سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش پائيزه كانون مدافعان حقوق بشر

غمگينامه بايد اعلام داشت در سه ماه اخير حوادث متعددی رخ داده كه در بررسی و تحليل از مصاديق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد. از جمله: احضار و محاكمه دانشجويان ، تعقيب و محاكمه فعالان سياسی و مطبوعاتی ، ‌فيلترينگ سايت‌های خبری از جمله سايت‌های مربوط به زنان و گروه های سياسی ، مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعيت چاپ و انتشار كليه آثار ادبی و هنری كه مروج نهيليسم و فمينيسم و سكولاريزم ، دستگيری اعضا سنديكای كارگران شركت واحد و...

iran-emrooz.net | Sat, 31.12.2005, 16:43

تبريز نيوز: ‌سرويس حقوق بشر: "كانون مدافعان حقوق بشر" سومين گزارش خود در موضع نگرش به سه ماهه پاييز١٣٨٤ را منتشر كرده است.
متن كامل اين گزارش در زير آمده است:

حقوق بشر ارزش های جهانی هستند كه نگرش به فطرت انسان دارند و هيچگونه اختصاص و يا انحصاری و يا قيد و شرطی را نمی تابند . ويژگی و اصالت اين حقوق به گو نه ای پا در ميان می گذارد كه هركس كرامت و شرافت انسانی را تقدير و تمجيد كند آن ها را ارزشمند و شايسته می دارد.

بايد سعی جوامع انسانی بر اين باشد تا اين حقوق به نحو شايسته ای بومی شود و مورد درك و فهم عموم قرار گيرد.

بی گمان رسالت هر گروه فعال حقوق بشری آن است كه اهدافشان ترجمان از اين واقعيت های مسلم و اعتبارهای بنيادين باشد تا انسان به دور مانده از حقوقش ،‌طعم آزادی ،‌صلح،‌دوستی و رفاه را بچشد.

غمگينامه بايد اعلام داشت در سه ماه اخير حوادث متعددی رخ داده كه در بررسی و تحليل از مصاديق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد.

١- دانشجويان در اراك، ‌استهبان، ‌تبريز، تهران و ديگر شهرها بر خلاف وعده های مقامات ارشد قوه قضاييه كه خاطر نشان كرده بودند اين فرهيختگان سوخته دل به مراجع قضايی احضار نخواهند شد ، ‌شاهد احضار ، بازپرسی ، ‌محاكمه و حبس دوستان خود بوده‌اند. از جمله آقايان مجتبی سميع نژاد و افشين زارع به اتهامات ارتداد اهانت به مقدسات و ... تحت محاكمه قرار گرفته و با وجود برايت آقای سميع نژاد از موارد فوق تحت عناوين ديگر محكوم و هم اكنون در وضعيت نامطلوبی در زندان رجايی شهر كرج قرار دارد.

٢- روند تعقيب و محاكمه فعالان سياسی و مطبوعاتی در محاكم غير صالح نه تنها متوقف نگرديده بلكه روند رو به رشد داشته است و در بعضی از استان ها از جمله تهران و كردستان منجر به محكوميت های بسيار طولانی گرديده است كه می توان از محكوميت آقايان ١- محمود صالحی ٢- محسن حكيمی ٣- برهان ديوارگر ٤- محمد عبدی ٥- سيد جلال حسينی كه محكوميت يافته و آقايان هادی تنومند و اسماعيل خودكام كه روند تعقيب آن ها مخالف قانون و حقوق بشر بوده است. روند احضار ، تعقيب و تحقيقات مقدماتی ،‌ ممانعت از ورود وكيل به پرونده ،‌صدور قرار بازداشت و تمديد آن در پرونده اقای عبدالفتاح سلطانی وكيل دادگستری و مدافع حقوق بشر بوده و همچنين روند تعقيب خانم رويا طلوعی روزنامه نگار به اتهام محاربه در مرجعی غير صالح نيز در مغايرت با حقوق بشر می باشد.

٣- بر حسب اطلاع تعدادی از روزنامه نگاران به مراجع غير صالح احضار و با آن ها برخورد غير قانونی انجام پذيرفته ،‌فيلترينگ تعدادی از سايت های خبری از جمله سايت های مربوط به زنان و گروه های سياسی از مصاديق بارز نقض حقوق بشر و مغاير با اصل ٢٤ قانون اساسی و گردش آزاد اطلاعات می باشد.

٤- مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعيت چاپ و انتشار كليه آثار ادبی و هنری كه مروج نهيليسم و فمينيسم و سكولاريزم بوده ، ‌نقض آشكار حقوق بشر و در مغايرت كامل با اصول ٢٣ و ٢٤ قانون اساسی محسوب می گردد . بخصوص آن كه تنها مرجع تصويب قوانين باستناد اصل ٧١ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و هيچ مرجعی حق تصويب قانون را ندارد.

٥- باستناد اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی حق ايجاد تشكل و انجمن و ... تجمع و راهپيمايی در محدوده اين اصول به رسميت شناخته شده بر اين مبانی دستگيری اعضا سنديكای كارگران شركت واحد هيچ توجيه قانونی نداشته و در راستای نقض بنيادين حقوق اساسی مردم قلمداد می گردد.

٦- سانحه غم انگيز سقوط هواپيمای c-١٣٠ نيز از جهات متعدد فقدان رعايت و حراست و حقوق انسانی جان باختگان را كه در هر صورت ناشی از نبود مديريت دقيق و صحيح است، ‌تعقيب آمرين و مسببين حادثه مرهمی اندك بر اين جراحت است. ضمن آن كه در خبرها آمده بود متاسفانه به چشم و گوش جامعه يعنی خبرنگاران و عكاسان بی حرمتی شده و در فعاليت شغلی شان مانع و خلل ايجاد گرديده بود.
در اين زمينه بايد يادآور شد اصل انتقال آزاد اطلاعات و اخبار و ذات پديده اطلاع رسانی در زمره حقوق انكار ناپذير جوامع بشری است كه امكان تعطيل و تاخير ان به هيچ دستاويزی جايز نيست، زيرا گردش درست اطلاعات معياری برای جامعه باز و بسته است. بی ترديد در عصر انقلاب الكترونيك امكان بقا جامعه بسته وجود ندارد.

٧- نسل سوم،‌حقوق بشر، ايجاد محيط سالم و زندگی توام با بهداشت و آسايش رفاه را تداعی می كند،‌هر مديريتی بايد با توجه به زمان ،‌توان و ضرورت نسبت به سالم سازی محيط و ايجاد فضای سالم اقدام كند. هوای مسموم تهران و كلان شهرهای ديگر حداقل اين موضوع را گوشزد می كند كه مديريت كلان در طول زمان قابل توجه نه تنها مبادرت به ايجاد محيط امن و فضای سالم نكرده بلكه با اتخاذ سياست های مبتنی بر توسعه ناپايدار و غير متوازن كه يكی از نتايج آن عدم توسعه آمد و شد عموی ،‌ضرورت استفاده از وسايط نقليه شخصی را ترويج داده است و با عرضه گوناگون اين خودروی شخصی زمينه محيط آلوده و ناسالم را مهيا ساخته است.
اكنون بايد ضمن تاييد راه كارهای دراز مدت و استفاده از فنون و تجارب جهانی در كوتاه مدت به نحوی اقدام شود كه از تلفات پر شمار افراد در معرض آسيب جلوگيری شود به گونه ای كه اين حق انسانی حفظ و حرمت آن رعايت گردد.

٨- آمار فزاينده ای از حوادث جاده ای ايران را در زمره دارای پرشمارترين تصادفات جاده ای قلمداد كرده و گزارش مربوط به كارتن خوابی در كلان شهرها كه با آمار فوت همراه بوده و اتش گرفتن يكی از گرم خانه ها نشنگر عدم توجه مسيولين مربوط به ساز و كار برخورد با اين مشكلات و عدم چاره جويی خردورزانه است.

٩- در ارتباط با جرايم عادی نحوه احضار و جلب و تحقيق متهمين بر خلاف موازين قانونی بوده و تجری مامورين انتظامی از حدود قانون و استفاده نابجا از اسلحه در بعضی شهرستان ها از جمله تهران- كردستان-كرج و ... در زمره فجايع ضد بشری است كه بطور جدی بايد با آن مقابله شود.بازداشت اقای " ناصر كرد زنگنه " در خوزستان منجر به شكنجه و سپس حكم برايت وی صادر گرديده است ، در خور توجه بوده و خواهان مجازات مسببين و آمرين حادثه می باشد.

١٠- عدم توجه به طبقه بندی زندانيان از طرف مديران مربوط منجر به حوادث تاسف باری گرديد از جمله قتل نوجوان ١٧ ساله در زندان شيراز كه با زندانيان خطرناك هم بند گرديده بوده از موارد نقض حقوق بشر بوده است.

كانون مدافعان حقوق بشر اميدوار است گسترش و اشاعه حقوق بشر و احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق الحاقی و اجرای مفاد آن كه كشور ما به آن ها پيوسته ، مسيری رو به رشد را طی می نمايد.

كانون مدافعان حقوق بشر
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.