محمدی "اندیشه و تازیانه" چند کلامی صحبت کرد. این گردهمائی که از طرف جمعیت ایرانی حقوق بشر- شمال کالیفرنیا، ترتیب داده شده بود در ساعت ٩ شامگاه با خواندن دسته جمعی سرود ای ایران بپایان رسید.
****


گردهم‌آیی اعتراضی در شهر کلن

گردهمآیی اعتراضی دررابطه با کشته شدن اکبرمحمدی به تجمعی بزرگ وکم سابقه باحضورصدها تن از ایرانیان آزادیخواه از گرایشهای کاملا متفاوت در شهرکلن منجرشد!
یک گروه کوچک از هواداران حزب الله درشهرکلن باتعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات درگیر شد!
مسولان محترم رسانه های گروهی!
روزشنبه ٥آگوست ازساعت ٦بعدازظهر جمع بسیار کثیری ازایرانیان آزادیخواه باگرایشهایی کاملا متفاوت درحضوری بی سابقه وپرشور در مرکز شهر کلن گردهم آمدند.
تظاهرکنندگان که عکسهای اکبرمحمدی وشمع دردست داشتند با خواندن متون وایراد سخنرانی های گوناگون تنفر خود رااز این جنایت تازه جمهوری اسلامی اعلام داشتند وبادادن شعارهای متعدد علیه جمهوری اسلامی،خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.
این گردهمآیی که از لحاظ تنوع وتعداد شرکت کنندگان ونیز ابراز خشم شدید علیه جمهوری اسلامی کم سابقه بود،حدود ٣ساعت ادامه داشت ودر نهایت در پایان مراسم هنوز تعدادی از نمایندگان احزاب وگروههای شرکت کننده به علت کمبود وقت وکثرت داوطلبان ،موفق به ایراد سخنرانی نشده بودند.
درنزدیک پایان مراسم گروهی از هواداران حزب الله ساکن در شهرکلن با شنیدن شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی داده میشد به تظاهر کنندگان نزدیک شده وبه درگیری با آنان یرداختند که باحضور پلیس ،آنان از محل دورشدند.
در یکی از سخنرانی های ایرادشده در مراسم،سخنران بااشاره به شباهت وضع امروز ایران با سال ١٣٦٧ اظهار داشت که:
" رژیم در آن زمان سرکوب را تشدید کرده بود تامخالفان ادامه جنگ با عراق جرات ابراز مخالفت نداشته باشند ودر نهایت بعداز به کشتن دادن یک میلیون تن از قصد تسخیر عراق دست برداشت و برای به زیر سوال نرفتن ادامه حیاتش از سوی مردم وتشدید جوارعاب علاوه برهمه اینها هزاران زندانی سیاسی را نیز قتل عام کرد وامروز جمهوری اسلامی برای کشتن جرات ابراز مخالفت با سیاستهای به غایت خطرناکش در مورد اتم ومساله فلسطین، با سرکوب وکشتن امثال اکبرمحمدی وامثال او سعی دارد تا هرگونه جرات ابراز مخالفت را درجامعه در نطفه خفه کند ودر صورت عدم مقابله جدی وهماهنگ ما دوباره زندانیان سیاسی وهمه مردم بهای سنگینی خواهند پرداخت".

از جمله شعارهای داده شده دراین تظاهرات شعارهایی بود نظیر:
«ایرانیان بیدارند / از جنایت بیزارند» و یا «ایرانیان بیدارند / از این رژیم بیزارند! »

این گردهم آیی به دعوت جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران –کلن ونیز کانون رهآورد آخن وهمکاری صمیمانه وپشتیبانی بسیاری از افراد منفرد وسازمانها وتشکل های گونا گون برگزار شد.
جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران –کلن
کانون ره آورد آخن
١٥شهریور ١٣٨٥


http://pg.photos.yahoo.com/ph/jdef_zendanian_siassi_iran/my_photos

****


گزارشی از تظاهرات استكهلم

قتل اكبر محمدی دانشجوی دستگيرشده در حوادث ١٨ تير ١٣٧٨موجی از اعتراضات را در داخل و خارج كشور بر انگيخت. بيش ازهزار تن از ايرانيان مقيم استكهلم نيز همزمان با ديگر كشورها در مراسم با شكوهی در ميدان اصلی شهر شركت كردند.قتل اكبر محمدی نه اولين و نه آخرين جنايت اين حكومت است.او چهره آشنای جنبش دانشجويی ايران بود كه در حوادث ١٨ تير ١٣٧٨ دستگير شد كه ابتدا به مرگ و بعد با فعاليت ايرانيان در داخل و خارج وهمچنين با اعتراض مجامع حقوق بشری باعث عقب نشينی حكومت شد و حكم ١٥ ساله گرفت.اكبر برای ايرانيان مقيم استكلهم نيز با توجه به مصاحبه های راديوی او چهره ای آشنا بود . در روز ١٩ تير ٧٨ درتظاهراتی كه از طرف كميته همبستگی با دانشجويان در استكهلم گذاشته شده بود ،اكبر محمدی همراه با غلامرضا مهاجری نژاد از طريق تلفن برای تظاهركنندگان سخنرانی كردند.
تظاهرات روز جمعه٢٠٠٦-٠٨-٠٤ در استكهلم در ساعت ١٨ با يك دقيقه سكوت به ياد اكبر محمدی شروع شد.و در ادامه ياسمن ١٠ ساله متنی را قرائت كرد. سپس پيام خانواده اكبر محمدی برای تظا هركنندگان در استكهلم كه به وسيله راديو آوا ضبط شده بود بخش گرديد انان ضمن مسئول خواندن حكومت در قتل اكبر ، از تظاهر كنندگان بخاطر همدردی تشكر كردند.در اين تظاهرات نمايندگانی از سازمان جوانان حزب سوسيال دمكرات و حزب ليبرال مردم سوئد و مهرداد درويش پور سخنرانی كردند .
سخنرانان جمهوری اسلامی را به عنوان مسئول قتل اين دانشجوی زندانی محكوم كردند. شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی ,زندانی سياسی آزاد بايد گردد ، آ زادی انديشه هميشه هميشه ،ترور شكنجه اعدام ملغی بايد گردداز جمله شعارهای اين تظاهرات بود.همچنين ترانه دوباره می سازمت وطن،يار دبستانی وسرود ای ايران پخش شد.در پايان قطعنامه تظاهرات قرائت شد.
كه در ان از جمله ازادی كليه زندانيان سياسی و ارسال هيئتی به ايران ار طرف سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی در خواست شده بود.

قطعنامه تجمع ايرانيان در استكهلم

قطعنامه گردهمایی ایرانیان در استکهلم
برای همبستگی در اعتراض به جنایتی دیگر در اوین و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

اکبر محمدی مبارز شجاع جنبش دانشجویی ١٨ تیر و زندانی سیاسی در بند ، پس از ٩ روز اعتصاب غذا در اوین در گذشت و به خیل جان باخته گان راه آزادی پیوست. اکبر محمدی به نماد دیگری از پایداری در برابر استبداد دینی در ایران بدل گشت و به تاریخ پیوست.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره از خشن ترین روش های سرکوب برای در هم شکستن جنبش آزادی خواهی در ایران و از پا درآوردن زندانیان سیاسی سود جسته است. با این همه مستبدین حاکم بر ایران می کوشند تا با "حادثه خواندن" مرگ مشکوک اکبر محمدی نقش خود را در این جنایت انکار کنند و نقش مقاومت این فرزندان دلیر و در بند ایران را در رویارویی با استبداد دینی و تلاش برای استقرار دمکراسی در ایران ، کمرنگ سازند.

ما شرکت کنندگان در این گرد همایی ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول مستقیم مرگ اکبر محمدی و به منظور بزرگداشت این جان باخته جنبش دانشجویی و برای آزادی زندانیان سیاسی ، دولت سوئد و همه نهاد های حقوق بشر را فرا می خوانیم تا صدای اعتراض خود به نقض حقوق بشر در ایران ، سرکوب مخالفین سیاسی ، بازداشت و در بند کشیدن و شکنجه آنان را رساتر سازند. از این رو اعلام می کنیم که :

١. ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی در بند وبازداشت رژیم جمهوری اسلامی در ایران هستیم.

٢. ما همچنین خواهان تامین و تضمین امنیت جانی این زندانیان در بیرون و درون زندان ها می باشیم.
٣. ما خواهان اعزام یک هیئت از سوی سازمان ملل برای بازدید و بررسی زندان های جمهوری اسلامی و نیز هیئتی مرکب از پزشکان و وکلای برون مرز به ایران برای تحقیق مستقل در مورد علت درگذشت اکبرمحمدی و پیگیری آن تا اخذ نتیجه هستیم.

.٤. ما از همه جهانیان میخواهیم از همه روش های سیاسی یرای اعمال فشار یه جمهوری اسلامی ايران برای آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی استفاده کنند

٥. ما گردهمایی امروز ایرانیان در استکهلم را یک حرکت اعتراضی مستقل ، فراگیر و ملی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران می دانیم و دگر بار عزم خود را برای گشوده شدن درب زندان های ایران به جهانیان اعلام می کنیم و بانگ بر می آوریم چنین روزی ، آغاز پایان بساط استبداد دینی در ایران است.

****


گزارش و قطعنامه گردهم آیی وین
در اعتراض به قتل اکبر محمدی در زندان
و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی

دیروز جمعه ١٣ مرداد به یاد اکبر محمدی با اندوه و تاسف فراوان از مرگی که می توانست به وقوع نپیوندد در میدان اصلی شهر وین گردهم آمدیم.
با وجود زمان محدودی که برای تصمیم به این گردهم آیی و خبر دهی آن وجود داشت و با وجود هوای سرد همراه با باد شدید و باران نم نمی که می‌بارید بیش از ٨۰ نفر در این گرد هم آیی شرکت کردند. آنچه که در حین مراسم به چشم می خورد شرکت گسترده زنان در این گرد هم آیی بود. برخی با لباس های تابستانی که قبل از شروع سرما پوشیده بودند مستقیما از محل کار به گرد هم آیی آمده و در طول مراسم می لرزیدند.
بسیاری در سوگ جوانی که می‌توانست در یک کشور دموکراتیک بعد از شرکت در تظاهرات دانشجویی و حتا ارگانیزه کردن آن به تحصیلات خود ادامه دهد، بدون اینکه کوچکترین صدمه ای حتا به روند تحصیلش بخورد چه برسد به سلامتی‌اش، چه رسد به حبس و شکنجه هفت ساله در زندان، چه رسد به مرگ، اشک ریختند. همگی با تمام وجود معتقد به آزادی فکر و اندیشه و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در میدان اصلی شهر جمع شده بودند و تعدادی با پخش گزارش نهادهای بین‌المللی بین عابرین به زبان های انگلیسی، آلمانی و فارسی آنها را از شرایطی که منجر به مرگ اکبر محمدی شد آگاه می کردند و در نهایت نگرانی خود را از وضعیت دیگر زندانیان سیاسی ابراز می کردند. بسیاری از حاضرین تاکید داشتند که در زمانی که چشم ها همه به سوی کشتار در لبنان و اسرائیل است، لازم است تا توجه جامعه بین‌المللی مدام به نقض حقوق بشر در ایران جلب شود. راس ساعت ٢۰ شرکت کنندگان در گردهم آیی با سه دقیقه سکوت به یاد اکبر محمدی با مشت های گره کرده گرد نقش‌هایی با شمع که کبوتر آزادی و نقشه ایران در زندان را نشان می‌داد ایستادند و پس از آن قطعنامه‌ی گرد هم آیی خوانده شد. این مراسم که ساعت ١٨‌آغاز شده بود تا ساعت ٢١ ادامه داشت.قطعنامه گرد هم آیی جمعه ١٣ مرداد دروین

زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

اکبر محمدی، مبارز شجاع جنبش دانشجویی در نهمین روز اعتصاب غذا، دچار ایست قلبی شد و جان باخت. او که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ١٣٧٨ بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به اعدام وسپس به ١٥ سال حبس محکوم شد.
اکبر محمدی براثر شکنجه‌های سختی که متحمل شده بود به بیماری‌های جسمی و روحی مبتلا شد و به همین دلیل از طرف پزشکان به مرخصی نامحدود فرستاده شد. او در حین همین مرخصی بدون هیچ دلیلی بازداشت و دوباره به زندان اوین منتقل گشت.
جمهوری اسلامی می‌کوشد تا با "حادثه خواندن" مرگ مشکوک اکبر محمدی نقش خود را در این جنایت انکار کند، و حقایق مرگ اکبر محمدی آشکار نشود. این حکومت طی بیست وهفت سال نشان داده است که از هیچ توطئه‌ای علیه زندانیان سیاسی دریغ نمی‌کند.
ما سران جمهوری اسلامی و ارگان‌های امنیتی وقضائی را مسئول مستقیم این چنین فجایعی می‌دانیم .
ما به همراه همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر هم اکنون نگران سرنوشت همه زندانیان سیاسی و به ویژه احمد باطبی که دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است و پنج روز است که در اعتصاب غذا بسر می‌برد، هستیم. همچنین مایل هستیم که بر نکات اساسی زیر تاکید نمائیم:
ما اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر، سرکوب فعالین سیاسی و بازداشت و در بند کشدن آنان، پیگرد فعالین نهادهای مدنی و حمله به تجمات زنان، کارگران، دانشجویان و اقلیت‌های قومی در ایران اعلام می‌داریم.
ما هم مانند همه فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی و مطبوعاتی خواستار تشکیل فوری یک "هیات حقیقت‌یاب مستقل" برای کشف و اعلام واقعیات مربوط به این مرگ مشکوک به افکار عمومی بوده و نسبت به تکرار چنین رویدادهای تکان دهنده‌ای در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها - به ویژه مکان‌های نگاهداری زندانیان سیاسی، دانشجوئی و مطبوعاتی هشدار جدی می‌دهیم.
ما خواستار اعزام نمایندگانی از سوی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به ایران برای بررسی وضع زندانیان سیاسی و روشن شدن علت مرگ اکبر محمدی هستیم.

هیچ انسانی نباید به خاطر عقایدش در زندان باشد
جمعی از ایرانیان مقیم اتریش در وین
جمعه ١٣ مرداد ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.