يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - Sunday 21 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دوبرابر افزايش در بودجه‌ی نهادهای مذهبی

بودجه نهادهای مذهبی در سال ٨٥ نسبت به سال گذشته به طور متوسط بيش از دو برابر افزايش يافته است. علاوه‌بر اينها بعضی از نهادهای سياسی و تبليغاتی نيز از افزايش بودجه بالايی برخوردار شده‌اند.

iran-emrooz.net | Tue, 07.02.2006, 5:10

ايلنا: يك نماينده مجلس هفتم با ارائه جدول مقايسه‌‏ای بودجه تعدادی از نهادهای سياسی و مذهبی به خبرنگار پارلمانی "ايلنا" گفت: بودجه نهادهای مذهبی در سال ٨٥ نسبت به سال گذشته به طور متوسط بيش از دو برابر افزايش داشته است و بعضی از نهادهای سياسی نيز از افزايش بودجه بالايی برخوردار شده اند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی "ايلنا" جدول ارقام مقايسه‌‏ای بودجه ٨٥ نسبت به سال ٨٤ و درصد رشد آن برای بخشی از نهادهای مذهبی و سياسی به شرح زير است. (كليه ارقام بودجه به ميليون تومان است.)


عنوان دستگاه [برآورد بودجه ٨٥ - رشد نسبت به لايحه ٨٤ - رشد نسبت به بودجه مصوب ٨٤ ]

سازمان تبليغات اسلامی (كمك به اشخاص حقيقی و حقوقی) [١٠٤٥٧٠ - %١٨- - %٧٧/٢٥ ]
سازمان تبليغات اسلامی (كمك به نهادها و مراكز فرهنگی و دينی) [ ٧٣٦٠ - %٢/٤٧ - %٨٢٠ ]
مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی [ ٢٠٠٠ - %١٠٠ - %١٠٠ ]
بنياد دايره المعارف اسلامی [ ٢٠٠٠ - %١٠٠ - %١٠٠ ]
موسسه دايره المعارف فقه شيعه [ ٢٠٠٠ - %١٠٠ - %١٠٠ ]
مركز جهانی علوم اسلامی [ ١٩٧٨٣ - %٧/٢٢٩ - %٣/١٤٧ ]
مجمع جهانی اهل بيت [ ٥٤١٨ - %٧/٨٥ - %٣/٣٨ ]
مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی [ ٢٩٤٥ - %١/١٥٧ - %٧٩ ]
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی [ ٣٨٣٢٥ - %٢/٦٤ - %٣/٥٠ ]
مركز خدمات حوزه های علميه [ ٢٣٠٣٦ - %٣/٣٨١ - %٧/١٠٨ ]
مركز خدمات حوزه علميه قم [ ٣٥٠٠٠ - %١/١٤٧ - %١/٣٩ ]
حوزه های علميه خواهران (كمك) [ ١٠١٥٤ - %٧/٤٧٨ - %٤/١٤٤ ]
مركز مديريت حوزه علميه [ ٦٠٠٠ - ٠ - %٥٠ ]
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی [ ٣٥٠٠ - %٢٥٠ - %١٣٣ ]
شورای هماهنگی تبليغات اسلامی [ ٢٥٥٥ - %٥/٩٦ - %٥/٩٦ ]
دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم [ ٢٣٨٨٠ - %٨/١١٠ - %٤/٥٠ ]
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها [ ١٢١٣٨ - %٨/١٤٠ - ٩/٢٠ ]
كتابخانه آيت الله مرعشی [ ١١٦٦ - %٢/٢٧ - %٢/٢٧ ]
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی [ ٣٣١٣ - %٧/٣٤ - %٧/٣٤ ]
سازمان تبليغات اسلامی [ ٢٩٩٧١ - %٤/٩٥ - %٨/٤١ ]
سازمان صدا و سيما [ ٣٢٦٥٢٠ - %٦/٤٥ - %٩/١٦ ]
كميته امداد امام خمينی [ ١٠٠٧٦٤٥ - %٩/١٠٧ - %٦/٤٣ ]
برنامه نظارت شورای نگهبان [ ١٠٥٦٠ - %٩/٥١ - % ٤/٢٤ ]
شورای نگهبان [ ١٨٤٣٩ - %٥٤/٣٠ - %٩/٨- ]
اعتبار طرح های مربوط به سفرهای مقام رهبری [ ١٧٥٠٠٠ - %١٥٠ - %٢/٨٤ ]
اعتبار طرح های مربوط به سفرهای رئيس جمهوری [ ٧٠٠٠٠ - %٧/٢٠ - %٧/٢٠ ]
نهاد رياست جمهوری-كمك به اشخاص حقيقی و حقوقی [ ٦٠٠٠٠ - %٢٠ - %٢٠ ]
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.