چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 08.12.2015, 23:16

بیانیه جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند

انتخابات ناسالم پی‌آمدهای نگران‌کننده‌ای خواهد داشت


هموطنان
در شرایطی که هشت سال سیاست تهاجمی، مقاومتی و نگاه به شرق، نافرجامی‌ها و نارسائی‌های خاص خود را در پی داشت و جامعه ایران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، برجام افق جدیدی در تعاملات خارجی، از جمله بیرون رفتن از تنگنا‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و مالی موجود از یک سو و نوید بخش امکان تعدیل فضای اجتماعی و سیاسی بستهٔ داخلی را از سوی دیگر در پی داشت.

البته باید دانسته شود که نارسائی‌های اقتصادی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن چون رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، افزایش جرائم، اعتیاد، فحشاء، فرار مغز‌ها و انگیزهٔ جلای وطن و غیره تنها مولود تحریم‌های خارجی نبوده، بلکه عمدتا ناشی از سوء مدیریت داخلی به ویژه نابسامانی‌ها در زمینه‌های زیر بوده است:

۱- معافیت نهاد‌ها و بنیادهایی که بیش از ۴۸ درصد امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در دست دارند از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض.
۲- طبق گزارش مقامات رسمی هر سال بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
۳- گسترش تعاملات مبتنی بر اقتصاد پنهان.
۴- نارسائی‌ها در اقتصاد ترانزیت.
۵- فساد گسترده، از جمله اختلاس‌های نجومی در زمینه‌های انرژی، بانکی، بیمه‌های اجتماعی و غیره.
۶- وجود نارسائی‌ها در نظام قضایی کشور از لحاظ رعایت کامل موازین قانونی و عدالت.

بدیهی است در چنین شرایطی برون رفت از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های مورد بحث تا حدودی در گرو انتخابات در پیش و در عین حال آزاد می‌باشد. و برای نیل به این مقصود اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

الف- آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
ب- آزادی مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی
ج- آزادی احزاب و جوامع مدنی سازمان یافته
د- پایان دادن به تقسیم تبعیض آمیز جامعه از لحاظ سیاسی و اجتماعی به خودی و غیر خودی
هـ- پایان دادن به غیر قانونی شمردن و اطلاق عنوان مجهول گروهک به احزاب و جمعیت‌هایی که دارای سابقهٔ تاریخی و گذشته‌ای از وطن پرستی، نو اندیشی، آزادی خواهی و مردم سالاری هستند
و- حذف صلاحیت استصوابی شورای نگهبان و نبود برخورد جناحی با نامزدهای انتخاباتی
ز- منع دخالت آشکار و نهان قوای نظامی در امر انتخابات
م- بالاخره انتظار می‌رود نا‌امنی‌ها و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی حاکم بر منطقه موجبی برای محدود نمودن فضای آزاد و آرام انجام انتخابات نشود

بی‌شک فرایند انتخابات آزاد تا حدودی سبب تعدیل فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و علمی جامعه خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای تغییر اقتصاد رانتی، دلالی و واسطه‌گری به فعالیت‌های تولیدی، اشتغال زا و گسترش نقش بخش خصوصی، پویا و فعال خواهد ساخت. همچنین انتظار می‌رود مسئله موازنه و کنترل موثر در روابط بین قوای سه گانه که در طول هشت سال به دلیل سکوت دو قوه مقننه و قضائیه در قبال نادرستی‌ها و ناروائی‌های قوه مجریه مفقود و مغفول بوده، برقرار گردد. اینک به نظر می‌رسد در فرایند انتخابات آزاد قوای سه گانه به درستی رسالت و وظیفهٔ قانونی خود را از لحاظ موازنه و کنترل در قبال یکدیگر ملحوظ دارند تا بدین ترتیب شاید تا حدودی از نادرستی‌ها و سوء مدیریت‌های حاکم بر جامعه کاسته شود.

جبهه ملی ایران ضمن پای بندی به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون و اعتقاد راسخ به آزادی‌های اساسی در تمام سطوح اجتماعی-سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار، حفظ محیط زیست، تامین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و بهره‌مند بودن تمامی شهروندان از فرصت‌ها و امکانات برابر از کلیه شهروندان می‌خواهد بر مبنای درک صحیح از وضعیت جهانی و منطقه‌ای و وقوف کامل به مشکلات و نارسائی‌های داخلی و توجه به این واقعیت که بی‌تفاوتی اکثریت نسبت به انتخابات، هشت سال پیامدهای زیانباری را به بار آورد. اینک در شرایط موجود برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت در آن را قویا مورد توجه و مطمح نظر خود قرار دهند. زیرا باید اینک دانسته شود که در شرایط کنونی جهانی و منطقه‌ای انتخابات ناسالم پیامدهای نگران کننده‌ای در پیش خواهد داشت.

باید در این رابطه کیاست و درایت اجتماعی و سیاسی رهنما و رهنمون ما باشد در ایجاد هرچه بیشتر ایرانی آزاد و آباد، بهتر و زیست سرفرازانه باید در پرتو شرایط و مقتضات کنونی جهانی بیش از پیش کوشا باشیم.

جبهه ملی ایران
هفدهم آذر ماه ۱۳۹۴Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.