پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ - Thursday 18 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به بازداشت رامين جهانبگلو

نامه ٦٢١ نفر: ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت دستگيری دكتر رامين جهانبگلو اين عمل را در تعارض با اصل آزادی بيان منشور جهانی حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌های آكادميك دانسته و آزادی هرچه سريعتر اين روشنفكر برجسته و استاد دانشگاه را خواستاريم.

iran-emrooz.net | Mon, 15.05.2006, 12:37

بيش از دو هفته از بازداشت رامين جهانبگلو، نويسنده، استاد دانشگاه و روشنفكر ايرانی می‌گذرد. با اين حال دلايل بازداشت اين روشنفكر همچنان نامشخص باقی مانده و مقامات امنيتی و قضايی هيچ توضيح روشن و دليل قانع كننده‌ای در اين باره ارائه نكرده‌اند. برخی منابع خبری وابسته به حكومت در توضيح علت دستگيری اين روشنفكر از جاسوس بودن او سخن به ميان آورده‌اند. اين در حالی است كه پيش از اين برخی از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی با طرح چنين اتهامی روانه زندان شده و پس از گذران دوران زيادی در زندان، بی هيچ توضيحی و بدون اثبات اتهام وارده آزاد شده‌اند.
از حكومتمردان ايرانی بايد پرسيد يك روشنفكر در حاليكه نه جايی در حاكميت دارد و نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت، به چه اطلاعات پنهانی می‌تواند دسترسی داشته باشد كه در معرض اتهام جاسوسی قرار گيرد؟ آيا حاكميت ايران مايه مباهات خود می‌داند كه همواره مهر رويارويی با روشنفكران را به پيشانی داشته باشد؟ آيا حاكمانی كه با اهل فرهنگ و انديشه در كشور خود چنين رفتار می‌كنند می‌توانند مدعی گفت و گو و صلح و دوستی در جهان باشند و از پايبندی به حقوق بشر سخن بگويند؟
ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت دستگيری دكتر رامين جهانبگلو اين عمل را در تعارض با اصل آزادی بيان منشور جهانی حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌های آكادميك دانسته و آزادی هرچه سريعتر اين روشنفكر برجسته و استاد دانشگاه را خواستاريم و از دولت ايران می خواهيم كه به سناريوهای تكراری و نخ نما شده برچسب زنی و جاسوس‌انگاری فعالان فرهنگی و سياسی پايان بخشد.

١. آذر پژوه پريسا
٢. آذری پيمان
٣. آرام نژاد فاطمه
٤. آرامی هادی
٥. آزمون محمدامين
٦. آسايش محمد كريم
٧. آقاجری روزبه
٨. آقاسی فريدون
٩. آقايی ساسان
١٠. آقايی مجيد
١١. آل آقا سعيد
١٢. آل محمد رضا
١٣. آملی مقدم ناصر
١٤. آهوان كاوه
١٥. ابدالی علی
١٦. ابراهيمی حامد
١٧. ابراهيمی پيام
١٨. ابراهيمی قاسم
١٩. ابوعلی راحيل
٢٠. ابونصر سحر
٢١. ابونصر محمود
٢٢. احديص مجتبی
٢٣. احمدزاده شعبان
٢٤. احمدنژاد فرهاد
٢٥. احمدی آريان امير
٢٦. احمدی بابك ،نويسنده و استاد دانشگاه
٢٧. احمدی بختيار
٢٨. احمدی خراسانی نوشين، فعال جنبش زنان
٢٩. احمدی رعنا
٣٠. احمدی صدف
٣١. احمدی عباس
٣٢. احمدی گيتا
٣٣. احمدی محمد مهدی
٣٤. احمديان امين
٣٥. احمدی زانيار
٣٦. اخوان آيدين
٣٧. اخوان اسد
٣٨. اخوان راد صابر
٣٩. ادب بهاءالدين، نمايند سابق مجلس ششم
٤٠. اديب برومند، عضو جبهه ملی ايران و اديب معاصر
٤١. ارپانی محمد زه
٤٢. اردلان پروين، فعال زنان
٤٣. اردلان مهلقا ، عضو جبهه ملی ايران
٤٤. ارزنی زهره
٤٥. ارشادی فر عليرضا
٤٦. استكی محمد
٤٧. استيری احسان
٤٨. اسحاقی امير
٤٩. اسحاقی سعيد
٥٠. اسحاقی محمد علی
٥١. اسحقی حمزه
٥٢. اسد زاده سمانه
٥٣. اسدی زيدآبادی حسن
٥٤. اسدی ميلاد
٥٥. اسلامی كيوان
٥٦. اسماعيلی كيوان
٥٧. اسماعيلی مهدی
٥٨. اسماعيلی نوشين
٥٩. اسماعيلی رشيد
٦٠. اسمعيل زاده علی
٦١. اسمی زاده سارا
٦٢. اصراری صفرعلی
٦٣. اصغر نيك نفس
٦٤. اصلاحچی مرتضی
٦٥. اصلانی افشين
٦٦. اصلی حسين
٦٧. افتخاری راد امير هوشنگ
٦٨. افتخاری محمد
٦٩. افرازفر روزبه
٧٠. افشاری علی، عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٧١. افشاری مصطفی
٧٢. افضلی سياوش
٧٣. اقبال آرمين
٧٤. اقبال مهدی
٧٥. اكبری حامد
٧٦. اكبری علی اكبر
٧٧. اكرمی علی
٧٨. الياسی مهدی
٧٩. امامی احمد
٨٠. امامی پروين
٨١. امير انتظام عباس، عضو ازشد جبهه ملی ايران
٨٢. اميری روزبهان
٨٣. اميری علی
٨٤. امين لو آرمين
٨٥. امينی حسين
٨٦. امينی زاده مهدی، عضو سازمان ادوار تحكيم وحدت
٨٧. اميدبخش فراز
٨٨. اميرخانلو غلام
٨٩. اميرشيرزاد بابك
٩٠. اميری آرمان
٩١. اميری كيوان
٩٢. امينی محمد
٩٣. انجم محمد
٩٤. انجيدنی پيمان
٩٥. انصاری كيوان
٩٦. انصاری راد رضا
٩٧. انوری حسين
٩٨. اوخ محمد
٩٩. اولاد غفاری حامد
١٠٠. ايلخان سارا
١٠١. ايلخچی زاده ميلاد
١٠٢. بابايی سعيد
١٠٣. بابك نوری
١٠٤. بازرگانی اصغر
١٠٥. بازرگانی كسری
١٠٦. باستانی مجتبی
١٠٧. باستانی مسعود
١٠٨. باقر پور محمد
١٠٩. باقرزاده احسان
١١٠. باقری اسعد
١١١. بخارايی محمد مهدی
١١٢. بدری محمدتقی
١١٣. بديعی سينا
١١٤. براتيان ايمان
١١٥. براتيان پوريا
١١٦. برتنی آزاد
١١٧. برجسته امير
١١٨. برومند بهروز
١١٩. بزرگيان امين
١٢٠. بلالی اميرحسين
١٢١. بلی‌وند كيومرث
١٢٢. بهبهانی سيمين، شاعر برجسته معاصر
١٢٣. بهداد مرتضی
١٢٤. بهرامی امير حسين
١٢٥. بهرامی عادل
١٢٦. بهرامی امين
١٢٧. بهروز قمقانی
١٢٨. بهكيش آزاده
١٢٩. بهمن آلاله
١٣٠. بهنود مسعود
١٣١. بيات بهاره
١٣٢. بيات مجتبی
١٣٣. بياره علی
١٣٤. بيگدلی زهرا
١٣٥. بيگدلی صديقه
١٣٦. بيانلو رسول
١٣٧. بيسوانوند امين
١٣٨. بيگلو مصطفی
١٣٩. پارسا حسن
١٤٠. پرهيزی احمد
١٤١. پناهی جعفر
١٤٢. پور اقايی سپيده
١٤٣. پور جعفر علی
١٤٤. پورافصل ميثم
١٤٥. پورعبدالله محمد
١٤٦. پوريوسفی بيژن
١٤٧. پولاد زاده احمد
١٤٨. پهلوانی مصطفی
١٤٩. پيمانی حميد
١٥٠. تاجداری مهران
١٥١. تاجيك عبدالرضا، روزنامه نگار
١٥٢. ترابيان ابوذر
١٥٣. تقوی جواد
١٥٤. تقی نيا طلعت
١٥٥. تميزی علی
١٥٦. توكليان جلال
١٥٧. تهرانچی آرش
١٥٨. تهرانی علی
١٥٩. تهرانی ويدا
١٦٠. ثابت سروش
١٦١. جانی بابك
١٦٢. جانی پور ياسر
١٦٣. جاودانی حسين
١٦٤. جدی زينب
١٦٥. جعفری سعيد
١٦٦. جعفری محمد حسين
١٦٧. جعفری نوشين
١٦٨. جعفريان سيد رضا
١٦٩. جعفری فرهاد
١٧٠. جليليان ندا
١٧١. جمالی علی
١٧٢. جمشيدی ايرج
١٧٣. جواشی نيما
١٧٤. جوانشير كامبيز
١٧٥. جواهری جلوه
١٧٦. جهانگير فام هاجر
١٧٧. جيرانی هوشنگ
١٧٨. چالكی حامد
١٧٩. چترچی ماندانا
١٨٠. چمن حميد
١٨١. حاتم سياوش
١٨٢. حاتمی عيسی خان
١٨٣. حاجی امينی هادی
١٨٤. حاجی بابايی مريم
١٨٥. حبيبی مهدی
١٨٦. حجاريان سعيد، استاد دانشگاه و عضو جبهه مشاركت
١٨٧. حجازی سارا
١٨٨. حجتی جلال
١٨٩. حسامی فرد رضا
١٩٠. حسن زاده مجتبی
١٩١. حسن زاده مجتبی
١٩٢. حسن نيا آرش
١٩٣. حسنی مسعود
١٩٤. حسينی آناهيتا
١٩٥. حسينيان زهرا
١٩٦. حقانی محسن
١٩٧. حقيقت جو فاطمه، نمايند سابق مجلس ششم
١٩٨. حكيم زاده عباس
١٩٩. حمدی پور محسن
٢٠٠. حنايی كاشانی سعيد
٢٠١. حيدری بابك
٢٠٢. حيدری حسين
٢٠٣. حياتی مهر نيما
٢٠٤. حيدری محمد
٢٠٥. خاتمی محسن
٢٠٦. خالقی بهروز
٢٠٧. خالقيان سيدابراهيم
٢٠٨. خامه آرمين
٢٠٩. خان زاده زينب
٢١٠. خاندل آرش
٢١١. خانی محمد
٢١٢. خبيری حسام
٢١٣. خجسته رحيمی رضا، روزنامه نگار
٢١٤. خدابنده حميد
٢١٥. خداداد احمد
٢١٦. خراسانی مريم
٢١٧. خردمند پور هادی
٢١٨. خردمندی عليرضا
٢١٩. خسروانی نازنين
٢٢٠. خسروی سروش
٢٢١. خشايار دوست حسين
٢٢٢. خطيبی سروش
٢٢٣. خلدی ابراهيم
٢٢٤. خليلی پور خليل
٢٢٥. خليلی مهدی
٢٢٦. خواجه لو رضا
٢٢٧. خوانچه زر سيروان
٢٢٨. خوشبخت سعيد
٢٢٩. خوشبخت عليرضا
٢٣٠. خوشكام محسن
٢٣١. خيراتی مسعود
٢٣٢. دادخواه اكرم
٢٣٣. دادگستر سهيلا
٢٣٤. دانشور حامد
٢٣٥. داودی عليرضا
٢٣٦. داوودی علی
٢٣٧. داوودی علی
٢٣٨. داوودی مهاجر فريبا، فعال جنبش زنان و عضو سازمان ادوار تحكيم
٢٣٩. دباغ بابك
٢٤٠. دباغيان محمدعلی
٢٤١. درازهی بهزاد
٢٤٢. درخشانی ادريس
٢٤٣. درد كشان جواد
٢٤٤. درويشيان علی اشرف
٢٤٥. دشتستانی سروش
٢٤٦. دلاور اكبر
٢٤٧. دلبری رضا، عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٢٤٨. دلبری مونا
٢٤٩. دلشاد سهيل
٢٥٠. دلواری هما
٢٥١. دهقان علی
٢٥٢. دهقان مسعود
٢٥٣. دهقان مصطفی
٢٥٤. ديهيمی خشايار، مترجم و روشنفكر
٢٥٥. رجبی علی
٢٥٦. رجبی علی
٢٥٧. رحمانی اميرحسين
٢٥٨. رحمانی وحيد
٢٥٩. رحمانی بهرام
٢٦٠. رحمانی فرهاد
٢٦١. رحيمی راد محمد رضا
٢٦٢. رحيمی سيامك
٢٦٣. رستاخيز شاهرخ
٢٦٤. رستگاری شاهو
٢٦٥. رسول دروگری
٢٦٦. رسولی جعفر
٢٦٧. رسولی منصور
٢٦٨. رضا قلی بيگی سيامك
٢٦٩. رضانيا محمدجواد
٢٧٠. رضايی آرش
٢٧١. رضاييان هاله
٢٧٢. رضايی ابراهيم
٢٧٣. رضايی رضا
٢٧٤. رضوی جهانگير
٢٧٥. رفيعی شاهين
٢٧٦. رمضان نژاد حسن
٢٧٧. رمضانيان احسان
٢٧٨. رنجی پور علی
٢٧٩. رواج سعيد
٢٨٠. روانبد بهزاد
٢٨١. روحی مهناز
٢٨٢. روشن ضمير عليرضا
٢٨٣. رهنمايی سيامك
٢٨٤. رياضی روزبه، عضو سازمان ادوارتحكيم وحدت
٢٨٥. رييس دانا فريبرز
٢٨٦. زارع نفيسه
٢٨٧. زارعی عبيد
٢٨٨. زارعی محمد
٢٨٩. زارعی مختار
٢٩٠. زارعی رضا
٢٩١. زارعی محمدمهدی
٢٩٢. زاهدی البرز
٢٩٣. زرگرنژاد امين
٢٩٤. زعفری علی
٢٩٥. زعفری ياسر
٢٩٦. زعيم كوروش، عضو جبهه ملی ايران
٢٩٧. زند سجاد
٢٩٨. زنديان محمود
٢٩٩. زنوزی مهرنوش
٣٠٠. زيد آبادی احمد، روزنامه نگار و استاد دانشگاه
٣٠١. زينلی شاهين
٣٠٢. سالاری شهربابكی سبحان
٣٠٣. سپهر مند بهنام
٣٠٤. سپهسالاری عليرضا
٣٠٥. سجادی ستاره
٣٠٦. سرابندی نسيم
٣٠٧. سرمدی پرستو
٣٠٨. سروش منصور
٣٠٩. سعيدی جمال
٣١٠. سلطان زاده سارا
٣١١. سلطانی علی
٣١٢. سلطانی نسيم
٣١٣. سلمانپور محمد اسماعيل
٣١٤. سليمانی فاطمه
٣١٥. سليمانی اسماعيل
٣١٦. سميعی نژاد مازيار
٣١٧. سياسی راد عليرضا
٣١٨. سيدين محسن
٣١٩. سيف خسرو، دبير كل حزب ملت ايران
٣٢٠. سيما سليمان
٣٢١. سيادتی علی
٣٢٢. سيد آبادی علی اصغر
٣٢٣. سيد نژاد محمد علی
٣٢٤. سيما سلمان
٣٢٥. شادفر ناهيد
٣٢٦. شاكری صادق
٣٢٧. شاه مرادی احسان
٣٢٨. شاه ويسی حسين، عضو حزب ملت ايران
٣٢٩. شاهچراغی داود
٣٣٠. شاهين فر شهاب
٣٣١. شبانی مريم، روزنامه نگار
٣٣٢. شجاع مسعود
٣٣٣. شجاعی منصوره
٣٣٤. شرخانی قانع
٣٣٥. شريعتی اشكان
٣٣٦. شريفی حجت
٣٣٧. شريفی سجاده
٣٣٨. شريف محمد
٣٣٩. شفائی جمال
٣٤٠. شفيق مرتضی
٣٤١. شفيعی معصومه
٣٤٢. شكر لو مهسا
٣٤٣. شكری محمد
٣٤٤. شكورزاده فرزانه
٣٤٥. شكوهی علی
٣٤٦. شمس جواد
٣٤٧. شمس فواد
٣٤٨. شهری مهدی
٣٤٩. شيخ پور نيما
٣٥٠. شيخلو صابر
٣٥١. شيخ الاسلام امير
٣٥٢. شيخ زاده امين
٣٥٣. شيرخانی امير
٣٥٤. صادقی فاطمه، استاد دانشگاه و فعال جنبش زنان
٣٥٥. صادقی محمد
٣٥٦. صادقی آرش
٣٥٧. صادقی هادی
٣٥٨. صاروقی حسام
٣٥٩. صالح آرش
٣٦٠. صالح آسو
٣٦١. صباغ زاده بهنام
٣٦٢. صباغی بيژن
٣٦٣. صداقت جو مصطفی
٣٦٤. صدری سميرا
٣٦٥. صدری علی
٣٦٦. صديقی محمد
٣٦٧. صفری ايوب
٣٦٨. صفری ايوب
٣٦٩. صفری زهرا
٣٧٠. صفری بهروز
٣٧١. صفی آريان يحيی
٣٧٢. صفيری مسعود
٣٧٣. صيادی ميلاد
٣٧٤. ضيائی سهيل
٣٧٥. ضيمران محمد
٣٧٦. ضيمران محمد، روشنفكر و استاد دانشگاه
٣٧٧. طالبی حسن
٣٧٨. طالبی محمد حسن
٣٧٩. طاهر محمدپور شيرازی
٣٨٠. طاهری رئوف
٣٨١. طاهری كوروش
٣٨٢. طباطبائی حسام
٣٨٣. طباطبايی حميد
٣٨٤. طواف محمد جواد
٣٨٥. عابدی ملك
٣٨٦. عابدينی وحيد
٣٨٧. عباسی مهدی
٣٨٨. عبدالله زاده علی
٣٨٩. عبدالله زاده هيمن
٣٩٠. عبدی علی
٣٩١. عجم زاده حامد
٣٩٢. عرفانی حسين
٣٩٣. عزتی علی
٣٩٤. عزيزی صمد
٣٩٥. عزيزی علی
٣٩٦. عزيزی سروش
٣٩٧. عشقيار احمد
٣٩٨. عطايی عظيمی قاسم
٣٩٩. عطايی قاسم
٤٠٠. عطری اكبر
٤٠١. عظيم زاده مسعود
٤٠٢. عظيم فر سيد عظيم
٤٠٣. علاءالدين محمدمهدی
٤٠٤. علايی باقر
٤٠٥. علميه مهدی
٤٠٦. علوی بابك
٤٠٧. علی قلی پور وحيد
٤٠٨. عليپور محمد حسن
٤٠٩. عليپور محمد حسن
٤١٠. عميدزاده هومن
٤١١. غرقی سجاد
٤١٢. غفوری پوريا
٤١٣. غفوری حميدرضا
٤١٤. غلامی پيمان
٤١٥. غنی نژاد موسی، استاد دانشگاه
٤١٦. غياثيان روشنك
٤١٧. فاضل پور اسماعيل
٤١٨. فتح آبادی وحيد
٤١٩. فراستخواه حسين
٤٢٠. فراستخواه مقصود
٤٢١. فربد ناصر، عضو جبهه ملی ايران
٤٢٢. فرج زاده روح الله، فعال فرهنگی
٤٢٣. فرخزاد پوران
٤٢٤. فرخی علی
٤٢٥. فرنود فرهاد
٤٢٦. فروزان فر نيما
٤٢٧. فروغی محمود
٤٢٨. فرهاد پور مراد، مترجم ونويسنده
٤٢٩. فرهاد خلفی
٤٣٠. فرهادی احمد
٤٣١. فرهادی ابراهيم
٤٣٢. فضلعلی سيامك
٤٣٣. فضلی امين
٤٣٤. فغانی همدانی علی
٤٣٥. فولاد گر مهدی
٤٣٦. فياضی بهرام
٤٣٧. فيروزی حسام
٤٣٨. قاجار ياشار
٤٣٩. قادری حاتم ، روشنفكر و استاد دانشگاه
٤٤٠. قادری زكريا
٤٤١. قاسمی نژاد سعيد
٤٤٢. قاضی نوری رضا
٤٤٣. قربانيان سعيد
٤٤٤. قرجه زينب
٤٤٥. قره داغی مهدی
٤٤٦. قره گوزلو عليرضا
٤٤٧. قضايی امين
٤٤٨. قلعه ای امين
٤٤٩. قلی پور محمود
٤٥٠. قهوه چيان حميد
٤٥١. قهوه چيان ميثم
٤٥٢. قياسيان روشنك
٤٥٣. كاظميان هومن
٤٥٤. كامران رحمان
٤٥٥. كبيری امير
٤٥٦. كبيری نژاد محمد
٤٥٧. كحال زاده هادی
٤٥٨. كرامتی علی
٤٥٩. كرمی محمد
٤٦٠. كريمی خالد
٤٦١. كريمی روزبه
٤٦٢. كريمی عرفان
٤٦٣. كريمی كاوه
٤٦٤. كشاورز محمد
٤٦٥. كشاورز نصرا...
٤٦٦. كفشكنان عليرضا
٤٦٧. كوشا مهران
٤٦٨. كرامت پور احمد
٤٦٩. گرانفر بابك
٤٧٠. گرانمايه رشيد
٤٧١. گرگين محمود
٤٧٢. گلزاری كيا
٤٧٣. گلستانی سيد ميثم
٤٧٤. گلستانی ميثم
٤٧٥. گلكار نيلوفر
٤٧٦. گلی ياسر
٤٧٧. گودرزی رسول
٤٧٨. گودرزی كوهيار
٤٧٩. گنجی اكبر، روشنفكر و روزنامه نگار برجسته ايرانی
٤٨٠. لطفی مهدی
٤٨١. لطيفی نويد
٤٨٢. لطيفی اتابك
٤٨٣. لگزيان مجيد
٤٨٤. مالك ابوالقاسم
٤٨٥. مالكی حسين
٤٨٦. مبينی جواد
٤٨٧. متقی مينا
٤٨٨. مجاهد حسين
٤٨٩. مجتبی لچينانی
٤٩٠. محسنی رضا
٤٩١. محمد رضا احمدی
٤٩٢. محمدپور محسن
٤٩٣. محمدعلی پور مرتضی
٤٩٤. محمدنظامی حسين
٤٩٥. محمدی جعفر
٤٩٦. محمدی نرگس
٤٩٧. محمدی پرهام
٤٩٨. محمودی سليمان
٤٩٩. محموديان پويا
٥٠٠. مخبر فروتن
٥٠١. مداح هما
٥٠٢. مدادی احمد
٥٠٣. مدرسی فريد
٥٠٤. مدنی سعيد
٥٠٥. مدهوش محمد امين
٥٠٦. مر آبادی مهسا
٥٠٧. مرديها مرتضی ، استاد دانشگاه
٥٠٨. مسعودی نزهت
٥٠٩. مسگری فاروق
٥١٠. مسيح علی
٥١١. مشايخی بهروز
٥١٢. مشرفی فائزه
٥١٣. مشيری فرزاد
٥١٤. مصطفی وفايی
٥١٥. مصطفی ملكيان، استاد و پژوهشكر
٥١٦. مظاهری عليرضا
٥١٧. مظاهری عليرضا
٥١٨. مظفری كاوه
٥١٩. معراجی فر محمد
٥٢٠. معظمی علی
٥٢١. معنايی نويد
٥٢٢. معين فر علی اكبر، وزير نفت دولت موقت
٥٢٣. معينی مهرداد
٥٢٤. مقصودلو اسماعيل
٥٢٥. مقصودی فاروق
٥٢٦. مقيمی علی
٥٢٧. ملكی ابوذر
٥٢٨. ملكی عمار
٥٢٩. ملكی محمد ، رييس اسبق دانشگاه تهران
٥٣٠. مليحی علی
٥٣١. مميوند مهدی
٥٣٢. منافی سارا
٥٣٣. منبری ساسان
٥٣٤. منتجبی اكبر
٥٣٥. منتخبی هادی
٥٣٦. منتخبی هادی
٥٣٧. منصوری مانی
٥٣٨. منصوری صمد
٥٣٩. منوچهری وحيد
٥٤٠. موسوی خوزستانی جواد
٥٤١. موسوی خويينی علی اكبر، دبير كل سازمان ادوار تحكيم وحدت
٥٤٢. موسوی مقدم مرتضی
٥٤٣. موسوی نسب اتابك
٥٤٤. مولايی نژاد عماد
٥٤٥. مومنی شهاب
٥٤٦. مومنی عبدالله ، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
٥٤٧. مويد محسنی مهدی
٥٤٨. مهاجر فيروزه
٥٤٩. مهاجر مهران
٥٥٠. مهاجری احسان
٥٥١. مهبد جعفريان
٥٥٢. مهدی ميرعلی زاده
٥٥٣. مهرگان اميد
٥٥٤. مير حاج ناهيد
٥٥٥. ميرزاخانی محمد
٥٥٦. ميرزايی احمد
٥٥٧. مينايی آكام
٥٥٨. ميرابراهيمی روزبه
٥٥٩. ميرحاجی ناهيد
٥٦٠. ميرطاهری مجيد
٥٦١. ميرعالی علی
٥٦٢. ميركريمی سيد حسين
٥٦٣. نادرنژاد علی
٥٦٤. نادری شقايق
٥٦٥. نادری فرهنگ
٥٦٦. نادعلی سيامك
٥٦٧. ناصر فربد
٥٦٨. ناصری نصرالله
٥٦٩. ناظری علی
٥٧٠. نبيلی نويد
٥٧١. نجفيان عليرضا
٥٧٢. نجيمی علی
٥٧٣. نجيمی مجيد
٥٧٤. ند يم نيما
٥٧٥. نراقی آرش
٥٧٦. نراقی احسان
٥٧٧. نصرتی ميلاد
٥٧٨. نصير داستان
٥٧٩. نظام الدين قهاری
٥٨٠. نظر آهاری شيوا
٥٨١. نظری امين
٥٨٢. نعمتی فرزاد
٥٨٣. نعمتی اخگر بهرنگ
٥٨٤. نقی زاده روزبه
٥٨٥. نكومنش فرد حسين
٥٨٦. نمازی بهرام
٥٨٧. نوذری اسحاق
٥٨٨. نوربخش محمدرضا
٥٨٩. نورحسينی احمد
٥٩٠. نوری حميد
٥٩١. نوری محمدامين
٥٩٢. نيازمنديان ميثم
٥٩٣. نيكونسبتی علی
٥٩٤. والبوئی محمد
٥٩٥. والی نيا يوسف
٥٩٦. ورجاوند پرويز، عضو جبهه ملی ايران و رييس اسبق دانشگاه تبريز
٥٩٧. وقفی پور شهريار
٥٩٨. هاديان نجف آبادی محمد
٥٩٩. هادی مرتضی
٦٠٠. هاشم پور سروش
٦٠١. هاشمی آرش
٦٠٢. هاشمی علی
٦٠٣. هاشمی فريد
٦٠٤. هاشمی محمد، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
٦٠٥. هاشمی آرمان مير
٦٠٦. هاشمی فريد
٦٠٧. هداوند حميد
٦٠٨. هدايت بهاره
٦٠٩. هدايی ياشار
٦١٠. هرميداس باوند داود، عضو جبهه ملی ايران و استاد دانشگاه
٦١١. همايی راد عنايت
٦١٢. همايی راد عنايت الله
٦١٣. همايون بهمن
٦١٤. هيبت الهی پويا
٦١٥. يحيوی حميد
٦١٦. يزدانی حنيف
٦١٧. يعقوب علی امير
٦١٨. يوسفی مهران
٦١٩. يحيی زاده كميل
٦٢٠. يوسفی اشكوری حسن
٦٢١. يوسفی مجيد
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.