جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - Friday 19 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به برخوردهای غيرقانونی با جامعه كارگری

بسط و گسترش اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به عنوان زير ساخت‌های ضروری جامعه مدنی هرچند خواسته هميشگی تمامی طرفداران دموكراسی و حقوق بشر بوده و از اسباب اساسی و لوازم ضروری پيش برد دموكراسی در ايران و از عوامل شكل بخشی و نظام‌مند نمودن و شفاف‌سازی مطالبات طبقات مختلف اجتماعی تلقی می‌گردد، اما همواره از جانب جريان حامی استبداد و تماميت‌خواهان ملت‌ستيز، به صورت آشكار و پنهان طرد می‌شود.

iran-emrooz.net | Sun, 01.01.2006, 18:04

دير گاهی است كه ايرانيان پی‌جوی حقوق اساسی، صنفی و شهروندی خويشند و در اين راه شدايد و هزينه‌های فراوانی را متحمل شده‌اند. صد افسوس كه آنان با تمامی تلاش‌های خود تاكنون جلوه تمام عيارش را در صحنه زندگی مشاهده ننموده‌اند، به گونه‌ای كه هنوز حقوق شهروندی آرمانی است كه در ذهن جمعی جامعه مانده و فرصت تجلی تام نيافته است.
سنديكا و سنديكاليسم به عنوان يكی از جلوه‌های ظهور انديشه جامعه مدنی و تبلور عينی آن، نمود و مجرايی برای تحقق حقوق شهروندی است. بسط و گسترش اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به عنوان زير ساخت‌های ضروری جامعه مدنی هرچند خواسته هميشگی تمامی طرفداران دموكراسی و حقوق بشر بوده و از اسباب اساسی و لوازم ضروری پيش برد دموكراسی در ايران و از عوامل شكل‌بخشی و نظام‌مند نمودن و شفاف‌سازی مطالبات طبقات مختلف اجتماعی تلقی می‌گردد، اما همواره از جانب جريان حامی استبداد و تماميت خواهان ملت ستيز، به صورت آشكار و پنهان طرد می‌شود.
طی ماه‌های اخير با تلاش گسترده كاركنان و رانندگان سخت كوش شركت واحد اتوبوس رانی تهران، سنديكای اين صنف پس از سال‌ها ركود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستيابی به حقوق حقه كارگران رخصت حضور يافت و به طرح شفاف و قانونمند مطالبات و حوائج يكی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايران پرداخت. اما متاسفانه دادخواهی و مطالبه حقوق و نيازهای بنيانی رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران با ارعاب و تهديد و دستگيری اعضاء و بستن دفتر آنان پاسخ داده شد و اعتصاب به عنوان يك حق پذيرفته شده قانونی در جهان، با فشار و دستگيری برخی از رهبران و اعضای سنديكا همراه شد. به گونه‌ای كه متوليان امر به جای حل مشكلات و معضلات و التيام بخشی درخواست‌های بر حق كارگران، درجهت انحراف اذهان عمومی و فرار از بار مسئوليت و شانه خالی نمودن از پاسخگويی، به فرافكنی و زدن برچسب و اتهام‌های واهی و تكراری پرداختند. آنها از اين نكته بديهی غافل هستند كه ارعاب، تهديد و دستگيری ،نه تنها انصراف از مطالبه حقوق قانونی اصناف را در پی نخواهد داشت بلكه به ياس و ناميدی و ركود در توليد و بحران در اقتصاد ايران دامن خواهد زد و به انباشت مطالبات برآورده نشده بدل می‌گردد كه غايتی بس خطرناك و غيرقابل پيش بينی دارد.
ما، فعالان سياسی، فرهنگی، دانشجويی و حاميان و مدافعان حقوق صنفی و شهروندی تاكيد می‌كنيم كه ايران تعهدهای حقوقی و پيمان‌ها و مقاوله نامه‌های جهانی از جمله سازمان بين‌المللی كار را پذيرفته است كه اصناف و كارگران حق تشكل يابی و فعاليت‌های سنديكايی داشته و بر اين پايه بايستی قوانين موجود داخلی بر اساس اصل ٢٦ قانون اساسی كه تشكيل و فعاليت انجمن‌های صنفی را آزاد دانسته ، قانون كار در جهت دفاع از تشكيلات صنفی (سنديكايی) و فعاليت‌های آزاد كارگری اصلاح شود.
ما امضاء كنندگان اين بيانيه ضمن محكوم كردن برخورد‌ها و بی‌توجهی‌های اخير و نقض بارز حقوق مدنی ايرانيان و به طور خاص اعضای سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط نمايندگان و برآوردن مطالبات مشروع و به حق آنان بر اساس ماده ٢٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه ايران متعهد به اجرای آن است بوده و از تاسيس و تقويت نهادهای مدنی به ويژه اتحاديه‌های صنفی و كارگری دفاع می‌نماييم.
ما در پايان خواستار ادای به تكليف و عمل به شعارهای دولتی هستيم كه مدعی رفع محروميت و تبعيض و اجرای عدالت و ستيز با ظلم است و توجه و برآوردن خواسته‌ها و مطالبات رانندگان اتوبوسرانی تهران را محك مناسبی برای صدق و كذب اين ادعاها می‌دانيم.

زهره آغاجری - هاشم آغاجری - فاطمه آرام نژاد - محمد آزادی - حميد آصفی - مسعود آقايی - سامر آقايی - فرزانه آقايی‌پور - ناصر آملی - رضا آل‌محمد - محسن ابراهيمی - هادی احتظاظی - حميد احراری - رضا احمدی - نعمت احمدی - بختيار احمدی - امين احمديان - قاسم اخلاقی - مصطفی اخلاقی - احمد آدينه‌وند - بهروز اسدنژاد - مهدی اسماعيلی - ناصر اشجاری - مرتضی اصلاحچی - اميرهوشنگ افتخاری‌راد - حسن افتخار اردبيلی - علی افشاری - حسين اكبری - علی اكرمی - احمد الهی‌نيا - عبدالمجيد الهامی - حبيب‌الله اميری - مهدی امينی‌زاده - حسين انصاری‌راد - مصطفی ايزدی - حامد ايران شاهی - كيوان انصاری - الناز انصاری - سيف‌الله اكبری - ستار امينی - شهلا انتصاری - احمد بابايی - محمدنويد بازرگان - ابوالفضل بازرگان - مختار باطوطی - ايرج باقرزاده - روح‌الله باقر آبادی - صفر علی باقری - مهدی باقری - پروين بختيارنژاد - سيد محمدرضا برقعی - رحمت‌الله برهانی - محمد بسته‌نگار - علی بنی‌رضی - منوچهر بصير - مجيد بك نظری - محمد حسين بنی‌اسدی - محمد بهفروزی - عماد بهاور - فرهاد بهبهانی - سيمين بهبهانی - محمد بهزادی - مجتبی بيات - حميد بی‌آزار - علی بيكس - صديقه بيگلری - زهرا بيگلری - صفا بيطرف - مسعود پدرام - هژير پلاس‌چی - سلمان پناهی - مجيد پورقاسمی - محمود پيش‌بين - حبيب‌الله پيمان - مجيد پيمان - عباس پوراظهری - عباس تاج الدينی - علی تاجرنيا - سيد مصطفی تاج‌زاده - رضا تهرانی - غلامعباس توسلی - محمد توسلی - مصطفی تنها - مجيد تولايی - جلال توكليان - عليرضا ثقفی - مجيد جابری - حميدرضا جلائی‌پور - جلال جلالی‌زاده - اسماعيل جعفرزاده - رضا جعفری - عليرضا جباری - رضا جعفرزاده - فريده جمشيدی - علی جمالی - مجتبی جهانی - مجيد حاجی بابايی - پروانه حاجيلو - سعيد حبيبی - مهدی حبيبی - طه حجازی - حميد حديثی - علی حديثی - بهزاد حق‌پناه - فاطمه حقيقت‌جو - علی حكمت - ابوالفضل حكيمی - حميد حسامی - محمد حيدری - پروين جلائی - ابراهيم خوش سيرت - اعظم خاتم - رضا خجسته رحيمی - بهناز خسروی - خليل خليلی‌پور - امير خرم - محسن چنانی - پژمان خرسند - سيد محمدعلی دادخواه - محمد دادفر - رسول دادمهر - محمود دردكشان - سعيد درودی - فريبا داودی مهاجر - پروين‌دخت دفتری - محمود دل آسايی - حسن دهنوی - بنام دارائی‌زاده - مصيب دوانی - ابراهيم دينوی - مزدك دانشور - رضا دهقان - علی دينی - علی اشرف درويشيان - فتح‌الله ربانی - رضا رئيس طوسی - محمد رضوانيان - فريبرز رئيس‌دانا - محمدجواد رجائيان - عليرضا رجايی - مهدی رجائی - تقی رحمانی - ابوالفضل رحيمی محلاتی - نجف رحيمی - حيدرعلی رستمی - محمدصادق رسولی - عبدالعلی رضائی - احد رضائی - بهمن رضاخانی - حسين رفيعی - محمد رضايی - جواد رحيم‌پور - روزبه رياضی - جعفر رسولی - نفيسه زارع كهن - پرويز زندی‌نيا - ناصر زرافشان - هما زرافشان - بهرام بهراميان - محمدرضا زهدی - احمد زيد آبادی - محمد ابراهيم زمانی - احمد ساعی - عزت الله سحابی - فريدون سحابی -‌هاله سحابی - عيسی سحرخيز - سيدرضا سيدزاده - عبدالفتاح سلطانی - محمد سيف زاده -‌هاله سينكی - علی سياسی راد - محمد علی سيد نژاد - محمود شاددل بصير - ابراهيم شاكری - علی شاملو - محمد شانه‌چی - حسين شاه حسينی - علی شاه زيدی - محمد شريف - مريم شبانی - محمد شانه چی - مقداد شريعتی - بهرنگ شهوق - شايا شهوق - ماشاءالله شمس‌الواعظين - صابر شيخ‌لو - حجت‌الله شريفی - گوهر شميرانی - هدی صابر - فيروزه صابر - محمد صاحب محمدی - محمود صارمی - ابوالقاسم صالحی - مصطفی صالحی -‌هاشم صباغيان - احمد صدر حاج سيدجوادی - مهدی صراف - حميدرضا صمدی - كيوان صميمی - سميرا صدری - جليل ضرابی - اعظم طالقانی - حسام طالقانی - طاهره طالقانی - محمد طاهری- - سجاد طبسی - رئوف طاهری - بهزاد طاهری - سيامك طاهری - رضا ظفری - كيان ظهرابی - هما عابدی - آرزو عابدينی - جواد علايی - باقر علايی - رضا عليجانی - حسن عرب‌زاده - روئين عطوفت - اكبر عطری - علی علوی - عليرضا علوی‌تبار - محمد جعفر عمادی - محمود عمرانی - محمدعلی عمويی- - محمدرضا عسگری نژاد - علی اصغر غروی - مسعود غفاری - مهدی غنی - موسی غنی‌نژاد - عباسعلی فاتح - ناصر فخر سلطانی - غفار فرزدی - مرتضی فلاح - مجتبی فتحی - حسام فيروزی- - مهدی فخرزاده - علی فائض پور - عباس قائم الصباحی - ماهرو قشقايی - رحمانقلی قلی زاده - نظام الدين قهاری - غلامحسين قيصری - روشنك قياسيان - اسدالله كارشناس - رحمان كارگشا - بهزاد كاظمی - مرتضی كاظميان - محسن كديور - هادی كحال‌زاده - محمدرضا كرياسی - عليرضا كرمانی - حسين كمالی - پروين كهزادی - يعقوب كوثری - بهناز كيانی - علی كيوانلو - محترم گل بابايی - بيژن گل افزا - فاطمه گوارايی - مسعود لدنی - حسين لقمانيان - مجيد لگزپان - معصومه لقمانی - فاطمه وكيليان - محمدتقی متقی - محمود مومن - سيد احمد مجيدی - محمد محرابی - محسن محققی - نرگس محمدی - نوشين محمدی - محمد محمدی اردهالی - حسين مدنی - سعيد مدنی - فريد مدرسی - ماشاء الله مديحی - مرضيه مرتاضی لنگرودی - رجبعلی مزروعی - مصطفی مسكين - رضا مسموعی - احمد معصومی - محمد جواد مظفر - بدرالسادات مفيدی - مرتضی مقدم - خسرو منصوريان - حسين مهدوی - يوسف مولايی - علی مومنی - عبدالله مومنی - وحيد ميرزاده - الله كرم ميرزايی - حسين مجاهد - رضا مظهری - علی مكارمی - مهدی مكارمی - اصغر ممبينی - يوسف مولايی - حافظ موسوی - علی مهری - طاهره ميثمی - مجيد ملكی - محمد ملكی - عمار ملكی - ابوذر ملكی - سعيد منتظری - علی مقيمی - سيد علی اكبر موسوی خوئينی - پروانه ميلانی - داود محمدی - مسعود متولی - آكام مينائی – علی‌اكبر نجفی - حسن نصراللهی - محمود نكوروح - سيد حميد نوحی- مريم نوربخش ماسوله - علی نيكونسبتی - نوشين نوع پرست - ارشيا نوری - محمد‌هاشمی - حميد هداوند - احسان هوشمند - ناصر هوشمند - بهاره هدايت – علی‌رضا هندی - فردين يزدانی بروجنی - ابراهيم يزدی - حنيف يزدانی پور - حبيب يكتا - محمود يگانلی - هايده يوسفی - حسن يوسفی اشكوری.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.