چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 21 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چرا اين همه ترس از سنديكا و اعتصاب

دفتر تحكيم وحدت: به راستی، داشتن سنديكا و اعتراض به مشكلات معيشتی آنهم از راههای مسالمت آميز به قدری خطرناك است كه چند صد تن از كارگران در يكروز روانه زندان اوين شوند و برای بازگشت به كار مجبور به توبه نامه نويسی ... ؟!

iran-emrooz.net | Wed, 01.02.2006, 9:59

اطلاعيه روابط عمومی دفتر تحكيم وحدت
راجع به بازداشت چند صد تن از كارگران شركت واحد تهران وجمعی از دانشجويان

در حالی كه دولت عدالتمحور و مهرورز اولين لايحه بودجه سالانه خويش را تبيين می كند و مزد حاميان انتخاباتی خود را با رشد صددر صدی بودجه نهادهای مذهبی حكومتی و نظامی از منافع ملی مردم ايران می پردازد ، و در حالی كه بودجه ای با اعمال نظرهای غير كارشناسانه و غير علمی چوب حراج بر منافع ملی ايرانيان زده است و مغفول ماندن مشكلات معيشتی مردم كه محور اصلی شعارهای انتخاباتی دولت نهم بوده است ، بيش از پيش عيار صداقت اصولگرايان را محك می زند ،اينك شاهد مهرورزی با كسانی هستيم كه زمانی بدنه رای دولت در عوامفريبی بودند ، كارگرانی كه تنها مطالبات صنفی و معيشتی خويش را طلب می كردند ، اينك با مهرورزی در زندان اوين به سر می برند!
سوال اينجاست ، چگونه است كه در برابر قدرتهای خارجی به هزار چرخش و عقب نشينی ، تن به مذاكره ، تعليق و يا انتقال غنی سازی به خاك اين و آن می دهند و در عرصه داخلی ، تمام قدرت خود را به رخ شهروندان ايرانی می كشند؟!
تاسيس سنديكاهای كارگری و پی گيری مطالبات صنفی از اولين حقوق شهروندی هر انسان است .اعتصاب ، تحصن و اعتراض به تضييع حقوق از اصول مصرح قانون اساسی است.
سوال اينجاست، چگونه است كه اعتصابات كاركنان حمل و نقل شهر نيويورك را در رسانه های دولتی خود ، به هزار گزارش و تحليل ، ضعف دولتهای غربی در اداره جامعه می دانند و حتی اعتصاب يك روزه كارگران شركت واحد را بر نمی تابند ؟!
با مهرورزی كارگران و دانشجويان را بازداشت می كنند و شب هنگام به خانه هايشان حمله می كنند و با ايجاد رعب و وحشت در خانواده آنها ، بی شرمانه همسرانشان را نيز بازداشت می كنند .
به راستی ، داشتن سنديكا و اعتراض به مشكلات معيشتی آنهم از راههای مسالمت آميز به قدری خطرناك است كه چند صد تن از كارگران در يكروز روانه زندان اوين شوند و برای بازگشت به كار مجبور به توبه نامه نويسی ... ؟!
بازداشت دانشجويان نيز در اين ميان تامل برانگيز است . مسوولان می پرسند دانشجويان آنجا چه می كردند ، فارغ از اينكه كسی بپرسد ، دانشجويان و كارگران در زندان چه می كنند ؟!
و بی شرمانه پس از آزادی ، آنان را روانه حراست شركت واحد و اينان را روانه حراست وزارت علوم می كنند .
دفتر تحكيم وحدت ، ضمن اعلام حمايت از مطالبات جامعه كارگری و تاكيد بر حق داشتن سنديكاها و تشكلهای صنفی و كارگری ، خواستار آزادی بی قيد و شرط كارگران شركت واحد است و از دولت می خواهد تا سفيران حقوق بشر خود را قبل از كشورهای غربی ، روانه زندانهای اوين و رجايی شهر كرج نمايد .

روابط عمومی دفتر تحكيم وحدت
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.