شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ - Saturday 24 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه دفتر تحكيم وحدت درباره حادثه دانشگاه شريف

آن هنگام كه افراد بی‌تدبير زمام امور را در دست بگيرند انحطاط ملتها آغاز می‌گردد. وزيرعلوم بی تدبير دولت امنيتی كه با پايين ترين حد نصاب در تاريخ اين كشور به كابينه راه يافت پس از تكيه زدن بر اريكه قدرت كوشيد انتقام تحقير خويش در مجلس را از دانشگاهيان بگيرد.

iran-emrooz.net | Tue, 14.03.2006, 9:45

بيانيه شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
در محكوميت حمله وحشيانه به دانشگاه صنعتی شريف

آن هنگام كه افراد بی‌تدبير زمام امور را در دست بگيرند انحطاط ملتها آغاز می‌گردد. وزيرعلوم بی تدبير دولت امنيتی كه با پايين ترين حد نصاب در تاريخ اين كشور به كابينه راه يافت پس از تكيه زدن بر اريكه قدرت كوشيد انتقام تحقير خويش در مجلس را از دانشگاهيان بگيرد. در سايه حس انتقام جويی بود كه وی كار تصفيه دانشگاهيان را آغاز نمود . انتصاب روحانيون فاقد مدرك و اخراج اساتيد نو انديش تنها گوشه ای از بی تدبيری اين فرد بوده است. وزير بی درايت علوم كه از حل معضلات اساسی اين وزارتخانه عاجز است در سايه انتقام جويی طی چند ماه گذشته نقشی اساسی درغوغا سازی و غوغاسالاری داشته است و كوشيده است نا توانی خويش را درسايه اين غوغاها پنهان نمايد از اين رو در ابتدا بحث اسلامی كردن متون درسی و اعزام اساتيد به حوزه علميه را مطرح نمود وهنگامی كه جنجال اين بحث فرو نشست به كثيف ترين طرح در طول تاريخ چند هزاره اين كشور كه سوء استفاده از پيكر جان باختگان در راه اعتلا كشور است روی آورد.
طرحی كه چهره دانشگاه نا شناسی كابينه امنيتی در حمله سفاكانه به دانشگاه شريف را نمايان ساخت و نشان داد همچنان گوش به فرمانانی حلقه به گوش در اين كشور آزادند و می توانندهر گاه كه اربابانشان امر نمايند دانشگاهيان را به خاك و خون بكشند.
دفتر تحكيم وحدت ضروری می داند نكاتی را پيرامون هجوم نيروهای امنيتی مسلح به سلاحه گرم و گاز اشك آور به ساحت دانشگاه وشهدا دردانشگاه صنعتی شريف بيان دارد.
١- كابينه بی تدبير احمدی نژاد در حالی برای دانشجويان شاخ وشانه مكشد كه از استيفای حداقل حقوق ملت در عرصه بين الملل عاجز بوده است لذا نمايشی چنين گستاخانه از خود به نمايش می گذارد تا به خيال باطل خويش مخالفان را به سكوت وادار نمايد.
٢- بی شك از كوزه آن تراود كه در اوست قصه وزير علومی كه نحوه كسب رای اعتماد وی حتی صدای موافقان دولت را نيز درآورد مضحك تراز همه است. بی شك از وزيری كه با آرايی مشكوك وزير شد نمی توان انتظار زيادی داشت وزيری كه سهم بودجه وزارت علوم را كاهش داد و برسرعت مهاجرت نخبگان از كشور افزود چاره ای جز اين ندارد كه با غوغاسالاری اذهان عمومی را منحرف نمايد.
٣- آقايان مقدس نما در چند ماه اخير آنچنان در سوء استفاده از مقدسات و احساسات مذهبی اين مردم گوی سبقت را ازهمديگر می ربايند كه فراموش كرده اند كه روزی از اريكه قدرت به زير خواهند آمد و بايد پاسخگوی اعمال خويش باشند.آخرين مورد از اين اقدامات شنيع سوء استفاده از پيكر شهيدانی است كه در راه اعتلا كشور جان باخته اند كثيف تيرن كاری كه اين دولت غوغا سالار به آن متوسل شده است اقدامی كه فرياد اعتراض فرزندان شهيد دانشگاه شريف رانيز به دنبال داشت.
٤- به راستی با توسل به كدام استدلال بايد پيكر شهدا را به دانشگاه انتقال داد؟ آقايانی كه هرگونه قرائتی غير از قرائت خود از دين را بدعت می دانند در كجای سنت اين گونه رفتار را مشاهده نموده اند؟ آيا پيامبر پيكر حمزه (ع) را در جايی غير از محل عمومی به خاك سپرد و يا شايد علی (ع) با پيكر پيامبر به شيو ه ای ديگر برخورد نمود؟.بی شك اين رفتارتنها يك علت دارد وآن غوغاسالاری جهت پوشش معايب خود است اقدامی كه دولت جديد سخت به آن محتاج است.
٥- اما شيوه حمله به دانشجويان نيز خود نكته جالبی است. در ميان گروههای فشار اين حداديان مداح كاسب است كه جمعيت را به حمله به دانشجوان فرا می خواند ودر پی اين فراخوان حمله است كه نيروهای امنيتی نيز وحشيانه به دانشجويان هجوم می اورند و به ضرب و شتم آنها ميپردازند.به راستی نيروهای نظامی وشبه نظامی و امنيتی بارديگر در دانشگاه چه می كنند؟ حداديان در دانشگاه چه می كرده است؟ و اين بار قرار است چه كسی به جرم دزديدن ريش تراش محاكمه شود؟ هر چند ازآنجا كه تا كنون كسی پريشان نشده است انتظارحتی محاكمه ای قلابی را نيز نمی توان داشت.
٦- آقايان درحالی در روزهای گذشته مشغول انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با دانشجويان هستند كه خود حتی از جريان واقعی اطلاعات در مورد اين حادثه جلوگيری می نمايند و می كوشند اين واقعه را برخورد ميان دانشجويان جلوه دهند. به راستی حاج حسين حداديان دانشجوست؟ كدام دانشجو از گاز اشك آور استفاده می نمايد؟
٧- آنچه در اين ميان جای تقدير دارد هوشياری و مقاومت بی نظير دانشجويان شجاع دانشگاه صنعتی شريف است. دانشجويانی كه با مقاومت خويش برگ زرين ديگری از مبارزات دانشجويی را رقم زدندو نشان داند كه دانشجويان اين كشور همچنان در مقابل اهانت به صاحت دانشگاه وسوء استفاده از مقدسات ايستادگی خواهند نمود.
در پايان شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز انزجار نسبت به حمله وحشيانه به دانشگاه شريف و مضروب ساختن دانشجويان سوء استفاده از پيكر شهيدان اين مرز وبوم را محكوم می نمايد و ضمن اعلام غزای عمومی برای جامعه دانشگاهی كشور در روز سه شنبه مورخه ٢٣/١٢/١٣٨٤حمايت خود را از دانشجويان شجاع دانشگاه شريف اعلام می نمايد. همچنين اين شورا خواهان معذرت خواهی رئيس دولت و استعفاء وزير علوم جهت التيام بخشی به زخمهای خانواده های معظم شهد او جامعه دانشگاهی است

شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.