شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ - Saturday 23 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شكنجه مجاز نيست

كوفی عنان: شكنجه مجاز نيست، حتی اگر نام ديگری برای آن در نظر بگيريم. دولتها بايد به منع شكنجه احترام بگذارند و به شدت با مرتكبان آن، كه قصد فرار از مجازات دارند، مقابله كنند. جامعه بين‌المللی بايد برعليه شكنجه در تمامی اشكال آن قويا با يك صدا صحبت كند. ما بايد هرجا اين پليدی (شكنجه) را می‌يابيم از راه تاكيد بر بيشترين اصول ارزشهای بشری، پاسخگو باشيم.

iran-emrooz.net | Sat, 10.12.2005, 11:30

ايرنا: دبيركل سازمان ملل متحد درپيامی به‌مناسبت روزجهانی‌حقوق بشر (١٠ دسامبر برابر با ١٩ آذر) خواهان احترام دولت‌ها به منع شكنجه شد.
به گزارش روز جمعه مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، "كوفی‌عنان" دراين پيام نوشت: پنجاه‌و هفت سال از صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر كه تمامی گونه‌های شكنجه، رفتارها و مجازتهای‌خشن، غيرانسانی و تحقيرآميز رامنع كرده، می‌گذرد اما هنوز شكنجه به شيوه‌ای غيرقابل قبول متداول است.
عنان، تصريح كرد، ايام اخير شاهد روندی آزاردهنده به ويژه از سوی كشورهايی بوده كه ادعای موارد استثنا درباره منع شكنجه براساس مفاهيم امنيت ملی خود می‌كنند.
وی تصريح كرد، كه شكنجه هرگز وسيله‌ای برای مبارزه با ترور نيست، بلكه شكنجه ابزار ترور است.
دبيركل سازمان ملل متحد، با اشاره به اينكه منع شكنجه براساس حقوق بين‌الملل به خوبی تثبيت شده است، افزود: منع شكنجه قاطع و واضح بوده و تمامی دولتها در سراسر سرزمينها و حوزه‌های تحت نفوذ و كنترل خودملزم به رعايت آن در تمامی اوضاع واحوال چه در زمان جنگ و چه در صلح هستند.
وی، باتاكيد براينكه شكنجه مجاز نيست، حتی اگر نام ديگری برای آن در نظر بگيريم، تصريح كرد، دولتها بايد به منع شكنجه احترام بگذارند و به شدت با مرتكبان آن، كه قصد فرار از مجازات دارند، مقابله كنند.
كوفی عنان، در ادامه اين پيام افزود: آنانی كه هرگونه شكنجه يا ساير رفتارهای غيرانسانی، خشن و تحقيركننده را در سر می‌پرورانند، يا مجوز آن را صادر می‌كنند و آنانی كه مجری آن هستند، نبايد از مجازات بگريزند.
"هيچ دولتی نبايد شكنجه را به وسيله عامل ثالثی به اجرا گذارد. اين به معنای آن است كه افراد مورد تهديد شكنجه نبايد به دولتی كه ممكن است آنان را شكنجه دهد، تحويل داده شوند."
دبيرسازمان ملل بااشاره به اينكه جامعه بين‌المللی بايد برعليه شكنجه در تمامی اشكال آن قويا با يك صدا صحبت كند، افزود: امروز اينجانب از تمامی كشورها كه كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهای تحقيركننده، غيرانسانی و خشن، همچنين پروتكل اختياری كنوانسيون شكنجه را تصويب نكرده‌اند می‌خواهم آن را به تصويب رسانند.
وی افزود: من تمامی كشورها را ترغيب می‌كنم اجازه دهند گزارشگر ويژه شكنجه‌سازمان ملل دسترسی مستقل به زندانيان درحيطه كنترل ‌آنها داشته باشند.
"دسترسی بدون مانع، حمايتی اساسی برای اين افراد است كه انزوای آنان به ويژه موجب آسيب پذيری شان در مقابل سوء‌استفاده می‌شود."
كوفی عنان باتاكيد براينكه بايد بايكديگر از زندانيان و قربانيان و بازماندگان شكنجه حمايت كنيم، افزود: بشريت امروز با چالشهای بزرگی رو به رو است. تهديد ترور واقعی و آنی است.
وی، يادآور شد كه با اين حال ترس از تروريستها هرگز استفاده از روش آنها را توجيه نمی‌كند، و ما نمی‌توانيم از شيوع گسترده مجازاتهای خشن و غيرانسانی خرسند باشيم كه در بسياری از جوامع به گونه‌ای نامتجانس افراد آسيب پذير مانند زندانيان يا افرادی كه از نظر سياسی ضعيف هستند يا محرومان اقتصادی را تحت تاثير قرار می‌دهد.
دبيركل سازمان ملل گفت: ما بايد هرجا اين پليدی (شكنجه) را می‌يابيم از راه تاكيد بر بيشترين اصول ارزشهای بشری، پاسخگو باشيم.
دبيركل سازمان ملل در پايان اين پيام نوشت: در روز جهانی حقوق بشر اجازه دهيد با اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تجديد عهد نماييم و اجازه دهيد، تعهد خود را برای محو شلاق شكنجه از چهره زمين، تجديد كنيم.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.