يكشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۸ - Sunday 24 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه دوم خبرنگاران و نويسندگان روزنامه‌ايران

آنچه رخ داده به گواهی نهادهای ذی صلاح و كارشناسی جز يك خطا و اشتباه غيرعمد چيزی نبوده است. توقيف يكی دو روزه "ايران" به قدر كفايت تنبه برانگيز است. نخواهيد كه بيش از اين خبرنگاران "ايران" مجازات شوند. نپسنديد كه فرصت ترميم و جبران بيش از اين ضايع شود.

iran-emrooz.net | Fri, 26.05.2006, 16:09

ايرنا: به دنبال توقيف موقت روزنامه"ايران"، خبرنگاران ونويسندگان اين روزنامه روز جمعه بيانيه دوم خود را با عنوان " حكايت آن خطا و اين خسران، روايت چهار روز محروميت اهالی ايران " را منتشر كردند.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

دل‌آزارترين محصولی كه از بطن ماجرای چاپ كاريكاتور در هفته‌نامه" ايران جمعه " زاده شد كدورت و ناخرسندی هموطنان عزيز آذری و از كف رفتن فرصت و موقعيت مناسب برای خبرنگاران روزنامه سراسری "ايران" بود تا به زبانی سرشار از صداقت، اولا ماهيت اين اتفاق را روايت كنند و برای عدم سوء‌نيت خود احتجاج آورند. ثانيا امكانی به چنگ داشته باشند تا ناخرسندی‌های حاصل از اين اشتباه را به كمك راهكارهای جبرانی، اصلاح و ترميم نمايند. آزرده خاطری‌های ما البته محدود و منحصر به اين فقره نيست برای اهالی "ايران" كه همگی، پاره‌های پربركتی از عمر خويش را در كار (خبر) سپری كرده‌اند و حمايت و هويت خود را بر سر وظيفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نهاده‌اند ، توقيف "ايران" در حكم گذراندن ايام سخت و سهمگين (فراق) است. فراق از كسی و چيزی كه روز تا شام درآغوش خود می‌پروراندند تا صبح روز فردا ، برنا و برومند در معرض نگاه و نقد مردم قرار دهند.
رنگ خاكستری تحريريه "ايران" به روزگار توقيف، جز آن كه در وجود دست‌اندركاران و خبرنگاران اين رسانه، حسرت روزهای سبز فعاليت خبری را زنده كند حاصلی نداشته است.
با اين همه، تنها اهالی "ايران" نبوده‌اند كه در ايام توقيف در اندوهی ستبر مانده‌اند، انبوه پرشمار مخاطبان روزنامه پرشمارگان را می‌توان اينك سراغ گرفت كه مجرای دلخواه و دل انگيزشان برای كسب خبر را از كف داده‌اند.
خوب يا بد و درست يا غلط ، طيف پر تعدادی ازجماعت روزنامه‌خوان، به گرفتن "ايران" در آغوش و خواندن خبرها، گزارش‌ها و مطالب آن خو كرده‌اند.
اينك چند روز است كه اين طفل به حكم خطايی كه تنها از سر تغافل سر زده است در پرده توقيف مانده است.
وانگهی در شرايط دشواری كه سايه چند رخداد سهمگين بر سر سياستمداران ايران سنگينی می‌كند، بی‌گمان فقدان يك رسانه مكتوب و معتبر، خبر خوشايندی برای ايشان نخواهد بود.
دولتی كه از ميان رسانه‌های مكتوب، سهمی به اندازه "ايران" دارد، لاجرم خشنود و خرسند نيست كه اصلی‌ترين بازوی اطلاع رسانی‌اش اينك در كمند توقيف گرفتار آيد.
به اين اعتبار توقيف "ايران" برای خبرنگاران، حسرت و سرگردانی ، برای مردم و مخاطبان، محروميت و حرمان و بالاخره برای دولت، تنهايی و گسسته شدن زنجيره ارتباطی را در پی داشته است.
اگر پای اين محروميت و توقيف در ميان نبود هم دست اهالی "ايران" برای توضيح و ترميم اين خطا گشاده‌تر بود، هم چشم مخاطبان "ايران" به برق آگاهی و اطلاع، نوراتی‌تر می‌شد و هم دل دولتيان در رساندن پيام و سخن‌شان به مردم قوی‌تر و استوارتر.
خطايی كه در يك هفته‌نامه و نه در روزنامه سراسری ايران سر زده است و از اين خطا ماجراهايی درگرفته است و از آن ماجراها، مع الاسف يك قربانی زاده شده است، توقيف روزنامه سراسری "ايران" و بازداشت دو همكار، شايد انتظار بيجايی نمی‌بود اگر به جای اين سير سختگيرانه تصميمی منعطف‌تر و راهكاری قانونی اتخاذ می‌شد.
اما اكنون كه سير ماجرا در ايستگاه توقيف روزنامه ايران و بازداشت دو خبرنگار هفته‌نامه ايران‌جمعه متوقف شده است درايت حكم می‌كند كه در مقام ارزيابی و بررسی پرونده به پاره‌ای واقعيت‌های كتمان‌ناپذير عنايت شود.
اهالی " ايران" به جد انتظار دارند كه نهاد محترم قضا در خلال داوری خود از توجه به اين واقعيت به غايت مهم غفلت نكند كه آنچه رخ داده به گواهی نهادهای ذی صلاح و كارشناسی جز يك خطا و اشتباه غيرعمد چيزی نبوده است. ديگر آن كه اين خطای غيرعمد در جايی به وقوع پيوسته كه شمارگانی بسيار كم تعداد (در قياس با روزنامه ايران) دارد.
از سليقه و سياست به دور است كه خطايی را كه در عرصه‌ای كم شمار و خلوت سر می‌زند به تنبيهی دشوار و سهمگين مجازات كنند.
توقيف يكی دو روزه "ايران" به قدر كفايت تنبه برانگيز است. نخواهيد كه بيش از اين خبرنگاران "ايران" مجازات شوند. نپسنديد كه فرصت ترميم و جبران بيش از اين ضايع شود.
به رغم ناهمراهی پاره‌ای "بدخواهان" كه خوش داشتند منافع خود را بر منافع ملی ارجح بدارند، شادمانيم كه چشم بصير و دل منصف افراد و نهادهای مسئول، اينك به پرونده "ايران" به ديده بی‌طرفی و كارشناسی نظر می‌كنند.
براين باوريم و بسياری با ما هم عقيده‌اند كه در خطای هفته‌نامه (ايران جمعه) چيزی از جنس شيطنت نيست. ما در "ايران" اميد داريم كه دقت و بصيرت كارشناسان امنيتی و قضايی پرونده، در مقام صدور حكم سهوی بودن خطا را تاييد كنند.
اكنون كه به پشتوانه هوشياری مردم مومن و فهيم‌آذری، عارضه سوء‌تفاهم ميان يك رسانه و يك قوم سرفراز و پرافتخار كمرنگ شده و درآستانه محواست، برای اهالی "ايران" اين فرصت ايجاد شود كه با فعاليت مجدد رسانه امكان توضيح و ترميم اين خطا فراهم آيد و با حل و فصل مشكل قضايی دو همكار در هفته‌نامه (ايران جمعه)، "ايران" را در موقعيتی قرار دهد تا باز هم همچون هميشه خادم ايرانی سربلند و سرشاراز طيف رنگارنگ قوميت‌های پرافتخار باشد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.