چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ - Wednesday 17 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات

"انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات" تهدید تجاوز نظامی به ایران را كه برخی اعضای دولت بوش از آن سخن می گویند محكوم می كند. اين انجمن تاكید می كند كه سخنان غیرمسئولانه رییس‌جمهور ایران، از جمله در مورد جنایات رژیم نازی برضد یهودیان اروپا، به بهانه تهدید تجاوز به مردم ایران تبدیل شده است.

iran-emrooz.net | Wed, 26.04.2006, 8:36

دفتر انجمن بين‌المللي حقوقدانان دمكرات، عالي‌ترين نهاد اجرايی اين انجمن، در آخرين نشست خود بيانيه‌ای در مورد تهديد حمله به ايران به دو زبان انگليسی و فرانسه منتشر كرده است. متن كامل اين بيانيه كه توسط بخش فارسی انجمن بين المللي حقوقدانان دمكرات ترجمه شده و اصل آن را در ادامه می‌خوانيد.


بیانیه دفتر انجمن بین المللی حقوقدانان دمكرات درمورد تهدیدهای تجاوز به ایران

انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات (ا.ب.ح.د)، سازمانی كه دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اكوسوك) است، در نشست 11 و 12 آوریل 2006 در هاوانا، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به تهدیدهای مربوط به تجاوز به ایران، مخالفت خود را با هرگونه تلاش یا تهدید بكارگیری نیروی نظامی برای حل آنچه "بحران اتمی ایران" نامیده می‌شود اعلام كرد.
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات تهدید تجاوز نظامی به ایران را كه برخی اعضای دولت بوش از آن سخن می گویند محكوم می كند.
این تهدیدها نقض بند 2.4 منشور ملل متحد است كه براساس آن :
"كلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود."
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات همچنین اخبار بسیار نگرانی آور دریافت كرده است كه براساس آن دستگاه بوش در چارچوب تجاوز خود به ایران حتی استفاده از سلاح‌های اتمی به اصطلاح "كم قدرت" را طرح ریزی كرده است.
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات معتقد است تجاوز نظامی به ایران اعم از آنكه با استفاده از سلاح های متعارف باشد یا سلاح هسته ای، در هر صورت جنایتی برضد صلح مطابق با تعریف ماده 6 منشور دیوان نظامی بین‌المللی نورنبرگ است. استفاده از سلاح های اتمی مطابق ماده 6 همان منشور علاوه بر آن جنایتی برضد بشریت نیز خواهد بود.
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات از ابتدای بنیادگذاری خود برای خلع سلاح اتمی براساس ماده 26 منشور ملل متحد و معاهده عدم تكثیر سلاح های هسته‌ای (ان.تی.پی) مبارزه كرده است. معاهده اخیر كشورهایی را كه دارای سلاح هسته ای نیستند از دستیابی به این سلاح منع كرده است. اما علاوه بر آن ماده 6 معاهده ان.پی.تی كشورهای دارای سلاح هسته ای را به خلع سلاح هسته ای متعهد كرده است، تعهدی كه بویژه ایالات متحده یعنی بزرگترین قدرت هسته ای جهان هیچگاه به آن احترام نگذاشته است.
انجمن بین المللی حقوقدانان دمكرات ضمنا یادآوری می كند كه ایالات متحده هیچگاه متحدان خود كه دارای سلاح اتمی هستند مانند اسراییل را اینگونه تهدید نمی كند.
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات توجه می دهد كه براساس بیانیه های دولت ایران، این كشور خواهان پژوهش و استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای است. بدیهی است چنین استفاده ای حق قطعی هر كشوری است.
انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمكرات با نگرانی تاكید می كند كه سخنان غیرمسئولانه رییس‌جمهور ایران، از جمله در مورد جنایات رژیم نازی برضد یهودیان اروپا، به بهانه تهدید تجاوز به مردم ایران تبدیل شده است. چنین سخنانی هر اندازه محكوم و تاسف آور باشد، هرگز استفاده از نیروی نظامی برضد یك كشور مستقل و حاكم را توجیه نمی كند.
انجمن بین المللی حقوقدانان می طلبد كه:
1- هرگونه تهدید به استفاده از زور برضد ایران فورا متوقف شود.
2- اجرای خلع سلاح اتمی آغاز شود و پیش از همه درمورد بزرگترین قدرت اتمی جهان یعنی ایالات متحده.
3- در انطباق با اصولی كه بویژه در قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل یادآوری شده است خاورمیانه به یك منطقه عاری از سلاح های اتمی تبدیل شود. از جمله از طریق برچیدن نظارت شده سلاح های هسته ای اسراییل و جمع اوری فوری تمام سلاح های هسته ای ایالات متحده كه در این منطقه مستقر شده اند.IADL BUREAU RESOLUTION ON THE THREATS OF AGRESSION AGAINST IRAN
The International Association of Democratic Lawyers, [ IADL ] in Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council [ ECOSOC ], at the meeting of its Bureau at Havana on April 11 and 12, 2006 expressed serious concern on the threats of aggression against Iran and resolved to oppose any attempt or threat to use military force against Iran to settle what is being called as " the Iranian nuclear crises " .
IADL condemns the threats of military aggression against Iran expressed by members of the Bush administration.

Such threats are in clear violation of art. 2.4 of the U.N. Charter which states:
“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”


IADL also expresses concern about information stating that the Bush administration plans the use of so called “theatre” nuclear weapons in the framework of the planned aggression.

IADL believes that a military attack against Iran, with conventional or nuclear weapons, would be a crime against peace as defined by Art. 6 a of the Charter of the Nurnberg International Military Tribunal. The use of nuclear weapons would be furthermore a crime against humanity as defined by Art. 6 c of the same Charter.
IADL has fought since its very foundation for nuclear disarmament in conformity with the principle of Art. 26 of the U.N. Charter and the Treaty on Non Proliferation (NTP). However, it must be remembered that the latter does not only impose an obligation on states that do not have nuclear weapons to restrain from acquiring them but Article VI also contains an obligation for nuclear disarmament for those countries that do have nuclear weapons.
This obligation has never been respected most notably by the world’s biggest nuclear power, the USA. IADL notes moreover that the United States has never given similar threats to its allies, such as Israel.
IADL takes note of the declarations of the Iranian government indicating that it wishes to develop its nuclear matter research for peaceful use. Such a use is obviously the right most basic to each country.

IADL notes with concern that the irresponsible declarations made by the Iranian President, in particular concerning the crimes committed against the Jews of Europe by the Nazi regime, are used as pretexts to threaten to use aggression against the Iranian people. Such declarations, deplorable and condemnable as they are, obviously do not justify the use of the military force against an independent and sovereign country.

IADL demands:

1. The immediate halt of any threat of use of the force against Iran.
2. Nuclear disarmament, above all by the greatest nuclear power of the world, the United States.
3. Introduction of a zone denuclearized in all the Middle-East, in accordance with the principle, amongst others, set out by Security Council Resolution 687, including by the controlled dismantling of the Israeli nuclear weapons and the immediate withdrawal of all nuclear weapons of the USA stationed in this part of the world.


RESOLUTION DU BUREAU DE l’Association Internationale des Juristes Démocrates sur les menaces d’agression contre l’Iran.

L’Association Internationale de Juristes Démocrates (AIJD), organisation ayant un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), lors de son bureau tenu à La Havane les 11 et 12 avril 2006, a exprimé son inquiétude devant les menaces d’agression contre l’Iran et s’est opposé à toute tentative ou menace d’usage de la force militaire pour régler ce qui est appelé la « crise du nucléaire iranien ».
L’AIJD condamne les menaces d’agression militaire contre l’Iran proférées par certains membres de l’administration Bush.

De telles menaces constituent une violation de l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies :
« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

L’AIJD a également pris connaissance de nouvelles très inquiétantes selon lesquelles la même administration Bush envisagerait même l’utilisation d’armes nucléaires dite « de faible puissance » dans la cadre d’une telle agression.
L’AIJD estime qu’une attaque militaire contre l’Iran, que ce soit avec des armes conventionnelles ou nucléaires constituerait en tous cas un crime contre la paix tel que défini par l’article 6 a de la Charte instaurant le Tribunal International Militaire de Nürnberg. L’usage d’armes nucléaires constituerait en outre un crime monstrueux contre l’humanité tel que défini par l’article 6 c de la même Charte.
L’AIJD a milité depuis sa fondation pour le désarmement nucléaire conformément au principe de l’article 26 de la Charte des nations Unies et du traité de non prolifération (TNP). Il convient de rappeler dans ce cadre que ce dernier ne contient pas seulement un engagement de la part des pays ne disposant pas de l’arme nucléaire de ne pas se la procurer. Le TNP dans son article VI prévoit aussi à l’égard des pays qui possèdent l’arme nucléaire une obligation de désarmement nucléaire qui n’a jamais été respectée, notamment par la plus grande puissance nucléaire du globe, les Etats-Unis.
L’AIJD constate en outre que les Etats-Unis n’ont jamais usé ce genre de menaces à l’égard de leurs alliés qui se sont dotés de l’arme nucléaire comme Israël.
L’AIJD prend acte des déclarations du gouvernement iranien indiquant qu’il souhaite développer ses recherches en matière nucléaire pour un usage pacifique. Un tel usage est évidemment le droit le plus strict de chaque pays.
L’AIJD constate en outre que les déclarations irresponsables faites par le Président iranien, notamment concernant les crimes commis contre les Juifs d’Europe par le régime nazi, sont utilisées comme prétexte pour faire peser une menace d’agression contre le peuple iranien. De telles déclarations, aussi déplorables et condamnables qu’elles soient, ne justifient évidemment en rien l’usage de la force militaire contre un pays indépendant et souverain.
L’AIJD exige dès lors :
1. L’arrêt immédiat de toute menace d’usage de la force contre l’Iran.
2. Le désarmement nucléaire avant tout de la plus grande puissance nucléaire du monde, les Etats-Unis.
3. L’instauration d’une zone dénucléarisée dans tout le Moyen Orient, conformément au principe rappelé notamment par la résolution 687 adoptée par le Conseil de Sécurité, y compris par le démantèlement contrôlé des armes nucléaires israéliennes et le retrait immédiat de toute les armes nucléaires des USA stationnées dans cette partie du monde


آدرس سایت بخش فارسی انجمن بین‌المللی حقوقدانان دمکرات
http://www.abhdi.org
ایمیل تماس
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.