سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - Tuesday 19 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مرگ‌ غم‌‌انگيز ٥ دختر دانش‌آموز در اردوی‌ تفريحی

بچه‌ها در حال‌ عكس‌ گرفتن‌ بودند و دست‌ در دست‌ هم‌ داشتند. وقتی‌ پای‌ يكی‌ از آنها ليز خورده‌ بقيه‌ برای‌ نجات‌ جان‌ او دستش‌ را رها نكرده‌ و به‌ گودالی‌ كه‌ كنار آبشار (آبشار شادگان‌ در كهگيلويه‌ و بويراحمد) بوده‌ افتادند و غرق‌ شدند.

iran-emrooz.net | Sat, 22.04.2006, 8:15

روزنامه اعتماد: وقتی‌ شاگردان‌ دبيرستان‌ حضرت‌ زينب‌ (س‌) شادگان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد، ساك‌ خود را می‌بستند تا به‌ يك‌ اردوی‌ تفريحی‌ يك‌ روزه‌ بروند نمی‌دانستند حادثه‌يی‌ تلخ‌ خاطره‌ شيرين‌ يك‌ روز اردوی‌ تفريحی‌ را به‌ يك‌ روز سياه‌ و هولناك‌ تبديل‌ خواهد كرد و برای‌ هميشه‌ داغ‌ ديدن‌ ٥ يار دوران‌ دبيرستان‌ را بردلشان‌ خواهد گذاشت‌.
صبح‌ روز پنجشنبه‌ ٣١ فروردين‌ماه‌ دختران‌ سال‌های‌ اول‌ و دوم‌ دبيرستان‌ حضرت‌ زينب‌(س‌) مقابل‌ دبيرستان‌ جمع‌ شدند تا به‌ اردوی‌ تفريحی‌ كه‌ مسوولان‌ مدرسه‌ از مدت‌ها قبل‌ قولش‌ را به‌ آنها داده‌ بودند، بروند.
همه‌ چيز خيلی‌ خوب‌ پيش‌ می‌رفت‌، رضايتنامه‌ها در دست‌ بچه‌ها بود و آنها برای‌ آغاز يك‌ روز شيرين‌ منتظر فرمان‌ حركت‌ مسوولان‌ مدرسه‌ بودند. ساعاتی‌ بعد دانش‌آموزان‌ كه‌ حدود ٥٠ نفر بودند به‌ اتفاق‌ مسوولان‌ مدرسه‌ به‌ سمت‌ آبشار شادگان‌ واقع‌ در ٣٣ كيلومتری‌ جاده‌ باشت‌ چرام‌ حركت‌ كردند، بچه‌ها در حالی‌ منتظر لحظات‌ خوش‌ بودند كه‌ نمی‌دانستند مسوولان‌ مدرسه‌ هيچ‌ وسيله‌ ايمنی‌ همراه‌ خود ندارند و ساعات‌ تلخی‌ در انتظار آنها است‌. سرانجام‌ اتوبوس‌ها راه‌ افتادند و بچه‌ها به‌ محل‌ اردو رسيدند.
در حالی‌كه‌ بچه‌ها در كنار آبشار مشغول‌ عكس‌ گرفتن‌ از يكديگر بودند، پای‌ يكی‌ از دختران‌ از روی‌ سنگ‌ ليز خورد و به‌ داخل‌ آبشار پرت‌ شد، اين‌ صحنه‌ برای‌ دوستان‌ دخترك‌ بسيار وحشتناك‌ بود و در حالی‌كه‌ صدای‌ فريادهای‌ آنها به‌ گوش‌ مربيان‌ مدرسه‌ نمی‌رسيد تصميم‌ گرفتند خودشان‌ وارد آب‌ شوند و دوستشان‌ را نجات‌ دهند. در اين‌ ميان‌ مربيان‌ زمانی‌ متوجه‌ ماجرا شدند كه‌ ٨ تن‌ از دختران‌ نوجوان‌ يك‌ به‌ يك‌ برای‌ نجات‌ همديگر به‌ داخل‌ آبشار پريده‌ بودند. در اين‌ هنگام‌، ٢ تن‌ از مربيان‌ كه‌ از موضوع‌ مطلع‌ شده‌ بودند به‌ داخل‌ آب‌ رفتند و موفق‌ شدند ٣ دختر دانش‌آموز را در حالی‌كه‌ بيهوش‌ بودند زنده‌ از آب‌ بيرون‌ بكشند و ٥ تن‌ ديگر به‌ نام‌های‌ صغرا رمضان‌پور، كبرا اقطاری‌، راضيه‌ واصلی‌، رعنا پوزن‌ و سرور حرمت‌ اصل‌ در دم‌ جان‌ باختند.

گفت‌وگو با يك‌ شاهد
يكی‌ از دختران‌ دانش‌آموز كه‌ در اين‌ اردو حضور داشته‌ و شاهد مرگ‌ دوستانش‌ بوده‌ است‌، به‌ خبرنگار ما گفت‌: صحنه‌های‌ وحشتناكی‌ بود، همه‌ بچه‌ها ترسيده‌ بودند و فرياد می‌زدند. صدای‌ آب‌ از يك‌ طرف‌ و همهمه‌ بچه‌ها از طرف‌ ديگر باعث‌ شد تا فريادهای‌ ما به‌ گوش‌ مربيان‌ نرسد، بالاخره‌ هر طور شده‌ بود، با فرياد و جيغ‌ و داد مربيان‌ را صدا كرديم‌، مدت‌ زمان‌ زيادی‌ بود كه‌ بچه‌ها داخل‌ آب‌ بودند، مربيان‌ هم‌ شنا بلد نبودند، اما به‌ هرحال‌ وارد آب‌ شدند و توانستند تنها سه‌ نفر از كسانی‌ را كه‌ در آب‌ بودند نجات‌ دهند، البته‌ آن‌ سه‌ نفر هم‌ خودشان‌ را به‌ كنار رودخانه‌ كشيده‌ و تقريبا بيهوش‌ بودند.


گفت‌وگو با يكی‌ از مجروحان‌
دختر جوانی‌ كه‌ در اين‌ حادثه‌ مجروح‌ شده‌ درباره‌ اين‌ فاجعه‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: وقتی‌ يكی‌ از بچه‌ها به‌ داخل‌ آبشار افتاد، ما سعی‌ كرديم‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهيم‌، زنجيری‌ درست‌ كنيم‌ تا او را نجات‌ دهيم‌، اما همگی‌ به‌ داخل‌ آب‌ افتاديم‌، ما ٨ نفر بوديم‌ كه‌ به‌ آبشار پرت‌ شديم‌ هرچند عمق‌ آب‌ زياد نبود اما كسی‌ هم‌ آن‌ اطراف‌ نبود كه‌ ما را نجات‌ بدهد و به‌ همين‌ خاطر ٥ نفر از بچه‌ها فوت‌ كردند.


گفت‌وگو با پدر يكی‌ از قربانيان‌
پدر صغرا رمضان‌پور در اين‌ باره‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: هر كس‌ از اين‌ حادثه‌ روايتی‌ می‌كند و هنوز به‌ درستی‌ برای‌ من‌ مشخص نشده‌ كه‌ چه‌ اتفاقی‌ افتاده‌ است‌. اما آنچه‌ به‌ من‌ گفته‌اند اين‌ است‌ كه‌ بچه‌ها در حال‌ عكس‌ گرفتن‌ بودند و دست‌ در دست‌ هم‌ داشتند. وقتی‌ پای‌ يكی‌ از آنها ليز خورده‌ بقيه‌ برای‌ نجات‌ جان‌ او دستش‌ را رها نكرده‌ و به‌ گودالی‌ كه‌ كنار آبشار بوده‌ افتادند و غرق‌ شدند، هر چند مربيان‌ تلاش‌ كردند تا آنها را بيرون‌ بكشند اما تنها سه‌ نفر را نجات‌ داده‌اند. وی‌ ادامه‌ داد، پليس‌ جنايی‌ ياسوج‌ در حال‌ پيگيری‌ اين‌ ماجرا است‌ و ما هم‌ شكايتی‌ به‌ دادسرا فرستاده‌ايم‌.

گزارش‌ خبرنگار ما حاكی‌ است‌، اين‌ سومين‌ حادثه‌يی‌ است‌ كه‌ بخاطر عدم‌ نكات‌ ايمنی‌ دانش‌آموزان‌ دختر قربانی‌ اردوهای‌ تفريحی‌ می‌ شوند، در ٢ حادؤه‌ قبل‌ كه‌ يكی‌ در محمدشهر كرج‌ رخ‌ داد ٧ دانش‌آموز دختر در استخر اصطبل‌ اسبی‌ غرق‌ شدند و در دومين‌ حادثه‌، واژگونی‌ قايق‌ در پارك‌ شهر تهران‌ به‌ مرگ‌ ٧ دانش‌آموز دختر انجاميد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.