جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - Friday 19 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به ادامه‌ی بازداشت موسوی خوئينی

بيانيه شورای سياست‌گذاری ادوار تحكيم: به راستی اين چه سرزمينی است كه كارگر و دانشجو و استاد آن و زن و مردش همه دشمن‌اند و از ديد حاكمان لايق زندان و تحقير و تهديد و ضرب و شتم؟

iran-emrooz.net | Wed, 21.06.2006, 7:25

ادوار نيوز : شورای سياستگذاری سازمان دانش‌ آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) در خصوص بازداشت مهندس علی اكبر موسوی خوئينی دبير كل سازمان بيانيه ای به شرح زير صادر كرد:‌

هفته گذشته در پی حمله ماموران زن و مرد امنيتی و انتظامی به تجمع مسالمت آميز و آرام برای پيگيری مطالبات زنان در ميدان هفت تير، بهانه ای ديگر برای سركوب و بازداشت فعالان سياسی ، اجتماعی و دانشجويی به دست حاكميت فراهم گرديد تا انتقاد و اعتراض و حتی كمترين بيان مطالبات ملت راهی جر سركوب و خشونت نيابد.

چه غم انگيز است روزگار سرزمين ما كه در آن يك روز كارگران زحمت كش و رانندگان مظلوم اتوبوسرانی به تاوان مطالبات صنفی شان آماج زبان برديدن ها و ضرب و شتم‌ها و هتاكی ماموران امنيتی و انتظامی قرار می گيرند و پيامدش آنها را ماهها به زندان می افكنند و ديگر روز دانشجويان بی پناه به محبس انفرادی فرا خوانده می شوند تا ايستادگی ها و حق خواهی و حق جويی ها ی خود را جوابگو باشند و روزی ديگر استادان دانشگاه هدف جفا و تحقير و اخراج و حتی زندان حكومتيان قرار می گيرد چنانچه امروز ماهها از زندان منصور اصانلو و هفته‌ها از بازداشت و انفرادی دكتر رامين جهانبگلو و ياشار قاجار و عابد توانچه می‌گذرد تا حديث مظلوميت اقشار مختلف اين سرزمين فرياد زده شودو فردای آن هم پاسخ مطالبات و بيان اعتراضات قوميتها با تير و تركش داده می شود و امروز نيز مطالبات به حق زنان و دختران اين مرزو بوم ، با زدن باتوم بر سر و ضرب و شتم و زندان داده می شود تا پروژه تعريف شده برای مقابله و سركوب با كار گران, دانشجويان و اساتيد و معلمان و زنان و مردان و فعالين سياسی، تكميل شود .

به راستی اين چه سرزمين است كه كارگر و دانشجو و استاد آن و زن و مردش همه دشمن اند و از ديد حاكمان لايق زندان و تحقير و تهديد و ضرب و شتم؟ كدام امنيت و برای چه شهروندانی است كه اين گماردگان در پوشش امنيتی و انتظامی ، برخورد و سركوب زن و مرد اين سرزمين را بر خود روا می‌دارند و بر آن رجز می‌خوانند؟

و طرفه آنكه بر قوانين و بخشنامه‌های صادر شده خود نيز وفادار نمی‌مانند و خود اولين قانون شكنان قوانين خود نوشته‌اند!

به راستی وقتی كه افراد تحت تعقيب و نظارت بی اطلاع و غير قانونی قرار می گيرند ، مكالمات اشان شنود می شود بيان مطالباتشان برای خواست های حتی صنفی هم نشنيده گرفته می شود ، اعتراضات مسالمت آميز و آرام اقشار مختلف ملت سركوب می شود . منزل و كاشانه افراد بی محابا مورد تعرض نيرو های امنيتی قرار می گيرد ، ضرب و شتم و تعقيب شهروندان چه در ميدان های شهر و به صورت علنی و چه در كنج زندان ها و انفرادی ها صورت می پذيرد جايگاه حقوق شهروندی كجاست؟ و شهروندان حفظ كدامين حقوق خود در اين سرزمين را اميد داشته باشند؟

در اين ميان دستگيری غير قانونی مهندس علی اكبر موسوی (خوئينی) دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت ) و نماينده شجاع مردم تهران در مجلس ششم كه در روز تجمع پيگيری مطالبات زنان در ميدان هفت تير و در پی اعتراض ايشان به ضرب و شتم مادران و دختران صورت گرفت ، اگر چه در راستای پروژه برخورد با فعالان حقوق بشر و دموكراسی است كه در ماههای اخير با سر كوب اعتراضات دانشجويی ، كارگری ، قوميتی و جنسيتی شدت گرفته ، ولی بايد آن را متفاوت از سايرين دانست ، چرا كه نقش مهندس موسوی (خوئينی) چه در دوران نمايندگی ملت و چه در دوران پس از آن ، چهره ای متمايز از وی ساخته است و از همين رو در اين مقطع هدف دستگاههای امنيتی و نظامی و شبه نظامی واقع شده است. مهندس سيد علی اكبر موسوی خوئينی كه به عنوان نماينده معرفی شده از سوی دفتر تحكيم وحدت به مجلس ششم راه يافت ,پس از ورود با راه اندازی كميته نظارت بر بازداشتگاها و زندانهای كشور ، پرده از واقعياتی تلخ به نام بازداشتگا ههای غير قانونی و اقدامات فراقانونی در اين بازداشتگاهها برداشت كه منجر به تعطيلی بسياری از آنها شد و همزمان پيگيری حقوق زندانيان و خانواده های آنها را برعهده گرفت . هنوز خاطره نطق های شجاعانه و پيگيری ‌های جسورانه و دليرانه وی در مجلس ششم از حافظه ملت ايران به خصوص دانشجويان پاك نشده است چرا كه با پيگيری و فعاليت ايشان و تعدادی ديگر از نمايندگان معرفی شده از سوی دفتر تحكيم وحدت در فراكسيون دانشجويی مجلس ، اقدامات بسيار موثری در جهت حمايت از جنبش دانشجويی كه آن روزها آماج شديد ترين فشارها و حملات قرار گرفته بود صورت گرفت.

وی به منظور دفاع از حقوق بشر و دموكراسی به عنوان آرمان‌های بر زمين مانده اين سرزمين با همراهی جمعی از همفكران و فارغ التحصيلان دانشگاها كه در دوران دانشجويی در دفتر تحكيم وحدت فعاليت داشتند گام مهمی در جهت استفاده از ظرفيت فعالين فارغ التحصيل دانشگاهها و دفتر تحكيم وحدت برای دفاع از حقوق ملت برداشت چرا كه اين سازمان فرصتی برای توسعه تشكيلاتی و سازماندهی فعاليتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموختگان دانشگاهها در راستای نهادينه شدن حقوق بشر و دموكراسی ايجاد می‌نمود.

دفاع از كارگران شركت واحد، جنبش دانشجويی و حمايت از حقوق اقليتهای قومی و مذهبی و نيز حقوق زنان طی ما ههای اخير و به خصوص افشا گری ايشان در زمينه مساله هسته ای ايران در دانشگاه زاهدان سازمان دانش آموختگان ادوار تحكيم وحدت و در راس آن مهندس موسوی خوئينی را در تير راس مخالفان حقوق و آزادی های مدنی قرار داده است و به نظر می رسد دستگيری ايشان مقدمه ای برای سركوب هرچه بيشتر فعالان سياسی اجتماعی در داخل كشور می باشد .
بنابر اين مهندس موسوی اگر چه به اتهام شركت در تجمع حمايت از حقوق زنان دستگير شده است اما واضح است كه اين بهانه ای بيش نيست برای برخورد با او كه از هيچ تلاشی برای استيفای حقوق اقشار و اصناف مختلف فرو گذار نكرده و حاضر نشده است در ازای چشم پوشی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در نهاد قدرت باقی بماند و لذا برخورد با موسوی برخورد با تمامی دلسوزان سربلندی اين سرزمين است كه ايرانی آزاد,توسعه يافته و دموكراتيك با رعايت موازين حقوق شهروندی را آرزو دارند و بر آن می كوشند و امروز مهندس موسيوی كه خود اولين حامی زندانيان مظلوم سياسی و پيگيرترين فرد برای آزادی ايشان بود ، به جرم اين حمايت و پيگيری در بند است و او كه خود از تصويب كنندگان قانون شهروندی در مجلس ششم است ، نقض قانون و بازيچه قرار گرفتن حقوق شهروندی در دستان قدرت را در كنج زندان به نظاره نشسته است .

شورای سياست گذاری سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) ضمن محكوم كردن برخورد های صورت گرفته با مهندس سيد علی اكبر موسوی (خوئينی) و اعتراض جدی به ادامه بازداشت ايشان ، مسئولين و متوليان چنين برخوردهای را نسبت به ادامه بازداشت ايشان هشدار داده و ادامه بازداشت ايشان را سندی محكم بر بی اعتباربودن قانون حقوق شهروندی در نظر حاكمان و مسئولين می داند و اعلام می دارد كه اين سازمان به هيچ عنوان در برار بازداشت دبير كل شجاع خود كه به نوعی حمله به تمامی موجوديت سازمان دانش‌آموختگان می باشد كوتاه نخواهد آمد و از تمامی ظرفيتها و توان خود برای پيگيری و اعتراض مدنی به اين روند استفاده خواهد نمود .


بيانيه انجمن پلی تكنيك در اعتراض به بازداشت مهندس موسوی

ادوارنيوز: انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير در بيانيه ای نسبت به ادامه بازداشت مهندس موسوی دبير كل سازمان دانش اموختگان ايران و عضو اسبق شورای مركزی اتحاديه دفتر تحكيم وحدت اعتراض كرد:
اتفاقاتی كه در اين ماهها در حال رخ دادن است خبراز تلاش همه جانبه حاكمان برای ايستادن مقابل خواسته های اقشار مختلف مردم دارد.تقريبا روزی نيست كه در اين مرز و بوم حقی ضايع نگردد.روزی خواسته ای به حق كارگران را سركوب می كنند و اسانلو و دوستانش را دستگير می كنند.روزی به سراغ روشنفكران می روند و جهانبگلو را به زندان می برند.دگر روز دانشجويان و دانشگاه را محدود می كنند و ياشار قاجار و عابد توانچه را بازداشت می كنند.گاهی چماق به دست می گيرند و به تجمع صنفی و مسالمت آميز زنان حمله می كنند،جمع زيادی از آنان را با ضرب و شتم دستگير می كنند و ملت درد كشيده را با تجربه جديدی به نام “احساس كتك خوردن” آشنا می كنند.
و اين بار به به سراغ مهندی موسوی خويينی ،نماينده دلير مردم در مجلس ششم رفته اند.مهندس موسوی به حق يكی از شجاعترين فعالين سياسی سال های گذشته بوده است.پيگيری های مداوم ايشان برای آزادی دانشجويان دربند ، نطق های شجاعانه ايشان در افشای جريانات اقتدار گرا و پايمردی ايشان در مبارزه با ظلم ازذهن ها فراموش ناشدنی است.
انجمن اسلامی اميركبير ضمن محكوميت بازداشت غير قانونی مهندس موسوی خويينی ، از مسئولين می خواهد تا ايشان و ساير زندانيان سياسی از جمله ياشار قاجار و عابد توانچه را آزاد نموده واعلام می دارد از كليه روش های مدنی و مسالنت آميز برای آزادی آنها استفاده خوهد نمود.
انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميركبير
(پلی تكنيك تهران)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.