شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ - Saturday 24 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دانشگاه، لگدمال دولت مهرورزی

به فاصله كمتر از ٥ ماه از استقرار كامل دولت جديد، ١٥ مورد حكم زندان برای دانشجويان صادر شده است، در ٥٥ مورد دانشجويان به نهادهای امنيتی و قضايی احضار شده‌اند، ١٩ حكم تعليق از تحصيل برای ايشان از سوی كميته‌های انضباطی صادر شده، ١١ حكم اخراج صادر شده است، در راه فعاليت‌های آزاد ٢٠ انجمن‌های دانشجويی مانع ايجاد شده است...

iran-emrooz.net | Sat, 08.04.2006, 8:10

بررسی عملكرد دولت نهم در برخورد با دانشجويان از آبانماه تا ٢٣ اسفند ٨٤

هنوز چندماهی از استقرار دولت احمدی نژاد نگذشته بود و هنوز انتصابات دولت جديد به طور كامل انجام نگرفته بود كه اندك اندك، طبق پيش بينی هايی كه از قبل نيز می شد، فشارها وارده از سوی حاكميت بر جنبش دانشجويی وارد فاز جديدی شد. هر چند در ابتدای روی كار آمدن دولت، قولی مبنی بر آزادی دانشجويان زندانی داده شد، قولی كه از ابتدا نيز تحقق ناپذير بودن آن مشخص بود و يك بار قرار بود در روز دانشجو تحقق پذيرد و بار ديگر عيد قربان. خلف وعده آزادی دانشجويان زندانی در ٢٢ بهمن نيز تكرار شد تا خوش باوران نيز متقاعد شوند در انبان دولت جديد چيزی جز حبس و زجر و شكنجه يافت نمی شود‏، چه رسد به آزادی و مدارا!

اما در آبان و آذرماه بود كه احكام نسبتا سنگين زيادی چه از سوی قوه قضاييه و چه از سوی كميته های انضباطی دانشگاه ها بر عليه دانشجويان صادر شد. چندين نشريه دانشجويی نيز در اين ميان توقيف شدند و در راه ادامه كار انجمن اسلامی چند دانشگاه نيز از سوی مديريت انتصابی آن مشكلات زيادی ايجاد شد. در جزم شدن عزم حاكمان برای بستن فضای دانشگاه ها همين بس كه آيت ا... مصباح يزدی كه بسياری وی را پدر معنوی دولت جديد می دانند در ديدار دولتيان به صراحت خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها شده و از وضع كنونی دانشگاه ها به شدت انتقاد كرده بود. وی در ديدارهای خود تاكيد كرده است: «برای تغيير كتاب‌های دانشگاهی پروژه‌‌ای را تعريف كردند كه در پرتو آن علما كتاب ها را مورد بررسی قرار دهند و اشكالات آن را شناسايی كنند. بيش از ده سال وقت صرف شد ولی هنوز نتيجه‌اش مشخص نشده است. اساتيد هم بايستی مورد بازآموزی قرار گيرند.» جالب آن كه در كنار اين گونه اظهارات فردی كه اصلاح طلبان حكومتی وی را تئوريسين خشونت لقب داده بودند، موسوی خوئينی ها از نزديكان خاتمی و مديرمسئول روزنامه توقيف شده سلام در اظهارات مشابهی خواستار تصفيه انجمنهای اسلامی و دفتر تحكيم وحدت از نيروهای مخالف انديشه دينی می شود. جالب آن كه حوادث ١٨ تير كوی دانشگاه تهران از اعتراضات دانشجويان به توقيف روزنامه سلام آغاز شده بود كه در همان دوران و پس از آن هيچ گونه حمايتی از دانشجويان از سوی خاتمی و خوئينی ها نشد. به گفته انجمن پلی تكنيك: « استبداد متصلب و خشن، ندای مخالف را بر نمی تابد و منفعت طلبان سياسی، جنبش دانشجويی مستقل و غير وابسته را. اقتدارگرايانی كه هيچ گاه جنبش دانشجويی مستقل، آرمانگرا و آزاديخواه را تحمل نكرده اند همراه با اصلاح طلبان درون حكومتی ای كه نتوانسته اند در انتخابات اخير از جنبش دانشجويی باج گيری كنند به دو تيغه قيچی استبداد تبديل شده اند كه می خواهد حلقوم آزاديخواهان و عدالت خواهی را از هم بدرد.»

تمامی اين شواهد حاكی از آن است كه جنبش دانشجويی دوران سخت، طاقت فرسايی و پرتلاطمی را در پيش رو دارد. در اين گزارش تلاش خواهيم كرد گوشه ای از هجمه عظيم و فشارهای زيادی كه در فاصله فقط چند ماه، يعنی از آبان ماه به اين سو بر دانشگاهيان وارد آمده است را مختصری شرح می دهيم. اشاره به «گوشه ای» از مشكلات و بسنده كردن به «شرح مختصر» آن ها از آن روست كه اتفاقات پيش آمده و فشارهای وارده از سوی حاكميت اقتدارگرا در همين مدت كوتاه چند ماهه از چنان حجم عظيمی برخوردار بوده است كه فرياد زدن همه آن چه بر دانشگاه و دانشجو رفته است دهانی به پهنای فلك می خواهد و شرح مفصل تمامی ماوقع مثنويی می شود به اندازه هفتاد من كاغذ...

پلی تكنيك:
دانشجويان قديمی و فعلی دانشگاه اميركبير به لحاظ راديكال تر بودن نسبت به ساير دانشگاه ها حجم وسيع تری از برخوردها را به خود اختصاص دادند. علی افشاری كه پيش از اين به خاطر فعاليت های دانشجويی اش سال ها زندان، شكنجه و سلول انفرادی را تجربه كرده بود، به ٦ سال زندان و ٥ سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شد و امير بلالی نيز ١ سال. مهدی حبيبی دبير سابق انجمن پلی تكنيك نيز پس از فارغ التحصيلی همچنان به دادگاه انقلاب تهران و اهواز احضار و مورد بازجويی قرار می گيرد. لازم به ذكر است چندی پيش به جهت سابقه يك سال زندان مهدی حبيبی كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی اجرا شده بود از ادامه كار و فعاليت اقتصادی وی جلوگيری شد.
دانشجويان پلی تكنيك در تريبون آزادی كه در اعتراض به جو شديد امنيتی دانشگاه و شكنجه اكبر گنجی ترتيب داده بودند به دخالت انتظامات در مورد نوع پوشش و آرايش دختران دانشجو سخن گفتند. صديقه بيگدلی از فعالين دانشجويی پلی تكنيك در اين تريبون گفت: « انتظامات و حراست دانشگاه چه حقی دارد تا به دختران اين دانشگاه اهانت كند؟!» مسئولين پيشين دانشگاه شب قبل از برنامه از متوليان برگزاری تريبون درخواست كرده بودند حرفی عليه رهايی، رئيس انتصابی پلی تكنيك، از سوی دانشجويان بيان نشود. عباس حكيم زاده ديگر سخنران اين تريبون در سخنان كوتاهی ضمن انتقاد شديد از انتصاب رهايی به رياست دانشگاه و يادآوری سابقه انتصاب سال ها پيش وی به اين سمت گفت: «مسئله امروز كشور استبدادی است كه دامان تمام اركان جامعه از جمله دانشگاه ها را گرفته است و حل مشكلات جز به رفع استبداد نيست.» پس از تريبون بود كه كميته انضباطی اين دانشجو را به يك ترم تعليق محكوم كرد. وی كه برای اطلاع از علت صدور حكم تعليق به كميته انضباطی مراجعه كرده بود، در مصاحبه ای با راديو فردا گفت: «آنجا برخورد بسيار بدی از سوی دو كارمند جزء با من و دوستانم شد برخوردها بسيار تحقير آميز بود و انگار ايشان بازجو هستند و ما در جايگاه مجرم نشستيم. ايشان به ما گفت حكمی آمده و شما حق اعتراض داريد. اگر می خواهيد اعتراض كنيد، اعتراض كنيد و اگر نمی خواهيد، بفرماييد بيرون. ما گفتيم كه بالاخره ما بايد مطلع شويم كه عنوان شكايت چه بوده كه بخواهيم دفاع كنيم، وی پس از كلی طفره رفتن عنوان اتهامی بنده را ماندن يك شب تا صبح در دانشگاه عنوان كرد.» حكيم زاده در ادامه افزود: «يك شب بنده به همراه دوستان در دفتر انجمن اسلامی داشتيم روی نشريه مان كار می كرديم و آن شب كارمان طول كشيد، و چون كليد در را نداشتيم ناچار شديم تا صبح در انجمن بمانيم. چون نمی توانستيم انجمن را رها بكنيم و برويم. ». اين دانشجو در مصاحبه ای با راديو آلمان در همين رابطه گفت: « اين حكم نشان می‌دهد كه به خاطر يك تخلف ناچيز به من تعليق داده‌اند. اين مسئله حكومت نظامى وحشتناكى را در دانشگاه به ذهن متبادر می‌كند.» پس از مراجعات مكرر به مسئولين دانشگاه و يادآوری عدم تناسب عنوان شكايت و حكم صادره برای عباس حكيم زاده مسئولين عنوان ديگری را به اين پرونده افزودند كه آن توهين به رئيس سابق دانشكده رياضی، دكتر دهقان، بود. لازم به ذكر است اين مسئله نيز مربوط به ٢ سال پيش می شود و همان موقع با اعلام كتبی دكتر دهقان مبنی بر عدم شكايت از اين دانشجو مهندس صراف، معاونت دانشجويی وقت، اين پرونده را مختومه كرده بود. در همين رابطه دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود تصريح كرد: « پرونده عباس حكيم زاده به دليل صرفنظر كردن، رييس دانشكده اش از شكايت خود دو سال پيش مختومه اعلام شده بود و مسولان جديد دانشگاه و كميته انضباطی برای برخورد با فعاليتهای سياسی و اجتماعی عباس حكيم زاده پرونده های بدون شاكی را بهانه حكم انضباطی قرار داده اند.» خبرنامه گويا نيز در همين رابطه نوشت: «نشريه واژه چندی پيش اقدام به انتشار خبر ضرب و شتم دانشجويان توسط نادری، كارمند كميته انضباطی، كرده بود و به نظر می رسد برخورد نامتعارف اين كميته با اين دانشجو بی ارتباط با اين قضيه و اعمال نفوذ نادری در اين پرونده نباشد.» لازم به ذكر است پس از اعتراض حكيم زاده، اين حكم به «توبيخ و درج در پرونده» تبديل شد ولی بلافاصله پس از آن احضاريه ديگری برای اين دانشجو از طرف كميته انضباطی ارسال شد و از وی خواسته شد در مورد برگزاری تريبون آزاد توضيح دهد كه پس از گذشت بيش از يك ماه هنوز حكمی در اين خصوص صادر نشده است. همچنين مدير مسئول نشريه واژه، نصرا... كشاورز، نيز چندی پيش در خصوص تريبون آزاد انجمن به كميته انضباطی احضار شد كه برای وی هم هنوز حكمی صادر نشده است. جالب آن كه طاهری، كارمند كميته انضباطی، در موقع احضار اين دانشجو از وی پرسيده بود شكايت عليه نادری، ديگر كارمند اين كميته، را چه كسی نوشته است و مدعی شده بود همچين شكايتی اصلا وجود ندارد كه نصرا... كشاورز در پاسخ گفته بود اين شكايت در حضور بنده تنظيم شده و خود من هم به عنوان شاهد پای اين شكايت را امضا كرده ام. سپس كشاورز با بی ارتباط دانستن سخنان طاهری با مورد شكايت از وی خواسته بود صرفا به موارد شكايت اشاره كند و از سخنان حاشيه ای بپرهيزد. طاهری در پاسخ ادعا كرده بود كه می خواهد كمی گپ دوستانه با نصرا... كشاورز داشته باشد كه اين دانشجو تصريح كرده بود فرصت گپ دوستانه زدن با وی را ندارد. در پايان طاهری ضمن يادآوری يك ترم مشروطی نصرا... كشاورز او را از فعاليت های دانشجويی بر حذر داشته بود كه كشاورز در پاسخ گفته اين مسئله به خود وی مربوط است. در همين راستا در ترم جاری در موقع ثبت نام، عليرغم اين كه هنوز هم هيچ حكمی برای نصرا... كشاورز نيامده است، اداره كل آموزش فايل وی را به دستور كميته انضباطی بسته بود و از ثبت نام وی جلوگيری به عمل آورد كه با پيگيری های فراوان در روزهای پايانی ثبت نام فايل نامبرده باز و وی موفق به ثبت نام شد.

لازم به ذكر است محسن سهرابی فعال ديگر دانشجويی پلی تكنيك به علت انتقاد از دكتر شاكری، معاونت دانشجويی سابق، در تريبون آزادی كه در خصوص انتخابات رياست جمهوری گذشته برگزار شد، نيز به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بود. محسن سهرابی ضمن اعتراض به حكم صادره خواستار تجديد نظر در حكم خود شده بود كه اين حكم در مرحله تجديد نظر نيز تاييد شده است. بدين ترتيب ترم جاری از ثبت نام و اخذ واحد اين دانشجو جلوگيری به عمل آمد. عابد توانچه نيز از سوی كميته انضباطی به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شد. آرمين سلماسی به علت انتقاد از آمبولانس سپاه در انتقال دانشجويی كه با گاز خودكشی كرده بود، تاكنون بارها به دادگاه انقلاب فراخوانده شده است. لازم به ذكر است ترم گذشته بسياری از دانشجويان، مخصوصا دانشجويان دختر، به علت نوع پوشش و آرايش به صورت فله ای به كميته انضباطی احضار شده و در آن جا مورد ارشاد قرار می گرفتند و بعضا از ايشان تعهد كتبی نيز اخذ می شد.

دانشگاه تهران:
پس از تلاش های طيف سنتی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران در جهت حذف طيف دموكراسی خواه اين انجمن از طريق اقدامات يك جانبه چون لغو عضويت و تعليق انجمن هايی كه در اختيار اين فراكسيون بودند (مديريت،علوم اجتماعی،هنرهای زيبا ،زبانهای خارجه،روانشناسی)، آن چه مايه بهت و حيرت دانشجويان اين دانشگاه شد و تا مدتی فضای دانشگاه بزرگ تهران را تحت تاثير خود قرار داد انتصاب يك آخوند فاقد تحصيلات آكادميك‏، عميد زنجانی، به رياست اين دانشگاه بود. جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران همزمان با برگزاری مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه، در اعتراض به عزل رئيس دانشگاه و انتصاب رئيس جديد، در برابر محل برگزاری مراسم تجمع كرده و به سر دادن شعار پرداختند. در پايان اين مراسم يكی از دانشجويان به نشانه اعتراض عمامه عميد زنجانی را از سرش برداشت. عميد در پاسخ به اعتراضات گسترده دانشجويان و اساتيد دانشگاه تهران گفته بود:« هيچ دانشجويی به اين حركت راضی نبود و اين عمليات در واقع عملياتی شبه ن ظامی بود. اگر هوش و ذكاوت بسيج دانشجويی با ايجاد يك متری فاصله بين من و دانشجويان نبود؛ تعداد زيادی از دانشجويان معترض زير پای ديگر دانشجويان خفه می‌‏شدند. اگر بنا بود موافقان من اعلام نظر كنند، صدای مخالفان به گوش نمی‌‏رسد. مگر بايد هر كس به دانشگاه می‌‏آيد، تحصيلات آكادميك داشته باشد؛ اينكه گفته شده مدرك دكترای من معادل است، اين گونه شايعات براساس حسادت و رقابت بی‌‏خود بعضی از خودی‌‏ها انجام گرفته است.» پس از اين مراسم بود كه داوود دشتبانی، دبير سياسی انجمن اين دانشگاه به اتهام اهانت به روحانيت به دادگاه احضار شد. در ادامه برخوردها با دانشجويان دانشگاه تهران مهدی شيرزاد، پيمان عارف، امير رعيت نظری و فريد هاشمی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شركت در تجمعات غيرقانونی هر يك جداگانه به دادگاه احضار شدند. همچنين فريد هاشمی به علت عضويت در هيئت موسس «جامعه دمكراتيك دانشجويان» به كميته انضباطی نيز احضار شده بود. مهدی شيرزاد به تحمل دو سال حبس كه به مدت سه سال به حالت تعليق در خواهد آمد، محكوم شد. گزارش ها همچنين حاكی از دخالت مديريت دانشكده زبان های خارجی دانشگاه تهران در انتخابات انجمن اين دانشكده است. دانشجويان در حركتی اعتراضی جلوی كلاس درس رئيس دانشگاه تحصن كردند. چند روز پيش نيز دانشجويان دانشكده مديريت تجمعی در اعتراض به انتصابی بودن رئيس دانشگاه و نحوه برخورد با دانشجويان برگزار كردند.

دانشگاه لرستان:
داستان برخورد با دانشجويان دانشگاه خرم آباد شايد از همه غم انگيزتر باشد. در بيانيه اين انجمن آمده است: «در پی بهانه‌جويی‌ها و نزديك شدن به زمان انتخابات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه لرستان، ابتدا مسوولان به مخالفت با برگزاری انتخابات پرداختند آن هم با طرح اين ادعا كه اساسا چنين تشكلی وجود ندارد. پس از آن طی مذاكراتی كه با معاونت دانشجويی و مدير امور فرهنگی صورت گرفت مسوولان حاضر شدند كه با برگزاری انتخابات انجمن برای تشكيل شورايی موقت كه وظيفه‌ی آن هماهنگی امور دفتر با مسوولان بود موافقت كنند و طی اين مذاكرات معاونت دانشجويی هر گونه دخالت حراست و پرسنل انتظامات در انتخابات را نيز منتفی دانستند كه متاسفانه در پی انجام تبليغات انتخاباتی از سوی دفتر، تمامی سطح دانشگاه از وجود تراكت‌ها و پوسترهای تبليغاتی به وسيله نيروهای حراست پاك شد. با مشاهده‌ی اين حوادث مذاكراتی را با معاونت دانشجويی كه اين بار منكر موافقت با برگزاری انتخابات است آغاز كرديم كه نتيجه‌ی آن موافقت با انتخابات داخلی برای تعيين شورای موقت شد و در پايان سيامك نادعلی، محمدجواد محمدی، سجادطرهانی، محمدجواد دردكشان و آرش خاندل به عنوان اعضای اين شورای موقت انتخاب شدند.» ولی در ادامه اين ماجرا كميته انضباطی اين دانشگاه سه تن از اين افراد به نام های آرش خاندل، محمد جواد درودكشان و سيامك نادعلی را به اتهام برگزاری انتخابات غيرقانونی به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم كرده است. خاندل در مصاحبه با ايلنا در اين رابطه گفته: « پس از صدور حكم من و دو تن ديگر از اعضای انجمن، ما از ورود به دانشگاه منع شديم و پس از اينكه در ترم گذشته از ورود ما به دانشگاه جلوگيری شد، چندی پيش در نامه‌‏ای به ما اعلام كردند كه حكم محروميت از تحصيل از ترم آينده آغاز خواهد شد و اين به معنی آن است كه حكم دو ترم محروميت از تحصيل به سه ترم تبديل شده است. روز گذشته نيز از ورود ما به خوابگاه جلوگيری شد و مسوولان خوابگاه به ما اعلام كردند كه تنها چند ساعت فرصت داريم تا وسايلمان را جمع كنيم، آنها قصد دارند تا ما با عدم حضورمان در دانشگاه اين مساله را پيگيری نكنيم. ما اين مساله را از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پيگيری كرده‌‏ايم ولی هنوز به طور مشخص هيچ پاسخی از سوی مسوولان وزارتخانه دريافت نكرده‌‏ايم.» لازم به ذكر است پس از صدور اين حكم قفل درب انجمن اين دانشگاه توسط مسئولين تعويض می شود و تابلوی انجمن اسلامی پايين كشيده می شود و اخيرا هم اعلام شد اموال انجمن به مكان نامعلومی انتقال داده شده است.

دانشگاه شيراز:
انجمن دانشگاه شيراز نيز تذكری را از رياست جديد تحويل گرفته است كه طبق آن يك ماه مهلت دارد تا اساسنامه اش را منطبق بر اساسنامه تشكل های اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نمايد، در غير اين صورت از ادامه كار آن انجمن نيز جلوگيری می شود.لازم به ذكر است سه تن از دانشجويان اين دانشگاه به نامهای محمد مهدی احمدی ، نادر ديناری و روح الله زالی مقدم از اعضای انجمن به كميته انضباطی دانشگاه احضار شدند.

تربيت معلم:
قريب سجادی عضو انجمن اين دانشگاه به اتهام اخلال در نظم، به حكم كميته انضباطی به يك ترم محروميت موقت از تحصيل محكوم گرديد.خبر ديگری از اين دانشگاه حاكی است حراست دانشگاه، در راستای اعمال محدوديت های بيش تر و تحت نظر گرفتن رفتار و روابط دانشجويان، اقدام به نصب دوربين های مدار بسته ی متعددی در محيط دانشگاه نموده است. انجمن اسلامی در بيانيه ای در اين خصوص آورده است: «به مسئولين دلسوز و مومن دانشگاه كه شايد دغدغه انحراف دانشجويان را دارند، اطمينان می دهيم با توجه به اين كه دولت محترم اسلامی در نظر دارد انقلاب فرهنگی دوم را (اين بار، عميق تر و عملی تر از پيش) در نظام آموزشی كشور و دانشگاه ها پياده كرده و علوم انسانی را اسلامی و دانشگاه ها را به حوزه علميه تبديل كند و با اميد به اين كه با همت كابينه محترم آقای احمدی نژاد، در آينده ای نزديك، همه دانشجويان و اساتيد، مسلمان تر، مومن تر، مودب تر و ضد غرب و سرشار از اخلاق و معنويت خواهند شد، لذا جای هيچ گونه نگرانی نيست.»عباس شكوهمند محمد علی عبادی نيز از دانشجويانی بودند كه به جرم شركت در حوادث بهار ٨٢ تهران به ٦ ماه حبس تعزيری محكوم شدند كه چندی پيش اين حكم اجرا شد.

دانشگاه اروميه:
در دانشگاه اروميه تجمعی خودجوش در اعتراض به مشكلات صنفی و جداسازی جنسيتی اتوبوس‌‏های دانشگاه و وضع قانون جديد تردد به خوابگاه ها قبل از ساعت ٢٠ و ديگر مشكلات صنفی اين دانشگاه صورت گرفته بود. همچنين در پی برگزاری كنسرت موسيقی از سوی انجمن اسلامی اين دانشگاه عده ای از بسيجيان با همكاری حراست دانشگاه، و عليرغم اين كه اين كنسرت دارای مجوز برگزاری بود، به اين مراسم حمله كرده، به ضرب و شتم اعضای انجمن اسلامی دانشجويان اقدام كردند و آلات موسيقی را شكستند و پس از آن نيز از سجاد نيكنام دبير انجمن به كميته انضباطی شكايت كردند. سجاد نيكنام به فاصله چند روز ٤ مرتبه به كميته انضباطی احضار شده بود. لازم به ذكر است بر اساس خبرهای رسيده بيش از ٥٠ دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشجويان، شورای صنفی و ساير دانشجويان در اين مدت به كميته انضباطی احضار شده اند.

دانشگاه زنجان:
نشريه دانشجويی قيزيل اوزن به مدير مسئولی ريحانه پورغنی توقيف شد. همچنين چندی پيش نيروها امنيتی خانواده ريحانه پورغنی را در خصوص دستگيری وی، تهديد كرده بودند كه در پی اين تهديدها وی به دادگاه انقلاب احضار و سپس دستگير شد. وی همچنان در بازداشت به سر می برد. همچنين معرفت الله فضلی مدير مسئول نشريه دانشجويی زنگان و ياشار حكاك پور توسط نهادهای امنيتی احضار و تهديد شده اند كه در پی آن ياشار حكاك پور پس از ٢٩ روز بازداشت با قرار وثيقه ٨٠ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. وی در طی اين مدت توسط تيم های مختلف مورد بازجويی قرار گرفته است. همچنين مجوز برگزاری مراسم ١٦ آذر نيز به انجمن اسلامی اين دانشگاه داده نشد.

صنعتی اصفهان:
در پی تغيير هيئت رئيسه دانشگاه و يك دست شدن آن، در اقدامی بی سابقه به دنبال شكايتی از واحد قرآن نهاد رهبری و بسيج از ماهنامه فرهنگی سياسی نسيم شمال در دانشگاه صنعتی اصفهان به خاطر چاپ مطالب و طنز نوشته ها و كاريكاتورهای آقای احمدی نژاد و انتشار مطالب مربوط به مسائل صنفی دانشجويان، اين نشريه محكوم به توقف فعاليت و ٦ ماه محروميت برای محمد رضا قلمكاری، مدير مسئول ماهنامه شد.

دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی:
محمد امين مهدوش عضو انجمن اسلامی و از نويسندگان نشريه دانشجويی معرفت به حكم كميته انضباطی به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شد. امين قلعه ای و احمد ميرزايی از ديگر اعضای انجمن نيز به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده اند. همچنين بدستور هيئت نظارت بر تشكلهای دانشجويی ، انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه ممنوع الفعاليت شد. قابل ذكر است نشريات دانشجويی معرفت و باختر در اين دانشگاه لغو امتياز شدند.

دانشگاه شهركرد:
بهار امسال اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شهركرد در پی مشكلاتی كه برای اين انجمن پيش آمده بود دست به تحصن در مقابل اتاق رياست اصلاح طلب اين دانشگاه زدند و پس از عدم توجه مسئولين به اين مسئله دست به اعتصاب غذا زدند. پس از چند روز اين دانشجويان در اثر اعتصاب غذا راهی بيمارستان شدند ولی پس از بازگشت از بيمارستان به اعتصاب غذا و تحصن خود ادامه دادند تا اين كه از سوی عده ای از كارمندان دانشگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. لازم به ذكر است كليه اين اتفاقات در دوران دولت اصلاح طلب خاتمی به وقوع پيوسته است. باری، دانشجويان با شكايت از اين افراد خواستار رسيدگی قوه قضاييه به اين امر شده بودند. ولی اكنون پس از گذشت بيش از ٦ ماه از اين قضيه و عدم رسيدگی به شكايت دانشجويان ٥ عضو انجمن اسلامی به دادگستری احضار شده اند. اين احضار در پی شكايت مسئول دانشگاه از اين دانشجويان عنوان شده است. ولی رئيس دانشگاه شهركرد می گويد: «من شخصا از اعضای انجمن اسلامی شكايتی نكرده‌ام و اين درگيری بين تعدادی از پرسنل دانشگاه و اعضای انجمن اسلامی بوده كه آغازكننده‌ی اين درگيری هم انجمن بوده است.» مهدی مكارمی از دانشجويان احضار شده به دادگاه به خبرنگار ايسنا گفته: «ما شكايتی از ضاربان تسليم دادگستری كرديم، اما انگار برای تحت فشار قرار دادن و جلب رضايت، از ما شكايت كرده‌اند.» همچنين از نمايش بسياری از فيلم های دارای مجوز وزارت ارشاد توسط انجمن از سوی رياست اين دانشگاه جلوگيری می شود. توجيه رياست اين دانشگاه اين است كه برخی از فيلم ها يی كه از سوی وزارت ارشاد مجوز پخش را دريافت كرده اند از لحاظ محتوايی دارای اشكلاتی می باشد كه اين اشكالات سبب بروز اشاعه فساد و رواج بی بند و باری و ..... در سطح دانشگاه می گردد.

دانشگاه گرگان:
نشريه دانشجويی كاوش كه از سوی دانشجويان دانشگاه كشاورزی گرگان منشر می شد، به حكم كميته ناظر بر نشريات دانشجويی، مجوزش باطل اعلام گرديد. همچنين نشريه دانشجويی اعتراض كه از سوی دانشجويان همين دانشگاه منشر می شد، به علت اعتراض به سيستم مديريت امور دانشجويی اين دانشگاه برای مدت يكسال توقيف گرديد.

دانشگاه شهيد چمران اهواز:
مديريت دانشگاه چمران اهواز اقدام به برگزاری انتخابات گزينشی و غيردموكراتيك شورای مركزی انجمن كرده است. فراكسيون مدرن اين دانشگاه در بيانيه خود آورده است: «ردصلاحيت های گسترده ،‌ فاشيستی و جانبدارانه ی شورای تحقيق سه نفره با يك عضو غير قانونی و يك عضو كنار گذاشته شده با سكوت سوال برانگيز هيات نظارت گره می خورد و استقلال انجمن اسلامی با قدرت می پيوندد.»

تربيت معلم سبزوار:
مصطفی صداقت جو و مهران كوشا، به علت اعتراض به بازداشت فعالين سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران و انتشار و توزيع بيانيه دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط اداره اطلاعات اين شهر چندين بار احضار و دست آخر بازداشت و پس از چند ساعت بازجويی بطور موقت آزاد شدند.

دانشگاه تبريز:
حيدر زاهدی دانشجوی دانشگاه تبريز به اتهام شركت در اجتماع غير قانونی و اقدام عليه امنيت كشور محاكمه شد. وی در دادگاه بدوی به دو سال حبس و اخراج از دانشگاه محكوم شده بود. همچنين حسين ميركريمی دانشجوی دانشگاه سهند تبريز به علت نوشتن مقاله انتقادی و نصب اين مقاله در بورد آزاد انجمن اين دانشگاه به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده است.

رازی كرمانشاه:
فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رازی كرمانشاه، به اتهام توهين و اهانت به برخی نهادهای قانونی كشور با شكايت بسيج دانشجويی به حكم هيئت نظارت بر تشكلهای دانشجويی اين دانشگاه، برای مدت ٤ ماه ممنوع شد. اين حكم به مدت يكسال به حالت تعليق در آمد.

دانشگاه يزد:
در پرونده ای كه برای انجمن جمهوری خواه دانشگاه يزد گشوده شده مرتضی برشجان، بهروز خالقی، نويد غلامی، عليرضا سلطانی‏، مصدق كشاورز و امير اسحاقی با اتهام شركت در فعاليت تبليغيعليه نظام به دادگاه احضار شدند كه امير اسحاقی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به ٦ ماه حبس تعليقی محكوم گرديد. عليرضا سلطانی هم به سه ماه و يك روز حبس تعليقی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد محكوم شده است. اسحاقی در گفتگو با ادوارنيوز گفته است: « اين پرونده مربوط به دو سال پيش است كه با تحريم انتخابات مجلس هفتم از سوی انجمن جمهوری خواه گشوده شد. كه پيرو آن در خردادماه سال ٨٣ بنده به همراه آقايان خالقی و غلامی دستگير و يك هفته را در بازداشت به سر برديم.»

علامه طباطبايی:
اكبر عطری دانشجوی سابق اين دانشگاه و از فعالان دانشجويی و سياسی از سوی دادگاه انقلاب زنجان غيابا به تحمل ٤ ماه حبس تعزيری محكوم شده است. همچنين وی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ٥ سال حبس تعزيری نيز محكوم شده است.
همچنين عبدالله مؤمنی دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزيری، به مدت پنج سال تعليق و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شد. در حكمی كه به مومنی ابلاغ شده آمده است: «به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام و انجام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هايی عليه نظام به پنج سال حبس تعزيری محكوم می شود. حبس مذكور برای مدت پنج سال معلق می‌گردد.» فريد مدرسی نيز به ٨ ماه حبس محكوم شده است. محمد رضا رحيمی راد به اتهام اهانت به رهبری به ٦ ماه حبس تعليقی محكوم گرديده و اين در حالی است كه وی در خصوص دو پرونده ديگر نيز در انتظار صدور رای دادگاه انقلاب به سر می برد. محمد خانی دانشجوی رشته‌ی تعاون و رفاه اين دانشگاه، به اتهام شركت در تجمعی در مقابل دانشگاه تهران، ترغيب دانشجويان به تحصن در خوابگاه درباره انتخابات رياست جمهوری به تعليق از تحصيل محكوم شده است. عليرضا اردلان ديگر دانشجوی اين دانشگاه به اتهام اخلال در نظم عمومی به اخراج از خوابگاه محكوم شده است. شايان ذكر است كه اين چندمين حكم صادره از طرف كميته انظباطی دانشگاه علامه بعد از روی كار آمد آيت اله شريعتی مدير روحانی دانشگاه علامه است كه در موارد قبلی با اعتراض شديد دانشجويان دانشگاه بعضا مجبور به عقب نشينی شد. قابل توجه اين كه برخوردهای سركوبگرانه تنها دامان دانشجويان اين دانشگاه را نگرفته و به اساتيد هم سرايت كرده است. دكتر نمك دوست از اعضای هيئت علمی اين دانشگاه چندی پيش به بهانه های واهی اخراج شد. دانشجويان دانشگاه علامه در اعتراض به اين حركت تجمع اعتراض آميزی در اين دانشگاه برگزار كردند و خواستار بازگشت دكتر نمك دوست شدند.

شهيد رجايی:
نشريه دانشجويی گزينه ١١ به حكم هيئت نظارت بر نشريات دانشجويی دانشگاه رجايی تهران برای مدت سه ماه توقيف گرديد. مهدی امين زاده از دانشجويان قديمی اين دانشگاه و عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم كه در گذشته تحت بازداشت و شكنجه بوده است سال جاری پس از پذيرفته شدن در مقطع فوق ليسانس به خاطر سابقه فعاليت دانشجويی از ثبت نام وی جلوگيری شد.همچنين به دستور هيئت نظارت بر تشكلهای دانشجويی ، انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه ممنوع الفعاليت شد.

دانشگاه كاشان:
انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشكی كاشان نيز از جمله تشكل هايی است كه به دستور هيئت نظارت از ادامه كار آن جلوگيری شده است. دفتر تحكيم در بيانيه خود ضمن اعتراض به اين گونه حركات آورده است: «حاكميت اقتدار گرا سركوب دانشجويان را آنچنان در دستور كار خود قرار داده است كه برخورد در كميته های انضباطی را كافی ندانسته و برای خاموش كردن صدای دانشجويان حتی رسانه ها را از رساندن صدای مظلومانه شان و انتشار اخبار برخوردهای قضايی و امنيتی منع كرده است».

شهيد باهنر كرمان:
سعيد اردشيری، رضا دلايی ميلان و حسين خداياری دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان به اتهام اقدام بر ضد امنيت كشور از طريق تحريك ديگران عليه نظام و اغتشاش، به ترتيب به يكسال حبس و متهمين رديف دوم و سوم هركدام به پنج ماه حبس تعليقی محكوم شدند.

صنعتی شريف:
پرونده محمد مباشری دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از دادگاه عمومی استهبان به دادگاه انقلاب اين شهرستان ارجاع شد.

دانشگاه گيلان:
هيئت نظارت بر تشكلهای دانشگاه علوم پزشكی گيلان به شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تذكر كتبی داده كه مصالح نظام جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد. در اين نامه همچنين روند در پيش گرفته شده توسط انجمن مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنين آخرين شماره نشريه دانشجويی نويد نو كه وابسته به انجمن گيلان می باشد موجب بروز فشارهای فزاينده بر اين تشكل دانشجويی شده است. امام جمعه رشت طی سخنانی به تهديد اعضای انجمن اسلامی پرداخته و گفته است: «اگر آزادی اين است برادران بسيجی هم بايد آزاد باشند تا شما را از دانشگاه بيرون بيندازند». همزمان با اين سخنان، يكی از نشريات راست افراطی طی يادداشتی مطالب اين نشريه را «توهين و اهانت به اسلام، انقلاب و رهبری» دانست و خواستار برخورد قاطع مسئولان دانشگاه شد. گفتنی است پرونده ای در خصوص اين نشريه در دادگستری گيلان تشكيل شده است كه شاكيان آن عموما نهادهای امنيتی و حكومتی می باشند. از سوی ديگر فشارهای بيرونی بر دانشگاه چنان است كه گفته می شود حتی حكم اخراج اين دانشجويان هم صادر شده است. نشريه انجمن اسلامی نيز توقيف شده است و پنج تن از دانشجويان به نام های علی رضا ميرزا بيگی، محسن سيدكاشی، احسان گسكری، مرتضی پرتويان، محمد فرضی زاده مشمول حكم های صادره از سوی كميته انضباطی خواهند شد، بدون آنكه هيچ جلسه ای از سوی كميته انضباطی برای شنيدن دفاعيات و سخنان دانشجويان تشكيل شده باشد. اما نكته جالب تر فشار نهادهای بيرونی و درون دانشگاهی بر دانشجويان، برای مسكوت نگاه داشتن اين قضيه است. به تمامی دانشجويان تذكر اكيد داده شده كه اين خبرها در جايی درز پيدا نكند، زيرا «برای خود آن ها بد می شود» و جلوی حل قضيه را می گيرد.

علوم پزشكی ايران:
هيات نظارت از صدور مجوز برگزاری برنامه انجمن دانشگاه علوم پزشكی ايران به مناسبت ١٦ آذر، روز دانشجو، خودداری كرد. دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو و مخالفت با دعوت چند فعال دانشجويی به اين دانشگاه، تجمعی اعتراض آميز برگزار كرد.

دانشگاه مازندران:
انجمن دانشگاه مازندران نيز از جمله انجمن هايی است كه در راه ادامه كار و برگزاری انتخابات آن از سوی مديريت جديد دانشگاه وقفه ايجاد شده است. البته ناگفته نماند اين انجمن بنا بوده كه انتخابات خود و انجمن دانشكده هايش را در بهار سال گذشته كه هنوز دولت اصلاحات بر سر كار بوده برگزار كند. ولی به گفته اين انجمن «هيات نظارت قبلی آنقدر انجمن اسلامی دانشگاه را معطل كرد كه عملاً فرصت برگزاری انتخابات از موعد مقرر گذشت و انتخابات انجام نشد. برهمين اساس انجمن دانشگاه مجوز تعويق انتخابات و مشروعيت قانونی فعاليت های كليه ی انجمن های اسلامی دانشگاه مازندران تا تاريخ ٣٠/٨/٨٤ را از هيات نظارت و رياست وقت دانشگاه گرفت، اما آقای بابائيان رياست فعلی دانشگاه و اعضای هيات نظارت جديد و كليه ی مشاوران و مطلعان با تفسيری ناموجه و ناصواب حق فعاليت را از انجمن سلب و آن را به اصلاح اساسنامه مشروط كردند.» وضعيت فعلی انجمن دانشگاه مازندران را می توان از جمله آخرين فرصت سوزی های دولت خاتمی و ضربات اصلاح طلبان حكومتی به جنبش دانشجويی دانست. آن طور كه انجمن دانشگاه مازندرانمی گويد در جهت حل مشكل خود تمام راه ها را طی كرده است. از مذاكرده و گفت و گو و اصلاح اساسنامه و... گرفته تا تجمع و تحصن و اعتراض. اما هنوز از سوی مديريت جديد دانشگاه به اين نهاد و آن نهاد داخل دانشگاه پاس داده می شود و گويی مسئولين جديد اين دانشگاه خيال ندارند سدی كه در مقابل فعاليت های اين نهاد دانشجويی ايجاد كرده اند را از سر راه بردارند.

علم و صنعت:
احمد فرجی از دانشجويان سابق اين دانشگاه به ٣ سال حبس محكوم شد. در دانشگاه علم و صنعت مطالب نشريات قبل از چاپ بايستی به رويت مسئولين برسد و در صورت تاييد، به چاپ برسد. همچنين مسئولين اين دانشگاه نيز از صدور مجوز برای برگزاری مراسم در روز دانشجو خودداری كردند. به همين خاطر دانشجويان تجمعی اعتراضی در اين خصوص برگزار كردند.

دانشگاه فردوسی مشهد:
محمد مهدی بخارايی، دانشجوی اين دانشگاه كه در زمينه حقوق بشر فعاليت می كند، پس از احضار به وزارت اطلاعات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و داخلی كشور به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.

دانشگاه آزاد:
دانشگاه آزاد نيز از سيل تهاجمات و برخوردها در امان نبوده است. در مجموعه اين دانشگاه چنان جو خفقانی حاكم است كه بسياری از دانشجويان شهامت كوچكتری عمل اعتراضی را به خود نمی دهند. در صورت تضييع حقوق دانشجويان نيز تشكل و نهادی مستقل و دانشجويی در اين دانشگاه وجود ندارد كه از حق دانشجويان دفاع كند. نشريه دانشجويی تخته سياه و سخن تازه توقيف گرديد. همچنين دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب اعضای هيئت موسس انجمن اسلامی اين واحد را برای تشكيل انجمن فاقد صلاحيت دانسته است. امير رضا اردلان دانشجوی دانشگاه آزاد شهرضا، به اتهام فعاليتهای سياسی و همكاری با گروهای غير قانونی و مخالف حكومت به دستور مسئول دانشجويی اداره اطلاعات شهرضا، نيروهای امنيتی از ورود وی به دانشگاه و جلسه امتحان جلوگيری بعمل آوردند. نامبرده توسط نيروهای ضد شورش نيروی انتظامی بازداشت و به اطلاعات ناجا منتقل و پس از ساعاتی آزاد گرديد.انتخابات تشكل های دانشجويی دانشگاه آزاد هم با دخالت و دست اندازی مديريت اين دانشگاه به صورت گزينشی انجام شد. سه نفر از دانشجويان معترض بازداشت شدند كه به دنبال پيگيرى ها، روز بعد آزاد شدند. اخيرا نيز ١٠ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شيراز به علت پيگيری مطالبات صنفی از دانشگاه حكم اخراج دريافت كرده اند.

...و در پايان:
در مجموع از آبان ماه امسال به اين سو و به فاصله كمتر از ٥ ماه از استقرار كامل دولت جديد، ١٥ مورد حكم زندان برای دانشجويان صادر شده است، در ٥٥ مورد دانشجويان به نهادهای امنيتی و قضايی احضار شده اند، ١٩ حكم تعليق از تحصيل برای ايشان از سوی كميته های انضباطی صادر شده، ١١ حكم اخراج صادر شده است، در راه فعاليت های آزاد ٢٠ انجمن های دانشجويی مانع ايجاد شده است، در ٥ مورد به صورت جدی فعاليت های انجمن ها از سوی مديران دانشگاه ها متوقف شده است، ١٠ نشريه دانشجويی توقيف شده اند و صدها نفر از دانشجويان به دلايل گوناگون به كميته های انضباطی احضار شده اند. و اين نتيجه فقط ٥ ماه مهروزی دولت جديد است با دانشجويان!

تهيه و تنظيم: نشريه دانشجويی واژه، پلی تكنيك تهران
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.