يكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - Sunday 18 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر

دوسال بعد از رسوایی ابوغریب، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاهای تحت اداره امریکا در عراق، افغانستان، و خلیج گوانتانامو گسترده بوده است و ایالات متحده امریکا گامهای کوچکی را بخاطر محاکمه و مجازات متهمین تاکنون برداشته است.

iran-emrooz.net | Thu, 27.04.2006, 5:52

ایالت متحده امریکا: بیش از ٦٠٠ مورد در تخطی‌های صورت گرفته با زندانیان دست داشته‌اند.
دو سال بعد از ظهور عکس‌های ابو غریب، تحقیقات تاخیر می‌کنند.


(واشنگتن، ٢٦ آوریل، ٢٠٠٦) – دوسال بعد از رسوایی ابوغریب، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاهای تحت اداره امریکا در عراق، افغانستان، و خلیج گوانتانامو گسترده بوده است و ایالات متحده امریکا گامهای کوچکی را بخاطر محاکمه و مجازات متهمین تاکنون برداشته است.

گزارش مختصری که امروز تحت عنوان "از روی اعداد" به نشر رسید دریافت‌های اولیه پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان می‌باشد. این پروژه متشکل است از مرکز تحقیقاتی حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، سازمان نخست حقوق بشر، و سازمان دیده بان حقوق بشر. پروژه مذکور در این گزارش به شرح کاملی آن اتهامات معتبری پرداخته است که گفته می‌شود نیروهای امریکایی زندانیان را در بازداشتگاهای تحت اداره آن کشور که در عراق، افغانستان، و خلیج گوانتانامو قرار دارند مورد بدرفتاری و شکنجه قرار داده اند.

پروفیسور مگ ساتروایت، رییس مرکز تحقیقاتی حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در این مورد گفت: "دوسال قبل مقامات مسئول در دولت امریکا ابراز داشتند که تخطی‌های ابوغریب اعمالی نادرستی بوده‌اند و وعده دادند که افراد مسئول را شناسایی و محاکمه خواهند کرد. بااینحال، تحقیقات ما نشان می‌دهد که بدرفتاری با زندانیان گسترده بوده و چند نفر محدودی تاکنون به معنی دقیق کلمه محاکمه شده اند."

پروژه بیش از صدها مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان راکه از سال ٢٠٠١ تا کنون صورت گرفته تا به امروز جمع بندی کرده است. در این دوسیه‌ها بیش از ٦٠٠ کارمند نظامی و غیر نظامی ایالات متحده و ٤٦٠ زندانی شامل می‌باشد.

پروژه دریافت که در مورد بسیاری از این تخطی‌ها هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته بود و در مواردی که تحقیق شده بود، دوسیه‌ها یا نیمه کاره و یا هم بدون کدام نتیجه‌ی قبل از وقت بسته شده بودند. در مواردی دیگری که جرم اثبات شده بود و مجرم نیز توسط محققین نظامی تثبیت شده بودند, فرماندهان نظامی بجای آنکه متهم را در یک دادگاه نظامی مورد محاکمه جنایی قرار دهند، اکثرا به جزاهای تنبیهی سبک قناعت کرده بودند. پروژه همچنان دریافت که همه دادگاه‌های نظامی مجرمین را به حبس کمتر از یکسال و یا به تنبیهات غیر از آن (مانند تنزیل رتبه و یا خلع وظیفه) محکوم کرده اند.

تام مالینوسکی، رییس بخش تبلیغ و ترویج سازمان دیده بان حقوق بشر در واشنگتن ابراز داشت: " ما شاهد چند محاکمه دل شکسته و سیلی زدن‌های روی سینه بوده ایم. اما، دیده شده که مقامات بیشتر در صدد جلوگیری از رسوایی‌اند تا در جستجو علت واقعی مشکل."

پروژه دریافت اکثریت قاطع کسانی که مورد محاکمه قرار گرفته اند، کارمندان عادی نظامی بوده اند، نه افسران. مطابق قوانین نظامی و اصل مسئولیت فرماندهی، فرماندهان در مقابل اعمال افراد تحت فرمان خود مسئول اند. اما پروژه با هیچ دوسیه ای برنخورد که یک فرمانده مطابق به این اصل محاکمه شده باشد.

رییس سازمان نخست حقوق بشر در واشنگتن اظهار داشت: " موضوع محاکمه افسران عالیرتبه بخاطر بدرفتاری با زندانیان یک شکست کاملی را نشان می‌دهد. می‌توان با قاطعیت گفت که بدون بازرسی مقامات در سطوح فرماندهی انتظارنمی رود که چنین اعمالی دوباره صورت نگیرد."

پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان منحیث یک تلاش مشترک برای جمع آوری و بررسی اتهامات شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، و ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده امریکا، درماه مارس ٢٠٠٥ تاسیس شد. این پروژه، همچنان به پیگیری آن اتهامات، بررسی اسناد تحقیق، اقدامات تادیبی و محاکمات جنایی که در ارتباط با این موضوع از آن زمان تاکنون صورت گرفته، پرداخته است.

نکات مهمی که در گزارش امروز به نشر رسید عبارت‌اند از:

* بدرفتاری با زندانیان یک امر گسترده بوده است. محققین پروژه پاسخگویی بخاطر بدرفتاری با زندانیان ٣٣٠ دوسیه ای را مستند ساخته‌اند که بشکل انکار پذیری نشان میدهد نیروهای نظامی و کارمندان ملکی ایالات متحده امریکا در شکنجه و قتل زندانیان دست داشته اند. بیش از ٦٠٠ کارمند ایالات متحده امریکا و زیادتر از ٤٦٠ زندانی در این دوسیه‌ها شامل می‌باشد.
* از میان ٦٠٠ کارمند متهم, صرفا چهل نفر آنان محکوم به زندان شده اند.
* از صدها شکایتی که توسط محققین پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان جمع آوری شده اند, صرفا نیمه آنان بشکل درست مورد تحقیق قرار گرفته اند.
* دراکثریت مواردی که دادگاه نظامی برگزار شده بود (که دادگاه‌های مذکور معادل محاکم جنایی است) مجرم حتی در جرم‌های سنگین به حبس کمتر از یکسال محکوم شده است. پروژه دریافت که فقط ١٠ کارمند ایالات متحده امریکا به حبس یکسال ویا بیشتر از آن محکوم شده اند.
* هیچ فرمانده امریکایی بخاطر جرم افراد تحت امر خود با توجه به اصل مسئولیت فرماندهی محاکمه نشده است. صرفا سه افسر بخاطر بدرفتاری با زندانیان توسط دادگاه نظامی محکوم شناخته شده اند.
* با آنکه تقریبا ٢٠ متهم غیرنظامی بشمول کارمندان سازمان اطلاعاتی امریکا جهت محاکمه به وزارت عدلیه معرفی شده اند, اما وزارت عدلیه کمتر ابتکاری از جانب خود برای محاکمه متهمین نشان داده است. وزارت عدلیه حتی یک کارمند سازمان اطلاعاتی امریکا را احظار و اتهام جرم نکرده است. به استثنای یک موردی که وزارت مذکور علیه یک مقاطعه کار اعلام جرم کرده است.

پیشنهادات

برای جبران نارسایی‌های که پروژه پاسخگویی بخاطر بد رفتاری با زندانیان مستند ساخته است، سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان نخست حقوق بشر، و مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، پیشنهاد می‌کنند:

* کنگره باید یک کمیسیون مستقلی را بخاطر بررسی سیاست‌های دولت مبنی برنحوه تحقیق و اداره زندان‌های که تحت ادراه آن کشور در سراسر جهان قرار دارد تاسیس نماید.
* وزیر دفاع و دادستان کل کشور باید به نهاد‌های مربوطه خویش دستور دهند تا بلادرنگ تحقیقات همه جانبه ای را در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیانی که در اسارت نیروهای امریکایی در خارج ازآن کشور قرار دارند آغاز و در صورت موجودیت اسناد متهمین را محاکمه کنند. وزیر دفاع و دادستان کل کشور باید به مقامات زیربط دستوردهند تا علیه تمام کسانی که متهم به قتل, شکنجه, و سایر بدرفتاریها با زندانیان اند, صرفنظر از مقام و منصب آنان اقدامات متناسب جنایی را رویدست گیرند.
* وزیر دفاع باید یک مرجع واحد، ذیصلاح و متمرکز اداری و قضایی (یعنی یک مقام واحدی که صلاحیت تشکیل و محاکمه متهمین را در دادگاه‌های نظامی داشته باشد) فراگیری را تاسیس نماید تا صلاحیت محاکمه همه افرادی را که درجنایت جنگی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متهم اند، و یا دستورهمچو اعمالی را داده اند، و یا دارای مسولیت فرماندهی در همچو مواردی بوده اند، بدون در نظرداشت رتبه و ساحه کار آنان داشته باشد.
* کنگره باید در ترفیع فرماندهان نظارت داشته باشد. بدینگونه که از همه شعبات نظامی بخواهد تا آن فرمانده نظامی را که بخاطر ارتقا به کنگره معرفی می‌کنند، تصدیق نمایند که فرمانده مذکور در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نه دست داشته‌اند و نه در همچو موارد مسئولیت فرماندهی متوجه آنان بوده است.


گزارش مختصر "از روی اعداد" در سایت‌های ذیل قابل دریافت است:

http://www.chrgj.org
http://www.hrw.org
http://www.humanrightsfirst.org

برای اطلاعات بیشتر، با این آدرس‌ها تماس بگیرید:

در نیو یورک، جان سیفتون (سازمان دیده بان حقوق بشر): +1-212-216-1287 ، +1-917-838-9736 (به زبان انگلیسی)
در نیو یورک، جوأن مرینر (سازمان دیده بان حقوق بشر) +1-212-216-1287 ، +1-917-838-9736 (به زبان های انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی)
در بروکسل، جولیت له دورای (سازمان دیده بان حقوق بشر) +32-2-737-1490 (به زبان های فرانسه، اسپانیولی، آلمانی)
در واشنگتن، تروی پیتنبرینک (سازمان نخست حقوق بشر) +1-202-297-1703 ، و یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) (به زبان انگلیسی)
در نیویورک، هینا شمسی (سازمان نخست حقوق بشر) +1-212-845-5272 ، و یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) (به زبان انگیلیسی)
در نیو یورک، الیزابت فسولینو (مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک)
+1-212-998-6849 (انگلیسی)
در نیو یورک، مگ ساتروایت (مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک)
+1 212 998 6657 ، و یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) (به زبان انگلیسی)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.