جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - Friday 19 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران

اعتراض به کودتای انتخاباتی و انتظار از حسن روحانی

حزب دمکراتیک مردم ایران مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به اين کودتای انتخاباتی شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد. ما همه احزاب و سازمانها و نیروهای سیاسی کشور، همه‌ی شخصيت‌های ملی و اجتماعی و روشن‌بينان مذهبی، از همه کسانی که دلش برای صلح و آزادی و پيشرفت، در درون و بيرون از جامعه و در درون و بيرون از حاکميت می‌تپد، می‌طلبيم که بانگ اعتراض خود را رسا و رساتر کنند. در اين ميان، شخص رئيس‌جمهور، آقای روحانی، طيف اصول‌گرایان مستقل و اصلاح‌طلبان می‌توانند نقش شايسته خود را ايفا کنند.

iran-emrooz.net | Mon, 25.01.2016, 19:00

بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران
به مناسبت سفر حسن روحانی رئيس جمهور ایران به فرانسه

روز ۲۷ ژانويه آقای روحانی، رياست جمهور کشورمان، برای يک ديدار ديپلماتيک راهی پاريس می‌شود. اين ديدار، در پی يک دوره پيگيری سياست خارجی پرتنش در جمهوری اسلامی ايران، می‌تواند راهگشای يک دگرگونی جدی و مثبت و سازنده در روند عادی سازی و بهبود مناسبات سياسی ديپلماتيک ايران با غرب باشد.

از اين رو، حزب دمکراتيک مردم ايران به اين سفر به ديده مثبت می‌نگرد. اين سفر، پس از لغو رسمی تحريم‌ها، می‌تواند گامی در راستای سياست صلح و دوستی و تشنج زدايی و گسترش مناسبات همه جانبه با کشورهای جهان به حساب آيد.

روحانی در روزهايی به پاريس سفر می‌کند که آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای برجام را در کارنامه دولت خود به ثبت رسانده است. وجود اين کارنامه، به‌معنای افزايش چشمگير اعتبار و اعتماد به نفس او و دولتش، نه تنها در جامعه‌ی ايران، بلکه در جامعه‌ی جهانی است و اين به نوبه‌ی خود می‌تواند برای روحانی و دولت او انگيزه بخش باشد. مردم ايران فراموش نکرده‌اند که در پی چه وعده‌های اصلاحی به آقای روحانی رای داده‌اند. رای مردم آرامش‌جو، آزادی‌دوست و دادخواه ايران به روحانی، رای به پيگيری سياست صلح، آزادی و جامعه‌ی مدنی و دوری از تنش و سرکوب، به کارگيری ابزار‌های بخردانه سياست ورزی يعنی حل مسائل از راه نشست و برخاست و گفتگوی سياسی در مجموعه سياست داخلی و خارجی بود.

اينک در نخستين روزهای دوران “پسابرجام”، شاهد آنيم که در درون جامعه مواضع نيروهای تندروی مذهبی و دلواپسان واپس گرا، با از دست دادن برگ شیطانی بحران هسته‌ای، به‌شدت تضعیف و بی‌اعتبار شده است. تصادفی نیست که اين نیروها، با حمایت آشکار و پنهانِ رهبر و بیت رهبری، از يک سو دامنه‌ی بگیر و ببندها را در سراسر کشور تشديد کرده‌اند، و ازسوی ديگر به اشکال گوناگون بر سر تفاهم ایران با جهان و کشورهای منطقه سنگ‌اندازی می‌کنند.

در اين ميان، نيروهای تندرو بویژه با رد صلاحیت گسترده و کم سابقه اصلاح طلبان، آشکارا دست به یک کودتای انتخاباتی زده‌اند. اگر در انتخابات سال ۸۸ کودتای انتخاباتی شان به شکل جعل و دستبرد به آراء مردم بود، این بار به دلیل تصدی وزارت کشور از سوی دولت روحانی در همان اولین گام، رقبای اصلاح طلب را به خشن ترین شکل ممکن رد صلاحیت کرده‌اند. موضع مستبدانه‌ی آقای خامنه‌ای در باره‌ی اینکه «کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس»، به‌روشنی سرشت رويکرد و نگرشی را نشان می‌دهد که هیچ نسبتی با واقعيت زنده‌ی مناسبات دنیای امروز ندارد و در همان حال بازنمای اين حقيقت است که هر دو کودتای انتخاباتی با پشتیبانی مستقيم وی شکل گرفته است.

حزب دمکراتیک مردم ایران مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به اين کودتای انتخاباتی شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد. ما همه احزاب و سازمانها و نیروهای سیاسی کشور، همه‌ی شخصيت‌های ملی و اجتماعی و روشن بينان مذهبی، از همه کسانی که دلش برای صلح و آزادی و پيشرفت، در درون و بيرون از جامعه و در درون و بيرون از حاکميت می‌تپد، می‌طلبيم که بانگ اعتراض خود را رسا و رساتر کنند. در اين ميان، شخص رئيس جمهور، آقای روحانی، طيف اصول گرایان مستقل و اصلاح طلبان می‌توانند نقش شايسته خود را ايفا کنند. همه آزادیخواهان و ايران دوستان صرفنظر از تعلق فکری و گروهی و مذهبی بايسته است که عليه اين کودتای انتخاباتی وقیحانه در يک صف واحد به ميدان بيايند.

به باور ما، در شرایط حاضر هرگونه عقب نشینی رئيس جمهور در برابر تاریک اندیشان و تندروان داخلی، آسیب‌های مهلکی به روند توسعه سیاسی و اقتصادی کشور و نیز اعتبار و حیثیت رئيس جمهور وارد می‌کند. راست گرايان افراطی که با مشارکت گسترده مردم در انتخابات مخالف هستند، نمی‌خواهند فضای پرشور انتخاباتی در کشور شکل بگيرد. اکنون که خطر جنگ از سر ایران دور شده، براستی نوبت بازگرداندن روح جمهوریت و ساماندهی يک سیاست داخلی و خارجی همخوان با منافع و خواستهای مردم ایران فرا رسيده است. بجاست با باز کردن فضای سیاسی، از جمله انتخاباتی در فضای آزاد، با تکیه بر اصل ۹۲ قانون اساسی، يعنی بدون سلاخی نامزدهای اصلاح طلب برگزار شود. وقت آنست که آقای روحانی با تکیه به مردم و افکار عمومی، در برابر اختیارات غیر قانونی ای، که با صفت استصوابی به شورا نگهبان داده شده است، بایستد تا با ایجاد حس همبستگی و جلب اعتماد مردم، یک کارزار رقابت واقعی، بر اساس همان اصل دیپلماسی تعامل، در صحنه سیاست داخلی کشور نیز به وجود آيد.

ما از دولت روحانی انتظار داریم که با همان حس اعتماد بنفسی که در پهنه سیاست خارجی عمل کرد و به استواری موقعیّت‌اش انجاميد، گام‌های موثری در راستای تحقق وعده‌های انتخابتی، بوِیژه در عرصه حقوق شهروندی، کاهش بحران اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان بردارد. در این پيوند، بی گمان پایان دادن هر چه فوری تر به حصرِ ناروایِ آقایان موسوی وکروبی و خانم زهرا رهنورد و نیز آزادی بی قید وشرط و فوری دیگر زندانیان سیاسی کشور، نباید به بوته فراموشی سپرده شود.

در چنین فضایی است که ضرورت دارد چند موضوع محوری در دستور کار آقای روحانی رئيس جمهور ایران، با برخورداری از مشارکت و حمایت نیروهای سیاسی اصلاح طلب، قرار گيرد: مهار تند روان مذهبی، عادی سازی رابطه ایران با امریکا، احترام به حقوق بشر و بویژه باز شدن فضای سیاسی بسته کنونی و تحقق آزادیها و حقوق مندرج در همین قانون اساسی کشورّ. ناگفته پيداست که بدون تلاش برای جامه عمل پوشاندن به اين خواستها، نمی‌توان راه کشور و جامعه را به‌سوی يک توسعه پايدار و تحول جدی در پهنه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سياسی هموار کرد.

حزب دمکراتیک مردم ایران
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.