دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - Monday 18 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فراخوان برای تجمع مسالمت‌آميز زنان

از همه شهروندانی كه به نقض حقوق زنان در قوانين موجود اعتراض دارند می‌خواهيم به گردهم‌آيی كه به اين منظور در روز دوشنبه ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٥ (ساعت ٥ الی ٦ بعدازظهر در ميدان هفت‎تير) برگزار می‎شود بپيوندند.

iran-emrooz.net | Wed, 07.06.2006, 5:05

٢٢ خرداد: تجمع مسالمت‎آميز زنان در اعتراض به قوانين زن‌ستيز

از زمان تدوين قوانين در انقلاب مشروطه، طی ١٠٠ سال گذشته، تلاش زنان ايرانی همواره متوجه دستيابی به حقوق برابر و انسانی بوده است. اما با وجود تمامی اين تلاش ها، در كليه قوانين از جمله قوانين مدنی و جزايی، حقوق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده و بن بست‌های قانونی بسياری را بر زندگی زنان جامعه ايرانی تحميل كرده است.
ما زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته يك دل و يك صدا اعتراض خود را به كليه قوانينی كه حقوق زنان را نقض كرده ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بی پاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيری قطعنامه ٢٢ خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهيم آمد و خواسته های مشخص خود را از جمله منع چندهمسری، لغو حق طلاق يكطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترك، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن كيفری دختران به ١٨ سال، حق شهادت و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت كار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز اعلام خواهيم كرد.
از اين رو از همه شهروندانی كه به نقض حقوق زنان در قوانين موجود اعتراض دارند می‌خواهيم به گردهم‌آيی كه به اين منظور در روز دوشنبه ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٥ (ساعت ٥ الی ٦ بعدازظهر در ميدان هفت‎تير) برگزار می‎شود بپيوندند.


جمعی از فعالان جنبش زنان

١. سيمين بهبهانی
٢. پوران فرخزاد
٣. شيرين عبادی
٤. مهرانگيز كار
٥. فريبا داوودی مهاجر
٦. نوشين احمدی خراسانی
٧. پروين اردلان
٨. فيروزه مهاجر
٩. خديجه مقدم
١٠. سوسن طهماسبی
١١. نرگس محمدی
١٢. ژيلا بنی‎يعقوب
١٣. فرزانه طاهری
١٤. شهلا لاهيجی
١٥. سيمين مرعشی
١٦. منصوره شجاعی
١٧. ناهيد ميرحاج
١٨. شهلا انتصاری
١٩. شيوا نظرآهاری
٢٠. هما زرافشان
٢١. زهره ارزنی
٢٢. نيره توحيدی
٢٣. مريم حسين‎زاده
٢٤. فرشته ساری
٢٥. مسرت اميرابراهيمی
٢٦. منصوره اتحاديه
٢٧. آزاده فرقان
٢٨. مريم حسين خواه
٢٩. اكرم دادخواه
٣٠. ثميلا اميرابراهيمی
٣١. لی‎لی فرهادپور
٣٢. مهناز آذرنيا
٣٣. بدری ملكوتی
٣٤. جميله موسوی
٣٥. بهاره رضايی
٣٦. ماندانا زنديان
٣٧. شيدا محمدی
٣٨. ليلا محمدی
٣٩. آلاله بهمن
٤٠. گوهر شميرانی
٤١. ويدا بيگلری
٤٢. طلعت تقی نيا
٤٣. روحی افضل
٤٤. ناهيد جعفری
٤٥. هنگامه شهيدی
٤٦. ستاره سجادی
٤٧. فرناز سيفی
٤٨. سحر سجادی
٤٩. فخری شادفر
٥٠. احترام شادفر
٥١. مهسا شكرلو
٥٢. پروين ضرابی
٥٣. نرگس طيبات
٥٤. هما مداح
٥٥. دلارام علی
٥٦. پريسا كاكائی
٥٧. ناهيد كشاورز
٥٨. گلناز ملك
٥٩. مريم ميرزا
٦٠. نسرين ستوده
٦١. سهيلا وحدتی
٦٢. ترانه اميرتيموری
٦٣. تارا نجداحمدی
٦٤. هانا دارابی
٦٥. مائده طهماسبی
٦٦. ثريا قزل‎اياق
٦٧. آزاده اكبری
٦٨. مستوره برادران نصيری
٦٩. آزيتا شرف جهان
٧٠. رزيتا شرف جهان
٧١. آزاده بيزار گيتی
٧٢. سيما سياح
٧٣. نوشين نجفی
٧٤. سونيا غفاری
٧٥. مريم كوثری
٧٦. مژده دقيقی
٧٧. معصومه بختياری
٧٨. شادی طاهری
٧٩. ساناز سروش‎فر
٨٠. پرين مهتاش
٨١. زهرا فردوسی
٨٢. ماتيسا كازرونی
٨٣. سودابی عيوبی
٨٤. الهه مقدمی
٨٥. منيژه صحی
٨٦. مريم نيك‎خواه ابيانه
٨٧. دل‎شاد مرصوص
٨٨. زهره كميلی‎خواه
٨٩. بهار مالك
٩٠. فرنوش مقصودی
٩١. فيروزه خسروانی
٩٢. آرزو اقتداری
٩٣. ميترا شجاعی
٩٤. سيما حسين‎زاده
٩٥. نيلوفر انسان
٩٦. هانيه نعمتی
٩٧. نوشين جعفری
٩٨. كرم اقبالی
٩٩. مريم افشار
١٠٠. سپيده پورآقايی
١٠١. كتايون گودرزی
١٠٢. سارا محمدی
١٠٣. منور يوسف‎پور
١٠٤. مريم ضياء
١٠٥. شبنم زمانيان
١٠٦. ليدا بلوری
١٠٧. فاطمه نيك‎زاد
١٠٨. ناهيد انتصاری
١٠٩. فروغ بی‎آزار
١١٠. دنيا بی‎آزار
١١١. فريده انتصاری
١١٢. محبوبه حسين‎زاده
١١٣. پروانه ميلانی
١١٤. زهرا صادقی
١١٥. مانا طلوعی‎فر
١١٦. روشنك عابدينی
١١٧. نسرين سياوشی
١١٨. آذين حق دوست
١١٩. آنتونيا شركا
١٢٠. سارا بهنام
١٢١. سارا كريمی‎داور
١٢٢. پريسا شيبانی
١٢٣. كتايون مقدم
١٢٤. فتانه كيان ارثی
١٢٥. ندا عبدالوند
١٢٦. اميد اقتداری
١٢٧. نسرين بطورزاده
١٢٨. مليح محمدصادق
١٢٩. آرزو عبدالوند
١٣٠. سولماز ويل كيجی
١٣١. نوشين بطورزاده
١٣٢. مريم بزرگ
١٣٣. فريده بطورزاده
١٣٤. گليا خوشرو
١٣٥. آرزو احمدزاده
١٣٦. هاله خجسته
١٣٧. منير هجرتی
١٣٨. نگار معتمد
١٣٩. نگين معتمد
١٤٠. صنم دولتشاهی
١٤١. مينا حداد
١٤٢. زهرا فردوسی
١٤٣. الهام شهسوارزاده
١٤٤. زينب مختاری
١٤٥. الهه داوری
١٤٦. مهرنوش محمدنژاد
١٤٧. ثمين سهيلی
١٤٨. الهه داوری
١٤٩. ثريا پاك نظر
١٥٠. فاطمه بنی هاشمی
١٥١. رها فريدی
١٥٢. آذر ميدخت الهی
١٥٣. مريم ايزد پناهی
١٥٤. نويد پورعبدالله فرشچی
١٥٥. سارا مكی
١٥٦. فرشته فرخنده
١٥٧. سوده چلنگر
١٥٨. زهرا تقی‎پور
١٥٩. افسانه برزويی (گرگان)
١٦٠. مينا صفار (گرگان)
١٦١. فاضله خليلی‏نژاد (گرگان)
١٦٢. سپيده گيلاسيان (گرگان)
١٦٣. زارا امجديان
١٦٤. جلوه جواهری
١٦٥. معصومه لقمانی
١٦٦. مهديه گل‎رو
١٦٧. فاطمه آرام‎نژاد
١٦٨. فريده مظفريان
١٦٩. ماندانا كفشچی
١٧٠. بهاره هدايت
١٧١. مهناز نادری فريد
١٧٢. حنا ميرجانيان
١٧٣. مريم كسايی
١٧٤. رعنا باستانی
١٧٥. آرزو لعالی
١٧٦. نسرين‎دخت مرعشی
١٧٧. فروغ رزم‎آهنگ
١٧٨. نسيم فراستی
١٧٩. سحر فراستی
١٨٠. مريم نظری
١٨١. ركسانا ابهری
١٨٢. فاطمه پدرام
١٨٣. زهرا پدرام
١٨٤. مرضيه براتی
١٨٥. تانيا فكری
١٨٦. نگين حاج رجبعلی
١٨٧. پروين عزدی تقی‎زاده
١٨٨. ژيلا صابر
١٨٩. مريم آبادی
١٩٠. عصمت وهابی
١٩١. مائده آبادی
١٩٢. مريم آبادی
١٩٣. سپيده يوسف‎زاده
١٩٤. هيوا برادری
١٩٥. سحر حميدی
١٩٦. سيما اژدری
١٩٧. ميثاق نادری
١٩٨.. بهار قلی‎پور
١٩٩. ويدا خسروی
٢٠٠. شادآفرين قديريان
٢٠١. آنيتا كريمی
٢٠٢. شهرزاد هاديان
٢٠٣. هليا دارابی
٢٠٤. پويان كفيلی
٢٠٥. سميرا كلهر
٢٠٦. شيرين موسوی
٢٠٧. مهدی مجتهدی
٢٠٨. نازنين كاظمی
٢٠٩. فرناز نخعی
٢١٠. الهه حبيبی
٢١١. شهلا بيرجانی
٢١٢. سميرا سليمی
٢١٣. سوده جمشيديان
٢١٤. نگار انسان
٢١٥. ماهرو پيشنماززاده
٢١٦. مهناز پيشنماززاده
٢١٧. پگاه جهاندار
٢١٨. مينو نخعی
٢١٩. نرگس محمدی
٢٢٠. آزاده بهكيش
٢٢١. زينب غنی
٢٢٢. پريوش وزيردفتری
٢٢٣. رضيه جعفرزاده
٢٢٤. سهيلا آصفی
٢٢٥. ژيلا بشيری
٢٢٦. ناهيد خيرابی
٢٢٧. مريم صمدی
٢٢٨. مينا صمدی
٢٢٩. هستی قاسمی
٢٣٠. سهيلا قاسمی
٢٣١. آذر كلانتری
٢٣٢. مريم نيستانكی
٢٣٣. صديقه احمدی
٢٣٤. سيما همت
٢٣٥. فريده انصاری
٢٣٦. راحله عسگرپور
٢٣٧. سهيلا انصاری
٢٣٨. مينا رشيدی
٢٣٩. الهه سلطانی
٢٤٠. پريا نعمتی
٢٤١. مريم شكوری
٢٤٢. چونور بيسی
٢٤٣. دنيا داديگر
٢٤٤. بهاره صمدی
٢٤٥. شيرين اردلان
٢٤٦. ژاله سالاری
٢٤٧. شهين شكاری
٢٤٨. معصومه ميرجانيان
٢٤٩. عاطفه سمايی
٢٥٠. نازيلا انصاری
٢٥١. ندا انصاری
٢٥٢. گلسا پرويزی
٢٥٣. بهار فلاحی
٢٥٤. سميرا بختياری
٢٥٥. آبنوس البرزی
٢٥٦. پروين فرمانبر
٢٥٧. آرزو مختاريان
٢٥٨. مهين علی بابايی
٢٥٩. بهناز خسروی
٢٦٠. مرضيه محجوبی
٢٦١. عزت همتيان
٢٦٢. اعظم ابطحی
٢٦٣. زهره عراقی
٢٦٤. فروغ نيری تميمی
٢٦٥. مهسا تهرانی
٢٦٦. ميترا يوسفی
٢٦٧. الناز انصاری
٢٦٨. سهيلا بسكی
٢٦٩. عفت ماهباز
٢٧٠. رويا طلوعی
٢٧١. مينا ربيعی
٢٧٢. سارا اسمی زاده
٢٧٣. ضحا آقامهدی
٢٧٤. الهه سيادت
٢٧٥. آسيه امينی
٢٧٦. صنم نراقی
٢٧٧. روژا فضائلی
٢٧٨. نازی اكبری
٢٧٩. فريما ملك
٢٨٠. شيما صدرا
٢٨١. افروز كاشف الهنگ
٢٨٢. فرناز حائری
٢٨٣. سهيلا ارجمند
٢٨٤. شراره رجبی نزهت
٢٨٥. لادن مسعوديه
٢٨٦. هاله هفت لنگ
٢٨٧. نگين بيهقی
٢٨٨. ندا ديواری
٢٨٩. مريم صادقی
٢٩٠. شبنم بشارت
٢٩١. رضوان حقيری
٢٩٢. زيبا لاهيجی
٢٩٣. ساناز الله بداشتی
٢٩٤. پرستو دوكوهكی
٢٩٥. معصومه ناصری
٢٩٦. هانيه بختيار
٢٩٧. پروشات شكرلو
٢٩٨. مهشيد راستی
٢٩٩. گلبرگ باشی
٣٠٠. ساره طارمی
٣٠١. حميرا طاری
٣٠٢. زينت ميرهاشمی
٣٠٣. نسرين نواب
٣٠٤. پروين اشرفی
٣٠٥. نيلوفر كشميری
٣٠٦. مژگان تقی‌نيا
٣٠٧. وجيهه خوش‌بين
٣٠٨. رويا صحرايی
٣٠٩. ساناز درويش‌زاده
٣١٠. آزاده عصاران
٣١١. فريده غائب
٣١٢. بهناز عبدی
٣١٣. سونا انزابی نژاد
٣١٤. منصوره رضايی
٣١٥. زهرا محمدی
٣١٦. پروانه آبديده
٣١٧. معصومه مشهدی
٣١٨. نازنين هروی
٣١٩. فروغ فروهيده
٣٢٠. محبوبه حقيقی
٣٢١. زهرا داوری
٣٢٢. فريبا پژوه
٣٢٣ ستاره ميرسعيدی
٣٢٣. دنا درفشی
٣٢٤. سميره صدری
٣٢٥. نفيسه زارع
٣٢٦. سپيده شاه محمدی
٣٢٧. فاطمه جلايی
٣٢٨. آمنه شيرافكن
٣٢٩. طاهره رحيمی
٣٣٠. زهرا بيگدلی
٣٣١. مرجان حاجی رحيمی
٣٣٢. فرنوش تهرانی
٣٣٣. مريم شعبانی
٣٣٤. مرجان توحيدلو
٣٣٥. فاطمه وكيليان
٣٣٦. ايدين حسن لو
٣٣٧. فاطمه آرام نژاد
٣٣٨. معصومه لقمانی
٣٣٩. نوشين نوع پرست
٣٤٠. شادی وطن پرست
٣٤١. مريم ملكوتی
٣٤٢. ژينوس تقی زاده
٣٤٣. آزاده بابايی‌فر
٣٤٤. هليا قاضی ميرسعيدی
٣٤٥. شبنم شكوريان تبريزی
٣٤٦. فاطمه موسوی
٣٤٧. مرجان بزرگ
٣٤٨. مريم رئيسی
٣٤٩. ح. مقدم
٣٥٠. هاله سلحشور
٣٥١. ليلا موری
٣٥٢. فهيمه خضرحيدری
٣٥٣. الهه امانی
٣٥٤. ناهيد توسلی
٣٥٥. نوشين عصار
٣٥٦. پوراندخت حامدی
٣٥٧. ترانه بنی‌يعقوب
٣٥٨. مريم رضايی
٣٥٩. فروغ رشيدی
٣٦٠. الهه موسوی
٣٦١. ليلا اسدی
٣٦٢. اعظم جعفری
٣٦٣. زهرا جعفری
٣٦٤. فاطمه مصی‌وند
٣٦٥. زهرا مصی‌وند
٣٦٦. كبری مصی‌وند
٣٦٧. كبری مصی‌وند
٣٦٨. سكينه مصی‌وند
٣٦٩. ديبا مرسلويی
٣٧٠. ندا هنگامی
٣٧١. تينا گلزاريان
٣٧٢. هما خداوردی
٣٧٣. منور يوسف‌پور
٣٧٤. زهرا رحيم پور
٣٧٥. پروانه ميلان‌پور
٣٧٦. مريم انصاری
٣٧٧. گيسو فغفوری
٣٧٨. سوگل مرادی
٣٧٩. فاطمه پژوهان
٣٨٠. روژين رضوی‌نيا
٣٨١. ساناز يزدانی
٣٨٢. سولماز يزدانی
٣٨٣. پگاه كسرائيان
٣٨٤. شارا منياسيان
٣٨٥. سپيده نجاتی
٣٨٦. زهره مقدم
٣٨٧. لرينك محموديان
٣٨٨. ماهرو عكاشه
٣٨٩. صنم صانعی
٣٩٠. مريم شعبانی
٣٩١. ويدا قنبرپور (اروميه)
٣٩٢. افسانه فنبرپور(اروميه)
٣٩٣. شيرزاد (اروميه)
٣٩٤. منيژه نجم عراقی
٣٩٥. زهرا بيگدلی
٣٩٦. ليلا علی پور
٣٩٧. نوشين كشاورزنيا
٣٩٨. پگاه راهساز
٣٩٩. سحر افاضلی
٤٠٠. نرگس جودتی
٤٠١. پويه مددی
٤٠٢. زهره امينی
٤٠٣. مهرناز مهرابی
٤٠٤. هاجر حسين‌خواه
٤٠٥. آلما قوانلو
٤٠٦. شهلا عبقری
٤٠٧. الهه عصاريان
٤٠٨. ماريا رشيدی
٤٠٩. فرزانه راجی
٤١٠. مريم انصاری


مردان حامی اين فراخوان:

١. بابك احمدی
٢. رضا دلبری
٣. سيامك طاهری
٤. اردشير رستمی
٥. باربد گلشيری
٦. مهران مهاجر
٧. مجيد تولايی
٨. كيوان صميمی
٩. مصطفی تنها
١٠. سيدعلی صالحی
١١. عليرضا كرمانی
١٢. كاوه مظفری
١٣. ايمان مظفری (گرگان)
١٤. كيان تاج‎بخش
١٥. مجيد ملكی
١٦. هژير پلاسچی
١٧. فرهاد داوودی
١٨. بهمن احمدی امويی
١٩. فريبرز رئيس‎دانا
٢٠. ناصر زرافشان
٢١. علی‎رضا جباری
٢٢. سيف‎الله اكبری
٢٣. محمدعلی عمويی
٢٤. ساسان م. ك. عاصی
٢٥. امحسن بيك‎آقا
٢٦. بابك شايگان
٢٧. عبدالرسول مجتهد طباطبايی
٢٨. جواد موسوی خوزستانی
٢٩. شهرام شيدايی
٣٠. يوسف صفاری
٣١. ياسر معصومی
٣٢. رضا اميدی
٣٣. آرمين اميرلو
٣٤. فوادشمس
٣٥. داريا زينال‎نيا
٣٦. روشن نوروزی
٣٧. اميريعقوبعلی
٣٨. سپهر مودتی
٣٩. سالار فلاحيان
٤٠. كوهيار گودرزی
٤١. مجتبی ملك
٤٢. حمزه قالبی
٤٣. حسن كاظم‎زاده
٤٤. يحيی مسعودنژاد
٤٥. حسين گلشن
٤٦. حافظ خسروی
٤٧. محمد جواد موسويان تبريزی
٤٨. محمدكاظم موسويان تبريزی
٤٩. آرش عاشوری نيا
٥٠. حسن سربخشيان
٥١. حافظ سيناييان
٥٢. سعيد كلانكی
٥٣. بهتور بهی‎زاده
٥٤. آرمان اميری
٥٥. كيوان اميری
٥٦. علی عبدی
٥٧. ايمان يزدان بد
٥٨. اميد امين‎زاده
٥٩. علی كافی
٦٠. شروين قلی‎زاده
٦١. آرمين عينی
٦٢. علی نيك‎انديش
٦٣. آرين علمدار
٦٤. طاهر نيك‎خواه ابيانه
٦٥. محمد مهدی طباطبايی
٦٦. اميرهوشنگ گردويی
٦٧. پويايی جمالی
٦٨. محسن نبی‎زاده حقيقی
٦٩. حسن شرف‎جهان
٧٠. عليرضا وحيد
٧١. محمد آل طاها
٧٢. مهدی يظهری
٧٣. سينا مالكی
٧٤. دكتر ايرج سيف
٧٥. احمدرضا علی حسينی
٧٦. پارسا صائبی
٧٧. آرش غفوری
٧٨. سيد محمدباقر موسوی
٧٩. حسن درويش پور
٨٠. مهرداد بزرگ
٨١. مصطفی خسروی
٨٢. محمد امين زنگنه
٨٣. محمد مهدی نايب‎پور
٨٤. رضا نامداری
٨٥. ابولافضل صبرآميز
٨٦. آرش جهانگير
٨٧. صالح طاهری
٨٨. كمال رضوی
٨٩. محمد شفيعی
٩٠. مرتضی عمادی‎فر
٩١. مازيار اخوان
٩٢. نيما صفار
٩٣. پويان الهياری
٩٤. محمد كريم آسايش
٩٥. پيام شاكر
٩٦. ميثم قهوه‎چيان
٩٧. حميد قهوه‎چيان
٩٨. سجاد زند
٩٩. عليرضا ارشادی‎فر
١٠٠. سهراب مهدوی
١٠١. مازيار لطفيان
١٠٢. عبدالرحيم آبادی
١٠٣. مازيار سميعی
١٠٤. مهرداد حمزه
١٠٥. وحيد كوهدرق
١٠٦. مصطفی كوهی
١٠٧. حسين ورجاوند
١٠٨. فرهاد اشرفی
١٠٩. نيما دارابی
١١٠. هوشمند حسن‎نيا
١١١. اميد آلادينی
١١٢. بهزاد فطروس
١١٣. شاهرخ وزيردفتری
١١٤. حميد بی‎آزار
١١٥. بهروز خوش‎باف
١١٦. كريم قربان‎زاده
١١٧. شهروز توتون‎چی
١١٨. پژمان خرسند
١١٩. فريد فرهاديان
١٢٠. عليرضا روح نواز
١٢١. بهرنگ وزيری
١٢٢. مهدی خانی
١٢٣. مهدی يی‎ماشی
١٢٤. علی صادقی
١٢٥. علی كاظمی
١٢٦. محمد بهزادی
١٢٧. ميرمحمد يگانلی
١٢٨. محمد آشور
١٢٩. شايا شهوق
١٣٠. بهرنگ شهوق
١٣١. آرمان ميرهاشمی
١٣٢. ارش رشيديان
١٣٣. فرهاد فرنود
١٣٤. بابك محموديان
١٣٥. حامد دهقانی
١٣٦. شروين قلی زاده
١٣٧. فريد هاشمی
١٣٨. بهنام سپهرمند
١٣٩. محمد باقر پور
١٤٠. علی رضا بياره
١٤١. جهانشاه جاويد
١٤٢. اميد معماريان
١٤٣. هادی قائمی (ديده بان حقوق بشر)
١٤٤. رضا معينی (گزارشگران بدون مرز)
١٤٥. مهدی امينی
١٤٥. علی افشاری
١٤٦. سيامك معطری
١٤٧. بهرام زندی
١٤٨. علی اكبر مهدی
١٤٩. سعيد حبيبی
١٥٠. بهروز سورن
١٥١. فرشاد شعبانی
١٥٢. اكبر گنجی
١٥٣. كاظم علمداری
١٥٤. اكبر منتجبی
١٥٥. محمدرضا كاظمی
١٥٦. سعيد ايرانی
١٥٧. ساسان آقايی
١٥٨. كامران ميرهزار
١٥٩. اكبر سيف
١٦٠. سعيدالله بهداشتی
١٦١. سعيد شمس
١٦٢. جواد شمس
١٦٣. مهدی قلی زاده
١٦٤. اميد توسلی
١٦٥. احمد ضباح
١٦٦. رسول بهشتی
١٦٧. سعيد علی پور
١٦٨. مهدی كامرو
١٦٩. رضا يزدانی
١٧٠. وحيد فراهانی پارسا
١٧١. علی محتشمی
١٧٢. بهنام مرندی
١٧٣. محمود قنبری
١٧٤. آريو سروستانی
١٧٥. پژمان خرسند
١٧٦. ارشيا نوری
١٧٧. پيام ابوطالبی
١٧٨. بهنام دارايی زاده
١٧٩. حميدرضا عسگری نژاد
١٨٠. هانی ساداتی
١٨١. حسن رحمتی
١٨٢. اكبر زاهدی
١٨٣. مجتبی سفلايی
١٨٤. مجتبی سلطان لو
١٨٥. عباس سلطان لو
١٨٦. جواد نژادی
١٨٦. صام شيرازی (اروميه)
١٨٧. حسن سطوت (اروميه)
١٨٨. سعيد پورحيدری
١٨٩. محمدپور (اروميه)
١٩٠. امير پاكزاد
١٩١. سعيد وفا
١٩٢. آرمين مستقيمی
١٩٣. رضا احمدی مجاوری
١٩٤. بابك حيدری
١٩٥. محمد بخشنده
١٩٦. هادی آرامی
١٩٧. شاهين اخلاقی
١٩٨. نيما شيخی پور
١٩٩. حامد نياستی
٢٠٠. شهروز شهرياری
٢٠١. ركن ادين شفيعی
٢٠٢. حسين صانعی
٢٠٣. علی محمد داودی نژاد
٢٠٤. سيروس ميثمی
٢٠٥. بهزاد كمانچه دار
٢٠٦. جواد ناصحی
٢٠٧. آرمان پورمحمدی
٢٠٨. سورن نعمتيان
٢٠٩. رازميك ميناسيان
٢١٠. محمد رضوی
٢١١. سالم كعبی
٢١٢. محمد جواد روح
٢١٣. مهدی فخرزاده
٢١٤. سعيد حبيبی
٢١٥. مازيار خسروی
٢١٦. حميد دباشی
٢١٧. آرش كاويانی
٢١٨. روزبه كلانتری
٢١٩. كامران اخشی
٢٢٠. ايمان مبينی
٢٢١. حسين باستانی
٢٢٢. مسعود بهنود
٢٢٣. مهدی احمدی
٢٢٤. نادر هاشمی

اسامی حمايت كنندگان از كردستان:
خانم ها:


١. خديجه فلاحی
٢. ثريا عباس روح اللهی
٣. شنو نازاری
٤. ويدا نامداری
٥. شيرين الهی
٦. سونيا محمدی
٧. ناهيد اردلان
٨. گلاله رضايی
٩. شرمين مرادی
١٠. فاطمه محمديان
١١. گژال متولی
١٢. ندا ويسی
١٣. گلاله نصرالهی
١٤. شيوا فاتحی
١٥. فرنوش پرندان
١٦. چنور سعيدی
١٧. حليمه نصرتی
١٨. فرانك عزتی
١٩. هانا شهيدی
٢٠. ليلا شيخی
٢١. دنيا صادقی
٢٢. مهوش عبدی پور
٢٣. مهناز عليزاده
٢٤. فرانك غلامی
٢٥. اكرم قاليباف
٢٦. اعظم مكری
٢٧. فاطمه نبی پور
٢٨. فتحيه نراقی
٢٩. مانيكا اخگر
٣٠. منا افشاری
٣١. شيلا اكبری
٣٢. محفوظ اكرامی
٣٣. ماريا جاهدی
٣٤. گلاله خاوری
٣٥. شريفه سلطانی
٣٦. زتونيا كبودوند
٣٧. ززينب بايزيدی
٣٨. زسوران نقشبندی
٣٩. زفاطمه ملكی
٤٠. زشهلا رشيدی
٤١. زپری كريمی نيا
٤٢. زپروانه ملك زاده
٤٣. زشهين فرامرزی
٤٤. ززرويا محمدی
٤٥. سيما عليخانی
٤٦. ثريا محمدی
٤٧. جامعه حمايت از زنان
٤٨. فلوريا محمد پور
٤٩. سيمين چايچی
٥٠. فريده امين الاسلام
٥١. مهناز اسحابی
٥٢. رزا كريمی
٥٣. ژينا مدرس گرجی
٥٤. شهيده رحيمی
٥٥. سوسن رازانی
٥٦. سيما ابراهيمی
٥٧. فرانك ساعد پناه
٥٨. فايزه كريميان
٥٩. ماريه هدايتی
٦٠. گلچين مرادی
٦١. ژاله زاليه
٦٢. ظريفه رحيمی
٦٣. جميله نادری
٦٤. سيران محمدی
٦٥. زهرا مردانی
٦٦. ناهيد مهرپناه
٦٧. پرشنگ مهر پناه
٦٨. زهرا عزيزی
٦٩. مهناز امجديان
٧٠. فايزه مدرس گرجی

آقايان:
٧١. زرئوف پاكنهاد
٧٢. زمجيد جاف
٧٣. زخالد امينی
٧٤. زمحمد امين بكری
٧٥. زداود رسولی كيا
٧٦. زمنصور فرجی
٧٧. زمحمد ايزدی
٧٨. زيحيی امينی
٧٩. زجمال رحمانی
٨٠. زجهان كرمی
٨١. زدياكو شيخ احمدی
٨٢. زفاروق سامانی
٨٣. زوحيد قادرزاده
٨٤. زكمال احمدی
٨٥. زخالد قبادی
٨٦. زسيامك عبدی
٨٧. زامير سجيم
٨٨. زعلی جوانمردی
٨٩. زهيمن محمودی
٩٠. زاميد عبدالهی
٩١. زجلال حاجی زاده
٩٢. زاسماعيل رستمی
٩٣. زاسكندر حق طلب
٩٤. زخالد محمد زاده
٩٥. زبريار عبدالهی
٩٦. زعبيد زارعی
٩٧. خسرو كرد پور
٩٨. زمحمد صديق كبودوند
٩٩. زاميد بيگی زاده
١٠٠. زشيركو جهانی
١٠١. زغفور محمدی
١٠٢. زنويد فتحی
١٠٣. زكاوه عبدالهی
١٠٤. زآسو بايزيدی
١٠٥. مسعود كرد پور
١٠٦. عثمان مزين
١٠٧. شيركو جهانی
١٠٨. محمود رستمی
١٠٩. اميد عبدالله آذز
١١٠. رفيد حسن پور آذر
١١١. ايوب صالحی
١١٢. شورش رستمی
١١٣. آسو صالح
١١٤. پيمان نودينيان
١١٥. اكو كردنسب
١١٦. خسرو الهی
١١٧. مصطفی شيروانی
١١٨. احسان احمدی
١١٩. كاميار احمدی
١٢٠. سياوش احمدی
١٢١. پيمان نعمتی
١٢٢. كاوان ابراهيمی
١٢٣. احسان سنندجی
١٢٤. سالار شافعی
١٢٥. صمد صادقی
١٢٦. عثمان صالح نژاد
١٢٧. هادی صالحی
١٢٨. ابراهيم طهماسبی
١٢٩. مهدی ظهرابی
١٣٠. مادح عبدی
١٣١. اكبر عليخانی
١٣٢. ايرج غريبی
١٣٣. جمال فتحی
١٣٤. كمال فتحی
١٣٥. سهراب فخری
١٣٦. محمد قربانيان
١٣٧. باقر قوزی
١٣٨. آرش كتابی
١٣٩. آسو كريمی
١٤٠. كريم كريمی راد
١٤١. كاوه مانی
١٤٢. آكو محمدی
١٤٣. رضا محمدی
١٤٤. آزاد مرادی
١٤٥. چيا مرادی
١٤٦. بيژن مرادی
١٤٧. فواد منصوری
١٤٨. سبيل هاتفی
١٤٩. آرش صالح
١٥٠. سعيد ساعدی
١٥١. اسعد احمدی
١٥٢. نعمت آرش
١٥٣. علی اسلامی
١٥٤. محيالدين آشوری
١٥٥. علی اصغری
١٥٦. حسين آيت النبی
١٥٧. محمد باقری
١٥٨. عدنان باقی پور
١٥٩. احمد برتنی
١٦٠. آزاد بنفشی
١٦١. آرام بيننده
١٦٢. جبال جباری
١٦٣. صلاح جواهری
١٦٤. بابك حدادی
١٦٥. دلير حسين زاده
١٦٦. بهادر خانيكی
١٦٧. حسام دانيالی
١٦٨. مختار دوستی
١٦٩. علی دولتی
١٧٠. بهاء ذاكری
١٧١. فتح الله رحيمی
١٧٢. يوسف رحيمی
١٧٣. محمود رستمی
١٧٤. فواد رستمی
١٧٥. حمدالله رضايی
١٧٦. سارو رمضانی
١٧٧. امين زندكريمی
١٧٨. بختيار سبحانی
١٧٩. حافظ سبزه
١٨٠. عبدالله سبزه
١٨١. نيما سلطانی
١٨٢. معتصم سليمانی
١٨٣. اميد عبادی
١٨٤. سيروان وكيل
١٨٥. علی اشرف سرداری
١٨٦. فريدون رادی
١٨٧. فيبرز مرادی
١٨٨. كمال نبوی
١٨٩. ارام زندی
١٩٠. ازاد زندی
١٩١. شوان نصرت پور
١٩٢. سيروان رحيمی
١٩٣. خبات احمدی
١٩٤. صلاح محمدی
١٩٥. جمشيد رضايی
١٩٦. يدالله مرادی
١٩٧. دياكو مرادی
١٩٨. فريد نازاری
١٩٩. صلاح نعمتی
٢٠٠. كيا پرندان
٢٠١. بختيار پير خضری
٢٠٢. شورش تكاب
٢٠٣. محمد نعمتی
٢٠٤. شهرام قيصری
٢٠٥. كورش رحمتی
٢٠٦. يونس رضايی
٢٠٧. كيوان داوری
٢٠٨. حميد رضايی
٢٠٩. اژدر رضايی
٢١٠. صديق ملايی
٢١١. اشكان نورويی
٢١٢. ارش فتاحی
٢١٣. طاهر حسنی
٢١٤. فردين داوری
٢١٥. توفيق خدارحمی
٢١٦. فرزاد محمودی
٢١٧. رزگار محمديانی
٢١٨. كاوه رضاقلی
٢١٩. سالار وزيری
٢٢٠. فردين كريمی
٢٢١. صحبت راستبين
٢٢٢. محمد صديق كبودوند
٢٣٠. فرهاد نعمت پور


جمع آوری امضا برای حمايت از اين تجمع ادامه دارد.


آخرين ليست اسامی را در آدرس زير بخوانيد:
http://herlandmag.com/news/06,06,06,01,10,06
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.