دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Monday 20 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

‬برخی مديران بايد استعفا كنند

طلايی نيك: نمی‌توانيم همه جزييات سقوط هواپيمای C130 را به صورت علنی بگوييم. در مجموع ضعف تدابير در مديريت و سياستگذاری، كمبود بودجه، ناهماهنگی در ساختار مديريت هوانوردی كشور، ضعف در دستگاه نظارت ستادی و محدوديت‌های ناشی از عدم انجام تعهدات كشورهای سازنده هواپيما را پنج عامل اصلی اين حادثه است.

iran-emrooz.net | Tue, 31.01.2006, 15:59

ايرنا: رضا طلايی نيك رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمينه سقوط هواپيمای سی۱۳۰‬حامل خبرنگاران برخی از سطوح مديريتی بايد عذرخواهی كرده و يا استعفا دهند.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، وی روز سه‌شنبه در نشستی خبری با حضور خبرنگاران برای تشريح نتيجه‌تحقيقات و بررسی‌های درخصوص سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران در عين حال از ذكر نام اين سطوح مديريتی خودداری كرد و گفت كه جزييات اين مساله در گزارش وجود دارد و در جلسه غيرعلنی مجلس در اين خصوص ارايه خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: بررسی اصلاح سيستم‌های مديريتی بخش‌های هوايی كشور در دستور كار كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی قرار دارد.
طلايی نيك در مجموع ضعف تدابير در مديريت و سياستگذاری، كمبود بودجه، ناهماهنگی در ساختار مديريت هوانوردی كشور، ضعف در دستگاه نظارت ستادی و محدوديت‌های ناشی از عدم انجام تعهدات كشورهای سازنده هواپيما را پنج عامل اصلی اين حادثه عنوان كرد.
رضا طلايی نيك رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر اينكه نمی‌توانيم همه جزييات سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران را به صورت علنی بگوييم، از تشكيل جلسه غيرعلنی مجلس برای ارايه جزييات اين حادثه در آينده‌ای نزديك خبر داد.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، وی روز سه‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران برای تشريح نتايج بررسی‌های كميته بررسی اين حادثه، افزود: اعلام علنی برخی جزييات ‌اين حادثه به دليل مسايل امنيتی و رعايت منافع ملی امكان پذير نيست.
طلايی نيك گفت كه گزارش نهايی همراه با جزييات مساله به صورت مستند و رسمی در اختيار مقام معظم رهبری و سران سه قوه قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان كرد: جلسه غيرعلنی مجلس برای تشريح اطلاعات و آمار و برخی ارقام مربوط به‌حوزه نظامی و لشگری است كه به لحاظ ملاحظات امنيت ملی امكان ارايه آن نيست.
طلايی نيك تصريح كرد: در جلسه غيرعلنی مجلس چارچوب گزارش اعلام شده به اضافه برخی از جزييات مطرح خواهد شد.
رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی مجلس اظهار داشت: طبق اظهارات مقامات قضايی عليرغم جدايی بررسی‌های مجلس و قوه قضاييه، نتايج حاصل شده با هم مطابقت دارد و نتايج كار گروه بررسی ستاد كل نيروهای مسلح نيز با اين نتايج همخوانی دارد.
به گفته وی، هدف كاربردی كميته دفاعی در اين بررسی در سه زمينه، ارزيابی نتايج گروه‌های مختلف، پيگيری نتايج در ابعاد قضايی و اجرايی و پيگيری برای بهينه‌سازی ناوگان هوايی كشور بوده است.
طلايی نيك تصريح كرد: ۹‬نماينده مجلس و ۵‬ مشاور اصلی با همكاری بيش از ۲۰‬فرمانده نظامی و مسوول كشوری و ۲۰‬كارشناسی نظامی و غيرنظامی در اين پرونده ايفای نقش داشته‌اند و بيش از۵۰ ‬روز بيش از ۶۰۰‬نفر ساعت بازيد و جلسه برای بررسی سانحه برگزار شده است.
وی منابع‌بررسی‌ها را گزارش ستاد كل و گروه‌نظامی بررسی سانحه، بازديدها و اطلاعات تكميل ديدگاه‌های كارشناسی، نوار مكالمات مراقبت پرواز با خلبان، گراف راداری مسير پرواز و كتاب‌های مرجع هوانوردی اعلام كرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به محدوديت‌های بررسی سانحه كه امكان دقت بيشتر و تعيين جزييات دقيق‌تر را كاهش داده است، برهم خوردن صحنه سانحه، ضعف مديريت عمليات امداد و نجات، شهادت همه سرنشينان هواپيما و آسيب ديدگی هواپيمای و فقدان سيستم جعبه سياه در آن را از جمله اين محدوديت‌ها عنوان كرد.
طلايی نيك پنج عامل اصلی و دو مجموعه مكمل و‪ ۱۸‬مساله جانبی رااز عوامل اصلی بروز اين سانحه عنوان كرد و گفت: بروز نقص در ناوبری، نارسايی سيستم مراقبت فرودگاه، كاهش غيرمجاز ارتفاع، سرعت و تغييرات شديد سمت هواپيما، عدم انصراف از تقرب، بروز نقص فنی در موتور چهارم هواپيما و محدوديت‌های ديد بر اثر آلودگی هوا را از ديگر عوامل بروز اين سانحه عنوان كرد.
رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تاكيد كرد كه به وجود آمدن هر يك از اين عوامل در تحقق اين سانحه نقش مكمل داشته است.
وی ادامه داد: ابتدا با بروز نقص فنی در موتور هواپيما و سپس ورود به محدوده با ديدن پايين در مسير بازگشت برای فرود و بروز نقش سيستم ناوبری هواپيما و نارسايی در سيستم مراقبت پرواز فرودگاه و كاهش غيرمجاز ارتفاع و سرعت و تغيير سمت هواپيما به صورت تركيبی و تكميلی باعث بروز اين حادثه شده‌اند.
طلايی نيك كم توجهی مسوولان به ريشه يابی سوانح قبلی، مشكلات اجرايی و آموزش و نيروی انسانی، به كارگيری نامناسب هواپيماهای ترابری نظامی در برخی ماموريت‌ها و عدم تامين تجهيزات مناسب فرودگاه و عدم نصب جعبه سياه در هواپيماهای ترابری را می‌توان از علل و ريشه‌های اين حادثه دانست.
وی با اشاره به كم توجهی مقامات دولت و حتی مجلس در سال‌های متمادی كه باعث كاهش تدريجی بودجه دفاعی كشور در ۱۷‬سال گذشته از ۱۷‬تا ۲۰‬درصد شده است، گفت: دولت‌های پيشين و سازمان مديريت و برنامه ريزی به درخواست‌های وزارت دفاع و نيروهای مسلح كم توجهی داشته‌اند و حداقل بودجه برای نوسازی ناوگان هوايی و معيشت حداقل خلبانان و پرسنل تامين نشده است.
رضا طلايی نيك رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ازتاخير چندين ساله دولت در تهيه و ارايه لايحه جامع هوانوردی كشور انتقاد كرد.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، وی روز سه‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران برای‌تشريح نتايج بررسی‌هادر زمينه سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران افزود: فقدان نظارت لازم بر روند تعمير و پشتيبانی فنی هواپيما وعدم تقويت استانداردهای ايمنی از عوامل اصلی سوانح هوايی است.
وی خاطرنشان كرد: استفاده مجدد از طريق تعميرات مكرر برخی قطعات موجب افزايش ميزان نقص فنی در هنگام پرواز در برخی هواپيماهای ترابری بوده است.
طلايی نيك در عين حال تصريح كرد كه در مورد تامين و نگهداری و بهينه سازی و ارتقا هواپيماهای شكاری و عملياتی وضعيت مطلوبی داريم.
وی با اعلام اين خبر كه كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی ۳۰‬پيشنهاد كلی متناسب با بررسی‌ها برای كاهش سوانح در امور ساختاری و مديريت نظامی ارايه خواهد كرد، گفت: كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی از اين به بعد هر سه ماه يكبار از بهينه‌سازی تجهيزات هوايی و وضع هوانوردی كشور گزارش‌های نوبه‌ای تهيه خواهد كرد.
وی دستور مقام معظم رهبری رهبری و دولت برای تقويت بودجه و اهتمام دستگاه قضايی به رسيدگی دقيق به اين سانحه را از نقاط اميد در اين سانحه دردناك دانست و اظهار داشت: خانواده‌های شهدای اين سانحه بر لزوم اصلاح و اقدامات پيشگيرانه تاكيد ويژه دارند و اميدواريم اقدامات دستگاه‌های قضايی و دولتی برای اصلاحات صورت پذيرد.
طلايی نيك پيگيری قضايی و شناسايی مسببان اين سانحه را بر عهده قوه قضاييه دانست و گفت: ما هماهنگی‌های نزديكی با قوه قضاييه در اين خصوص داريم. در جلسات مشترك كميته دفاعی، دادسرای نظامی و دادستانی كل و نشست با رياست قوه قضاييه برای پيگيری جدی موضوع اعلام آمادگی شد و قرار شد يك نسخه از گزارش همراه با جزييات در اختيار دادگاه قرار گيرد.
وی با تاكيد بر اينكه هيچگونه دليل و مدرك معتبر و نظر كارشناسی مبنی برعمدی بودن اين سانحه به اثبات نرسيده است، اظهار داشت: متاسفانه مراقبت راداری و تجهيزات كافی در وضعيت اضطراری وجود دارد.
طلايی نيك خاطرنشان كرد: اظهار نظرهای اخير مبنی بر احتمال حمله الكترونيكی به عنوان يكی از زمينه‌ها از ابتدا در گروه بررسی شده است،اما هيچ دليل متقن و كارشناسانه برای اثبات آن وجود ندارد كه البته گروه نيروهای مسلح و دادستان نظامی و دادستانی كل نيز اين مساله را رد كرده‌اند.
وی اظهارات مصطفی پورمحمدی وزير كشور در اين خصوص رابرداشت شخصی وزير عنوان كرد.
رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی با تاكيد بر اينكه با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تغيير خلبان نمی‌تواند عامل بروز اين حادثه باشد، گفت: موارد مشابه تغيير خلبان وجود داشته، اما اين مساله به عنوان يك سو تدبير در گزارش درج شده است.
وی افزود: انتقال خبرنگاران با اين هواپيما نيز جز موارد سوتدبير بوده كه در گزارش آمده است.
طلايی نيك افزود: آمادگی خلبان نادری برای پروايز به جای خلبان گوهری اشكالی نداشته است. اما با تعويض قطعه معيوب خلبان گوهری خود اعلام آمادگی كرده كه پرواز را انجام می‌دهد.
وی با تاكيد براينكه‌كميته دفاعی رده‌های مقصر در اين سانحه را شناسايی كرده است، گفت: دستگاه قضايی بر اساس صلاحيت‌های قانونی پذيرفتن مسووليت اين موضوع شناسايی مقصران را قبول دارد و نسبت به معرفی مسببان اقدام خواهد كرد.
رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:شورای هوانوردی كشور به دستور مقام معظم رهبری برای سياست‌گذاری كلی و هماهنگی در مورد مسايل هوايی كشور تشكيل می‌شود.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، وی روز سه‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران برای تشريح‌نتايج بررسی‌ها درخصوص سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران، افزود: اين شورا علاوه بر مديريت فضا برای بهينه‌سازی ناوگان و تجهيزات فرودگاه نيز اقدام خواهد كرد.
طلايی نيك تصريح كرد: اگر لايحه جامع هوانوردی ارايه شده بود بر اساس آن بايداين شورا شكل می‌گرفت و دستور مقام معظم رهبری در اين خصوص به خاطر عدم وجود قانون هوانوردی صادر شده است.
وی تاكيد كرد: كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی در جلسات بررسی خود از مسوولان سازمان هواپيمايی كشوری و شركت فرودگاه‌های كشور نيز دعوت به عمل آورده بود و اختلاف ديدگاهی در خصوص نارسايی‌ها وجود نداشت و اين نارسايی‌ها بيشتر به شركت فرودگاه‌ها مربوط می‌شد،زيرا امور پشتيبانی فرودگاه‌ها با اين شركت است.
رييس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی گفت كه نيروی هوايی در ترابری مسافران غيرنظامی خود را موظف به رعايت مقررات ايكائو می‌داند اما سوتدبير در اين مورد به وضوح ديده می‌شود.
وی با اشاره به وجود اجساد مجهول الهويه از اين حادثه، گفت: ۵‬جسد مجهول الهويه وجود دارد كه تا كنون شناسايی نشده‌اند كه به زودی اقدامات قانونی برای تعيين تكليف اين اجساد صورت می‌گيرد.
طلايی نيك در پاسخ به سوالی در خصوص امتناع برخی از خبرنگاران برای سوار شدن بر اين هواپيما، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعی كه از سوی عقيدتی سياسی ارتش داده شد خبرنگاران و حتی كادر ارتش نارضايتی و دغدغه از معطلی در سالن فرودگاه و در اتوبوس داشته‌اند كه اين موضوع نيز در گزارش ذكر شده است.
وی در عين حال تاكيد كرد كه نيروی هوايی‌ارتش عليرغم وابستگی‌های نظامی قبل از انقلاب و تحريم‌های بعد از انقلاب و مشكلات اقتصادی در همراهی با ملت از قبل از پيروزی انقلاب و در جريان دفاع مقدس و تلاش برای خودكفايی و تقويت بنيه دفاع هوايی نقش برجسته‌ای داشته است.
طلايی نيك تصريح كرد: روحيه خلبانان و پرسنل نيروی هوايی ارتش و حفظ توان رزمی دفاعی هوايی در سطح منطقه‌ای دخيل است. وزارت دفاع نيز عليرغم تغييرات در ۲۷‬ساله گذشته و مشكلات ناشی از جنگ و محدوديت‌های بودجه‌ای و عوارض تحريم‌ها در تحقيقات و ابتكارات صنايع دفاعی به ويژه هوايی موفقيت هايی خوبی داشته است كه دستيابی به موشك شهاب-‪ ۳‬و توليد هواپيمای ايران-‪ ۱۴۰‬از آن جمله بوده است.
درادامه اين نشست خبری كاپيتان ابوطالبی كارشناس كميته دفاعی كميسيون امنيت ملی كه پيش از اين مسووليت پايگاه يكم شكاری مهرآباد را بر عهده داشته و اكنون بازنشسته است طی سخنانی گفت: خلبان بابك گوهری ۲۳۰۰‬ساعت پرواز در كارنامه خود داشته و ستوان يك بوده كه پا به سروانی گذاشته بود.
وی خاطرنشان كرد: اين خلبان عليرغم اينكه جوان بوده اما ‪ ۱۲‬سال تجربه در نيروی هوايی داشته است.
اين كارشناس ماموريت هواپيماهای سی-‪ ۱۳۰‬را پشتيبانی ترابری، سم پاشی، اطفاحريق و جابجايی مسوولان عنوان كرد و گفت: ۲۲۵۰‬هواپيما از اين نوع در جهان ساخته شده است كه برخی از آنان دچار سوانح شده‌اند كه ۱۸‬درصد سوانح اين هواپيما در ايران بوده است.
ابوطالبی تاكيد كرد: هواپيمای سقوط كرده از هواپيماهای نسبتا خوب در حال پرواز نيروهای هوايی بوده كه ۲۵۰‬ساعت پرواز داشته است.
وی در تشريح علل بروز اين سانحه، اظهار داشت: در ۸۴‬ثانيه پايانی، هواپيما در زير ارتفاع قرار داشته كه اين مساله توسط كنترلر اعلام می‌شود.
در حدود ۳‬تا ۴‬مايل مانده به فرودگاه هواپيمای دچار انحراف به چپ می‌شود كه اين انحراف به احتمال زياد به خاطر اشكالات ناوبری بوده است.
اين كارشناس ادامه داد: خلبان شهيد گوهری به دليل ديدن زمين در زير پا و ساختمان‌ها يا نقطه آشنايی در مسير پروازی متوجه انحراف می‌شود و اقدام به گردش به راست می‌كند اما چون موتور چهارم هواپيما از بين رفته بود كجی هواپيما بيش از حد شده كه منجر به ايجاد اصطكاك در بال سمت راست و گردش و كاهش سرعت می‌شود و خلبان به دليل سرعت پايين و ارتفاع كم نمی‌تواند آن را هدايت كند.
وی تصريح كرد: خلبان تا لحظه‌ای كه به گردش اقدام كند ديدی به فرودگاه ندانشته و برج كنترل نيز به دليل ارتفاع كم هواپيما را نمی‌ديده است.
اين كارشناس در خصوص نحوه قرار داشتن مسافران اين هواپيما هنگام سقوط گفت: هواپيما به طريقی سانحه ديده كه نمی‌توان گفت شهدا به چه طريقی در هواپيما نشسته بودند. وضعيت نهايی هواپيما به گونه‌ای بوده كه نمی‌توان تشخيص داد كه وضعيت مسافران چگونه بوده است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.