پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 20 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تظاهرات خشونت‌آميز در تبريز

روز دوشنبه اول خرداد اجتماع هزاران تن از مردم تبريز در اعتراض به چاپ كاريكاتوری در روزنامه دولتی ايران به خشونت كشيده شد. روزنامه ايران توقيف موقت و "مانا نيستانی" كاريكاتوريست بازداشت شد.

iran-emrooz.net | Mon, 22.05.2006, 19:24

گزارش "خبرگزاری كار ايران" در باره تجمع و تظاهرات در تبريز
هزاران نفر روز دوشنبه مقابل استانداری آذربايجان شرقی تجمع كردند
(دوشنبه ١ خرداد ١٣٨٥)

هزاران نفر در شهر تبريز به خيابانها ريختند و اعتراض خود را نسبت به چاپ يك كاريكاتور در يكی از روزنامه‌‏های كثيرالانتشار صبح تهران نشان دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا از تبريز، در پی چاپ يك كاريكاتور توهين آميز به آذری زبانان در يكی از روزنامه های كثيرالانتشار، هزاران نفر در تبريز به خيابان ها ريختند و با سردادن شعارهايی خواستار اعاده حيثيت آذری زبانان شدند.
اين تظاهرات از ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه در خيابان راسته كوچه و ميدان نماز آغاز شد و معترضان بدون آنكه برنامه خاصی برای اين تجمع تدارك ديده باشند ابتدا شروع به سر دادن شعار كردند و سپس به سمت استانداری آذربايجان شرقی حركت كردند. در ديگر سوی شهر تبريز تعدادی از دانشجويان نيز به اين حركت پيوستند و از مقابل دانشگاه تبريز با سردادن شعارهايی اعتراض آميز، حمايت خود را در دفاع از حقوق آذری زبانان نشان دادند.
گسترش حضور مردم در اين حركت به تدريج ارتباط دو سوی شهر تبريز را به هم پيوند می داد، اما حضور ماموران نيروی انتظامی و نيروهای ويژه مانع از ادامه حركت معترضان و ارتباط بين دو سوی شهر شد.
گزارش خبرنگار ما حاكی است با وجود آنكه بازار تبريز تعطيل بود، اما بازاريان و كسبه نيز خود نيز به اين حركت پيوسته بودند و در كنار جوانان و دانشجويان تاسف خود را از توهين به آذری زبانان اعلام كردند.
در پی قطع ارتباط ميان دو سوی شهر، شركت كنندگان در تجمع خيابان راسته كوچه و بازاز كه شامل منطقه محدوده مركزی تبريز است به سمت استانداری آذربايجان شرقی و فرمانداری تبريز حركت كردند.
حاضران با سردادن شعارهايی اعتراض آميز به زبان آذری در مقابل استانداری آذربايجان شرقی تجمع كردند و اعتراض خود را نسبت به چاپ كاريكاتور توهين آميز نشان دادند.
اين در حالی بود كه هيچ يك از مسئولان محلی در ميان مردم حضور پيدا نكردند و معترضان با هدايت نيروی انتظامی از مقابل استانداری متفرق شده و به سمت بانك ملی، خيابان راسته كوچه، خيابان شريعتی و سه راه امين تغيير مسير دادند.
به گزارش خبرنگار ما، حضور خودروی آتش نشانی از يك سو و حركت ماموران به سمت مردم از سوی ديگر سبب شد كه اين تجمع آرام بوی خشونت به خود بگيرد و ماموران برای متفرق كردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشك آور كنند. پرتاب گاز اشك آور موجب متفرق شدن معترضان از مقابل استانداری شد كه در اين هنگام عده‌‏ای به سمت سردرب استانداری و فرمانداری سنگ پرتاپ كردند.
همين گزارش حاكی است تجمع كنندگان با گذر از ميدان ساعت تبريز به سمت چهارراه منصور و آب رسانی و دانشگاه تبريز به مسير خود ادامه دادند.
در طول اين مسير نيز عده‌‏ای به سمت برخی ساختمان های دولتی سنگ پرتاب كردند و اين در حالی بود كه ماموران نيروی انتظامی و به ويژه نيروهای يگان ويژه با حضور در بين تجمع كنندگان سعی در متفرق كردن آنها و ايجاد آرامش بودند.


مدير كل امنيتی وزارت كشور در گفت وگو با ايلنا:
تجمع تبريز غير قانونی برگزار شده است


تهران- خبرگزاری كار ايران (دوشنبه ١ خرداد ١٣٨٥)

مدير كل امنيتی وزارت كشور گفت: نوع حركتهايی كه در تبريز در حال شكل گيری است فراتر از اعتراض به اهانت صورت گرفته از سوی يك روزنامه، تصور می شود.
"رضوی" در گفت وگو با خبرنگار ايلنا تصريح كرد: تجمع مردم تبريز ساعت ١٦ شروع شد كه تعدادشان با گذشت زمان افزايش يافت به گونه ای كه اين افزايش در حال رفتن به سمت ناآرامی‌‏هاست.
وی با تاكيد بر اينكه اين تجمع بدون مجوز و به صورت غير قانونی برگزار شده است، اظهارداشت: ممكن بود اين تجمع ساعت٤ قابل هضم و درك باشد، اما ادامه آن تا اين ساعت به هيچ عنوان قابل درك نيست ،خصوصا اينكه اين درگيريها در حال حاضر به سمت اوباشگری سوق داده می شود.
مدير كل امنيتی وزارت كشور افزود: كسانی كه به صورت غير قانونی اين تجمع را برگزار كرده و كسانی كه اين تجمع را به سمت و سوی اوباش گری می برند از لحاظ قانونی كار نادرست و غير منطقی انجام داده‌‏اند كه اين مساله در حال پيگيری است.
رضوی اظهارداشت: ماموران نيروی انتظامی و كسانی كه در منطقه حضور دارند در حال انجام وظايف قانونی خود در جهت آرام كردن اوضاع هستند.
وی تاكيد كرد: آنچه برای ما در وزارت كشور اصل است رعايت حقوق شهروندی است و اجازه نخواهيم داد عده‌‏ای با كارهای غير قانونی حقوق مردم را تضييع كنند.


گزارش پيمان پاك‌مهر از تبريز
(دوشنبه ١ خرداد ١٣٨٥)

تبريز نيوز : تجمع هزاران تن از مردم تبريز در اعتراض به چاپ كاريكاتوری در روزنامه دولتی ايران به خشونت كشيده شد.
اين درگيری ها از زمانی آغاز شد كه هزاران تن از مردم تبريز در اعتراض به توهين و تحقير هم وطنان ترك در روزنامه دولتی ايران كه در تاريخ جمعه ٢٢ ارديبهشت با انتشار كاريكاتور و مطلب توهين آميز صورت گرفته بود عصر امروز دوشنبه ١ خرداد ٨٥ ، در ميدان راسته كوچه منتهی به بازار تبريز دست به تجمع اعتراض آميز زدند.
دقايقی پس از آغاز اين تجمع كه در ساعت ١٦ صورت گرفت پليس تبريز تلاش كرد تا به اين تجمع خاتمه دهد كه به درگيری و تعقيب و گريز انجاميد.
يگان ضد شورش تبريز برای متفرق كردن تجمع كنندگان از گاز اشك آور استفاده كرد.
در اين ميان برخی از تجمع كنندگان خشمگين به طرف ميدان منتهی به استانداری و فرمانداری تبريز و تعدادی ديگر به سوی ميدان ساعت و چهار راه آبرسانی حركت كرده و در بين راه به برخی از كيوسك های تلفن ،تابلو های برق ، ايستگاه اتوبوس و صندوق صدقات و گلدان ها آسيب رساندند.
اين تعداد از افراد از ميدان منصور تا چهار راه آبرسانی تبريز در حاليكه شعار می دادند شيشه های اكثر بانك های دولتی و خصوص را نيز شكسته و بانك های ملت شعبه آبرسان و بانك ملی شعبه دانشگاه تبريز را به آتش كشيدند ، كه سرايت اين آتش طبقات فوقانی چند واحد اداری غير دولتی را نيز طعمه حريق كرد.
تظاهرات كنندگان همچنين چند خودرو از جمله مينی بوس پليس يگان ويژه تبريز را به آتش كشيدند.
برخی از اين تعداد با نيروهای مستقر در پايگاه مقاومت بسيج در روبروی دانشگاه تبريز درگير شدند.
هنوز از تعداد زخمی ها و دستگير شده ها اطلاع دقيقی در دست نيست.
گفته می شود حال عمومی يك نفر كه بر اثر شليك گلوله در بيمارستان بستری شده رضايت بخش نيست.گزارش تظاهرات در مقابل دانشگاه تبريز

گزارش يك دانشجوی دانشگاه تبريز از بخشی از تظاهرات كه از مقابل دانشگاه تبريز آغاز شده و به سوی شهر حركت كرده آند.

ساعت 6:30 بعد از ظهر: تظاهرات اعتراض‌آمیز با حرکت آرام دانشجویان از مقابل دانشگاه تبریز آغاز شده و در میانه‌ی مسیر مردم نیز به جمع تظاهرکنندگان پیوسته‌اند. حرکت مردم با سردادن شعارهایی در حمایت از زبان ترکی و بعضا شعارهای تند علیه فارس‌‌زبان‌ها همراه است. با شروع حرکت تظاهرکنندگان، ماموران کلانتری فلکه‌ی دانشگاه خود را برای مقابله با حوادث احتمالی آماده می‌کنند.

ساعت 7:00 بعد از ظهر: جمعیت تظاهرکننده که اکنون حدود 10 هزار نفر می‌باشد، به چهارراه آبرسان رسیده‌اند و در همین هنگام پلیس نیز آرام‌آرام وارد صحنه شده است.

ساعت 7:15 بعد از ظهر: تظاهرکنندگان خشمگین با تصرف یک دستگاه موتورسیکلت نیروی انتظامی آن را به آتش می‌کشند. چند دقیقه بعد مینی‌بوس پلیس نیز به دست مردم افتاده و پس از واژگون شدن در وسط خیابان به آتش کشیده می‌شود. در همین هنگام چند تن از درجه‌داران نیروی انتظامی با باتوم به سمت مردم حمله‌ می‌کنند که با پرتاب سنگ از سوی آنها مجبور به فرار و عقب‌نشینی می‌شوند.

ساعت 7:20 بعد از ظهر: پلیس ضدشورش با سلاح سرد وارد صحنه شده و به سمت مردم حمله می‌کند. اما آنها نیز با مقاومت مردم مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند. در همین لحظات پرتاب چند عدد گاز اشک‌آور و شلیک چندین تیر هوایی جمعیت را آشفته می‌کند.

ساعت 7:25 بعد از ظهر: عده‌ای از تظاهرکنندگان ابتدا با پرتاب سنگ شیشه‌های بانک ملت شعبه آبرسان را شکسته و سپس با شکستن در اصلی وارد بانک شده و اموال بانک از قبیل پرونده‌ها، اسناد و کامپیوترها را به بیرون می‌ریزند. به آتش کشیدن ساختمان بانک اقدام بعدی این عده می‌باشد. آتش‌سوزی، سرانجام به همه جای بانک سرایت کرده و درنهایت بانک به طور کامل در شعله‌های آتش می‌سوزد.

ساعت 7:40 بعد از ظهر: پرتاب ده‌ها عدد گاز اشک‌آور مردم را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. صدای شلیک چندین گلوله نیز به گوش می‌رسد.

ساعت 7:50 بعد از ظهر: ماشین آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی بانک وارد صحنه می‌شود. اما موفق به کنترل آن نمی‌گردد.

ساعت 8:00 شب: پلیس ضدشورش بار دیگر برای متفرق کردن مردم اقدام می‌کند. اما این بار نیز با مقاومت مردم روبرو می‌شود. البته این بار تا حدودی موفق به پراکنده کردن جمعیت و فاصله انداختن بین آنها شده است. ماشین آتش‌نشانی هنوز موفق به مهار آتش نشده است.

ساعت 8:10 شب: تقریبا اکثر تظاهرکنندگان پراکنده شده‌اند و عده‌ی کمی به درگیری با ماموران مشغول هستند. درگیری‌ها اغلب با پرتاب سنگ به ماموران و ساختمان‌های دولتی انجام می‌شود. نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی با تشکیل یک حلقه به سردادن شعارهای انقلابی مشغول هستند.

ساعت 8:12 شب: نیروهای بسیج و حزب‌الله برای همکاری با پلیس وارد صحنه می‌شوند. ورود نیروهای بسیج به صحنه باعث تشدید درگیری‌ها می‌شود. تقریبا همه‌ی نیروهای حزب‌اللهی چماق به دست هستند.

ساعت 8:20 شب: درگیری بین عده‌ی باقیمانده‌ی تظاهرکنندگان و نیروهای بسیج به اوج خود رسیده است. درگیری به خیابان‌های اطراف نیز کشیده شده است.

ساعت 8:40 شب: با متفرق شدن تظاهرکنندگان و پیشروی نیروهای بسیج، کم‌کم کنترل اوضاع به دست ماموران می‌افتد. البته درگیری‌هایی در گوشه و کنار همچنان اتفاق می‌افتد. صدای چندین شلیک گلوله نیز به گوش می‌رسد.

بنابر اخبار موثق نظیر این حوادث در چندین نقطه‌ی تبریز نیز اتفاق افتاد. از جمله در مقابل استانداری، چهارراه‌های مهم شهر و بازار، مردم با آسیب رساندن به اموال عمومی مانند بانک‌ها، فروشگاه‌ها و شکرت‌های خصوصی اعتراض خود را اعلام کردند. همچنین در شهرهای دیگر مثل زنجان و مراغه و حتی دانشگاه های تهران و امیرکبیر نیز اعتراضات و ناآرامی‌هایی رخ داده است. احتمال می‌رود نظیر این حوادث در روزهای آینده نیز به وقوع پیوندد.
طبق شنیده‌ها بین 5 تا 10 نفر بر اثر تیراندازی در تبریز مجروح شده‌اند. آمار سایر مصدومین هنوز معلوم نیست.


***** آخرين خبرها *****

روزنامه ايران توقيف موقت شد

ايلنا: نماينده ناظر مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات، گفت: روزنامه ايران توقيف موقت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی "ايلنا"، حسن كامران، عضو هيات نظارت بر مطبوعات با اعلام اين خبر گفت: در جلسه امروز هيات نظارت بر مطبوعات از پنج نفر اعضای آن، سه نفر به توقيف روزنامه رای دادند.
وی با بيان اينكه مدت توقيف روزنامه مشخص نيست، در پاسخ به اين سوال كه آيا اختلافات مدير مسوول روزنامه ايران با مديرعامل خبرگزاری ايرنا و وزير فرهنگ و ارشاد بهانه‌‏ای برای دامن زدن به اين قضيه و توقيف نبوده است، گفت: توقيف روزنامه ايران ربطی به اختلاف‌‏ها ندارد و به دليل چاپ كاريكاتور توهين‌‏آميز به آذری زبان‌‏ها بود.

مانا نيستانی –كاريكاتوريست- صبح امروز بازداشت شد.

به گزارش "هاديتونز" صبح امروز پس از ملاقات با قاضی مرتضوی، مانا نيستانی در تماسی با خانواده خود خبر بازداشتش را داد، ولی از نحوه و مدت بازداشت وی خبری در دسترس نيست.
بازداشت مانا نيستانی در پی چاپ كاريكاتوری در روزنامه "ايران جمعه" صورت می گيرد كه در پی آن تجمعات و تحصن هايی در برخی شهرهای كشور صورت گرفته است.
گفتنی است مصطفی پورمحمدی- وزير كشور- نيز صبح امروز خبر بازداشت قريب الوقوع نيستانی را اعلام كرده بود.
در پی اين ماجرا روزنامه ايران – روزنامه رسمی دولت- نيز توقيف موقت شد.
اين اتفاق در حالی صورت گرفت كه هفته گذشته مانا نيستانی از غير عمدی بودن كاريكاتور منتشر شده خود در "ايران جمعه" گفته و از هموطنان آذری زبان عذر خواهی كرده بود.


طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد

ايلنا: طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی نمايندگان آذری زبان تهيه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی" ايلنا" عشرت شايق، نماينده تبريز در مجلس هفتم در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: جمعی از نمايندگان آذری زبان مجلس طرح استيضاح حسين صفارهرندی، وزير فرهنگ وارشاد اسلامی را به دليل تعلل وی در عذرخواهی به دليل چاپ توهين‌‏آميز به مردم آذری زبان در روزنامه ايران تهيه كردند.
شايق گفته است كه اين طرح حدود ٢٠ امضا دارد.

سردبير و طراح كاريكاتور روزنامه ايران در دادسرا حاضر شدند

ايلنا: جلسه بازپرسی سردبير و طراح كاريكاتور روزنامه ايران كه درج كاريكاتوری در ضميمه روز جمعه اين روزنامه مورد اعتراض جمعی از شهروندان آذری‌‏زبان‌‏ قرار گرفته بود، صبح امروز در شعبه ششم بازپرسی دادسرای ويژه كاركنان دولت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، به دنبال چاپ كاريكاتوری در روزنامه ايران جمعه كه در آن به شهروندان آذری‌‏ توهين شده بود، مدعی‌‏العموم و وزارت اطلاعات از سردبير و طراح اين كاريكاتور به دادسرای كاركنان دولت شكايت كردند كه اين پرونده در دستور كار شعبه ششم دادسرای ويژه كاركنان دولت قرار گرفت.
به دنبال احضار سردبير و طراح اين كاريكاتور، آنها صبح امروز در شعبه ششم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت حاضر و به سوالات قاضی اسلامی پاسخ دادند.
در پايان اين جلسه‌، قاضی اسلامی برای سردبير و طراح كاريكاتور روزنامه ايران جمعه قرار تأمين مناسب صادر كرد.
امروز همچنين اسلامی‌فرد، مدير مسوول روزنامه ايران به همراه سردبير و طراح كاريكاتور ايران جمعه در دادسرای كاركنان دولت حاضر و با دادستان تهران به گفت‌‏وگو پرداختند.
بنا به گزارش خبرنگار "ايلنا"، تاكنون حكم توقيف موقتی برای روزنامه ايران صادر نشده است و مسوولان اين روزنامه قصد دارند اين روزنامه را در يكی دو روز آينده منتشر نكنند.


كميسسيون امنيت ملی موضوع "ايران جمعه" و حوادث بعداز آن را بررسی می‌كند

ايرنا: محمد نبی رودكی نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اين كميسيون در نشست عصر امروز خود مساله هفته نامه ايران جمعه و حوادث پس از آن را بررسی می‌كند.
وی در حاشيه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين نشست با حضور وزرای اطلاعات، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نمايندگان استانهای آذری زبان برگزار می‌شود.
رودكی تصريح كرد: بايد مسببين توهين به ملت بزرگ و غيور آذربايجان شناسايی و با آنها برخورد شود تا نسبت به اقوام ديگر مساله تكرار نشود .
وی با تاكيد براين كه برخی از فضای به وجود آمده بهره برداری سياسی می كنند،گفت: بايد جلوی سوء استفاده‌ها را گرفت و نگذاشت عده‌ای موج سواری كنند.
نشريه ايران جمعه از جمله نشريات وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی "ايران" است كه پس از اعتراض مردم تبريز در شماره بعدی ضمن توضيح در مورد عدم اهانت به آذری زبان‌ها از مردم ترك زبان بخاطر سوء تفاهم پيش آمده عذرخواهی كرده بود.
روزنامه ايران نيز در دو نوبت از جمله روز يكشنبه با درج خبری در صفحه نخست خود ضمن عذرخواهی مجدد از هرگونه سوء برداشت از مطلب مذكور اعلام نمود كه كاريكاتوريست ايران جمعه را بركنار كرده است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.