سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اتهام تازه‌ی جهانبگلو:  انقلاب مخملی در ايران

محسنی اژه‌ای: رامين جهانبگلو يكی از افرادی است كه در راستای تلاش‌های آمريكا برای وقوع انقلاب مخملی و نرم در ايران، دستگير شد.

iran-emrooz.net | Sun, 02.07.2006, 15:57

ايران امروز: محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی اتهام رامين جهانبگلو را "براندازی نرم" و "تلاش برای راه‌اندازی انقلاب مخملی" اعلام كرد. پيشتر همين وزير ، اتهام آقای جهانبگلو را "جاسوسی" ناميده بود. بيش از دو ماه از بازداشت جهانبگلو می‌گذرد و ظاهراً دستگاه اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی چيزی برای بستن به اين استاد و محقق نيافته‌ است. اتهام ملی‌مذهبی‌ها هم "براندازی نرم" بود، وصله‌ای كه در "نظام اسلامی" به هركسی می‌چسبد! از دختركی كه دو تا تار مويش بيرون از روسری است تا استاد دانشگاهی كه همانند مقام‌های حكومتی ايران نمی‌انديشد!
اژه‌ای گفته است چون «اقتدار نظامی ايران بيشتر شده، لذا آنها [آمريكا] تلاش می‌كنند از طريق عوامل داخلی و بيرونی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی سازمان‌دهی كنند... رامين جهانبگلو يكی از افرادی است كه در راستای تلاش‌های آمريكا برای وقوع انقلاب مخملی و نرم در ايران، دستگير شد.»
اژه‌ای در برابر خبرنگاران ادعا می‌كند «ايران از كشورهای استثنايی از لحاظ برخورداری از امنيت در بين كشورهای جهان و منطقه به شمار می‌آيد» ، اما نمی‌گويد كشوری و نظامی با اين درجه از امنيت، چرا از فعاليت‌های فكری و فرهنگی يك استاد دانشگاه اين همه واهمه دارد!


گزارش ايسنا از اظهارات اژه‌ای

وزير اطلاعات با تأكيد بر اين‌كه وزارتخانه متبوعش تمام تحركات داخلی و خارجی دشمن را عليه نظام رصد می‌كند، تصريح كرد: وزارت اطلاعات در حال حاضر راهكارهايی برای مقابله با اين تحركات دارد و همگام با پی‌گيری آنها، برای برخورد آماده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران با ارائه‌ی گزارشی از عملكرد اين وزارتخانه با يادآوری اين‌كه انسان به لحاظ حب ذات شايد نتواند ارزيابی دقيقی از عملكردش داشته باشد، اظهارنظر در اين باره را به ساير دستگاهها و مردم محول كرد و در عين‌حال اظهار داشت: ارزيابی من بسيار مثبت است. در طول اين مدت، وزارت اطلاعات با نشاط مضاعف، تلاش بيشتر و انگيزه‌ای فراتر از گذشته در صحنه حاضر شد و نهايتا تلاش خود را انجام می‌دهد تا همپای دولت عدالت‌گستر پيش برود كه در اين راستا در زمينه‌های مختلف به توفيقاتی دست پيدا كرده‌ است.
وی با يادآوری اين‌كه دولت نهم با سياست‌های جديد و شعارهای اصلی و كليدی، هم‌چون عدالت و مهرورزی و تعالی و پيشرفت همه‌جانبه‌ی كشور، وارد ميدان شد، تأكيد كرد: اين دولت تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا اين‌كه آنها محقق شود و همه‌ی اجزای اين دولت كه وزارت اطلاعات يكی از آنهاست، همپای اين سياست پيش می‌روند.
وزير اطلاعات با بيان اين‌كه در حال حاضر شرايط جهان با گذشته متفاوت شده، تأكيد كرد: اين امر می‌طلبد بازتعريفی نسبت به برخی سياست‌ها داشته باشيم كه در اين حوزه، در برخی سياست‌ها و ساختارها، روش‌ها و تكنيك‌ها به مقتضای شرايط ، اصلاحاتی انجام شد.
اژه‌ای در ادامه از هماهنگی همه‌ی دستگاهها از جمله قوای قضاييه و مقننه به عنوان يكی از سياست‌هايی كه اين وزارتخانه از ابتدا به آن توجه داشته، نام برد و قدم‌های برداشته‌شده در اين زمينه را مثبت ارزيابی كرد.
وی در ادامه با اشاره به شعار دولت نهم درباره خدمت بدون منت به مردم، گفت: در اين راستا ما به دنبال اين هستيم كه همه‌ی فرصتها و امكانات را به صورت عادلانه در اختيار مردم بگذاريم و به مناطق محروم توجه بيشتری كنيم، هم‌چنين برای حل مشكل بيكاری، قدم‌های جدی برداشته شود.
وزير اطلاعات اضافه كرد: بديهی است دشمن می‌خواهد تلاش كند دولت در اين زمينه توفيق نداشته باشد و با اقداماتی دولت را ناكارآمد نشان دهد كه در اين زمينه، ما با اشراف اطلاعاتی و اقدامات سازمان‌يافته موارد را به اطلاع مسوولان ذيربط رسانديم و در مواردی كه نياز به همكاری قوه‌ی قضاييه جهت برخورد وجود داشت نيز اقدام كرديم.


انقلاب مخملی و نرم در ايران

وی با يادآوری اين‌كه در حوزه‌ی انجام برخی تلاش‌ها برای ناكارآمد نشان دادن دولت، سرنخ‌های به دست آمده، گفت: به همه‌ی افرادی كه در اين زمينه فعاليت می‌كردند، تذكر داديم و به همه‌ی عواملی هم كه احساس می‌كرديم ممكن است ناخواسته يا خواسته در جهت ناكارآمدی دولت فعاليت داشته باشند، تذكر داديم.
وزير اطلاعات همچنين با اشاره به جلسه‌ی اخير گروههای معاند جمهوری اسلامی در آمريكا با تأكيد بر اين‌كه امروز آمريكا بيش از هر مقطع زمانی برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی انگيزه دارد، گفت: علت اين امر اين است كه با وجود همه‌ی مخالفت‌های آمريكا، اقتدار نظامی ايران بيشتر شده، لذا آنها تلاش می‌كنند از طريق عوامل داخلی و بيرونی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی سازمان‌دهی كنند و با آموزش برخی نيروها، آنها را برای مقابله با جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دهند.
وی با تأكيد بر اين‌كه وزارتخانه متبوعش تمام تحركات داخلی و خارجی دشمن را عليه نظام رصد می‌كند، تأكيد كرد: وزارت اطلاعات در حال حاضر راهكارهايی برای مقابله با اين تحركات دارد و همگام با پی‌گيری آنها، برای برخورد آماده است.
وزير اطلاعات در ادامه درباره دستگيری رامين جهانبگلو نيز تصريح كرد: رامين جهانبگلو يكی از افرادی است كه در راستای تلاش‌های آمريكا برای وقوع انقلاب مخملی و نرم در ايران، دستگير شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: آمريكا در اين مقطع راهكاری را نه تنها در ايران بلكه در مورد بسياری از كشورهای جهان برای وقوع انقلاب مخملی و نرم دنبال می‌كرد كه جهانبگلو نيز دراين راستا تعريف می‌شود.
وی افزود: جهانبگلو بر اين اساس ماموريت يافته بود و با حجم فعاليت‌ها و امكاناتی كه در اختيار وی قرار گرفته بود، دستگاه اطلاعاتی نسبت به وی مظنون شد و او را دستگير كرد و در حال حاضر نيز مشغول تكميل تحقيقات درباره‌ی او هستيم كه با تكميل آن می‌توان در اين زمينه كه می‌شود چه ميزان اطلاعاتی را منتقل كرد، تصميم گرفت.
وزير اطلاعات در بخش ديگری از اظهاراتش در ارتباط با آخرين وضعيت موسوی خوئينی كه به دنبال تجمع جمعی از زنان در ميدان هفت تير دستگير شد با بيان اين‌كه بايد درباره‌ی آخرين وضعيت پرونده‌ی اين فرد از دادستان و قاضی مربوطه سوال شود، گفت: متأسفانه دشمن توری را باز كرده كه سعی می‌كند برخی افراد را به داخل آن بكشاند .
به گزارش ايسنا، وزير اطلاعات در ادامه‌ی اين نشست مطبوعاتی درباره بازداشت موسوی خوئينی كه به دنبال تجمع جمعی از زنان در ميدان هفت تير دستگير شد، با يادآوری اين‌كه درباره آخرين وضعيت پرونده‌ی وی بايد از دادستان و قاضی مربوطه سوال شود، گفت: متاسفانه دشمن توری را باز كرده تا برخی افراد را به داخل آن بكشاند. وظيفه‌ی وزارت اطلاعات است كسانی را كه ناخودآگاه و يا از روی آگاهی در اين تور قرار می‌گيرند، نجات دهد و اجازه ندهد افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه در تور دشمن قرار بگيرند. ما در اين راستا به افراد تذكراتی داديم كه خيلی از آنها اين تذكرات را پذيرفته‌اند.
محسنی اژه‌ای با تاكيد بر اين‌كه حركت موسوی خوئينی و برخی ديگر در آن روز (تجمع در ميدان هفت تير) غيرقانونی و ناصحيح بود، گفت: اين اقدام در راستای اهداف دشمن بود. وزارت اطلاعات با همكاری برخی دستگاه‌ها اين حركت را خنثی كرد و همه‌ی افرادی كه در جهت بر هم زدن نظم و خواست دشمن در اين روز عمل كردند، دستگير شدند و در اختيار ضابطان قضايی قرار گرفتند.
وی با يادآوری اين‌كه دستگاه قضايی همواره از وزارت اطلاعات می‌خواهد تحقيقات مقدماتی را در مورد افرادی كه در جهت اهداف دشمن حركت می‌كنند انجام دهد، گفت:دستگاه قضايی در اين مورد نيز از وزارت اطلاعات خواسته تحقيقات مقدماتی را انجام دهد.


قضايای آذربايجان

اژه‌ای در بخش ديگری از اين نشست مطبوعاتی به موج‌سواری جريان‌های ضدانقلاب در قضايای مربوط به آذربايجان اشاره كرد و با بيان اين‌كه ترديدی در اين زمينه وجود ندارد، اظهار داشت: با هوشياری مردم اجازه‌ی سوءاستفاده در اين زمينه از دشمن گرفته شد و افرادی كه كارهای ناشايست و خلاف اخلاق و امنيت انجام دادند، توسط دستگاه‌های اطلاعاتی شناسايی و به وسيله‌ی ضابطان قضايی دستگير شدند. هم‌چنين عده‌ای از اين افراد كه فريب خورده بودند با اغماض مورد برخورد قرار گرفتند و آزاد شدند، تعدادی از آنها نيز هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند.
وزير اطلاعات هم چنين در پاسخ به سوال ديگری درباره‌ی عملكرد وزارت اطلاعات در برخورد با روزنامه‌ی ايران و اين كه گفته می‌شود اين قضيه از نظر وزارت اطلاعات مغفول مانده بود، گفت: وزارت اطلاعات يك سری وظايف اساسی دارد و آن اين‌كه مسايلی را كه بر اثر اشراف اطلاعاتی به آن می‌رسد، به مسوولان ذی‌ربط و شورای امنيت و در مواقع موثرتر به شورای عالی امنيت ملی و تامين استان منتقل و اگر ضدامنيتی بود، با آن برخورد كند. درباره‌ی موضوع روزنامه‌ی ايران نيز به هيچ وجه منفعل نبود، بلكه از نهادهای فعال در اين زمينه بود كه در راستای تلاش‌های اين وزارتخانه و ساير دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای كه دشمن چيده بود، خنثی شد.


دشمن كاملا شكست خورده!

وی با يادآوری اين‌كه در اين زمينه دشمن خود را كاملا شكست خورده و نظام را پيروز می‌داند، گفت: در قضيه‌ی روزنامه‌ی ايران، مردم همانند هميشه بلافاصله در صحنه حاضر شدند و ما نيز نه تنها منفعل نبوديم، بلكه بسيار فعال در صحنه حاضر شديم.
اژه‌ای با تاكيد بر اين‌كه دشمن از اقدامات دولت نهم عصبانی است، گفت: بر اين مبنا آنها تلاش زايدالوصفی را برای ايجاد ناامنی و اضطراب در جامعه انجام می‌دهند و سرمايه‌گذاری گسترده‌ای در اين زمينه كرده‌اند كه تنها محدود به آن ٧٥ ميليون دلاری كه به تصويب دولت آمريكا رسيده، نيست. آنها خيلی بالاتر از اين هزينه صرف كردند و به صورت مشخص كلاس‌های آموزشی تشكيل داده‌اند. بر اين اساس با توجه به مجموعه‌ی اين اقدامات می‌توان گفت كه وزارت اطلاعات در قبال اين توطئه‌ها نه تنها منفعل نبوده، بلكه بسيار فعال نيز وارد عمل شده است.


رشد پنجاه درصدی قاچاق اسلحه

وزير اطلاعات در ادامه درباره اظهارات دادستان كل كشور مبنی بر رشد پنجاه درصدی قاچاق اسلحه از قاچاق اسلحه به عنوان يكی از مواردی كه آمارها در حوزه آن، رو به تزايد است، نام برد و گفت: البته اين امر به يك سال گذشته اختصاص ندارد. درباره‌ی ورود اسلحه به كشور، مسووليت اوليه‌ی مقابله بر عهده‌ی نيروی انتظامی است، اما از آن‌جا كه به صورت طبيعی ورود اسلحه موجب ناامنی و بروز مسائل ضد امنيتی می‌شود، وزارت اطلاعات وظيفه دارد در اين حوزه وارد عمل شود.
وی با ارايه‌ی آماری از فعاليت‌های وزارت‌خانه‌ی متبوعش در اين حوزه از شهريور سال گذشته تا ارديبهشت ماه سال جاری، گفت: بيش از ٢٥٠ نفر در اين مدت از عوامل واردكردن اسلحه به كشور دستگير و باندهايی نيز شناسايی شده‌اند كه در موقع مناسب، وزارت اطلاعات به آنها ضربه می‌زند.
وزير اطلاعات ادامه داد: در اين مدت هم‌چنين ١٨٠٠ قبضه سلاح از اين افراد جمع‌آوری شده است.


كشوری استثنايی از لحاظ برخورداری از امنيت!

اژه‌ای در بخش ديگری از اظهاراتش در ارزيابی از وضعيت امنيت داخلی كشور با تاكيد بر اين‌كه در حال حاضر، ايران از كشورهای استثنايی از لحاظ برخورداری از امنيت در بين كشورهای جهان و منطقه به شمار می‌آيد، گفت: البته اين امر به اين مفهوم نيست كه هيچ‌گونه اقدام ضد امنيتی در كشور انجام نمی‌شود، قاعدتا كشوری با ويژگی‌های ايران از لحاظ جمعيتی، مرزها و وضعيت كشورهای همسايه، با مشكلات امنيتی نيز مواجه است.
وی در ادامه با اشاره به تصور آمريكا و اسرائيل نسبت به وضعيت ايران پيش از انتخابات رياست‌جمهوری نهم كه بر مبنای آن، جمهوری اسلامی ايران را كشوری كه در معرض استحاله قرار گرفته، می‌دانستند، اظهار داشت: اتفاقی كه در تير ماه سال گذشته به وقوع پيوست، اين احساس را در دشمن به وجود آورد كه آنها در مورد ايران دوباره به خانه‌ی اول بازگشته‌اند. جمهوری اسلامی ايران در مقابل عوامل سلطه، روح جديدی گرفت و طبيعی است كه دشمنان برای مقابله‌ی خود با نظام جمهوری اسلامی، اعمال‌شان را تشديد می‌كردند و نهايت تلاش خود را برای ايجاد ناامنی و شكاف بين نخبگان و مردم و مسوولان به كار می‌گرفتند.
وی با بيان اينكه در حال حاضر ايران كشوری است كه از امنيت خوبی برخوردار است، به وضعيت امنيتی آمريكا به عنوان دشمن شماره‌ی يك ايران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر مردم آمريكا از مسوولان اين كشور ناراضی هستند و می‌گويند شما برای ما ناامنی به همراه آورده‌ايد.
وزير اطلاعات اضافه كرد: با وجود اين‌كه وضعيت امنيتی ايران در حال حاضر مناسب است، مواردی وجود دارد كه گر چه كم است، اما همين برای جمهوری اسلامی ايران و مردم آن زياد است و بايد تلاش كنيم همين مقدار هم نباشد.


حتی از برخی تصميماتی دشمن در پشت درهای بسته مطلعيم!

اژه‌ای در بخش ديگری از اين نشست درباره ميزان آگاهی وزارت اطلاعات نسبت به فعاليت‌های سازمان‌های جاسوسی دشمن در ايران، اظهار داشت: از همين جا به مردم بشارت می‌دهم كه بحمدالله وزارت اطلاعات، امروز با توجه به فشارهايی كه بعد از انقلاب به نظام جمهوری اسلامی وارد شده، از توانمندی خوبی برخوردار است. ما امروز در بعد فنی و فعاليت‌های اطلاعاتی در وضعيت خوبی قرار داريم و حتی از برخی تصميماتی كه دشمن در جلسات و در پشت درهای بسته می‌گيرد، مطلعيم.
وی با بيان اين‌كه اين سطح از توانمندی وزارت اطلاعات برای دشمن غير قابل باور و حيرت‌آور است، گفت: بر اين اساس، آنها ايران را متهم می‌كنند كه خودش به تنهايی در اين زمينه عمل نمی‌كند و از كشورهای ديگر استفاده می‌كند، اين اتهامی است كه هميشه آنها به ايران وارد می‌كردند.
وزير اطلاعات هم‌چنين بار ديگر با تاكيد بر اين‌كه نتيجه‌ی انتخابات سوم تير سال ٨٤ در به صحنه آمدن ميليون‌ها ايرانی در فاصله‌ی يك هفته و انتخاب كانديدايی كه شعارهای انقلابی و اسلامی می‌داد، برای دولت آمريكا و دشمنان ايران، غير قابل باور بود، گفت: به دنبال مشخص شدن نتيجه‌ی اين انتخابات دشمن احساس كرد بايد نسبت به جمهوری اسلامی شناخت مجدد پيدا كند و از آن تاريخ به بعد بيش از پيش عوامل جاسوسی‌شان را برای ايجاد فتنه در نظام جمهوری اسلامی ايران گسيل كردند كه در اين راستا از عوامل ضعيف نيز جهت جذب در دستگاه‌های مختلف برای پيشبرد منوياتشان استفاده می‌كنند.


عبدالرحمان ريگی

وزير اطلاعات در ادامه‌ی نشست مطبوعاتی‌اش در پاسخ به سوالی درباره آخرين وضعيت اين وزارتخانه در راستای دستگيری عبدالرحمان ريگی كه شرارت‌هايی را در مناطق شرقی كشور موجب شده بود، گفت: موضوع دستگيری عبدالرحمان ريگی از طريق اينترپل در حال پی‌گيری است، در حال حاضر وزارت اطلاعات اين قضيه را از طريق وزارت امور خارجه پی‌گيری می‌كند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اين‌كه آيا نگاه وزارت اطلاعات به قوميت‌ها نگاهی تهديدی است، يا آنها را فرصتی برای كشور می‌داند نيز گفت: همه‌ی اقوام ايرانی، ايرانی هستند و اكثريت قريب به اتفاق آنها مسلمانند، بر اين اساس هيچ وقت قوميت‌ها به خودی خود نمی‌توانند تهديدی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب شوند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اتفاقات آذربايجان به نقش مردم اين بخش از ايران در تاريخ كشور اشاره كرد و گفت: قوميت‌ها نه تنها تهديدی برای نظام جمهوری اسلامی نيستند بلكه فرصت نيز محسوب می‌شوند، يكی از مسائل مهم جمهوری اسلامی اين است كه همه‌ی اقوام و طوايف بر اساس مشتركات مذهبی اجازه‌ی فعاليت داشته باشند، نبايد از قوميت‌ها غافل شويم، زيرا دشمن از اين بستر بهره‌گيری می‌كند.
وی با بيان اين‌كه غفلت از مساله‌ی قوميت‌ها می‌تواند آنها را كه در حال حاضر فرصت به شمار می‌آيند، به تهديدی برای نظام تبديل كند، افزود: قوميت‌ها برای نظام يك فرصت هستند. من در اينجا نه به عنوان وزير اطلاعات و عضو كابينه‌ی دولت نهم، بلكه به عنوان يك طلبه عنوان می‌كنم اين دولت صادقانه و خالصانه با تمام توانش می‌خواهد خدمت كند و بر اين اساس، پرداختن به مسائل مناطق محروم را در اولويت كار خود دارد و به دنبال اين است كه از هر كسی حقی ضايع شده، اين حق به او برگردد . قطعا بايد بدانيم يكی از اهداف دشمن اين است كه نگذارد چنين سازندگی انجام شود.
وزير اطلاعات با يادآوری اين‌كه دولت نهم نه تنها به امور زيربنايی بلكه به مسائل روزمره و زيربنايی به صورت توامان توجه دارد، گفت: دولت بر اين اساس به مسائل مناطق محروم توجه ويژه‌ دارد و لازمه‌ی اين كار نيز وجود امنيت است، اما دشمن می‌خواهد با ايجاد ناامنی مانع انجام اين كار شود. ما بايد ابتدا امنيت را ايجاد كنيم تا در پرتو آن سازندگی انجام شود، زيرا مردم می‌دانند در فضای ضدامنيتی، دولت از امكان تحقق برنامه‌ها باز می‌ماند.

سرنوشت روزنامه‌ ايران

اژه‌ای در بخش ديگری از اين نشست مطبوعاتی در ارتباط با اظهارنظر برخی از مسوولان نسبت به آغاز به انتشار مجدد روزنامه‌ی ايران با يادآوری اين‌كه توقيف ايران مسيری بين هيات نظارت و دستگاه قضايی را طی كرد و در اين جريان، عده‌ای متخلف شناخته شدند، اظهار داشت: محاكمه‌ی روزنامه‌ی ايران و مديرمسوول آن، طبق قانون مطبوعات روال مشخصی دارد كه بايد طی شود و بعد از آن به تشخيص قاضی، اين روزنامه می‌تواند منتشر شود يا از ادامه‌ی فعاليت باز بماند؛ اين به تشخيص دادگاه بستگی دارد.
وزير اطلاعات هم‌چنين درباره اقدامات وزراتخانه‌ی متبوعش در حوزه‌ی برخورد با مفاسد اقتصادی با يادآوری اين‌كه بحث مفاسد اقتصادی بحثی ذوابعاد است و بايد همه‌ی ابعاد آن در نظر گرفته شود تا به نتيجه برسيم، به فعاليت‌های معاونتی كه در اين وزارتخانه به اين حوزه اختصاص دارد، اشاره كرد و با بيان اين‌كه شناسايی ضعف‌های قانون كه امكان سوءاستفاده را به مفسدان می‌دهد، در كنار شناسايی گلوگاه‌ها از اولويت‌های اين معاونت بوده، گفت: در اين راستا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات جلسات متعددی را با معاونان، وزرای كابينه و مسوولان سازمان‌های مختلف، هم‌چنين روسای قوای مقننه و قضاييه و معاونت‌های دستگاه قضايی و نمايندگان مجلس برگزار كرده و امروز هماهنگی خوبی با پيشقدم شدن وزارت اطلاعات در دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ايجاد شده است.

وی هم‌چنين با اشاره به جلسات مشترك مسوولان وزارت اطلاعات با سرمايه‌گذاران بخش خصوصی بر اين نكته كه دولت تصميم دارد در اين عرصه از همه‌ی سرمايه‌گذارانی كه در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از كشاورزی، صنعت و غيره به صورت قانونی فعاليت می‌كنند، حمايت كند، تاكيد كرد.
وزير اطلاعات در ادامه با بيان اين‌كه در هر استانی وزارت اطلاعات عواملی را كه در جهت سوءاستفاده‌ی اقتصادی عمل می‌كردند، شناسايی كرده و به آنها تذكرات لازم را داده است، گفت: به آنها اعلام كرديم اگر دست از اقداماتشان برندارند، منتظر برخورد دستگاه‌های قضايی و اطلاعاتی باشند و از همين جا به كسانی كه در عرصه‌ی اقتصادی با رفتارشان موجب نارضايتی مردم می‌شوند، هشدار می‌دهيم به حق و حقوق خود قانع باشند، زيرا در غير اين صورت دستگاه قضايی و اطلاعاتی سراغ آنها می‌رود.
محسنی اژه‌ای در ادامه از استان‌های تهران، گيلان، مازندران، اصفهان، هرمزگان و كرمانشاه به عنوان استان‌هايی كه به دنبال فعاليت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، عوامل سوءاستفاده‌گر اقتصادی در آنها شناسايی شده‌اند، ياد كرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته وزارت اطلاعات نزديك پنجاه پرونده را در حوزه‌ی مفاسد اقتصادی تنظيم كرده كه تعدادی از آنها به دستگاه قضايی رفته‌اند و بخشی از آنها در مرحله‌ی تحقيق بيشتر قرار دارند و به ميزان دو برابر تعداد اين پرونده‌ها نيز پرونده در دست تنظيم داريم كه به عوامل آنها نسبت به بازگرداندن اموال بيت‌المال هشدار داده‌ايم، اگر آنها چنين نكنند مجبور می‌شويم از طريق دستگاه قضايی وارد عمل شويم.

مردم هوشيار باشند، دشمن از طرق مختلف وارد عمل شده!

وزير اطلاعات درباره‌ی وضعيت اسكله‌های غيرمجاز نيز با بيان اين‌كه امروز در دولت و دستگاه قضايی اقدامات خوبی در حوزه‌ی برخورد با مفاسد اقتصادی انجام شده، اظهار داشت: امروز اسكله‌ی غير مجاز كه از آن طريق بخواهند كالا قاچاق كنند، وجود ندارد.
اژه‌ای در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به وضعيت امروز آمريكا و بيان اين‌كه به واسطه‌ی مشكلات جدی داخلی، اين كشور عصبانی است و در پيشبرد شعارهای خود در زمينه‌ی دموكراسی و اصلاحات و صلح با شكست مواجه شده است، اظهار داشت: آمريكا ايران را عامل اين شكست می‌داند.
وی هم‌چنين با اشاره به آن‌چه در روزهای اخير در غزه اتفاق افتاده، آن‌را از جهت مغاير بودن با شعارهای صلح‌طلبانه‌ی دولت آمريكا افتضاحی برای دولت بوش دانست و درباره‌ی اظهارات اخيری كه آمريكايی‌ها در خصوص همكاری ايران با زرقاوی مطرح كرده‌اند، اظهار داشت: اين مساله روشن است. تروريست اصلی اسرائيل و آمريكا هستند. بسياری از فتنه‌ها به دست اين دو كشور انجام می‌شود و بسياری از عوامل، دست‌پرورده‌ی آمريكا و اسرائيل هستند؛ لذا نبايد در مورد اين دروغ‌ها زياد نگران بود.

وزير اطلاعات در ادامه با يادآوری اين‌كه در حال حاضر آمريكا كه از چنين وضعيتی برخوردار است، بر روی قوميت‌ها و NGO های ايران حساب باز كرده، به تقسيم‌بندی NGO ها در ايران پرداخت و با قرار دادن آنها در سه گروه NGO های مفيد، ضعيف و NGO هايی كه همسو با دشمن فعاليت می‌كنند، گفت: آنها اعضای اين تشكل‌ها را حتی برای آموزش به برخی كشورها می‌برند و اخيرا نيز برخی از افراد رسما برای آموزش به آمريكا دعوت شده‌اند. البته آمريكايی‌ها در جذب اين افراد از عناوين مختلف نظير تحصيل، تجارت، شغل و سمينارهای علمی استفاده می‌كنند، در ابتدا هم كمك‌های مالی كه به افراد می‌شود در حدی نيست كه اين تصور را ايجاد كند كه جهت جاسوسی دعوت شده‌اند.
وی ادامه داد: مردم هوشيار باشند، دشمن از طرق مختلف وارد عمل شده. مردم بايد بدانند كسی بی‌جهت هزينه‌ی سفر، هتل و سمينارهای آنها را نمی‌دهد، وزارت اطلاعات نيز در اين زمينه وظيفه‌ی خود می‌داند تا مساله را به صورت دقيق رصد كند.
وزير اطلاعات هم‌چنين درباره‌ی وضعيت نهادهای موازی اطلاعاتی كه در دولت قبل نسبت به وجود آنها اظهار نگرانی شده بود، گفت: با توجه به ارتباطی كه بين دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه، بسيج و دستگاه‌های قضايی و انتظامی نظام وجود دارد، بحث نهادهای موازی اطلاعاتی منتفی است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.