جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Friday 26 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا

زنگ خطر امکان سقوط میهن ما در هر لحظه ای تنها بگوش حکومتیان اسلامی نمی‌رسد!... دولتهای جهان را از اقدامات خشونت‌آمیز و نظامی علیه ایران برحذر داریم!... اعلام نمائیم که پشتیبانی ما از ایران و مردم شریف و صلحجوی ایران بمعنی حمایت از حکومت افراطیون و مستبدین مذهبی در ایران نمی باشد!

iran-emrooz.net | Tue, 17.01.2006, 7:29

زنگ خطر امکان سقوط میهن ما در هر لحظه ای تنها بگوش حکومتیان اسلامی نمی‌رسد!
دولتهای جهان را از اقدامات خشونت‌آمیز و نظامی علیه ایران برحذر داریم!
اعلام نمائیم که پشتیبانی ما از ایران و مردم شریف و صلحجوی ایران بمعنی حمایت از حکومت افراطیون و مستبدین مذهبی در ایران نمی باشد!


تهدید های نظامی و اخطارهای صریح دولت امریکا و دولتهای بزرگ اروپائی و همصدا شدن دولت روسیه و امتناع دولت چین از اظهار نظر احتمالی در شورای امنیت زنگ خطر بزرگی برای مردم و میهن ما ایران بشمار میرود. روزی نیست که خبری از اقدامات تنش آفرین جمهوری اسلامی در رسانه های خبری جهان منعکس نباشد و موجی از عکس العملهای دولت های جهانی نسبت به حرکات بی رویه دولت ایران در سطح بین المللی برنیانگیزاند. هم اکنون بسیار روشن و آشکار است که ادامه‌ی این سیاستهای بیخردانه و ماجراجویانه‌ی جمهوری اسلامی بدون تردید مردم و مملکت ایران را بپرتگاه سقوط خواهد کشانید و موجودیت کشور را در خطر قطعی قرار خواهد داد!

این دون کیشوتهای اسلامی و افراطی همه ملل متمدن جهانرا بجنگ با خود فراخوانده اند. و آشکارا بهمان راهی قدم نهاده اند که صدام حسین و اعوان انصارش پیمودند. و لذا انتظار بهتتری از آنچه بر سر عراق آمد از سرانجام چنین رفتاری بر نمی‌آید! اینکه کشورهای بزرگ و نیرومند جهان بدنبال سوء استفاده از ملل ضعیف می باشند امری جدید و از کشفیات حکومتیان جمهوری اسلامی و پشتیبانان داخل و یا خارج از مرز های ایشان نیست. تا بوده چنین بوده است. این ناتوانی و بی تجربگی و ندانم کاریهای حکومت است که می تواند راه را برای تجاوز حکومت های بزرگ باز نماند و بهانه بدست دولتهائی که به ثروتهای ملی ما چشم دوخته اند بدهد. کشور ایران در چنگال حکومت اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف تر گردیده است. ناتوانی این کشور علیرغم پشتوانه های فراوان ثروت تنها بآن جهت است که حکومتی که بر آن پنجه افکنده است مورد پشتیبانی مردمش نمی باشد. و افراطیون مذهبی که امروزحکومت ایران را در دست گرفته اند از حمایت مردم ایران بی بهره اند. اینکه امروز کدام جناح از حکومت مافیائی اسلامی کنترل کارها را در دست دارد چندان مهم نیست چه در نهایت همه جناحهای این حکومت از باقی ماندن جمهوری اسلامی و همچنان در قدرت ماندن، بهر قیمتی دفاع می نمایند. همه بر این سیاستهای خانمان برانداز یا در سکوت اند و یا حرکت لازمی بخرج نمیدهند. مگرنه رئیس جمهور مورد پشتیبانیشان همواره از امام مورد قبول و ستایش همه ایشان نقل قول میآورد و خود را دنباله رو اقدامات فاجعه انگیز و جنایت آمیز او میداند! و کسی هم جرآت ایراد یا مخالفت با فرمایشات مبارک امام راحل را نیست!

این بحران بزرگ و خطیر که امنیت ملی ما را مورد تهدیدی شدید و جدی قرار داده است وظائف بزرگی بر دوشهای ما قرار میدهد. سیاست ما در جهان امروز باید در این راستا باشد که از یکسو در سطح جهانی چون سدی در برابر هزگونه اقدام خشونت آمیز و مخالف منافع و مصالح ایران فرار بگیریم و مانع از ایراد هرگونه صدمه ای به مردم و کشورمان ایران گردیم. در این جهت تا آنجا که در قدرت داریم در جهت آگاه ساختن مردم و دولتهای جهان برآئیم که هرگونه اقدام جشونت آمیز و نظامی علیه کشور ایران مورد استفاده حکومت نابکار و جنایتکار ایران قرار خواهد گرفت. و حفظ حکومت استبداد مذهبی در ایران بنفع صلح جهانی نمی باشد و از میان بردن چنین حکومتی تنها با پشتیبانی مردم در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران انجام پذیر است. و از سوی دیگر به جهانیان اعلام داریم که حکومت ایران یک حکومت تحمیلی و استبدادی می باشد و تنها مورد پشتیبانی حکومتگران مذهبی و حمایت کننده گان نظامی و سایر عارتگران ثروتهای ملی ایران قراردارد. و این حکومت مافیائی و عارتگر ثروتهای ملی ایران را در جهان رسواتر نمائیم.

آنهائیکه بهر عنوانی دفاع از مردم ایران و ایران را با دفاع از حکومت جمهوری اسلامی، بهر شکل آن در یک سطح میدانند و از این افراطیون مذهبی و عارتگران ثروتهای ملی ایران بنام دولت ایران بهر شکلی دفاع می نمایند در نهایت بخشی از مسؤلیت سقوط ایران در ادامه‌ی این سیاستهای خانمان برنداز را بدوش گرفته اند.

مردم ایران فریب " گرگهای اسلامی در لباس میشهای ملی " را نخواهدخورد! حفظ برنامه های انرژی هسته ای با اعلام سیاستهای تنش آفرین جهانی و شاخ و شانه های دست خالی نظامی در جهان امروز کشیدن، حاصلی بجز به خاک و خون کشیدن مردم و مملکت ایران در بر نخواهد داشت.

حفظ منافع ملی ایران و تآمین امنیت برای مردم و میهنمان ایران تنها در گرو برفراری یک جکومت مردمسالار در ایران است. حضور جمهوری اسلامی در هر شکل آن و یا هر نوع حکومت مذهبی و مکتبی تحمیل یک حکومت استبدادی به ملت ایرانست و که همواره امنیت و مصالح ملی ما را مانند امروز مورد تهدید فرار خواهد داد.

ما باید به جهانیان اعلام داریم که پشتیبانی از مردم ایران و منافع ملی ایرانیان و کشور کهنسال ایران بمعنی پشتیبانی از حکومت خودکامه مذهبی افراطی ایران نمی باشد! و هرگونه اقدام تجاوز آمیز بحریم میهنمان ایران و مردم ایران را کاری نابخردانه و در جهت تخریب یک سرزمین کهننسال و مردم شریف و صلحجوی ایران میدانیم..حال هر نوع اقدام لظامی در ایران سرانجام به توانمند شدن این دن کیشوتهای افراطی مذهبی خواهد انجامید!

پیروزباد مبارزات مردم ایران برای برقراری آزادی و دمکراسی در ایران!

سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا
١٥ ماه ژانویه ٢٠٠٦
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.