دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - Monday 19 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ياشار قاجار و عابد توانچه را آزاد كنيد!

بيانيه ٦٥٢ نفر: ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت شديد دستگيری دانشجويان و در راس آن ها ياشار قاجار و عابد توانچه اين عمل را در تعارض با اصل آزادی بيان منشور جهانی حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌های آكادميك دانسته و آزادی هرچه سريعتر ايشان را خواستاريم.

iran-emrooz.net | Wed, 28.06.2006, 9:37

٦٥٢ نفر از فعالين دانشجويی خواستار آزادی هر چه سريعتر ياشار قاجار و عابد توانچه شدند

امروز دقيقا يك ماه از بازداشت آقايان ياشار قاجار، دبير انجمن اسلامی پلی تكنيك و عابد توانچه از اعضای اين انجمن می گذرد و اين در حالی است كه در هفته های گذشته با موج فزاينده ای از احضار، تهديد، بازداشت های خودسرانه و ديگر فشارهای امنيتی بر دانشجويان مواجه بوديم. با اين وجود دلايل بازداشت دانشجويانی كه دستگير و سپس آزاد شدند و همچنين ياشار قاجار و عابد توانچه كه همچنان در بازداشت به سر می برند همچنان نامشخص باقی مانده و مقامات امنيتی و قضايی هيچ توضيح روشن و دليل قانع كننده‌ای در اين باره ارائه نكرده‌اند. برخی منابع خبری وابسته به حاكميت در توضيح علت دستگيری دانشجويان از وابسته بودن آنان به خارج از كشور و هدايت اعتراضات دانشجويان بر اساس خواست بيگانگان سخن به ميان آورده‌اند. اين در حالی است كه پيش از اين چندين تن از دانشجويان از جمله آقايان هومن كاظميان، پويا هيبت اللهی، فريد هاشمی، سجاد نيكنام، ياشار حكاك پور و... با طرح چنين اتهامی روانه زندان شده و پس از چندين روز بازداشت انفرادی و شكنجه جسمی و روانی، بی هيچ توضيحی و بدون اثبات اتهام وارده آزاد شده‌اند

از حاكميت اقتدارگرا بايد پرسيد دانشجويانی كه از حقوق اوليه خود مانند حق داشتن تشكل و سنديكا، حق داشتن خوابگاهايی بهداشتی و امن، حق داشتن نشريه و اظهار نظر آزادو... مدت زيادی است كه محروم شده اند و در واكنش به تضييع حقوق خود دست به اعتراضات مدنی و مسالمت آميز زده اند، چه طور می توانند عامل و ابزار دست مطامع كشورهای بيگانه باشند؟

ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت شديد دستگيری دانشجويان و در راس آن ها ياشار قاجار و عابد توانچه اين عمل را در تعارض با اصل آزادی بيان منشور جهانی حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌های آكادميك دانسته و آزادی هرچه سريعتر ايشان را خواستاريم و از دولت ايران می خواهيم كه به سناريوهای تكراری و نخ نما شده برچسب زنی و عامل بيگانه انگاشتن فعالين دانشجويی پايان بخشد.١- آذر پژوه پريسا
٢- آذری پيمان
٣- آرام نژاد فاطمه
٤- آرامی هادی
٥- آزمون محمدامين
٦- آسايش محمد كريم
٧- آشتيانی رامين
٨- آقاجان پور مصطفی
٩- آقاسی فريدون
١٠- آقاسی مسعود
١١- آقايی ساسان
١٢- آقايی مجيد
١٣- آل آقا سعيد
١٤- آل محمد رضا
١٥- آملی مقدم ناصر
١٦- آهوان كاوه
١٧- ابدالی علی
١٨- ابراهيمی حامد
١٩- ابراهيمی پيام
٢٠- ابراهيمی قاسم
٢١- ابوعلی راحيل
٢٢- ابونصر سحر
٢٣- ابونصر محمود
٢٤- احديص مجتبی
٢٥- احمدزاده شعبان
٢٦- احمدنژاد فرهاد
٢٧- احمدی آريان امير
٢٨- احمدی بختيار
٢٩- احمدی رعنا
٣٠- احمدی صدف
٣١- احمدی عباس
٣٢- احمدی گيتا
٣٣- احمدی محمد مهدی
٣٤- احمدی محمد
٣٥- احمدی مرضيه
٣٦- احمديان امين
٣٧- احمدی زانيار
٣٨- احمدی خراسانی نوشين
٣٩- محمد رضا احمدی
٤٠- اخوان آيدين
٤١- اخوان اسد
٤٢- اخوان راد صابر
٤٣- ارزنی زهره
٤٤- اردلان پروين
٤٥- ارشادی فر عليرضا
٤٦- استكی محمد
٤٧- استيری احسان
٤٨- اسحاقی امير
٤٩- اسحاقی سعيد
٥٠- اسحاقی محمد علی
٥١- اسحقی حمزه
٥٢- اسد زاده سمانه
٥٣- اسدی زيدآبادی حسن
٥٤- اسدی ميلاد
٥٥- اسلامی كيوان
٥٦- اسماعيلی حسين
٥٧- اسماعيلی كيوان
٥٨- اسماعيلی مهدی
٥٩- اسماعيلی نوشين
٦٠- اسماعيلی رشيد
٦١- اسمعيل زاده علی
٦٢- اسمی زاده سارا
٦٣- اشرف نژاد مجيد
٦٤- اصراری صفرعلی
٦٥- اصلانی افشين
٦٦- اصلی حسين
٦٧- افتخاری محمد
٦٨- افرازفر روزبه
٦٩- افشاری علی
٧٠- افشاری مصطفی
٧١- افشارنژاد مجيد
٧٢- افضلی سياوش
٧٣- اقبال آرمين
٧٤- اقبال مهدی
٧٥- اقدامی صادق
٧٦- اكبری حامد
٧٧- اكبری شيرين
٧٨- اكبری علی اكبر
٧٩- الياسی مهدی
٨٠- امامی احمد
٨١- امامی پروين
٨٢- اميرتيموری ترانه
٨٣- اميری روزبهان
٨٤- اميری علی
٨٥- امين لو آرمين
٨٦- امينی حسين
٨٧- امينی مهسا
٨٨- امينی زاده مهدی
٨٩- اميدبخش فراز
٩٠- اميرخانلو غلام
٩١- اميرشيرزاد بابك
٩٢- اميری آرمان
٩٣- اميری امين
٩٤- اميری كيوان
٩٥- امينی محمد
٩٦- انجم محمد
٩٧- انجيدنی پيمان
٩٨- انصاری كيوان
٩٩- انوری حسين
١٠٠- اولاد غفاری حامد
١٠١- ايلخان سارا
١٠٢- ايلخچی زاده ميلاد
١٠٣- بابايی سعيد
١٠٤- بابك نوری
١٠٥- بازرگانی اصغر
١٠٦- بازرگانی كسری
١٠٧- باقر پور محمد
١٠٨- باقرزاده احسان
١٠٩- باقری اسعد
١١٠- بخارايی محمد مهدی
١١١- بدری محمدتقی
١١٢- بديعی سينا
١١٣- براتيان ايمان
١١٤- براتيان پوريا
١١٥- برتنی آزاد
١١٦- برجسته امير
١١٧- برومند بهروز
١١٨- برزو سروش
١١٩- بريمانی مقداد
١٢٠- بزرگ مهرداد
١٢١- بلالی اميرحسين
١٢٢- بلی‌وند كيومرث
١٢٣- بهداد مرتضی
١٢٤- بهرامی امير حسين
١٢٥- بهرامی عادل
١٢٦- بهرامی امين
١٢٧- بهكيش آزاده
١٢٨- بهمن آلاله
١٢٩- بيات بهاره
١٣٠- بيات مجتبی
١٣١- بياره علی
١٣٢- بياره عليرضا
١٣٣- بيگدلی صديقه
١٣٤- بيانلو رسول
١٣٥- بيسوانوند امين
١٣٦- بيگلو مصطفی
١٣٧- پارسا حسن
١٣٨- پرهيزی احمد
١٣٩- پناهی بابك
١٤٠- پور آقايی سپيده
١٤١- پور جعفر علی
١٤٢- پورافصل ميثم
١٤٣- پور ابراهيم نيما
١٤٤- پورعبدالله محمد
١٤٥- پورجوادی علی
١٤٦- پوريوسفی بيژن
١٤٧- پولاد زاده احمد
١٤٨- پوزش ابوذر
١٤٩- پهلوان آرش
١٥٠- پهلوانی مصطفی
١٥١- پيمانی حميد
١٥٢- پيغمبرزاده زينب
١٥٣- تاجداری مهران
١٥٤- تركمان مهدی
١٥٥- ترابيان ابوذر
١٥٦- تحويلداری پويان
١٥٧- تدينی پدرام
١٥٨- تقوی جواد
١٥٩- تقی نيا طلعت
١٦٠- تميزی علی
١٦١- توكلی مجيد
١٦٢- توكليان جلال
١٦٣- تهرانچی آرش
١٦٤- تهرانی علی
١٦٥- تهرانی ويدا
١٦٦- تهامی پور مرتضی
١٦٧- ثابت سروش
١٦٨- جانی بابك
١٦٩- جانی پور ياسر
١٧٠- جاودانی حسين
١٧١- جدی زينب
١٧٢- جعفری سعيد
١٧٣- جعفريان سيد رضا
١٧٤- جعفريان مهبد
١٧٥- جليليان ندا
١٧٦- جمالی علی
١٧٧- جواشی نيما
١٧٨- جوانشير كامبيز
١٧٩- جواهری جلوه
١٨٠- جهانگير فام هاجر
١٨١- جيرانی هوشنگ
١٨٢- چالكی حامد
١٨٣- چترچی ماندانا
١٨٤- چمن حميد
١٨٥- حاتم سياوش
١٨٦- حاتمی عيسی خان
١٨٧- حاتمی محمد
١٨٨- حاجی امينی هادی
١٨٩- حاجی بابايی مريم
١٩٠- حاجيلری نسيبه
١٩١- حبيبی مهدی
١٩٢- حجازی سارا
١٩٣- حجتی جلال
١٩٤- حسامی فرد رضا
١٩٥- حسن زاده مجتبی
١٩٦- حسن زاده كاظم
١٩٧- حسن نيا آرش
١٩٨- حسنی سعيد
١٩٩- حسينی آناهيتا
٢٠٠- حسينی فاطمه
٢٠١- حسينی مقدم بابك
٢٠٢- حسين نيا سعيد
٢٠٣- حسينيان زهرا
٢٠٤- حقانی محسن
٢٠٥- حكيم زاده عباس
٢٠٦- حمدی پور محسن
٢٠٧- حيدری بابك
٢٠٨- حيدری بهزاد
٢٠٩- حيدری وهاب
٢١٠- حيدری كاوه
٢١١- حيدری حسين
٢١٢- حياتی مهر نيما
٢١٣- حيدری محمد
٢١٤- خاتمی محسن
٢١٥- خالقی بهروز
٢١٦- خالقيان سيدابراهيم
٢١٧- خالدی جابر
٢١٨- خامه آرمين
٢١٩- خان زاده زينب
٢٢٠- خاندل آرش
٢٢١- خانی محمد
٢٢٢- خبيری حسام
٢٢٣- خدابنده حميد
٢٢٤- خداداد احمد
٢٢٥- خردمند پور هادی
٢٢٦- خردمندی عليرضا
٢٢٧- خجسته رحيمی رضا
٢٢٨- خسروانی
٢٢٩- خسروی
٢٣٠- خشايار دوست
٢٣١- خطيبی
٢٣٢- خلدی ابراهيم
٢٣٣- خليلی پور خليل
٢٣٤- خليفه محمد
٢٣٥- خلفی فرهاد
٢٣٦- خواجه لو رضا
٢٣٧- خوانچه زر سيروان
٢٣٨- خوشبخت
٢٣٩- خوشكام محسن
٢٤٠- خيراتی مسعود
٢٤١- خيری فام حسين
٢٤٢- دارابی فرهاد
٢٤٣- دادخواه اكرم
٢٤٤- داستان نصير
٢٤٥- دادگستر سهيلا
٢٤٦- دانشور حامد
٢٤٧- دانشفر زهرا
٢٤٨- داودی عليرضا
٢٤٩- داوودی علی
٢٥٠- دباغ بابك
٢٥١- دباغيان محمدعلی
٢٥٢- درازهی بهزاد
٢٥٣- درخشانی ادريس
٢٥٤- درويشيان علی اشرف
٢٥٥- دشتستانی سروش
٢٥٦- دلاور اكبر
٢٥٧- دلبری رضا
٢٥٨- دلبری مونا
٢٥٩- دلبری نويد
٢٦٠- رسول دروگری
٢٦١- دلشاد سهيل
٢٦٢- دلواری هما
٢٦٣- دهقان علی
٢٦٤- دهقان مسعود
٢٦٥- دهقان مصطفی
٢٦٦- ديرمينا فراز
٢٦٧- ديداری پانته آ
٢٦٨- رجبی امين
٢٦٩- رجبی احسان
٢٧٠- رحمانی اميرحسين
٢٧١- رحمانی
٢٧٢- رحمانی بهرام
٢٧٣- رحمانی فرهاد
٢٧٤- رحيمی سيامك
٢٧٥- رستاخيز شاهرخ
٢٧٦- رستگاری شاهو
٢٧٧- رسولی جعفر
٢٧٨- رسولی منصور
٢٧٩- رضازاده سحر
٢٨٠- رضا قلی بيگی سيامك
٢٨١- رضانيا محمدجواد
٢٨٢- رضايی آرش
٢٨٣- رضاييان هاله
٢٨٤- رضايی ابراهيم
٢٨٥- رضايی رضا
٢٨٦- رضوی جهانگير
٢٨٧- رفيعی شاهين
٢٨٨- رمضان نژاد حسن
٢٨٩- رمضانی نويد
٢٩٠- رمضانی فرزاد
٢٩١- رمضانيان احسان
٢٩٢- رنجی پور علی
٢٩٣- رواج سعيد
٢٩٤- روانبد بهزاد
٢٩٥- روحی مهناز
٢٩٦- روحی مهدی
٢٩٧- روشن ضمير عليرضا
٢٩٨- رهنمايی سيامك
٢٩٩- رياحی ميثم
٣٠٠- رياضی روزبه
٣٠١- زارع نفيسه
٣٠٢- زارعی عبيد
٣٠٣- زارعی محمد
٣٠٤- زارعی مختار
٣٠٥- زارعی رضا
٣٠٦- زارعی محمدمهدی
٣٠٧- زاهدی البرز
٣٠٨- زرگرنژاد امين
٣٠٩- زعفری علی
٣١٠- زعفری ياسر
٣١١- زمانی حشمت الله
٣١٢- زمانی داوود
٣١٣- زمانفر نگار
٣١٤- زند سجاد
٣١٥- زنديان محمود
٣١٦- زنوزی مهرنوش
٣١٧- زينلی شاهين
٣١٨- ساكی مسعود
٣١٩- سالاخانيان وارتان
٣٢٠- سالاری هادی
٣٢١- سالاری شهربابكی سبحان
٣٢٢- سپهر مند بهنام
٣٢٣- سپهسالاری عليرضا
٣٢٤- سجادی ستاره
٣٢٥- سرابندی نسيم
٣٢٦- سرمدی پرستو
٣٢٧- سروش منصور
٣٢٨- سعيدی جمال
٣٢٩- سعيدپور مهدی
٣٣٠- سلطان زاده سارا
٣٣١- سلطانی علی
٣٣٢- سلطانی نسيم
٣٣٣- سلمانپور محمد اسماعيل
٣٣٤- سهرابی محسن
٣٣٥- سلماسی آرمين
٣٣٦- سليمانی فاطمه
٣٣٧- سليمانی اسماعيل
٣٣٨- سميعی نژاد مازيار
٣٣٩- سيدزاده نسيم
٣٤٠- سيدين محسن
٣٤١- سيدين مهدی
٣٤٢- سيما سليمان
٣٤٣- سيادتی علی
٣٤٤- سيد آبادی علی اصغر
٣٤٥- سيد نژاد محمد علی
٣٤٦- سيما سلمان
٣٤٧- شادفر ناهيد
٣٤٨- شاكری صادق
٣٤٩- شاكری هومن
٣٥٠- شاه مرادی احسان
٣٥١- شاهچراغی داود
٣٥٢- شاهين فر شهاب
٣٥٣- شايق جواد
٣٥٤- شجاع مسعود
٣٥٥- شجاعی اختر
٣٥٦- شجاعی منصوره
٣٥٧- شجاعی مقدم حامد
٣٥٨- شرخانی قانع
٣٥٩- شريعتی اشكان
٣٦٠- شريفی حجت
٣٦١- شريفی سجاده
٣٦٢- شريف محمد
٣٦٣- شريف زاده محمد
٣٦٤- شعبانی مريم
٣٦٥- شفائی جمال
٣٦٦- شفيق مرتضی
٣٦٧- شفيعی معصومه
٣٦٨- شكر لو مهسا
٣٦٩- شكری محمد
٣٧٠- شكورزاده فرزانه
٣٧١- شكوهی علی
٣٧٢- شمس جواد
٣٧٣- شمس فواد
٣٧٤- شهری مهدی
٣٧٥- شيخ پور نيما
٣٧٦- شيخلو صابر
٣٧٧- شيخ الاسلام امير
٣٧٨- شيخ زاده امين
٣٧٩- شيخی مجيد
٣٨٠- شيرخانی امير
٣٨١- صاعق پريسا
٣٨٢- صادقی محمد
٣٨٣- صادقی آرش
٣٨٤- صادقی هادی
٣٨٥- صاروقی حسام
٣٨٦- صالح آرش
٣٨٧- صالح آسو
٣٨٨- صباغ زاده بهنام
٣٨٩- صباغی بيژن
٣٩٠- صداقت جو مصطفی
٣٩١- صديقی محمد
٣٩٢- صفری ايوب
٣٩٣- صفری زهرا
٣٩٤- صفری بهروز
٣٩٥- صفی آريان يحيی
٣٩٦- صفيری مسعود
٣٩٧- صيادی ميلاد
٣٩٨- طالبی محمد حسن
٣٩٩- طاهری رئوف
٤٠٠- طاهری كوروش
٤٠١- طباطبائی حسام
٤٠٢- طباطبايی حميد
٤٠٣- طباطبايی علی
٤٠٤- طهماسبی پور كاوه
٤٠٥- طواف محمد جواد
٤٠٦- عابدی ملك
٤٠٧- عابدينی وحيد
٤٠٨- عباسی مهدی
٤٠٩- عباسيان كاوه
٤١٠- عبدالله زاده علی
٤١١- عبدالله زاده هومن
٤١٢- عبدحق نيلوفر
٤١٣- عبدی علی
٤١٤- عبدی بهزاد
٤١٥- عجم زاده حامد
٤١٦- عرفانی حسين
٤١٧- عربشاهی مهدی
٤١٨- عزتی علی
٤١٩- عزيزی صمد
٤٢٠- عزيزی علی
٤٢١- عزيزی سروش
٤٢٢- عشقيار احمد
٤٢٣- عطايی عظيمی قاسم
٤٢٤- عطايی قاسم
٤٢٥- عطری اكبر
٤٢٦- عظيم زاده مسعود
٤٢٧- عظيم فر سيد عظيم
٤٢٨- علاءالدين محمدمهدی
٤٢٩- علميه مهدی
٤٣٠- علوی بابك
٤٣١- علی اشرفی توحيد
٤٣٢- علی قلی پور وحيد
٤٣٣- عليپور محمد حسن
٤٣٤- عليپور محمد حسن
٤٣٥- عميدزاده هومن
٤٣٦- غرقی سجاد
٤٣٧- غفوری پوريا
٤٣٨- غفوری حميدرضا
٤٣٩- غلامی پيمان
٤٤٠- غلامی بامداد
٤٤١- غلامی مريم
٤٤٢- غياثيان روشنك
٤٤٣- فاضل پور اسماعيل
٤٤٤- فانی غلامرضا
٤٤٥- فتح آبادی وحيد
٤٤٦- فرج زاده روح الله
٤٤٧- فرخزاد پوران
٤٤٨- فرخی علی
٤٤٩- فرنود فرهاد
٤٥٠- فروزان فر نيما
٤٥١- فروغی محمود
٤٥٢- فرهادی احمد
٤٥٣- فرهادی ابراهيم
٤٥٤- فرهادی جولان
٤٥٥- فضلعلی سيامك
٤٥٦- فضلی امين
٤٥٧- فغانی همدانی علی
٤٥٨- فولاد گر مهدی
٤٥٩- فياضی بهرام
٤٦٠- فيروزی حسام
٤٦١- قادری زكريا
٤٦٢- قاسمی رضا
٤٦٣- قاسمی نژاد سعيد
٤٦٤- قاضی نوری رضا
٤٦٥- قربانيان سعيد
٤٦٦- قرجه زينب
٤٦٧- قره داغی مهدی
٤٦٨- قره گوزلو عليرضا
٤٦٩- قضايی امين
٤٧٠- قلی پور محمود
٤٧١- قلعه ای امين
٤٧٢- نظام الدين قهاری
٤٧٣- بهروز قمقانی
٤٧٤- قياسيان روشنك
٤٧٥- كارگر علی
٤٧٦- كاظميان هومن
٤٧٧- كامران رحمان
٤٧٨- كاويانی دانيال
٤٧٩- كاويانی دينا
٤٨٠- كبيری امير
٤٨١- كبيری نژاد محمد
٤٨٢- كحال زاده هادی
٤٨٣- كرامتی علی
٤٨٤- كرمی محمد
٤٨٥- كريمی خالد
٤٨٦- كريمی عرفان
٤٨٧- كريمی كاوه
٤٨٨- كشاورز محمد
٤٨٩- كشاورز نصرا...
٤٩٠- كفشكنان عليرضا
٤٩١- كلانتری مونا
٤٩٢- كلانتری پژمان
٤٩٣- كلانتری علی
٤٩٤- كوشا مهران
٤٩٥- كرامت پور احمد
٤٩٦- كميجانی علی
٤٩٧- كيا ميثم
٤٩٨- گرانفر بابك
٤٩٩- گرانمايه رشيد
٥٠٠- گرگين محمود
٥٠١- گلزاری كيا
٥٠٢- گلستانی سيد ميثم
٥٠٣- گلستانی ميثم
٥٠٤- گلكار نيلوفر
٥٠٥- گلمحمدی مجيد
٥٠٦- گلی ياسر
٥٠٧- گوزلپور بهناز
٥٠٨- گودرزی رسول
٥٠٩- گودرزی كوهيار
٥١٠- گويا مهدی
٥١١- لچينانی مجتبی
٥١٢- لطفی مهدی
٥١٣- لطفی لينا
٥١٤- لطيفی نويد
٥١٥- لطيفی اتابك
٥١٦- لگزيان مجيد
٥١٧- ماپار ابوذر
٥١٨- مالك ابوالقاسم
٥١٩- مالكی حسين
٥٢٠- مبينی جواد
٥٢١- متقی مينا
٥٢٢- مجاهد حسين
٥٢٣- مجيدی بهزاد
٥٢٤- محسنی رضا
٥٢٥- محمدپور محسن
٥٢٦- محمدپور عبدالله
٥٢٧- محمدعلی پور مرتضی
٥٢٨- محمدنظامی حسين
٥٢٩- محمدی جعفر
٥٣٠- محمدی پرهام
٥٣١- محمدی ايمان
٥٣٢- محمودی سليمان
٥٣٣- محموديان پويان
٥٣٤- مخبر فروتن
٥٣٥- مختاری ماندانا
٥٣٦- مداح هما
٥٣٧- مدادی احمد
٥٣٨- مدهوش محمد امين
٥٣٩- مرآبادی مهسا
٥٤٠- مرادی مهناز
٥٤١- مرعشی فواد
٥٤٢- مسعودی نزهت
٥٤٣- مسگری فاروق
٥٤٤- مسيح علی
٥٤٥- مشايخی بهروز
٥٤٦- مشايخی مهدی
٥٤٧- مشرفی فائزه
٥٤٨- مشكين متين
٥٤٩- مشيری فرزاد
٥٥٠- مصباح محمد
٥٥١- مصطفی وفايی
٥٥٢- مظاهری عليرضا
٥٥٣- مظفری كاوه
٥٥٤- معراجی فر محمد
٥٥٥- معصومی اميربهنام
٥٥٦- معنايی نويد
٥٥٧- معينی مهرداد
٥٥٨- مقصودلو اسماعيل
٥٥٩- مقبولی حميدرضا
٥٦٠- مقصودی فاروق
٥٦١- مقيمی علی
٥٦٢- مليحی علی
٥٦٣- مميوند مهدی
٥٦٤- منافی سارا
٥٦٥- منبری ساسان
٥٦٦- منتخبی هادی
٥٦٧- منصوری صمد
٥٦٨- منصوری احسان
٥٦٩- منوچهری وحيد
٥٧٠- موسوی خوزستانی جواد
٥٧١- موسوی مقدم مرتضی
٥٧٢- موسوی نسب اتابك
٥٧٣- مولايی نژاد عماد
٥٧٤- مومنی شهاب
٥٧٥- مومنی عبدالله
٥٧٦- مويد محسنی مهدی
٥٧٧- مهابادی آرش
٥٧٨- مهاجر فيروزه
٥٧٩- مهاجر مهران
٥٨٠- مهاجری احسان
٥٨١- مهدی ميرعلی زاده
٥٨٢- مهرداد مهسا
٥٨٣- مهردار ساناز
٥٨٤- مهيمنی بهزاد
٥٨٥- ميرآشه سميه
٥٨٦- مير حاج ناهيد
٥٨٧- ميرزاخانی محمد
٥٨٨- ميرزايی احمد
٥٨٩- مينا بابك
٥٩٠- مينايی آكام
٥٩١- مينايی امير
٥٩٢- ميرحاجی ناهيد
٥٩٣- ميرطاهری مجيد
٥٩٤- ميرعالی علی
٥٩٥- ميركريمی سيد حسين
٥٩٦- نادرنژاد علی
٥٩٧- نادری شقايق
٥٩٨- نادری فرهنگ
٥٩٩- نادعلی سيامك
٦٠٠- ناصر فربد
٦٠١- ناصری نصرالله
٦٠٢- ناظری علی
٦٠٣- نبيلی نويد
٦٠٤- نجفيان عليرضا
٦٠٥- نجيمی علی
٦٠٦- نجيمی مجيد
٦٠٧- نصيری هيوا
٦٠٨- نديم نيما
٦٠٩- نصرتی ميلاد
٦١٠- نظری امين
٦١١- نعمتی فرزاد
٦١٢- نعمتی اخگر بهرنگ
٦١٣- نقی زاده روزبه
٦١٤- نكومنش فرد حسين
٦١٥- نمازی بهرام
٦١٦- نوذری اسحاق
٦١٧- نوربخش محمدرضا
٦١٨- نورحسينی احمد
٦١٩- نوری حميد
٦٢٠- نوری فرهاد
٦٢١- نوری محمدامين
٦٢٢- نوری فر نويد
٦٢٣- نيازمنديان ميثم
٦٢٤- نيكونسبتی علی
٦٢٥- اصغر نيك نفس
٦٢٦- والبوئی محمد
٦٢٧- والی نيا يوسف
٦٢٨- وفايی مهدی
٦٢٩- وفايی نويد
٦٣٠- هاديان نجف آبادی محمد
٦٣١- هاشم پور سروش
٦٣٢- هاشمی آرش
٦٣٣- هاشمی علی
٦٣٤- هاشمی فريد
٦٣٥- هاشمی محمد
٦٣٦- هاشمی آرمان مير
٦٣٧- هاشمی مسعود
٦٣٨- هاشمی سورنا
٦٣٩- هداوند حميد
٦٤٠- هدايت بهاره
٦٤١- هدايی ياشار
٦٤٢- همايی راد عنايت
٦٤٣- همايی راد عنايت الله
٦٤٤- همايون بهمن
٦٤٥- همتی ساناز
٦٤٦- هيبت الهی پويا
٦٤٧- يحيوی حميد
٦٤٨- يزدانی حنيف
٦٤٩- يعقوب علی امير
٦٥٠- يوسفی مهران
٦٥١- يحيی زاده كميل
٦٥٢- يوسفی مجيد
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.