شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - Saturday 20 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فساد و دلالی؛ موانع توسعه صنعتی ايران

بزرگ‌ترين موانع تحقق توسعه‌ی صنعتی ايران، دو عامل فساد و دلالی است. اگر ما در سياست‌های خود بازنگری نكنيم دچار فروپاشی اقتصادی خواهيم شد. تجارب تاريخی هم نشان می‌دهد كه مبدا‌ء انديشه‌های آزادی در غرب هم توليدكنندگان بوده‌اند و بالعكس دلال‌ها، همواره مخالف آزادی و رعايت حقوق ساير طبقات بوده‌اند.

iran-emrooz.net | Sat, 01.07.2006, 7:37

سرمايه / دكتر ابراهيم رزاقی‌: بزرگ‌ترين موانع تحقق توسعه‌ی صنعتی ايران، دو عامل فساد و دلالی است. اگر ما در سياست‌های خود بازنگری نكنيم دچار فروپاشی اقتصادی خواهيم شد و همه‌ی اندوخته‌ها و امكانات ما از بين خواهد رفت. كشورهای غربی مايلند كشورهای در حال توسعه دچار بی‌ثباتی باشند تا آن‌ها منابع و امكانات اين كشورها را جذب كنند و اين در حالی است كه هر حركت بی‌ثبات‌ساز، موجب نگرانی صاحبان سرمايه‌های مادی و علمی می‌شود.
اگر سياست‌های درستی را در پيش بگيريم، بسياری از هموطنان ما به كشور بازمی‌گردند. اگر توليد رشد كند، اشتغال ايجاد، ارزش افزوده زياد و فقر كاهش می‌يابد. از سوی ديگر، بايد توجه كرد اين توليدكننده است كه از آزادی بيان دفاع می‌كند، زيرا توليدكننده از مواهب بهره می‌برد. توليدكننده، ناچار است و منافع كارگران را هم مورد توجه قرار می‌دهد تا كارخانه‌اش تعطيل نشود.
تجارب تاريخی هم نشان می‌دهد كه مبدا‌ء انديشه‌های آزادی در غرب هم توليدكنندگان بوده‌اند و بالعكس دلال‌ها، همواره مخالف آزادی و رعايت حقوق ساير طبقات بوده‌اند. اغلب توليدكنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی ما هنوز پاكيزه هستند و به فساد آلوده نشده‌اند. آن‌ها آزادی اقتصادی می‌خواهند و اصلائ بدون آزادی نمی‌توانند توليد داشته باشند. اين توليدكننده است كه وارد گفت‌وگو می‌شود و به تلطيف روابط توجه دارد. توليدكننده به اعتماد و امنيت نيازمند است، بنابر اين، نه فقط شايسته، بلكه بايسته است ما در اين‌جا آزادی بيان در حوزه‌های مختلف داشته باشيم. در جامعه‌ی ما بايد حقوق انسان به رسميت شناخته شود، شغل داشته باشد و بيكار نباشد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.