دوشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۸ - Monday 25 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

كنفرانس خبری مشترك ادوار و دفتر تحكيم

زيدآبادی: گفته می‌شود كه دستگيرشدگان در اين تجمع توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند كه اين مساله با توجه به اينكه اين موارد به هيچ وجه در حوزه اختيارات اين دستگاه نيست ، به شدت نگران كننده است.

iran-emrooz.net | Fri, 16.06.2006, 9:40

ادوار نيوز:‌ كنفرانس خبری مشترك شورای مركزی سازمان دانش آموختگان ايران و دفتر تحكيم وحدت با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی صبح امروز جمعه پيرامون بازداشت دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران ، فعالان دانشجويی و نقض گسترده حقوق بشر در محل سازمان ادوار تحكيم برگزار شد.

در اين نشست خبری آقايان دكتر احمد زيدآبادی عضو شورای سياستگذاری سازمان ،‌ عبدالله مومنی سخنگوی سازمان و مجتبی بيات عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت حضور داشتند و به اظهار نظر در مورد برخوردهای اخير پرداختند.

دكتر احمد زيدآبادی درابتدای اين نشست با اشاره به اين نكته كه برای آ‍زادی مهندس موسوی خوئينی تلاش‌ها و رايزنی‌هايی صورت گرفته و در حال انجام است گفت:‌ از اين رو كنفرانس خبری مشروح امروز عملا تا چند روز آينده به تعويق می‌افتد و چنانچه تا چند روز آينده اميدهای ابراز شده برای آزادی مهندس موسوی محقق نشود ،‌ در كنفرانس خبری ديگری به تشريح روند بازداشت و برنامه‌های سازمان برای پی گيری آزادی ايشان خواهيم پرداخت.

زيدآبادی گفت: تجمع ٢٢ خرداد برای طرح مطالبات زنان بوده است كه در قوانين ايران مورد تبعيض قرار گرفته‌اند.

عضو شورای سياستگذاری سازمان افزود: مهندس موسوی خوئينی به دليل اعلام همبستگی با جنبش زنان در اين تجمع كه يك گردهمايی مسالمت آميز بوده است شركت كرده اند.

وی در ادامه گفت:‌ گفته می‌شود كه دستگيرشدگان در اين تجمع توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده اند كه اين مساله با توجه به اينكه اين موارد به هيچ وجه در حوزه اختيارات اين دستگاه نيست ، به شدت نگران كننده است.

زيدآبادی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در چند ماهه اخير به ويژه در مناطق ترك نشين گفت: در شرايط كنونی برای حاكميت بهتر است كه خود را در بحران جديدی گرفتار نكند.

همچنين در اين نشست خبری ، عبدالله مومنی عضو شورای مركزی و سخنگوی سازمان ادوار تحكيم گفت: در حال حاضر تلاشهای زيادی برای آزادی مهندس موسوی در جريان است و وعده‌هايی در اين زمينه داده شده بنابراين برنامه‌های سازمان برای پيگيری آزادی دبير كل فعلا اعلام نخواهد شد اما در صورت عدم آزادی ايشان در كنفرانس خبری ديگری اين برنامه‌ها اعلام خواهد گرديد.

دبير تشكيلات سازمان دانش اموختگان گفت: سوالی كه در حال حاضراز حاكميت مطرح می‌باشد اين است كه اگر مردم و نهادهای مدنی قصد اعتراض و يا انتقاد داشته باشند بايد از چه طريقی اين امر را اعلام كنند.

وی ادامه داد: در فرانسه شاهد هستيم كه حق تظاهرات مردم و شهروندان در خيابانها به رسميت شناخته می‌شود و نظام حاكم در اين كشور نيز با اينگونه مسائل دچار تغييرات و واژگونی نمی‌گردد و حاكميت ما بايد پاسخ دهد كه چه سازوكاری برای برخوردار كردن مردم از حق اعتراض و انتقاد در نظر گرفته است. در حكومتی كه قرار بود حزب توده حق فعاليت داشته باشد و ايدئولوگ آن تاكيد می‌كرد كه اصول ماركسيسم در دانشگاهها تدريس گردد ما امروز با اينچنين وضعی روبرو هستيم.

مومنی گفت: هيات حاكمه ايران كه خود را محق می‌بينند كه برای مقامات اتحاديه اروپا نامه نگاری كنند و نسبت به نقض حقوق بشر در اروپا اعتراض كنند ، بايد در داخل كشور نيز تصوير روشنی از رعايت حقوق بشر را محقق سازند. و درست است كه حاكميت و دستگاه ديپلماسی كشور ماجراجويی را در عرصه سياست خارجی برگزيده اند اما اگر می‌خواهند كه در تعامل با دنيا به يك نقطه غير قابل برگشت نرسند بايد حق اعتراض و انتقاد را به رسميت شناخته و حقوق بشر را رعايت كنند.

مومنی ادامه داد: مهندس موسوی (خوئينی) نماينده دوره قبل مجلس بوده اند و حكومتی كه با نماينده مجلس خود بدين شكل برخورد می‌كند و عايدی نماينده ای كه خود قانون حفظ حقوق شهروندی را تصويب كرده است، ضرب و شتم و بازداشت است ديگر تكليف بقيه شهروندان و لايه‌های اجتماعی مشخص است.

سخنگوی سازمان ادوار تحكيم گفت: عملكرد حاكميت در عين تراژيك بودن كمی هم مضحك است كه يك نماينده پارلمان كه همواره معترض به روندهای غير قانونی و بازداشتها بوده اند ، خود به شكل غير قانونی بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرد و از نظر ما اين رفتار با ايشان تاوان عملكرد مهندس موسوی در بازديدهای مكرر از زندانهای امنيتی و افشاگريهای وی در مورد رفتارهای غير قانونی انجام شده در اين زندانها، و سزای انتقادات صريح ايشان از حاكميت در پارلمان است.

مومنی با اشاره به اينكه مهندس موسوی در حال حاضر دبير كل يك حزب سياسی رسمی است گفت: در كشوری كه احزاب برای دريافت مجوز از دالانهای حذف و نظارت گوناگونی عبورمی كنند چرا بايد دبير كل يك حزب دارای مجوز چنين فرجامی را بابت فعاليت‌های سياسی و اجتماعی خود بپردازد.

عبدالله مومنی در پايان گفت: انتظار و اميد اين است كه حاكميت به بازداشت مهندس موسوی ، بهاره هدايت و ساير بازداشت شدگان تجمع زنان پايان دهد و مورد ديگری را بر موارد متعدد نقض گسترده حقوق بشر در ايران نيفزايد.

مجتبی بيات عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت در ادامه اين نشست با اشاره به برخوردهای شديد صورت گرفته با فعالان حقوق بشر، زنان و دانشجويان گفت: ما به عنوان اعضای دفتر تحكيم وحدت اعلام می‌كنيم كه قدردان شجاعت، صراحت وعملگرايی مهندس موسوی خوئينی نماينده جنبش دانشجويی در مجلس ششم هستيم و اعلام می‌كنيم كه از هيچ گونه تلاشی برای آزادی ايشان فروگذار نخواهيم كرد.

وی با اشاره به تلاشهای فراوانی كه موسوی (خوئينی) در دفاع از دانشجويان به عمل آورده است گفت: در سالهای اخير هر گاه مشكلی برای دانشجويان به وجود می‌آمد و دانشجويان به دليل پيگيری مطالبات خود به زندان می‌افتادند، برای رفع مشكل به ايشان رجوع می‌شد اما اينك مهندس موسوی خود در بند هستند.

عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت با اشاره به ادامه بازداشت بهاره هدايت دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت گفت: ما اعلام كرده ايم كه يكی از استراتژيهای جنبش دانشجويی اين است كه با ديگر جنبشهای فعال در جامعه از جمله جنبش زنان ارتباط برقرار كرده و ياری رسان آنها باشد چرا كه همه ما بخشی از مجموعه جامعه مدنی هستيم كه برای تحقق آزادی، دموكراسی و حقوق بشر تلاش می‌كنيم و حاكميت نيزاز همين موضوع واهمه دارد.

وی ادامه داد: در تجمع اخير ديديم كه برخوردهای شديدی با دانشجويان فعال در جنبش زنان صورت گرفت و بسياری از دانشجويان بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. البته اين موضوع امر بعيدی نبود زيرا زمانی كه دانشجويان به كمك كارگران شركت واحد و سنديكای اتوبوسرانی رفتند نيز همين برخوردها انجام شد و دانشجويان مورد تهديد قرار گرفته و يا بازداشت شدند.

بيات گفت: در حال حاضر ياشار قاجار و عابد توانچه دو دانشجوی عضو دفتر تحكيم وحدت به دليل پيگيری مطالبات جنبش دانشجويی در بازداشت غير قانونی هستنند.

وی افزود: ما به حاكميت اعلام می‌كنيم كه مهندس موسوی خوئينی ،‌ بهاره هدايت ، ياشارقاجار، عابد توانچه و ساير دانشجويان در بند را آزاد كنيد ، ما اعلام می‌كنيم حكم حبس فريد مدرسی عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت را لغو كنيد ،‌ اعلام می‌كنيم در كار انجمنهای اسلامی دخالت نكنيد و دانشجويان را از دانشگاهها اخراج نكنيد و ما را بی دليل به كميته‌های انضباطی احضار نكنيد.

مجتبی بيات در پايان گفت اميدواريم كه حاكميت صدای دانشجويان را بشنود ، چرا كه اين صدای فرزندان ملت ايران است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.