جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸ - Friday 23 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

واضح‌تر از اين؟

اين روزها در كنار سخنان تحريك‌آميز احمدی‌نژاد، رسانه‌های با نفوذ جمهوری اسلامی نيز گهگاه تحليل‌ها و يادداشت‌هايی را منتشر می‌كنند كه آشكارا نشان از آن دارند كه ادعاهای مقامات حكومت در خصوص "صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای" جمهوری‌ اسلامی دروغی بيش نيست و حكومت ايران مصممانه دنبال اسحله اتمی است.

iran-emrooz.net | Mon, 26.12.2005, 18:04

ايران امروز: اين روزها در كنار سخنان تحريك‌آميز احمدی‌نژاد، رسانه‌های با نفوذ جمهوری اسلامی نيز گهگاه تحليل‌ها و يادداشت‌هايی را منتشر می‌كنند كه آشكارا نشان از آن دارند كه ادعاهای مقامات حكومت در خصوص "صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای" جمهوری‌ اسلامی دروغی بيش نيست و حكومت ايران مصممانه دنبال اسحله اتمی است. تحليل "فصلنامه مطالعات راهبردی" دائر بر لزوم دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و يادداشت سردبير خبرگزاری بانفوذ "مهر" (رسانه‌ی متعلق به سازمان تبليغات اسلامی) كه بی‌هيچ پرده‌پوشی حمايت از تروريسم و اغتشاش در كشورهای اروپايی را از اهرم‌های ديپلماسی جمهوری اسلامی تلقی‌ می‌كند از جمله موارد يادشده‌اند.
تاريخ نگارش مقاله‌ی نشريه "فصلنامه مطالعات راهبردی" به ٦ سال پيش برمی‌گردد، اما خبرگزاری فارس آن را امروز (دوشنبه ٢٦ دسامبر/ ٥ آذر ١٣٨٤) مجددا منتشر كرده است. پيام اين تحليل آشكارا متوجه توجيه دشمنی و خصومت تهران و تل آويو و لزوم دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. فصلنامه مطالعات راهبردی كه تحليل مزبور در آن چاپ شده متعلق به پژوهشكده مطالعات راهبردی است كه از اتاق فكرها ( تينك تانك) های مهم جمهوری اسلامی به شمار می رود. اين كه خبرگزاری فارس ، رسانه ای كه ارتباطی تنگاتنك به محافل اصلی قدرت در جمهوری اسلامی دارد، ٦ سال پس از انتشار تحليل مزبور دوباره آن را از آرشيو به درآورده و انتشار مجدد داده است نمی تواند تصادفی بوده باشد و بدون معنا و اهميت تلقی شود.
انتشار اين‌گونه مقالات و تفسيرها از يك وجه ديگر نيز درخور توجه است: بنظر نمی‌رسد انتشار اين مطالب تصادفی و بدون نقشه و برنامه باشد، همچنانكه اقدام جمهوري اسلامي در ارائه سندي از نقشه‌ی توليد فلز اروانيوم در فرم خاص كه تنها مصارف نظامی و توليد بمب دارند به آژانس اتمي نيز تصادفی نبود. حكومت ايران با اين نشانه‌ها و علائم دارد به جامعه‌ی جهانی اين پيام را می‌رساند: آنچه موجب نگرانی شماست و من آن را بظاهر انكار می‌كنم ، بواقع در اختيار دارم! تمام شده ، خريده‌ام يا ساخته‌ام... بازی به خط پايان نزديك می‌شود!...
آيا حكومت ايران در حال زمينه‌سازی برای اعلام عنقريب خود به عنوان دارنده‌ی سلاح اتمی است؟
مذاكرات ميان اروپا و ايران به پايان بی‌فرجام خود نزديك می‌شود. پيشنهاد روسيه آخرين ميخ تابوت اين نوع ديپلوماسی‌ست. در اين مذاكرات آنچه طرفين از يكديگر می‌خواهند ، ناشدنی و خط قرمز عبورناپذير دو طرف گفتگوست، بنابراين در برابر غرب راهی جز ارجاع پرونده‌ی ايران به شورای امنيت نمی‌ماند. اما بنظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی فكر می‌كنند راه ديگری پيش‌پای آنها وجود دارد كه بهتر از رفتن به شورای امنيت و روبرو شدن با تحريم‌هاست. اين راه اعلام رسمی دارا بودن سلاح اتمی به دنيا است، يعني اعلام اينكه: ديگر دير شده است! ما بمب اتمی‌ داريم!...
همان كاری كه كره شمالی انجام داد... اين بازی، البته كه مهيج‌تر از بازی كسل‌كننده با ترويكای اروپاست!

برای آشنايی با مضمون مقاله‌ی نشريه "فصلنامه مطالعات راهبردی" تقريباً خواندن بخش "نتيجه‌گيری" آن كفايت می‌كند كه بی‌نياز از هرگونه شرح و تفسيری است:

"نتيجه‌‌گيری‌"

دشمنی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و رژيم‌ صهيونيستی‌ با توجه‌ به‌ برخورداری‌ يكی‌ از طرفين ‌تخاصم‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ وضعيت‌ ويژه‌ای‌ دارد. اين‌ برخورداری‌ يك‌ جانبه‌ از سلاح‌ هسته‌ای‌ موجب‌ گرديده‌ است‌ تا رژيم‌ صهيونيستی‌ با استفاده‌ از موضع‌ برتر خود درصدد تحميل‌ خواست‌ خود بر كشورهای‌ منطقه‌ و در مرحله‌ اول‌ حفظ‌ اين‌ عدم‌ تعادل‌ وقدرت‌ بازدارنده‌ خود باشد.
به‌ نظر می‌رسد برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ ماهيت‌ توسعه‌طلبانه‌ و ضداسلامی‌ رژيم‌ صهيونيستی‌ چاره‌ای‌ جز دستيابی‌ به‌ ابزار مقابل‌ به‌ مثل‌ كه‌ موجبات ‌ايجاد تعادل‌ در موازنه‌ منطقه‌ای‌ قدرت‌ را فراهم‌ آورد، وجود ندارد.
بايد توان‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ با اسرائيل‌ به‌ مرحله‌ای‌ برسد كه‌ اين‌ رژيم‌ با توجه‌ به‌ عواقب‌گسترده‌ ضربه‌ دوم‌ از وارد ساختن‌ ضربه‌ نخست‌ منصرف‌ گردد.
همزمان‌ با دستيابی‌ به‌ قدرت‌ مقابله‌ به‌ مثل‌، دستيابی‌ به‌ سيستم‌های‌ دفع‌ ضربه‌ ازجمله‌ سيستم‌ ضدموشك‌ نيز از اهميت‌ ويژه‌ای‌ برخوردار است‌ تا امكان‌ دريافت‌ ضربه‌غافلگيركننده‌ هسته‌ای‌ به‌ حداقل‌ برسد.
البته‌ شايد خلع‌ سلاح‌ منطقه‌ای‌ و عاری‌سازی‌ منطقه‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ از رجحان‌ بيشتری‌ نسبت‌ به‌ دستيابی‌ به‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ برخوردار باشد اما با توجه‌ به‌ اين‌كه ‌اسرائيل‌ تا زمانی‌ كه‌ به‌ تنهايی‌ از قدرت‌ هسته‌ای‌ برخوردار است‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ بدان‌ تن‌نخواهد داد. لازم‌ است‌ با ايجاد موازنه‌ هسته‌ای‌ در منطقه‌ و سلب‌ اين‌ امتياز ويژه‌ ازرژيم‌ صهيونيستی‌ و با كمك‌ سازمانهای‌ بين‌المللی‌ و كشورهای‌ منطقه‌ طرح‌ عاری‌سازی‌منطقه‌ از جنگ‌افزارهای‌ كشتارجمعی‌ از جمله‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ را دنبال‌ كرد و در واقع‌سلب‌ اين‌ امتياز انحصاری‌ از اسرائيل‌ قدم‌ نخست‌ در راه‌ عاری‌سازی‌ خواهد بود.


متن كامل تحليل مزبور در آدرس زير قابل دسترسی است:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8410050083

****

چند روزی پيش از انتشار تحليل فوق، يعنی در آستانه شروع مذاكرات هسته اي هفته پيش در وين، سردبير يك رسانه با نفوذ ديگر جمهوری اسلامی، يعنی خبرگزاری مهر كه به سازمان تبليغات اسلامی وابسته است در تحليلی از توانايی ها و اهرم هاي جمهوری اسلامی در مذاكرات هسته ای به مواردی از اين توانايی ها اشاره می كند كه جز حمايت آشكار از تروريسم و اغتشاش در كشورهای اروپايی طرف مذاكره به سختی معنای ديگری از آن قابل استنباط است.
مواردی از فرصت ها و امكانات جمهوری اسلامی در مذاكرات، از نظر سردبير مهر از اين قرارند:

...در تركيب فعلی شورای حكام نيز خيال غرب از سازماندهی اكثريتی عليه ايران نا مطمئن است و در خود اروپا نيز افكار عمومی به شدت از انفعال دولتمردان قاره سبز در برابر پروازهای مخفيانه سازمان جاسوسی آمريكا، فعاليتهای جاسوسی و استراق سمع، تحميل يكجانبه مقررات تجاری و گرانی بی‌مهار سوخت برانگيخته است و مثل بشكه‌ای از باروت، فقط به يك جرقه احتياج دارد كه كوچكترين شعله‌اش ١٢٠٠٠ خودرو را در فرانسه می‌سوزاند و چه بسا انفجارات عظيم، اما مكتوم هفته گذشته در تاسيسات نفتي لندن را نتيجه می‌دهد. لذا پيداست كه ايران در موقعيت برتر قرار دارد

سخنان احمدی نژاد دائر بر نابودی اسراييل، تحليل فصلنامه مطالعات راهبردی منتشرشده در خبرگزاری فارس و يادداشت سردبير خبرگزاری مهر در روزنامه جام جم، ارگان راديو تلويزيون جمهوری اسلامی را كنار هم بگذاريم شايد در ورای معصوميتی كه جمهوری اسلامی در تبليغات ديگر خود از چهره خويش به نمايش می‌گذارد، سيما و رويكرد و نيات واقعی محافل اصلی قدرت در اين حكومت بيشتر قابل تشخيص و شناسايی باشد و اعتراض و همبستگی بيشتری را در مقابله اين رويكردها و سياست‌ها گوشزد كند.

متن كامل يادداشت سردبير مهر در آدرس زير قابل دسترسی است:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=268557
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.