شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ - Saturday 23 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

استقبال از فراخوان كانون نويسندگان ايران

نامه‌ی ٧٦٣ تن از فعالان و شخصيت‌ها در ايران : ما امضا كنندگان اين نامه حمايت خود را از فراخوان كانون نويسندگان ايران برای مقابله با سانسور و سركوب در ايران اعلام می‌كنيم.

iran-emrooz.net | Sat, 20.05.2006, 5:35

هم‌ميهنان گرامی!
ما امضا كنندگان زير حمايت خود را از فراخوان كانون نويسندگان ايران كه متن آن در زير آمده است اعلام می‌كنيم.

فراخوان كانون نويسندگان ايران
شواهد حاكی از آن است كه طرح‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيش‌تر عرصة فعاليت‌های ادبی، فرهنگی و هنری و آزادی‌های فردی و اجتماعی، از سوی نهادهايی كه خود را متولی اين عرصه‌ها می‌دانند در دست اجراست. ندادن مجوز كتاب، لغو مجوز اوليه و كسب مجوز برای تجديد چاپ آثاری كه پيش از اين مجوز دريافت كرده و برخی از آن‌ها به چاپ‌های متعدد هم رسيده‌ است، نمونه‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيش‌تر آزادی انديشه و بيان و اعمال شديدتر سانسور می‌باشد.
اين روزها طرحی از سوی كميسيون فرهنگی مجلس برای جمع‌آوری كتاب‌های به زعم آنان ”مسئله‌دار“ در دست تهيه است. در ديگر عرصه‌های فرهنگی و هنری هم‌چون سينما، تئاتر، موسيقی و ... نيز خبرهای مشابهی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد.
مسدود كردن سايت‌های اينترنتی، اعمال محدوديت و توقيف نشريات دانشجويی، اعمال سانسور در رسانه‌ها، تهاجم به نهادهای مدنی از جمله تشكل‌های كارگری و دانشجويی از ديگر موارد تحديد آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
كانون نويسندگان ايران به عنوان نهادی كه از ابتدای تأسيس همواره پيگيرانه با هر نوع سانسور انديشه و بيان و قلم مبارزه كرده است، از مردم شريف و فرهنگ دوست ايران می‌خواهد كه با سانسور و سركوب به هر شكل ممكن مقابله كنند.
ما از همة افراد، نهادها و سازمان‌های مستقل و آزادی‌خواه كه با اين فراخوان موافقند می‌خواهيم كه همبستگی خود را اعلام كنند.
كانون نويسندگان ايران
بهمن ١٣٨٤

سازمانها
١- كانون وبلاگ ‌نويسان ايران
٢- هيئت مؤسسان سنديكاهای كارگری
٣- انجمن فرهنگی حمايتی كارگران
٤- نشر ديگر
شخصيت ها
١. روزبه آقاجری
٢. نسيم آزاده
٣. حسين آزادی
٤. فرشيد آشتيانی
٥. منصور آخوندی
٦. فريدون آراميده
٧. فرشته آراميد ه
٨. اختر آراميده
٩. پری آزادی
١٠. صفيه آرايی
١١. سميرا آهنی
١٢. پيمانه آذركلا ه
١٣. خسرو آذركلا ه
١٤. گيو آرين
١٥. راضيه آصف
١٦. فرزانه اقايی پور
١٧. يونس اورنگ خديوی
١٨. محمدرضا احمدی
١٩. شهلا القاصی
٢٠. يونس اورنگ
٢١. ناصر اشجاری
٢٢. سيف‌اله اكبری
٢٣. شهلا انتصاری
٢٤. راشد ارجمند
٢٥. رويا اسدی
٢٦. باقر اكراچی
٢٧. حيدر اله‌وردی
٢٨. خيراله احمدی
٢٩. روحی افسر
٣٠. بهرنگ اسماعيليون
٣١. الناز انصاری
٣٢. پيام ابوطالبی
٣٣. پريچهر اطمينان
٣٤. شهناز ايرانلو
٣٥. يداله اسدی
٣٦. مرتضی امامی
٣٧. پرويز افخمی
٣٨. جعفر اسپهبدی
٣٩. قاسم اصغری
٤٠. رضا اختياری
٤١. -منوچهر احمدی
٤٢. منوچهر اسدی
٤٣. جلال اديب
٤٤. اصغر اسماعيلی
٤٥. احمدعلی اسلامی
٤٦. محسن ايلا نلو
٤٧. فرامرز ايزدی
٤٨. شمس اطلس‌باف
٤٩. پروين اسماعيلی
٥٠. پيمان ارشدی
٥١. همه اذانی
٥٢. ابراهيم ايران ‌پناه
٥٣. محمدمهدی احمدپور
٥٤. محمود اسلا می
٥٥. احد ايران پناه
٥٦. محمدعلی آهی
٥٧. چهره آشتيانی
٥٨. ليلا اميرنظام
٥٩. نسرين افتخار
٦٠. زهرا اخوان
٦١. فريناز آرمين
٦٢. رستم افشاری
٦٣. فرخنده آهی
٦٤. نسرين ارشدی
٦٥. منصور اوجی
٦٦. نظام اقدس
٦٧. صائب امانی
٦٨. الهام آگاهی
٦٩. گلچين احمدی
٧٠. هما ايران ‌نژاد
٧١. نادر اسداللهی
٧٢. محسن اسداللهی
٧٣. مريم افشار
٧٤. طيبه اخوان اقدم
٧٥. سيامك امينی {جمكرانی}
٧٦. محمد امينی{جمكرانی}
٧٧. علی امينی
٧٨. نازی اسكويی
٧٩. ايران آبكناری
٨٠. مريم آرايی
٨١. فهيمه آتيك
٨٢. حميد آقا محمدی
٨٣. ليلا احدی
٨٤. يعقوب اسماعيلی
٨٥. ايران افسريان
٨٦. جعفر اقدامی
٨٧. امير الله ‌وردی
٨٨. الناز انصاری
٨٩. آفاق آزادی وطن
٩٠. ويكتوريا آزاد
٩١. مسعود باستانی
٩٢. مهسا باستانی
٩٣. حسين برزگرپور
٩٤. حميد بی‌آزار
٩٥. هاشم بناپور
٩٦. كاوه بوذری
٩٧. منصوره بهكيش
٩٨. نازلی بيگی
٩٩. حجت بصيری
١٠٠. جليل بيدآبادی
١٠١. ياسمين بروجردی
١٠٢. سهيلا باقری
١٠٣. فرشته باقری
١٠٤. الهام بخشی
١٠٥. مصطفی برنجی
١٠٦. شهناز بلوچ
١٠٧. محمد باقری
١٠٨. يعقوب بصيرت
١٠٩. كريم باقری
١١٠. جمشيد بابايی
١١١. فريدون بيگی
١١٢. تراب باقرزاده
١١٣. اياز باوری محسن بختياری
١١٤. امين بی طرف
١١٥. زهرا بلند پرواز
١١٦. زرين بلوچ
١١٧. فرزانه باشی
١١٨. مرتضی بيداران
١١٩. رزاق بلوچ
١٢٠. اسد باطنی
١٢١. فريبرز بنا يی
١٢٢. شهلا بهشتی
١٢٣. زينب بت شكن
١٢٤. ناصر بصيرت
١٢٥. وجيهه برومند
١٢٦. آذر بيدی
١٢٧. نسرين بشيری
١٢٨. تقی بهمنی
١٢٩. يلدا بلند پرواز
١٣٠. جمال بنی ‌جمالی
١٣١. احسان بروجردی
١٣٢. زويا بهزادی
١٣٣. بهشتی
١٣٤. مسعود باستانی
١٣٥. ايران باقری {آزاده}
١٣٦. احمد علی بنی حسن
١٣٧. باقرباقری
١٣٨. حجت براتی
١٣٩. نادر پناهی
١٤٠. مازيار پرستو
١٤١. الهام پرستو
١٤٢. اشرف پهلوان
١٤٣. شراره پهلوان
١٤٤. يحيی پوستی
١٤٥. رسول پيمان
١٤٦. داريوش پويا
١٤٧. مصطفی پويا
١٤٨. رجب پوريا
١٤٩. احمد پستچی
١٥٠. خسرو پناهی
١٥١. منيژه پناهی
١٥٢. حسن پا ك ‌نژاد
١٥٣. آذرنوش پژوهش
١٥٤. سيامك پيشوايی
١٥٥. گلناز پيشوايی
١٥٦. رخشا پهلوان
١٥٧. فريده پرستويی
١٥٨. پريوش پوری ‌فر
١٥٩. ژيلا پرچمی
١٦٠. جمال پوراحمد
١٦١. رستمعلی پناهی
١٦٢. سميه پاك ‌نشان
١٦٣. مينا پازوكی
١٦٤. پيمان پيران
١٦٥. بيژن پيرنيا
١٦٦. نسرين پورداود
١٦٧. مهشيد پورشكوری
١٦٨. بابك پاكزاد
١٦٩. حسين پوررضا
١٧٠. شهرام پورمنصوری
١٧١. فرهنگ پورمنصوری
١٧٢. نداپورمنصوری
١٧٣. وادی پور منصوری
١٧٤. مهين پرنيان
١٧٥. سپيده پورآقايی
١٧٦. مولود تركمانی
١٧٧. فرهاد توانا
١٧٨. سعيد تميميان
١٧٩. نوروز تميميان
١٨٠. احد تبريزی
١٨١. حبيب تاجيك
١٨٢. هايده تهرانی
١٨٣. امير تيموری
١٨٤. زهره تنه كابنی
١٨٥. كيخسرو ثابتی
١٨٦. اكبر جوزی
١٨٧. رخساره جليلی
١٨٨. رضی جعفرزاده
١٨٩. علی جعفری ‌يكتا
١٩٠. شقايق جهانگيری
١٩١. علی جهانيار
١٩٢. نوذر جوان
١٩٣. جهانگير جهانگيری
١٩٤. سهيلا جليلی
١٩٥. محمدحسين جباری
١٩٦. گلی جهانشاهی
١٩٧. سينا جمال ‌د وست
١٩٨. فرشيد جم‌نژاد
١٩٩. ناهيد جمالی
٢٠٠. مينا جعفری
٢٠١. فريده جهانبانی
٢٠٢. غلامرضا جبارزاده
٢٠٣. شيرين جهانداری
٢٠٤. پيام جعفری
٢٠٥. عليرضا جباری
٢٠٦. جاويد جاويدان
٢٠٧. پروين جلايی
٢٠٨. عباس جليلی
٢٠٩. صفدر جاری
٢١٠. آرش جواهری
٢١١. پژمان جم ‌نژاد
٢١٢. احمد جعفری
٢١٣. سهيلا جعفری
٢١٤. يعقوب جباری
٢١٥. ستاره جين ‌شناس
٢١٦. يونس جعفری نوسر
٢١٧. سيماجعبزی
٢١٨. محمد جعفرزاده
٢١٩. رشيد جبا رنژاد
٢٢٠. حسين جليلی
٢٢١. اصغر جبلی
٢٢٢. نوشين جهانشاهی
٢٢٣. كاوه جد يدی
٢٢٤. اقدس چروند ه
٢٢٥. ژينوس چابكبا
٢٢٦. شهين چهره ‌نگار
٢٢٧. اردشير چاركی
٢٢٨. يوسف چابكی
٢٢٩. يحيی چهره ‌ساز
٢٣٠. افشين حياتی
٢٣١. شكوه حميت
٢٣٢. الهه حجتی
٢٣٣. سيما حجازی
٢٣٤. فتانه حسنی
٢٣٥. سپيده حجازی
٢٣٦. ايرج حيدرپناه
٢٣٧. اصغر حقيقی
٢٣٨. محسن حكيمی
٢٣٩. مژده حبيبی
٢٤٠. غريب حلوايی
٢٤١. فرشته حيات‌بخش
٢٤٢. سيد صادق حسينی
٢٤٣. حسين حسينی
٢٤٤. عبدالرزاق حسنی
٢٤٥. جميله حيدری
٢٤٦. صفورا حق ‌شناس
٢٤٧. فرنوش حياطی
٢٤٨. ليدا حضرتی
٢٤٩. مژده حسينی
٢٥٠. افشين حجتی
٢٥١. داود حبيبی
٢٥٢. هومن حيدری
٢٥٣. نزهت حافظی
٢٥٤. احمد حسين ‌د وست
٢٥٥. محمد حاجی زاد
٢٥٦. همت حافظی
٢٥٧. بهمن حميدی
٢٥٨. اعظم حسينی
٢٥٩. حياس حسينی
٢٦٠. كمال حسينی
٢٦١. داريوش حسينی
٢٦٢. ليلا حيدری
٢٦٣. ولی حاجی‌زاده
٢٦٤. پروانه حاجی لو
٢٦٥. امير حشمت ساران
٢٦٦. حسين حردانی
٢٦٧. خالد حردانی
٢٦٨. رسول حردانی
٢٦٩. سعيد حردانی
٢٧٠. مونا حردانی
٢٧١. وارث حردانی
٢٧٢. قادر حردانی
٢٧٣. صديقه حردانی نژاد
٢٧٤. سهراب حسنی
٢٧٥. علی‌رضاحسنی
٢٧٦. محسن حكيمی
٢٧٧. فرشاد حاج سيد اسدالله
٢٧٨. سهراب حسنی
٢٧٩. غلا محسين حبيبی
٢٨٠. حسين حاجيلو
٢٨١. سيامك حاجيلو
٢٨٢. فقيه حبيبی
٢٨٣. پژمان خرسند
٢٨٤. محمد خليلی
٢٨٥. رسول خدايار
٢٨٦. جعفر خبازی
٢٨٧. جبار خاموش
٢٨٨. زيبا خوش‌كلام
٢٨٩. طلا خوشرو
٢٩٠. يحيی خسروی
٢٩١. هوشمند خواجوی
٢٩٢. صالح خا ك ‌پور
٢٩٣. منصور خسروانی
٢٩٤. منصوره خاكپور
٢٩٥. جعفر خيام
٢٩٦. محمد مهدی خلج
٢٩٧. ابراهيم خدابخش
٢٩٨. فاتح خسروی
٢٩٩. ناصر خدابنده
٣٠٠. شهناز خاكباز
٣٠١. حاجر خوشروی
٣٠٢. بيژن خاك ‌نگار
٣٠٣. اكبر خوشنويس
٣٠٤. جواد خردمند
٣٠٥. حسين خسروانی
٣٠٦. مليحه خاكسار
٣٠٧. مصطفی دهقان
٣٠٨. دفاعی
٣٠٩. دارابی
٣١٠. بهنام دارايی‌زاده
٣١١. كيقباد دشتی
٣١٢. حيدر دارابی
٣١٣. مهناز داديار
٣١٤. بهرام دزكی
٣١٥. گيو دادگری
٣١٦. فروغ دانشی
٣١٧. رشيد دلدار
٣١٨. سهراب د شتی
٣١٩. محمود دولتی
٣٢٠. حميرا د بستانی
٣٢١. حبيب دستمزدی
٣٢٢. بهروز داغستانی
٣٢٣. يلدا درگاهی
٣٢٤. فيروز دا د بين
٣٢٥. فرزانه دستوری
٣٢٦. ژاله داروگر
٣٢٧. بهنام دارايی زاده
٣٢٨. مسعود داوران
٣٢٩. مجتبی درخشان
٣٣٠. شهناز درويشيان
٣٣١. دارين داريوش
٣٣٢. بينا داراب زند
٣٣٣. منصور درياباری
٣٣٤. حسين دانش
٣٣٥. فريبا داوودی مهاجر
٣٣٦. بهمن رجبی
٣٣٧. علی اصغر رهبر
٣٣٨. ولی رحيم ‌زاده
٣٣٩. توران رستمی
٣٤٠. م.روان شيد
٣٤١. نجف رحيمی
٣٤٢. محمد رضوانيان
٣٤٣. جمشيد رمضانی
٣٤٤. حداد رشكی
٣٤٥. نازنين رياحی
٣٤٦. داود رسولی
٣٤٧. بهرام روانبخش
٣٤٨. علی رمضانی
٣٤٩. هما رشيدی
٣٥٠. جهان رستمی
٣٥١. نواب رسولی
٣٥٢. زيبا رخساری
٣٥٣. ژيلا رويايی
٣٥٤. پروانه رشيدی
٣٥٥. اكبر رمضانی
٣٥٦. نسرين راشدی
٣٥٧. حسين رضايی
٣٥٨. عباسعلی رحمتی
٣٥٩. فلور رشيدی
٣٦٠. فريده رحيمی ‌دانش
٣٦١. حسين‌علی رجبی
٣٦٢. شكوفه رحمتی
٣٦٣. احمد رشكی
٣٦٤. اكبر رجايی
٣٦٥. گيتی روزبين
٣٦٦. سمانه رازداری
٣٦٧. صبا رئيسی
٣٦٨. پرستو رسولی
٣٦٩. ايلناز رستمی
٣٧٠. گلوريا رياحی
٣٧١. آسيا رنجبر
٣٧٢. روشنك راشدی
٣٧٣. شبنم رسولی
٣٧٤. شيد رضايی
٣٧٥. قاسم رخساری
٣٧٦. ناهيد راشدی
٣٧٧. رحيم رحيم ‌زاده اسكويی
٣٧٨. ترانه راد
٣٧٩. مسعود رجايی
٣٨٠. مهدی زمانی
٣٨١. حشمت زارع
٣٨٢. اشرف زارعی
٣٨٣. پيمان زيوری
٣٨٤. جمشيد زمانی
٣٨٥. ايرج زمردی
٣٨٦. منوچهر زندوكيل
٣٨٧. همت زندگانی
٣٨٨. فرشيد زهره‌ای
٣٨٩. گلی زنجانی
٣٩٠. آرام زند گانی
٣٩١. ناصر زرافشان
٣٩٢. علی زمانی
٣٩٣. علی سنبلی
٣٩٤. زهرا سلطانی
٣٩٥. سياوش سعادتيان
٣٩٦. سعيد سلطانی
٣٩٧. رضا سقا
٣٩٨. عشرت سهامی
٣٩٩. مهری سحابی
٤٠٠. مهری سجادی
٤٠١. يحيی سلبی
٤٠٢. غلا محسين سركوب
٤٠٣. ليدا سهرابی
٤٠٤. پگاه سحرخيز
٤٠٥. محمد حسين سخی
٤٠٦. زيور سياح
٤٠٧. غضنفر سيار
٤٠٨. مهدی سماواتی
٤٠٩. عليرضا سعادت
٤١٠. داريوش سنجری
٤١١. عزت سيف
٤١٢. ابراهيم سعاداتی
٤١٣. پريوش سحابی
٤١٤. آناهيتا ساعی
٤١٥. علی‌اكبر سهيلی
٤١٦. نرگس سام
٤١٧. صديقه سين
٤١٨. فاطمه سرحدی زاده
٤١٩. مينا سری
٤٢٠. فاطمه سلطان زاده
٤٢١. خيام شميرانی
٤٢٢. گوهر شميرانی
٤٢٣. شهروز شميرانی
٤٢٤. عالمتاج شميرانی
٤٢٥. شهرام شيدايی
٤٢٦. اكبر شكيب
٤٢٧. ثريا شكوهی
٤٢٨. مهرناز شعبانی
٤٢٩. حسين شهنازی
٤٣٠. نصرت شكيب
٤٣١. رمضان شعبانی
٤٣٢. حسن شهبازی
٤٣٣. احمد شجره
٤٣٤. فرشته شجره
٤٣٥. محمود شيرازی
٤٣٦. عليرضا شاهيد
٤٣٧. رضا شاكری
٤٣٨. الهه شاپوری
٤٣٩. محمد شجره
٤٤٠. زينت شريفی
٤٤١. رويا شريفی
٤٤٢. فرامرز شريف‌پناه
٤٤٣. ركسانا شب ‌خيز
٤٤٤. رقيه شهبازی
٤٤٥. عبداله شهبازی
٤٤٦. اياز شكيب
٤٤٧. شهره شهبازی
٤٤٨. رحمان شمشكی
٤٤٩. لادن شهرتی
٤٥٠. مهناز شجاعی ‌فر
٤٥١. اشرف شيرازی
٤٥٢. حسن شفايی
٤٥٣. اسد شقاقی
٤٥٤. حسينيه شقاقی
٤٥٥. فخری شاد فر
٤٥٦. ناصر شيرمحمدی
٤٥٧. مسعود شهسواری
٤٥٨. كاوه شيرزاد
٤٥٩. كامران صداقت
٤٦٠. رحيم صيامی
٤٦١. زهره صيامی
٤٦٢. احسان صيامی
٤٦٣. صبا صفری
٤٦٤. هامون صمدی
٤٦٥. هوشنگ صمدی
٤٦٦. يعقوب صحرايی
٤٦٧. صدر صمصامی
٤٦٨. منيژه صمصامی
٤٦٩. بستام صفری
٤٧٠. اله‌يار صيادی
٤٧١. بهروز صيادی
٤٧٢. شيرين صباح
٤٧٣. ستاره صورتگر
٤٧٤. شهناز صميمی
٤٧٥. صدر صفيرپور
٤٧٦. صفيه صفدری
٤٧٧. هلاله صالحی
٤٧٨. حسين صادقی
٤٧٩. عسگر صا د ق ‌پور
٤٨٠. مرتضی صابری
٤٨١. گلوريا صبحی
٤٨٢. شورانگيز صبحی
٤٨٣. چنگيز صيادی
٤٨٤. سيدحسن صدری
٤٨٥. فريدون صابری
٤٨٦. شيوا صادقی
٤٨٧. بهرام صادق
٤٨٨. مهوش صميمی
٤٨٩. اسماعيل صادقی
٤٩٠. ناهيد صفايی
٤٩١. مرتضی صاد قی
٤٩٢. سيامك طاهری
٤٩٣. جعفر طيبی
٤٩٤. فروغ طباخ
٤٩٥. لی‌لی طالقانی
٤٩٦. جمشيد طالبی
٤٩٧. حشمت طاهری
٤٩٨. جواد طيبی
٤٩٩. رويا طی
٥٠٠. طاهر طالب‌نژاد
٥٠١. سيدرضاطاهرخانی
٥٠٢. كاظم طاهری
٥٠٣. نسرين طاعتيان
٥٠٤. نگار طاهری
٥٠٥. مينا طاهری
٥٠٦. سهيلا طهماسبی
٥٠٧. بتو ل طاهرخانی
٥٠٨. حميدرضا ظريفی ‌نيا
٥٠٩. مسعود عاشوری
٥١٠. نيما عسكری
٥١١. رضا عابد
٥١٢. مهناز عبدالهی
٥١٣. حسين علی‌پور
٥١٤. تقی عباسی
٥١٥. كافيه عليمرادی
٥١٦. ليلا عبادت دوست
٥١٧. حميدرضا عسكری‌نژاد
٥١٨. رمضان علی اكبری
٥١٩. جمال عبيری
٥٢٠. هومن عباسی
٥٢١. حيدر عليزاده
٥٢٢. پرويز عمادی
٥٢٣. حشمت عضد ی
٥٢٤. حسين عسگری
٥٢٥. طوبی عا بد ين ‌پور
٥٢٦. طاهره عظيمی
٥٢٧. عبدالله عرفان طلب
٥٢٨. محمد علی عمويی
٥٢٩. اميد عباسقلی نژاد
٥٣٠. ابراهيم عباسقلی نژاد
٥٣١. علی عسگری
٥٣٢. فرنگيس عسكری
٥٣٣. آذر عباسی
٥٣٤. علی فايض‌پور
٥٣٥. مهدی فخرزاده
٥٣٦. فريده فغانی
٥٣٧. شهين فريار
٥٣٨. ايرج فاتح
٥٣٩. حيدر فلاح
٥٤٠. بهروز فراهانی
٥٤١. پوران فرخ ‌نيا
٥٤٢. اكبر فرمانی
٥٤٣. سهيلا فضيلت
٥٤٤. ارسلان فرخی
٥٤٥. فرحناز فرهودی
٥٤٦. كاظم فرج الهی
٥٤٧. حاج‌علی فرزانه
٥٤٨. فرنوش فرهادی
٥٤٩. منصور فيلسوف
٥٥٠. آيدا فتوحی
٥٥١. فروزان فرزانه
٥٥٢. محمدعلی فرزانه
٥٥٣. حيدر فرجی
٥٥٤. فرهاد فروهر
٥٥٥. صادق فقيرزاده
٥٥٦. فرزاد فرحبخش
٥٥٧. فرهاد فرهادی
٥٥٨. ابوالفضل فلاح
٥٥٩. ولی الله فيض مهدوی
٥٦٠. پروين فتاحی
٥٦١. منير فتاحی
٥٦٢. فاطمه فرهنگ‌ خواه
٥٦٣. منصور فرجی
٥٦٤. سيدعلی قضايی
٥٦٥. اختر قاسمی
٥٦٦. يوسف قشقايی
٥٦٧. قاسم قره ‌بيگ‌لو
٥٦٨. فرشته قره ‌گوزلو
٥٦٩. حيدر قلی‌پور
٥٧٠. مظفر قيدی
٥٧١. عطا قيدی
٥٧٢. فرامرز قلابدوز
٥٧٣. شعبان قلندری
٥٧٤. اكبر قندی
٥٧٥. محمد قادری
٥٧٦. ضيا قادری
٥٧٧. رستم قلی ‌زاده
٥٧٨. مهرنوش قبادی
٥٧٩. خدايار قا د ری
٥٨٠. فرزين قرا يی
٥٨١. يداله قاسمی
٥٨٢. آذر قائدی
٥٨٣. قاسم قشلا قی
٥٨٤. كريم قربان زاده
٥٨٥. روشنك كربلا يی
٥٨٦. قباد كيقبادی
٥٨٧. رحيم كاظمی
٥٨٨. ارسلا ن كيوان
٥٨٩. شيدا كيوان‌ خسرو
٥٩٠. امين كرد
٥٩١. كيومرث كوچكی
٥٩٢. داوود كاويانی
٥٩٣. زرين كشكولی
٥٩٤. عباس كرمی
٥٩٥. كشاورز
٥٩٦. امير كبيری
٥٩٧. يوسف كبيری
٥٩٨. روزبه كريمی
٥٩٩. هدايت كشكولی
٦٠٠. رضوان كيانی
٦٠١. ايرج كاكاوند
٦٠٢. نرگس كشكولی
٦٠٣. سيامك كريمی
٦٠٤. سعيد كلا نكی
٦٠٥. زينب كلهر
٦٠٦. صبيه كفاشی
٦٠٧. سعيد كماليها
٦٠٨. فواد كربانی
٦٠٩. حبيب كماندار
٦١٠. جمال كرباسی
٦١١. حسين كر د بچه
٦١٢. باقر كريم ‌پور
٦١٣. افسون كيا ن ‌پور
٦١٤. رضا كاكايی
٦١٥. زهرا كيقبادی
٦١٦. منيژه گازرانی
٦١٧. شهروز گلرخ
٦١٨. اقدس گلپايگانی
٦١٩. جمشيد گلا بچی
٦٢٠. حسين گلستان
٦٢١. زيبا گواهی
٦٢٢. فاطمه گوارايی
٦٢٣. محمود گودرزی
٦٢٤. قدرت لايق
٦٢٥. عاطفه لامعی
٦٢٦. مهرداد لهراسبی
٦٢٧. فرشته مرشادی
٦٢٨. مژد ه مقد م
٦٢٩. عليقلی مشكين
٦٣٠. منوچهر منصوری
٦٣١. پرويز مهما ند وست
٦٣٢. ركسانا مرادی
٦٣٣. بهروز مهما ند وست
٦٣٤. فرحناز مقبلی
٦٣٥. حسين مهدوی
٦٣٦. زين‌الدين مطهری
٦٣٧. رضوان مقدم
٦٣٨. منشی ‌زاده
٦٣٩. اكرم منصوری
٦٤٠. مريم محبوب
٦٤١. احسان محبوب
٦٤٢. عفت محبوب
٦٤٣. علی محمدی
٦٤٤. فاطمه محمدی
٦٤٥. مهری محمدی
٦٤٦. پری مداح
٦٤٧. رشيد مراد خانی
٦٤٨. پرويز مرسلی
٦٤٩. مهدی معصومی
٦٥٠. اقدس مومنی
٦٥١. معصومه منصوری زاده
٦٥٢. پروانه ميلانی
٦٥٣. داريوش ميرزايی
٦٥٤. مرضيه مرتاضی لنگرودی
٦٥٥. مرتضی ميراخوری
٦٥٦. مهدی معتمدی مهر
٦٥٧. فروغ ميرزايی
٦٥٨. شهاب مؤمنی
٦٥٩. نسا معصومی
٦٦٠. شهريار مندنی‌پور
٦٦١. حافظ موسوی
٦٦٢. مريم محبوب
٦٦٣. مجيد ملكی
٦٦٤. كيوان معصومی
٦٦٥. جعفر مشكين
٦٦٦. زيبا مشكوه
٦٦٧. احمد مشيری
٦٦٨. گلی مظاهری
٦٦٩. فرشيد مشگين
٦٧٠. دلارام معصومی
٦٧١. غلام ميش ‌مست
٦٧٢. محمد مهدوی
٦٧٣. جعفر ميبدی
٦٧٤. افسون محمدی
٦٧٥. ژاله مجتهدی
٦٧٦. فرزانه مجتهدی
٦٧٧. مهشيد مرادی
٦٧٨. منيژه منجم
٦٧٩. داوود ملكی
٦٨٠. حيدر ميش ‌مست
٦٨١. صمصام مرحمتی
٦٨٢. جعفر ميرسيار
٦٨٣. افخم ميرفخری
٦٨٤. سيد محمودموسوی
٦٨٥. حسن نيكبخت
٦٨٦. شقايق نادری
٦٨٧. ناصر نصرالهی
٦٨٨. مهتاب نصيرپور
٦٨٩. ارشد نوری
٦٩٠. پرويز نيازی
٦٩١. پروين نيازی
٦٩٢. فاطمه نجفی
٦٩٣. هاجر نجفی
٦٩٤. محمدحسين نمازی
٦٩٥. مژگان نعيمی
٦٩٦. منصور نواب
٦٩٧. حسن نجفی
٦٩٨. فريد نوروزی
٦٩٩. يحيی ناركی
٧٠٠. عليقلی نصرت
٧٠١. الياس نادری
٧٠٢. ناصر ناصری
٧٠٣. فرزاد ناصح
٧٠٤. كامبيز نوزاد
٧٠٥. ژيلا نوزاد
٧٠٦. روح‌الله نعمتی
٧٠٧. سعيد نوروزی
٧٠٨. ناصر نصرتی
٧٠٩. ارشيا نوری
٧١٠. سعيد نيكويی
٧١١. يدالله نجفی
٧١٢. الناز نازجو
٧١٣. حسين نامدار
٧١٤. شيوا نظرآهاری
٧١٥. هانيه نعمتی
٧١٦. جلال نوركی
٧١٧. بختيار وفايی
٧١٨. صمصام وزيری
٧١٩. اقدس و زرين
٧٢٠. فريدون واثقی
٧٢١. رضا وثوق
٧٢٢. رجب واعظی
٧٢٣. جمشيد واثفی
٧٢٤. ابولقاسم وطن‌دوست
٧٢٥. بهرام وطنخواه
٧٢٦. سروش هاشم‌پور پاشاكی
٧٢٧. قاسم هاشم‌پور
٧٢٨. اسفنديار هلالی
٧٢٩. معصومه هلالی
٧٣٠. كورش هشيار
٧٣١. بهرام همت
٧٣٢. سيروس هجرت
٧٣٣. سايانا هوشياری
٧٣٤. سوسن همتی
٧٣٥. نازنين هاشمی
٧٣٦. فريبا هدايتی
٧٣٧. سعيد هژير
٧٣٨. ماندانا همتی
٧٣٩. موناهمتی
٧٤٠. آرمان همتی
٧٤١. فرهنگ همايون
٧٤٢. فرزانه هيمه
٧٤٣. علی يزدانی
٧٤٤. اسماعيل ياهويی
٧٤٥. كيوان يوسفی
٧٤٦. حبيب يگانه دوست
٧٤٧. فرشته يزدانی
٧٤٨. عباس ياسينی
٧٤٩. عزت ‌اله ‌ياوری
٧٥٠. ثريا يكتا
٧٥١. يلدا جزايری
٧٥٢. ابراهيم ياهويی
٧٥٣. هاشم يگانه
٧٥٤. عباس يوسفی ‌نژاد
٧٥٥. امين يمنی
٧٥٦. نرگس يزدانی
٧٥٧. فرشته يمينی
٧٥٨. سياره يكتا
٧٥٩. احترام يزدانی
٧٦٠. يدالهی
٧٦١. فرحناز يزدان طلب
٧٦٢. موسی يگانه
٧٦٣. امير يگانه
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.