چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Wednesday 24 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

غنی‌سازی در ايران خطری غيرقابل پذيرش است

بيانيه گروه ١+٥: تعليق چرخه‌ی سوخت به هيچ رو مانع توسعه‌ی برنامه‌ی غيرنظامی صنعتی ايران نمی‌گردد. اين پيشنهاد هر چيز مورد نياز برای توسعه‌ی صنعت انرژی اتمی مدرن و غيرنظامی را كه هدف اعلام شده‌ی ايران بوده است، به اين كشور اعطا می‌كند.

iran-emrooz.net | Sun, 16.07.2006, 20:05

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل بسته‌ی پيشنهادی گروه ١+٥ به ايران، به همراه بيانيه‌ای از جانب اين شش كشور، روز يكشنبه ٢٥ تيرماه از سوی سفارت انگليس در تهران انتشار يافت. اين بسته در تاريخ ١٦ خردادماه گذشته با سفر خاوير سولانا به تهران به دولت ايران ارايه شده بود.

متن كامل بسته پيشنهادی به ايران

«مبانی يك موافقتنامه درازمدت
هدف ما آن است كه روابط و همكاری با ايران را بر اساس احترام متقابل و برقراری اعتماد بين‌المللی در ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه‌ی هسته‌يی ايران، توسعه دهيم. ما سرآغاز تازه‌يی را برای مذاكرات در مورد يك توافق جامع با ايران پيشنهاد می‌كنيم. چنين موافقتنامه‌ای در اختيار آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و در يك قطعنامه‌ی شورای امنيت بر آن صحه گذاشته خواهد شد.

جهت به وجود آوردن شرايط صحيح برای مذاكرات:
ما:

- حق ايران را در توليد انرژی هسته‌يی به منظور استفاده‌ی صلح‌آميز و مطابق با الزامات ان.پ.تی مورد تاكيد دوباره قرار داده و در اين راستا حمايت خود را از ايران در توسعه‌ی يك برنامه‌ی انرژی هسته‌يی غير نظامی مورد تاكيد دوباره قرار خواهيم داد؛
- تعهد خواهيم كرد كه فعالانه ساخت راكتورهای آب سبك در ايران را از طريق پروژه‌های مشترك بين‌المللی مطابق با قوانين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مورد حمايت قرار دهيم؛
- موافقت خواهيم كرد كه با شروع مجدد مذاكرات بحث درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌يی ايران را در شورای امنيت به تعليق در آوريم.

ايران:
- متعهد خواهد شد كه كليه‌ی موارد باقی‌مانده‌ی نگرانی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را در همكاری كامل با اين آژانس مورد توجه قرار دهد؛
- كليه‌ی عمليات مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را كه مورد راستی‌آزمايی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و طبق درخواست شورای حكام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل متحد به حالت تعليق درآورد و متعهد خواهد شد كه اين وضعيت را در طول اين مذاكرات همچنان ادامه دهد؛
- و اجرای پروتكل الحاقی را از سر گيرد.
حوزه‌های همكاری‌های آينده كه در مذاكرات مربوط به يك توافق دراز مدت مورد بحث قرار خواهد گرفت:

هسته‌يی

ما قدم‌های زير را بر خواهيم داشت:

حقوق ايران در زمينه‌ی انرژی هسته‌يی
- تصريح حق غيرقابل انتقال ايران در زمينه‌ی انرژی هسته‌يی برای اهداف صلح آميز بدون تبعيض و مطابق مطابق با مواد يك و دو ان.پی.تی و همكاری با ايران در مورد توسعه‌ی يك برنامه‌ی غيرنظامی انرژی هسته‌يی توسط ايران.
- مذاكره و اجرای يك توافقنامه همكاری هسته‌يی يوراتم - ايران

راكتورهای آب سبك
- حمايت فعالانه از ساخت راكتورهای آب سبك جديد توليد برق در ايران از طريق پروژه‌های مشترك بين‌المللی مطابق با قوانين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی با استفاده از آخرين فن‌آوری روز كه شامل صدور اجازه‌ی انتقال مصنوعات و محصولات لازم و در اختيار گذاشتن فن‌آوری پيشرفته جهت حفاظت راكتورهای توليد برق در مقابل زلزله نيز می‌باشد.
- ارايه همكاری در مديريت پسماند سوخت هسته‌يی و زباله‌های راديو اكتيو به روش‌های مناسب.

پژوهش و توسعه در زمينه‌ی انرژی هسته‌يی
- ارايه‌ی يك برنامه‌ی جامع همكاری در تحقيق و توسعه شامل امكان ارايه‌ی راكتورهای تحقيقی آب سبك از جمله در زمينه‌ی توليد راديو ايزوتوپ، تحقيقات پايه و استفاده از انرژی هسته‌يی در علوم پزشكی و كشاورزی.

ضمانت‌های سوخت
- دادن تضمين‌های الزام آور حقوقی و چند لايه‌ی سوخت به ايران، بر اساس:
*مشاركت به عنوان يك شريك در يك تاسيسات بين‌المللی در روسيه جهت ارايه‌ی خدمات غنی‌سازی در تامين يك منبع قابل اطمينان سوخت برای راكتورهای هسته‌يی ايران موكول به نتايج مذاكرات. چنين تاسيساتی قادر به غنی‌سازی تمامی هگزافلورايد اورانيوم توليد شده در ايران خواهد بود.
*ايجاد يك مخزن احتياطی بر طبق شرايط تجاری برای نگهداری سوخت هسته‌يی تا ميزان مورد احتياج پنج سال ايران كه برای استفاده‌ی اين كشور با مشاركت و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ذخيره‌ می‌شود.
* ايجاد و بسط يك مكانيسم پابرجای چندجانبه با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی جهت دسترسی قابل اطمينان به سوخت هسته‌يی بر اساس نظراتی كه در جلسه‌ی بعدی شورای حكام مورد بحث قرار خواهند گرفت.

تجديد نظر در توقف
موافقتنامه‌ی درازمدت با درنظر گرفتن كوشش‌های جمعی جهت ايجاد اعتماد بين‌المللی، شامل ماده‌ای در مورد تجديد نظر در كليه‌ی جوانب موافقتنامه از قرار زير خواهد بود:
- تاييد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اين كه كليه‌ی موارد باقی‌مانده و نگرانی‌های گزارش‌شده توسط آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از جمله فعاليت‌هايی كه می‌توانسته جنبه‌ی نظامی هسته‌يی داشته باشد، برطرف شده است؛ و
- تاييد اين كه هيچ نوع فعاليت و يا مواد اعلام نشده‌ی هسته‌يی در ايران وجود نداشته و اعتماد بين‌المللی به اين كه برنامه‌ی هسته‌يی ايران منحصرا صلح‌آميز و غيرنظامی می‌باشد، بازگشته است.

سياسی و اقتصادی

همكاری در امنيت منطقه‌يی
حمايت از تشكيل كنفرانس جديدی جهت تشويق گفت‌وگو و همكاری در مورد موضوعات مربوط به امنيت منطقه‌يی.

تجارت و سرمايه‌گذاری بين‌المللی
بهبود دسترسی ايران به اقتصاد بين‌المللی، بازارها و سرمايه، از طريق حمايت عملی از جذب ايران در ساختارها‌ی بين‌المللی شامل سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای سرمايه‌گذاری مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با اين كشور (از جمله موافقتنامه‌ی تجارت و همكاری اقتصادی با اتحاديه‌ی اروپا) گام‌هايی در جهت بهبود دسترسی به محصولات و فن‌آوری كليدی برداشته خواهد شد.

هواپيمايی غيرنظامی
همكاری در صنعت هواپيمايی غيرنظامی ايران از جمله امكان رفع محدوديت‌های موجود بر سر راه توليدكنندگان آمريكايی و اروپايی كه مانع صدور هواپيماهای غيرنظامی به ايران است و افزايش امكان نوسازی خطوط هوايی غيرنظامی ايران.

شراكت در زمينه‌ی انرژی
تاسيس يك شراكت درازمدت در زمينه‌ی انرژی بين ايران و اتحاديه‌ی اروپا و ديگر شركای علاقه‌مند با موارد استفاده‌ی واقعی و عملی.

زيرساخت‌های مخابراتی
حمايت از روزآمد كردن زيرساخت‌های مخابراتی ايران و تامين اينترنت پيشرفته شامل امكان رفع محدوديت‌های وضع شده از سوی ايالات متحده در حوزه‌های مرتبط و ديگر محدوديت‌های صادراتی.

همكاری در زمينه‌ی فن‌آوری‌های برتر
همكاری در حوزه‌های فن‌آوری برتر و ساير زمينه‌هايی كه بعدا مورد توافق قرار خواهند گرفت.

كشاورزی
حمايت از توسعه‌ی كشاورزی در ايران از جمله امكان دسترسی به محصولات، فن‌آوری و ماشين‌آلات كشاورزی اروپايی و آمريكايی.»

****

بيانيه دولت‌های ١+٥

همچنين سفارت انگليس در تهران امروز بيانيه‌ای را از جانب دولت‌های موسوم به ١+٥ منتشر كرد كه گفته است، غنی‌سازی اورانيوم در ايران خطری است كه آنها قادر به پذيرش آن نيستند.
در اين بيانيه كه سفارت انگليس در تهران اعلام كرده دولت‌های عضو گروه ١+٥ آن را صادر كرده‌اند، اما تاريخ آن را ذكر نكرده، آمده است: بی‌توجهی ايران به نگرانی‌های شورای حكام ‌آژانس بين‌المللی انرژی اتمی عميقا نااميد كننده است.
اين بيانيه با اشاره به مشوق‌های ارايه شده در مجموعه‌ی پيشنهادی ١+٥ درخواست خودداری ايران از فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی را برای حصول آنچه "اعتماد بين‌المللی نسبت به اين برنامه" ناميده، مطرح كرده است.

در اين بيانيه همچنين آمده است: تعليق چرخه‌ی سوخت به هيچ رو مانع توسعه‌ی برنامه‌ی غير نظامی صنعتی ايران نمی‌گردد. از ٣١ كشوری دارای چنين صنايعی، تنها ١٣ كشور دارای برنامه‌ی سوخت داخلی هستند. اما ادامه‌ی فعاليت‌های غنی‌سازی به ايران امكان توسعه‌ی دانش لازم برای توليد مواد همجوشی را می‌دهد كه می‌توانند در سلاح‌های هسته‌يی به كار برده شوند. با توجه به نگرانی مرتبط با مقاصد ايران، ما نمی‌توانيم چنين خطری را بپذيريم.
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: هرگاه اعتماد بين‌المللی دوباره نسبت به مقاصد ايران جلب شود، روندی برای از ميان بردن تعليق به دنبال اين پيشنهاد خواهد آمد. همچنين ما تمهيدات الزام‌آور قانونی خواهيم انديشيد تا ايران بتواند با اطمينان به تامين خارجی سوخت در دوران توقف غنی‌سازی تكيه كند.
در اين بيانيه با اعلام اينكه اين پيشنهاد "هر چيز مورد نياز برای توسعه‌ی صنعت انرژی اتمی مدرن و غيرنظامی را كه هدف اعلام شده‌ی ايران بوده است، به اين كشور اعطا می‌كند"، آمده است: رد اين پيشنهادها از سوی ايران، تنها ترديدها درباره‌ی اهداف ايران را تشديد می‌كند.
در اين بيانيه آمده است: در اين زمينه ما گزينه‌ی ديگری غير از ادامه‌ی روند در شورای امنيت سازمان ملل متحد كه دو ماه پيش متوقف شده بود، نداريم. اگر ايران تصميمات شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت را به اجرا درآورده و وارد مذاكرات شود، ما كماكان آماده‌ی چشم‌پوشی از اقدام در شورای امنيت هستيم.

آصفی:
بسته‌ی پيشنهادی مبنای مورد قبول و مناسب برای كار است


حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه امروز با اشاره به رسانه‌ای شدن محتوی كامل بسته‌ی پيشنهادی غرب در حالی آن را يك مبنای مورد قبول و مناسب برای كار ‌دانست كه به اعتقاد بسياری از كارشناسان و صاحب نظران، با نگاهی اجمالی به متن اين پيشنهاد می‌توان دريافت كه حقوق هسته‌يی ايران در آن ناديده گرفته شده و گروه ١+٥ در آن چه كه به "بسته‌ی پيشنهادی" نام گرفته، درمقابل حق صريح همه‌ی كشورها و از جمله جمهوری اسلامی ايران از برخورداری از فناوری هسته‌يی وعده‌های قبلی را به صورت مشروط، با ابهامات بسيار، فاقد ضمانت اجرايی و بدون برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی مشخص درباره عملی شدن آنها تكرار كرده‌اند.
آصفی درعين حال تصريح كرد:« درحال حاضر بسته باز شده و صاحب نظران نيز می‌توانند به بررسی آن بپردازند و اين مساله ادعای ما در خصوص وجود ابهام در بسته را تاييد می‌كند.»


رايس در پاسخ به آصفی:
ايران به صورت مستقيم به پيشنهاد ١+٥ پاسخ بدهد


كاندوليزا رايس پاسخ مستقيم ايران به پيشنهاد هسته‌يی غرب را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه‌ی آمريكا كه امروز (يكشنبه) در سنت پترزبورگ صحبت می‌كرد، گفت، ايران بايد به طور مستقيم به مذاكره‌كنندگان حاضر در پيشنهاد هسته‌يی پاسخ دهد كه آيا می‌خواهد درباره‌ی پيشنهاد مذاكره كند يا خير.
رايس در پاسخ به اخبار مربوط به سخنان امروز حميد‌رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ مبنی بر اعلام تهران در اين خصوص كه مجموعه‌ی پيشنهادی ١+٥ مبنای قابل پذيرشی برای مذاكرات است و از قدرت‌های‌ جهانی دعوت كرده مذاكراتی مفصل را درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌يی‌اش داشته باشند، گفت: در واقع پيشنهاد بسيار خوبی بر روی ميز قرار دارد كه می‌تواند مبنايی برای مذاكرات باشد.
وی افزود: همچنين مسيری به سوی شورای امنيت در پيش روست كه ما اكنون با توجه به نتيجه‌ی نشست پاريس آن را آغاز كرده‌ايم، زيرا ايرانی‌ها به شكلی مثبت و به موقع پاسخ‌مان را ندادند.
رايس گفت كه ايرانی‌ها بايد با خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه‌ی اروپا كه پيشنهاد ١+٥ را ١٦ خردادماه گذشته به تهران ارايه كرده است، تماس بگيرند.
وزير امور خارجه‌ی آمريكا گفت: اگر ايرانی‌ها می‌خواهند به شكلی مثبت پاسخ دهند، اميدوارم كه اين كار را از طريق كانالی كه بين شش كشور و ايران برقرار شده و آن آقای سولاناست، انجام دهند.


پوتين خواهان تسريع در حل موضوع هسته‌ای ايران شد

مهر: رئيس جمهوری روسيه در ساعات اوليه امروز يكشنبه اعلام كرد راهكارهای متحد شش ميانجی بين المللی در مورد قطعنامه ای در زمينه برنامه هسته ای ايران موثرترين نكته در حل و فصل اين موضوع خواهد بود.
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، ولاديمير پوتين درجمع خبرنگاران در سنت پترزبورگ گفت: ما خرسند هستيم كه كارها در قالب گروه شش آغاز شده است و ما بايد تلاش كنيم در مورد ايران هرچه زودتر به يك ديدگاه مشترك برسيم.
رهبر روسيه اظهار داشت : ميانجی های بين المللی در مقابل سخت كردن مواضع خود در برابر ايران بايد راهكارهايی مشترك را انتخاب كنند كه بتواند به حل و فصل موثر موضوع ختم شود.


وزير خارجه روسيه:
كار بر روی قطعنامه درباره ايران بزودی آغاز خواهد شد


مهر: وزير امور خارجه روسيه امروز در حاشيه اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ اعلام كرد كه مقامهای ايران به زودی، به بسته پيشنهادی غرب پاسخ خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" در جمع خبرنگاران و درحاشيه نشست سران گروه هشت در سنت پترزبورگ گفت :"من فكر می كنم رهبران ايران به پيشنهادهايی كه روی ميز قرار دارند، پاسخ خواهند داد و بر اين اساس ما خواهيم توانست مذاكرات عينی را آغاز كنيم."
اما وی همچنين خاطر نشان كرد: "شورای امنيت سارمان ملل "خيلی زود" كار خود را در مورد قطعنامه ای آغاز خواهد كرد كه ايران را وادار می كند كار غنی سازی را، به علت ندادن پاسخ آن به بسته پيشنهادی، متوقف كند."
لاوروف افزود :" به ايران پيشنهادهای سازنده ای ارائه شده است. ما هنوز پاسخی را از طرف ايرانی ها در مورد آمادگی آنها برای مذاكرات دريافت نكرده ايم."
وزير امورخارجه روسيه تصريح كرد :"در اين موقعيت، ما از شورای امنيت سازمان ملل انتظار داريم تا خيلی زود كار در مورد قطعنامه‌ای را آغاز كند."


بولتون:
تحريم‌ها عليه كره شمالی پيام روشنی به ايران است


خبرگزاری فارس: سفير آمريكا در سازمان ملل مدعی شد تصويب قطعنامه شورای امنيت با اجماع عليه برنامه موشكی كره شمالی پيامی روشن به ايران است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بولتون روز گذشته به خبرنگاران گفت: «فكر می‌كنم ايران بايد به اين قطعنامه نگاه كند و ببيند كه ما شورای امنيتی با اجماع پنج عضو دائم شورای امنيت داريم.»
اين قطعنامه كه پس از مذاكرات فشرده‌ای تصويب شد، تحريم‌های تسليحاتی را عليه كره شمالی اعمال كرده و خواستار آن است كه پيونگ‌يانگ همه فعاليت‌های مربوط به برنامه موشك بالستيك خود را به حال تعليق درآورد.
بنا بر اين گزارش، اكنون كه اين قطعنامه تصويب شده است، تمركز شورای امنيت در هفته آينده بر روی ايران خواهد بود و آمريكا اميدوار است مسائل جدی‌تری در پيش‌نويس قطعنامه‌ای مطرح شود كه در آن از ايران می‌خواهد غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.
بولتون گفت اين حقيقت كه شورای امنيت توانست وحدت خود را درباره كره شمالی حفظ كند و اولين قطعنامه را از سال ١٩٩٣ تاكنون درباره كره شمالی تصويب كند «پيام بسيار بسيار مهمی برای هر كشوری فرستاد كه قصد توليد تسليحات هسته‌ای را دارد.»
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.